SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
31. decembrī, 2020
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
15
15

Pārvietošanās ierobežojumi svētku brīvdienās – izņēmumi un kontrole

FOTO: Paula Čurkste, LETA

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatību un ārkārtas situāciju veselības aprūpē, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 7. februārim. Lai novērstu cilvēku pulcēšanos svētku brīvdienās, laikā no 30. decembra līdz 4. janvārim, kā arī 8. un 9. janvārī no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 tiek ieviesta komandantstunda jeb “brīvdienu mājsēde”, kad visiem iedzīvotājiem jāuzturas savā dzīvesvietā. Personām, kurām šajās dienās nakts laikā ir nepieciešams pārvietoties ārpus mājām, jāsagatavo rakstisks apliecinājums par pārvietošanās iemesliem, kā arī jānēsā līdzi personu apliecinošs dokuments.

īsumā
 • Tiek atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tostarp uguņošana un salūts. Raķešu šaušana privātas mājas teritorijā ir atļauta.
 • Privāti pasākumi un pulcēšanās ir aizliegta, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros.
 • No 30. decembra līdz 4. janvārim un no 8. janvāra līdz 10. janvārim tiek aizliegta iedzīvotāju pārvietošanās nakts stundās no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00.
 • Personām, kurām komandantstundas laikā nepieciešams doties ārpus mājām, ir jābūt līdzi rakstiski sagatavotam apliecinājumam par pārvietošanās iemesliem, kā arī personu apliecinošam dokumentam.
 • Šķērsojot Latvijas robežu, iebraucējam ir jāaizpilda anketa vietnē Covidpass.lv.
 • Minētajos datumos no plkst. 22.00 līdz 5.00 taksometrā var atrasties tikai viens pasažieris vai pasažieris kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība.
 • Dienas laikā pārvietošanās iespējas netiek ierobežotas. Tirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks tiek saīsināts līdz plkst. 21.00. Arī ēdiena piegāde mājās, sākoties komandantstundai, tiks pārtraukta.

To paredz grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas stājas spēkā 30. decembrī.

Pulcēšanās un publiski pasākumi, tostarp uguņošana, ir aizliegta

Tāpat kā iepriekš, ārkārtējās situācijas laikā visā valstī ir noteikti stingri pulcēšanās ierobežojumi.

Tiek atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tostarp uguņošana un salūts (valdības rīkojuma 5.1. punkts). Nav atļauts rīkot arī sapulces un piketus.

Raķešu šaušana privātas mājas teritorijā ir atļauta. Ar piebildi, ka nenotiek pulcēšanās, kurā piedalās vairāk nekā divas mājsaimniecības, skaidro Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis. Taču situācijā, ja tas tiks darīt daudzdzīvokļu mājas pagalmā vai citā publiskā vietā laikā, kad noteikta komandantstunda, tas tiks uzskatīts par pārkāpumu un attiecīgi sodīts.

Jāpiebilst, ka daudzdzīvokļu māju pagalmos izmantot uguņošanas ierīces ir aizliegts arī ikdienā. Kurās vietās ir aizliegts izmantot uguņošanas ierīces, uzskaitīts Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta ceturtajā daļā.

Dienas laikā pārvietošanās iespējas netiek ierobežotas. Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, ikvienam savās ikdienas gaitās jāievēro 2 + 2 princips – divi metri, divi cilvēki. Tātad visur, kur vien iespējams, jāievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem.

Svētki vienas mājsaimniecības ietvaros

Tāpat kā līdz šim, arī gadumijas svētku brīvdienās privāti pasākumi un pulcēšanās ir aizliegta, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros (rīkojuma 5.4. punkts).

Vienlaikus rīkojumā tiek pieļauti apmeklējumi, ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros.

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina cilvēkus, kuri sniedz palīdzību vecāka gadagājuma ļaudīm (piemēram, nogādājot pārtiku vai zāles) vai aprūpē kādu, kas pats par sevi nevar parūpēties, obligāti lietot sejas masku un, ja iespējams, ievērot distanci, lai novērstu inficēšanās risku.

Aizliegums pārvietoties nakts stundās

Svētku brīvdienās ir noteikts papildu aizliegums pārvietoties ārpus savām mājām noteiktā diennakts laikā (rīkojuma 5.1.1 punkts).

Proti, no 30. decembra līdz 4. janvārim un no 8. janvāra līdz 10. janvārim tiek aizliegta iedzīvotāju pārvietošanās nakts stundās no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00. Šajā laikā iedzīvotājiem ir pienākums uzturēties savā dzīvesvietā, tostarp samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem – neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs u. c.

Aizliegums pārvietoties, ja persona uzrāda aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi), nav attiecināms:

 • uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus;
 • uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam.

Atbildot uz jautājumu par mājdzīvnieku, piemēram, suņu izvešanu laukā, lai nokārtotu dabiskās vajadzības, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks N. Krapsis iedzīvotājus aicināja ieplānot laiku tā, ka mājdzīvnieks tiek izvests laukā pirms plkst. 22. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Valsts policija katru gadījumu vērtēs individuāli un ar izpratni, aicinot iedzīvotājus šādās situācijās neaizklīst tālu no dzīvesvietas.

Brīvā formā aizpildīts apliecinājums un personu apliecinošs dokuments

Personām, kurām komandantstundas laikā ir nepieciešams pārvietoties ārpus mājām, ir jābūt līdzi rakstiski sagatavotam apliecinājumam par pārvietošanās iemesliem, kā arī personu apliecinošam dokumentam (pasei vai personas apliecībai).

Rīkojuma 5.1.2 un 5.1.3 apakšpunktā ir paskaidrots, kāda informācija ir jānorāda apliecinājumā:

 • ja persona dodas uz darbu vai no darba uz mājām, apliecinājumā tā norāda savu vārdu, uzvārdu; personas kodu; dzīvesvietas adresi; dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku; darbavietas nosaukumu, adresi un vadības (kontaktpersonas) tālruņa numuru;
 • ja persona dodas saņemt ārstniecības pakalpojumu vai dzīvnieka veterinārmedicīnisko aprūpi vai iegādāties zāles diennakts aptiekā, tā apliecinājumā norāda savu vārdu, uzvārdu; personas kodu; dzīvesvietas adresi; dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku, kā arī pakalpojuma saņemšanas vietu.

Minēto apliecinājumu persona var aizpildīt brīvā formā, pašrocīgi uzrakstot nepieciešamo informāciju uz papīra lapas. Tāpat būs iespējams izmantot izstrādātu apliecinājuma paraugu, ja personai ir ērtāk to aizpildīt elektroniski un izdrukāt vai saglabāt savā viedierīcē. Pašapliecinājuma formas paraugs atrodams, piemēram, Valsts policijas mājaslapā un tiks izvietots arī citu valsts institūciju mājaslapās.

Sabiedriskā transporta pakalpojumi

“Mājsēdes laikā sabiedriskā transporta darbības laiks netiek ierobežots, lai primāri nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu uz darbu un atpakaļ. Tāpat, lai nokļūtu uz darbu un atpakaļ, kā arī neatliekamos gadījumos iedzīvotājiem būs iespēja izmantot taksometra pakalpojumus,” informē Satiksmes ministrija.

Tomēr pasažierus aicinām iepriekš pārbaudīt pasažieru transporta kustības grafiku svētku laikā, jo, piemēram, “Rīgas satiksme” informē, ka galvaspilsētas sabiedriskais transports no 31. decembra līdz 3. janvārim kustību pārtrauks ar pēdējo reisu, kas no attiecīgā maršruta galapunkta pēc saraksta atiet plkst. 22.00 (izņemot 22. autobusa maršrutu).

Arī taksometra vai pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili pakalpojumus varēs izmantot tikai minētajos neatliekamos gadījumos – lai nokļūtu uz darbu, ārstniecības iestādi vai aptieku un atpakaļ uz mājām, līdzi ņemot apliecinājumu par pārvietošanās iemeslu un personu apliecinošu dokumentu.

Vienlaikus valdības rīkojums papildināts ar 5.1.5 punktu, kas paredz stingrākus drošības nosacījumus taksometra pakalpojumu izmantošanai. Proti, brīvdienās no plkst. 22.00 līdz 5.00 taksometrā var atrasties tikai viens pasažieris vai pasažieris kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Papildus Satiksmes ministrija skaidro, ka iedzīvotājiem, kas šajās dienās ir ieceļojuši Latvijā no ārvalstīm un dodas uz savu dzīvesvietu vai arī dodas uz ostu, lidostu, autoostu vai dzelzceļa staciju, lai izceļotu no valsts, ir jābūt līdzi biļetei vai citam braucienu apliecinošam dokumentam. Šķērsojot Latvijas robežu, iebraucējam ir jāaizpilda anketa vietnē Covidpass.lv.

Tāpat ir atļauts sagaidīt ieceļotāju, kas atgriežas no ārvalstīm un nogādāt to dzīvesvietā, uzrādot braucienu apliecinošu dokumentu.

Mājsēdes laikā ierobežojumi netiek noteikti privātpersonām un kravas pārvadātājiem, kas Latviju šķērso tranzītā, uzsver Satiksmes ministrija. 

Saīsināts veikalu un sabiedrisko ēdinātāju darba laiks

Dienas laikā pārvietošanās iespējas netiek ierobežotas. Vienlaikus no 30. decembra līdz 4. janvārim un no 8. janvāra līdz 10. janvārim tirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām tiek noteikts saīsināts darba laiks – tās darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00.

Degvielas uzpildes staciju un diennakts aptieku darba laiks, kā arī sabiedriskā transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, avārijas un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots.

Arī citi uzņēmumi var turpināt strādāt, nodrošinot darbības nepārtrauktību, tostarp nodrošinot darbu maiņās, arī naktīs.

Talkā nāks robežsargi un zemessargi

Lai uzraudzītu, ka iedzīvotāji svētku laikā ievēro noteiktos papildu drošības pasākumus, tiks piesaistīti visi pieejamie Valsts policijas spēki, uzsvēra N. Krapsis. Pēc Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka teiktā, tie ir vismaz 2 tūkstoī policistu, kam talkā nāks pašvaldību policijas. Tāpat atbalstu sniegs ap 100 Valsts policijas koledžas kadetu, Valsts robežsardze un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji.

Aizsardzības ministrija apstiprina, ka no 30. decembra līdz 4. janvārim ik dienu laikā no plkst. 22.00 līdz 05.00 atbalsta sniegšanā Valsts policijai tiks vienlaikus iesaistīti vismaz 200 zemessargi un karavīri no Zemessardzes 1. Rīgas brigādes, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes, Zemessardzes 3. Latgales brigādes un Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes. Gatavībā sniegt atbalstu būs arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, Štāba bataljons, Jūras spēki, Mācību vadības pavēlniecība un Militārā policija.

Zemessargi un karavīri Valsts policijas vadībā kopā patrulēs noteiktajās ierobežojumu stundās. 

Zemessardzes likums nosaka, ka viens no Zemessardzes uzdevumiem ir sniegt atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā.

Par mājsēdes noteikumu vai citu ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšanu paredzēts arī sods.

Labs saturs
15
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, no 11. oktobra līdz 11. janvārim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Tas ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Iedzīvotājiem ir saistoši Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU