SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
31. decembrī, 2020
Lasīšanai: 8 minūtes
1
83
1
83

Jauni noteikumi trūcīgā statusam, GMI pabalstam un citai sociālajai palīdzībai

Stājas spēkā 01.01.2021.
Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Sociālās palīdzības sniegšanai no 2021. gada mainīta kārtība, kādā tiek noteikts trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statuss un aprēķināts garantētais minimālais ienākumu līmenis un tā pabalsts. Tāpat tiek mainīta mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība.

īsumā
  • No 2021. gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu slieksnis tiks paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
  • No 2021. gada 1. aprīļa paredzēts noteikt vienotus mājokļa pabalsta piešķiršanas principus un saturu.
  • No nākamā gada paaugstināts arī ienākumu slieksnis, lai saņemtu trūcīgā vai maznodrošinātā statusu.

Vairākus līdzšinējos noteikumus – par trūcīgās personas vai ģimenes statusa piešķiršanu, garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) summu un pabalsta aprēķināšanu, kā arī iztikas līdzekļu deklarācijas saturu – aizstāj viens tiesību akts: Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet daļā par mājokļa pabalstu – 1. aprīlī.

Trūcīgā un maznodrošinātā minimālais ienākumu slieksnis

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantā no 2021. gada 1. janvāra noteikts:

  • trūcīgas mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;
  • maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Likumā noteikts, ka mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.

Jaunais GMI – 109 eiro un tā aprēķināšana

Likuma jau minētajā 33. pantā noteikts arī tas, ka GMI slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Līdz ar to GMI no nākamā gada tiks paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pgmi = (GMI1 + GMI2 x N) – I, kur

Pgmi – pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētais minimālais ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētais minimālais ienākumu slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi.

1. piemērs

GMI pabalsts situācijai, ja ģimenē ir divi pieauguši cilvēki, abiem ilgstoši nav darba un ienākumu, ir divi bērni.

337 eiro/Pgmi = 109 eiro/GMI1 + 76 eiro/GMI2 x 3/N) – 0/I

GMI pabalsts ģimenei būs 337 eiro mēnesī.

2. piemērs

Arī tad, ja ģimenei ir ienākumi, bet tie ir nelieli, strādā tikai tēvs, mēnesī alga pēc nodokļiem ir 300 eiro, iespējams saņemt GMI pabalstu.

37 eiro/Pgmi= 109 eiro/GMI1 + 76 eiro/GMI2 x 3/N) – 300/I

GMI pabalsts ģimenei būs 37 eiro.

Ģimene ik mēnesi no pašvaldības saņems 37 eiro, jo GMI līmenis šai ģimenei ir 337 eiro, bet pašreizējie ģimenes iztikas līdzekļi ir 300 eiro. Tas nozīmē, ka trūkstošo summu – 37 eiro – piemaksās pašvaldība.

3. piemērs

Mājsaimniecībā ir 5 cilvēki. 2 bērni, tēvs strādā, alga 500 eiro mēnesī, māte nestrādā, vecmamma saņem pensiju 200 eiro.

287 eiro/Pgmi = 109 eiro/GMI1 + 76 eiro/GMI2 x 4/N) – 700/I.

Ģimene GMI pabalstu nevar saņemt, jo ienākumi ir lielāki nekā kopējais iespējamais GMI pabalsts.

Jaunā kārtība mājokļa pabalstam – no 1. aprīļa

Nākamajā gadā paredzēts noteikt vienotus mājokļa pabalsta piešķiršanas principus un saturu.

Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta vecākā referente Inese Veinberga skaidro: sākot ar 2021. gada 1. aprīli, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmās daļas 2. punktā tiks noteikts, ka mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai un tā aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai paredzēs MK 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Pašvaldības saistošajos noteikumos varēs noteikt labvēlīgākus nosacījumus izdevumu pozīciju normām mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 44. punktu, lai sniegtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pašvaldības sociālais dienests laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam ir tiesīgs piešķirt dzīvokļa pabalstu atbilstoši šajā likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam tiesiskajam regulējumam par dzīvokļa pabalstu līdz 2020. gada 31. decembrim. Dzīvokļa pabalstu pašvaldība izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Iztikas līdzekļu deklarācija

MK noteikumos Nr. 809 ir trīs pielikumi:

  • izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības;
  • iztikas līdzekļu deklarācija;
  • mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas.

LM speciāliste I. Veinberga norāda: iztikas līdzekļu deklarācija (noteikumu Nr. 809 2. pielikums) salīdzinājumā ar MK 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju ir papildināta/precizēta ar dažiem ienākumu veidiem, kuri tiks ņemti vērā, izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, kā arī ar ienākumu veidiem, kuri netiks ņemti vērā, izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, atbilstoši likuma 36. panta 1. punktam (redakcijā, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī).

Deklarācijas veidlapā (noteikumu 2. pielikumā) ir norādīts, kurus ienākumus neņem vērā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta pirmās daļas 1. punktam.

Paaugstināti ienākumu sliekšņi ES palīdzības saņēmējiem

No 2021. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu būs tiesīgas saņemt tās trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības, kurās ienākumi līdzšinējo 242 eiro vietā nepārsniegs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi””.

Labklājības ministrija informē, ka pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības līmenis noteikts mazāks par 327/229 eiro, fonda atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības. Tiek saglabāts arī līdzšinējais fonda atbalsts mājsaimniecībām, kuras nonākušas krīzes situācijā.

Pamats fonda atbalsta saņemšanai tāpat kā līdz šim būs pašvaldības sociālā dienesta izziņa. Savukārt, lai fonda līdzfinansētajās zupas virtuvēs saņemtu gatavās maltītes, izziņa nebūs jāuzrāda.

Labs saturs
83
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI