SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
17. septembrī, 2020
Lasīšanai: 12 minūtes
12
12

Kam turpmāk jāievēro 10 dienu pašizolācija

Stājas spēkā 17.09.2020.

Papildināts 18. septembrī.

FOTO: Paula Čurkste, LETA

No 14 uz 10 dienām ir samazināts pašizolācijas perioda ilgums, kas jāpavada dzīvesvietā pēc iebraukšanas vai atgriešanās no valstīm, kuras iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra sarakstā, jo tajās ir augsta saslimstība ar Covid-19. Vienlaikus uz personām, kas ikdienā strādā ar iedzīvotāju riska grupām, kurās koronavīruss var izplatīties straujāk vai nodarīt lielāku postu, tiek attiecināti papildu nosacījumi. To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā 17. septembrī.

īsumā
 • Atgriežoties no SPKC tīmekļvietnē publicētas valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības pasākumi un ierobežojumi, persona nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts.
 • Ārstniecības personas, sociālās aprūpes un izglītības iestāžu darbinieki var pārtraukt pašizolāciju 11. dienā pēc izbraukšanas no augsta riska valsts, ja ne agrāk kā 8. dienā pēc izbraukšanas tiek veikts Covid-19 tests un rezultāts ir negatīvs. 
 • Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19 un atveseļojusies, ģimenes ārsts ir tiesīgs pieņemt lēmumu, nosakot, ka persona drīkst neievērot pašizolāciju.
 • Iepriekš brīdinot Valsts policiju, persona, kurai ir pienākums ievērot pašizolāciju, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Tādā gadījumā obligāti ir jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • Grozījumi neattiecas uz tiem gadījumiem, kad jāievēro mājas karantīna – tās periods joprojām saglabājas 14 dienas.
 • Personas, kuras dzīvo Latvijas pierobežā un ikdienā dodas uz darbu vai izglītības iestādi Igaunijā, varēs turpināt to darīt, bet būs jāievēro noteikti piesardzības pasākumi, atgriežoties mājās. 
 • 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem iedzīvotājiem.

Kādēļ 10 dienas

Pašizolācijas ilgums ir noteikts Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 360 56. punktā, kurā teikts: ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības pasākumi un ierobežojumi, tad viņa nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts.

Izmaiņas attiecas arī uz tām personām, kuras jau sākušas ievērot pašizolāciju pirms grozījumu stāšanās spēkā. Piemēram, ja persona pirmdien  ir atgriezusies no Vācijas, tai ir jāievēro 10 dienu pašizolācija, skaitot no dienas, kad attiecīgā valsts atstāta.

Lēmums samazināt pašizolācijas laiku pieņemts, ņemot vērā jaunākos starptautisko ekspertu ieteikumus attiecībā uz Covid-19 inkubācijas periodu, informē Veselības ministrija.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs atsaucās uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, kuros noskaidrots, ka vairākumam Covid-19 pacientu saslimšanas simptomi parādās pirmajās 10 dienās kopš saskarsmes ar inficēšanās avotu. Iespēja, ka simptomi parādās pēc 14 dienām ir niecīga – zem 1%. Pēc viņa teiktā, ja tiks nodrošināts, ka cilvēki, atgriežoties no ārzemēm, 10 dienas pavada pašizolācijā, tad 95% gadījumu varēs novērst tālāku infekcijas izplatību.

Pēc epidemiologa teiktā, samazinot pašizolācijas ilgumu, papildus ņemts vērā arī tas, ka cilvēki, kuri atgriežas no ārvalstīm, visbiežāk ir inficējušies jau pirms izbraukšanas dienas, kas nozīmē, ka ir vēl lielāka iespēja simptomiem parādīties agrāk par 10 dienām.   

Ko nozīmē pašizolācija

Noteikumu 56. punkts paredz, ka pašizolācijas laikā persona:

 • uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā;
 • nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kurās uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);
 • 10 dienas novēro savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).

Par pašizolācijas laiku netiek izsniegta darbnespējas lapa.

Papildu nosacījumi atsevišķu nozaru darbiniekiem 

Noteikumi papildināti ar 56.3 punktu, kurš paredz, ka arī turpmāk 14 dienu pašizolācija ir jāievēro personām, kuras atgriežas no augsta riska valstīm un strādā noteiktās profesijās:

 • ārstniecības personām, kuras strādā ciešā kontaktā ar pacientiem;
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem, kuri strādā ciešā kontaktā ar klientiem;
 • izglītības iestāžu darbiniekiem un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā ciešā kontaktā ar bērniem.

Minētās personas var pārtraukt pašizolāciju 11. dienā pēc izbraukšanas no augsta riska valsts, ja ne agrāk kā astotajā dienā pēc izbraukšanas tiek veikts Covid-19 tests un rezultāts ir negatīvs.

“Katrai piektajai ar Covid-19 inficētajai personai simptomi parādās pēc 7. dienas. Ir zinātniski pierādīts, ka cilvēka elpceļu izdalījumos var konstatēt vīrusa klātbūtni divas dienas pirms simptomu parādīšanās,” to, kāpēc tests jāveic ne agrāk kā astotajā dienā, skaidro J. Perevoščikovs.

Kādos gadījumos pašizolāciju var pārtraukt

Atsevišķos gadījumos pašizolāciju drīkst pārtraukt, piemēram, ja persona ir izslimojusi Covid-19. Kārtība, kā šādos gadījumos tiek pārtraukta pašizolācija, ir precizēta MK noteikumu 56.1 punktā, kurā teikts: ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19 un atveseļojusies, ģimenes ārsts ir tiesīgs noteikt, ka persona drīkst neievērot pašizolāciju.

Ģimenes ārsts tādā gadījumā izsniedz vai elektroniski nosūta personai veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: Apliecinu, ka uz (personas vārds, uzvārds) ar 2020. gada .. (datums) nav attiecināmi pašizolācijas nosacījumi.

Iepriekš brīdinot par to Valsts policiju, persona, kurai ir pienākums ievērot pašizolāciju, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Tādā gadījumā obligāti ir jālieto mutes un deguna aizsegs. To paredz noteikumu 56.2 punkts. 

Nejaukt ar mājas karantīnu

J. Perevoščikovs aicina iedzīvotājus nejaukt pašizolāciju ar pienākumu atrasties mājas karantīnā.

Noteikumos Nr. 360 sniegta definīcija, kas ir mājas karantīna. Tā ir ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām.

Grozījumi neattiecas uz tiem gadījumiem, kad jāievēro mājas karantīna – tās periods joprojām saglabājas 14 dienas.

Atšķirībā no pašizolācijas par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa.

Pašizolācija pierobežas iedzīvotājiem

Noteikumi paredz: ja saslimstība ar Covid-19 kaimiņvalstīs pieaug, personas, kuras dzīvo Latvijas pierobežā un ikdienā dodas uz darbu vai izglītības iestādi Lietuvā vai Igaunijā, varēs turpināt to darīt.

Vienlaikus šīm personām, esot Latvijā, piemēram, atgriežoties pēc darba, ir jāievēro pašizolācijas principi.

No 12. septembra, arī iebraucot Latvijā no Igaunijas, ir jāievēro 10 dienu pašizolācija. Savukārt no 19. septembra augsta riska valstu sarakstā ir iekļauta arī Lietuva. Noteikumos iekļautās atkāpes nozīmē, ka ikdienā personas joprojām var brīvi doties uz Igauniju un Lietuvu, kā arī atpakaļ uz Latviju šādos gadījumos:

 • lai pildītu darba pienākumus Igaunijā vai Lietuvā (ja var uzrādīt nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu);
 • lai saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu vai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi klātienē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);
 • lai apmeklētu izglītības iestādi, kā arī interešu izglītības pulciņus (ja var uzrādīt izglītības iestādes izsniegtu izziņu);
 • lai pavadītu nepilngadīgu bērnu ceļā pie uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai uz bērnudārzu vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izglītojamam izsniegtu izziņu).

10 dienu pašizolācijas prasība netiek attiecināta uz iedzīvotājiem, kuri šķērso Latvijas robežu ar Igauniju vai Lietuvu, lai:

 • nodrošinātu radinieku aprūpi vai bēru organizēšanu, tostarp piedalītos bērēs;
 • atgrieztos Latvijā pēc ārsta nozīmēta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai ierastos Latvijā, lai saņemtu ārsta nozīmētu veselības aprūpes pakalpojumu (uzrādot ārsta izsniegtu izziņu vai nosūtījumu).

Savukārt, atgriežoties Latvijā, piemēram, vakarā pēc darba pienākumu veikšanas Igaunijā vai Latvijā, šīm personām ir pienākums sabiedriskās vietās lietot mutes un deguna aizsegu, kā arī ievērot citus piesardzības pasākumus, kas aprakstīti noteikumu 58.3 punktā:

 • jāizvairās pakļaut citas personas inficēšanās riskam, kas nozīmē neuzņemt viesus, neorganizēt un neapmeklēt privātas tikšanās, neapmeklēt sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kurās uzturas daudz cilvēku. Izņēmums ir, piemēram, darbavieta vai situācijas, kas saistītas ar iepriekš minētajiem gadījumiem robežas šķērsošanai;
 • veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpojumu, ievērot noteiktos piesardzības pasākumus;
 • parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, uzreiz jānodrošina pašizolācija un jāsazinās ar ārstu.

Noteikumu 58. punkts ir veltīts Valkas novada iedzīvotājiem. Tajā noteikts, ka 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Atkāpes no prasības ievērot 10 dienu pašizolāciju

 • Pienākums 10 dienas uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās dienā darba laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpi, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Ārpus darba laika minētās personas nodrošina pašizolāciju.
 • Ierobežojumi un prasības personām, kuru ierašanās valstī nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai, dalībai sporta sacensībās un medicīniskā tūrisma pakalpojumu saņemšanai, ir uzskaitītas MK noteikumu 59–61.6 punktā.
 • Pašizolācija nav jāievēro personām, kuras Latviju šķērso tranzītā. Tas nozīmē, ka tranzītā ceļojošām personām Latvijas teritorija būs jāšķērso 12 stundu laikā, neparedzot nakšņošanu Latvijas teritorijā.
Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU