SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
17. septembrī, 2020
Lasīšanai: 13 minūtes
1
44
1
44

Kam turpmāk jāievēro 10 dienu pašizolācija

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Papildināts 14. janvārī. No 15. janvāra prasība ievērot 14 dienu pašizolāciju noteiktu profesiju pārstāvjiem nav spēkā. 

FOTO: Paula Čurkste, LETA

No 14 uz 10 dienām ir samazināts pašizolācijas perioda ilgums, kas jāpavada dzīvesvietā pēc iebraukšanas vai atgriešanās no valstīm, kuras iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra sarakstā, jo tajās ir augsta saslimstība ar Covid-19. Vienlaikus uz personām, kas ikdienā strādā ar iedzīvotāju riska grupām, kurās koronavīruss var izplatīties straujāk vai nodarīt lielāku postu, tiek attiecināti papildu nosacījumi. 

īsumā
 • Atgriežoties no SPKC tīmekļvietnē publicētas valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības pasākumi un ierobežojumi, persona nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts.
 • Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19 un atveseļojusies,nav infekcioza, ārsts ir tiesīgs pieņemt lēmumu, nosakot, ka persona drīkst neievērot pašizolāciju.
 • Iepriekš brīdinot Valsts policiju, persona, kurai ir pienākums ievērot pašizolāciju, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Tādā gadījumā obligāti ir jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • Personas, kuras dzīvo Latvijas pierobežā un ikdienā dodas uz darbu vai izglītības iestādi Lietuvā vai Igaunijā, var turpināt to darīt, bet  jāievēro noteikti piesardzības pasākumi, atgriežoties mājās, piemēram, jālieto sejas maska sabiedriskās vietās u. c.
 • 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem iedzīvotājiem, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.
 • Noteikumos ir iekļautas vairākas atkāpes, kādos gadījumos prasība ievērot 10 dienu pašizolāciju netiek piemērota. Piemēram, apmeklējot bēres vai šķērsojot valsti tranzītā. Tādos gadījumos ir jāievēro papildu drošības pasākumi.

No 9. novembra valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija.  Virkne piesardzības pasākumu, tai skaitā arī pienākums ievērot 10 dienu pašizolāciju, kas ir saistošs personām, kuras iebrauc Latvijā no valstīm ar augstu Covid-19 izplatību, joprojām ir noteikti arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Kādēļ 10 dienas

Pašizolācijas ilgums ir noteikts Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 360 56. punktā, kurā teikts: ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības pasākumi un ierobežojumi, tad viņa nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts.

Piemēram, ja persona pirmdien  ir atgriezusies no Vācijas, tai ir jāievēro 10 dienu pašizolācija, skaitot no dienas, kad attiecīgā valsts atstāta.

Lēmums samazināt pašizolācijas laiku pieņemts, ņemot vērā jaunākos starptautisko ekspertu ieteikumus attiecībā uz Covid-19 inkubācijas periodu, informē Veselības ministrija.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs atsaucās uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, kuros noskaidrots, ka vairākumam Covid-19 pacientu saslimšanas simptomi parādās pirmajās 10 dienās kopš saskarsmes ar inficēšanās avotu. Iespēja, ka simptomi parādās pēc 14 dienām ir niecīga – zem 1%. Pēc viņa teiktā, ja tiks nodrošināts, ka cilvēki, atgriežoties no ārzemēm, 10 dienas pavada pašizolācijā, tad 95% gadījumu varēs novērst tālāku infekcijas izplatību.

Pēc epidemiologa teiktā, samazinot pašizolācijas ilgumu, papildus ņemts vērā arī tas, ka cilvēki, kuri atgriežas no ārvalstīm, visbiežāk ir inficējušies jau pirms izbraukšanas dienas, kas nozīmē, ka ir vēl lielāka iespēja simptomiem parādīties agrāk par 10 dienām.   

Ko nozīmē pašizolācija

Noteikumu 56. punkts paredz, ka pašizolācijas laikā persona:

 • uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā;
 • nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kurās uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);
 • 10 dienas novēro savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).

Par pašizolācijas laiku NETIEK izsniegta darbnespējas lapa.

Papildu nosacījumi atsevišķu nozaru darbiniekiem 

15. janvārī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 360, ar ko tiek svītrots  56.3 punkts, kurš paredzēja ilgāku – 14 dienu pašizolāciju personām, kuras atgriežas no augsta riska valstīm un strādā noteiktās profesijās:

 • ārstniecības personām, kuras strādā ciešā kontaktā ar pacientiem;
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem, kuri strādā ciešā kontaktā ar klientiem;
 • izglītības iestāžu darbiniekiem un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā ciešā kontaktā ar bērniem.

Minētajām personām ir jāievēro 10 pašizolācija.  

Grozījumu anotācijā paskaidrots, ka pēc šobrīd (14. janvārī) pieejamās informācijas nav pamata prasīt, lai ārstniecības  personas, izglītības iestāžu darbinieki un ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu darbinieki ievērotu pašizolāciju 14 dienas, ārstniecības un sociālo darbinieku šobrīd pietrūkst.

Kādos gadījumos pašizolāciju var pārtraukt

Atsevišķos gadījumos pašizolāciju drīkst pārtraukt, piemēram, ja persona ir izslimojusi Covid-19. Kārtība, kā šādos gadījumos tiek pārtraukta pašizolācija, ir precizēta MK noteikumu 56.1 punktā, kurā teikts: ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19, ir atveseļojusies un nav infekcioza, ārsts ir tiesīgs noteikt, ka persona drīkst neievērot pašizolāciju.

Ārsts tādā gadījumā izsniedz vai elektroniski nosūta personai veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: Apliecinu, ka uz (personas vārds, uzvārds) ar 2020. gada .. (datums) nav attiecināmi pašizolācijas nosacījumi.

Iepriekš brīdinot par to Valsts policiju, persona, kurai ir pienākums ievērot pašizolāciju, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Tādā gadījumā obligāti ir jālieto mutes un deguna aizsegs. To paredz noteikumu 56.2 punkts. 

Nejaukt ar mājas karantīnu

J. Perevoščikovs aicina iedzīvotājus nejaukt pašizolāciju ar pienākumu atrasties mājas karantīnā.

Noteikumos Nr. 360 sniegta definīcija, kas ir mājas karantīna. Tā ir ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām.

Atšķirībā no pašizolācijas par mājas karantīnas laiku personai VAR tikt izsniegta darbnespējas lapa.

No 1. oktobra mājas karantīnu ar ārsta lēmumu var pārtraukt ātrāk par iepriekš noteiktajām 14 dienām, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts.

Ja Covid-19 tests nav veikts, mājas karantīna arī turpmāk ir jāievēro 14 dienas. To paredz Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 55. un 55.2 punkts.

Pašizolācija pierobežas iedzīvotājiem

Noteikumi paredz: ja saslimstība ar Covid-19 kaimiņvalstīs pieaug un arī pret tām tiek piemēroti īpaši piesardzības pasākumi, personas, kuras dzīvo Latvijas pierobežā un ikdienā dodas uz darbu vai izglītības iestādi Lietuvā vai Igaunijā, var turpināt to darīt un uz viņiem netiks attiecināta prasība ievērot 10 dienu pašizolāciju dzīvesvietā (58.punkts).

Vienlaikus tādā gadījumā šīm personām, esot Latvijā, piemēram, atgriežoties pēc darba, ir jāievēro pašizolācijas principi.

No 6. novembra augsta riska valstu sarakstā ir iekļauta gan Lietuva, gan Igaunija. Noteikumos iekļautās atkāpes nozīmē, ka ikdienā personas joprojām var brīvi doties uz Lietuvu un Igauniju, kā arī atpakaļ uz Latviju šādos gadījumos:

 • lai pildītu darba pienākumus Lietuvā vai Igaunijā (ja var uzrādīt nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu);
 • lai saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu vai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi klātienē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);
 • lai apmeklētu izglītības iestādi, tai skaitā mūzikas vai mākslas skolu, kā arī interešu izglītības pulciņus (ja var uzrādīt izglītības iestādes izsniegtu izziņu);
 • lai pavadītu nepilngadīgu bērnu ceļā pie uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai uz bērnudārzu vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izglītojamam izsniegtu izziņu).

Noteikumu 58.2 punkts paredz, ka 10 dienu pašizolācijas prasība netiek attiecināta arī uz iedzīvotājiem, kuri šķērso Latvijas robežu ar Lietuvu vai Igauniju, lai:

 • nodrošinātu radinieku aprūpi;
 • atgrieztos Latvijā pēc ārsta nozīmēta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai ierastos Latvijā, lai saņemtu ārsta nozīmētu veselības aprūpes pakalpojumu (uzrādot ārsta izsniegtu izziņu vai nosūtījumu).

Savukārt, atgriežoties Latvijā, piemēram, vakarā pēc darba pienākumu veikšanas Lietuvā vai Igaunijā, šīm personām ir pienākums sabiedriskās vietās lietot mutes un deguna aizsegu, kā arī ievērot citus piesardzības pasākumus, kas aprakstīti noteikumu 58.3 punktā:

 • jāizvairās pakļaut citas personas inficēšanās riskam, kas nozīmē neuzņemt viesus, neorganizēt un neapmeklēt privātas tikšanās, neapmeklēt sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kurās uzturas daudz cilvēku. Izņēmums ir, piemēram, darbavieta vai situācijas, kas saistītas ar iepriekš minētajiem gadījumiem robežas šķērsošanai;
 • veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpojumu, ievērot noteiktos piesardzības pasākumus;
 • parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, uzreiz jānodrošina pašizolācija un jāsazinās ar ārstu.

ĪPAŠA ATRUNA VALKAS IEDZĪVOTĀJIEM 

Noteikumu 58. punkts ir veltīts Valkas novada iedzīvotājiem. Tajā noteikts, ka prasība nodrošināt 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Pašizolācija, ierodoties uz bērēm

10 dienu pašizolāciju var neievērot personas, kas Latvijā ieradušās, lai nodrošinātu bēru organizēšanu, tai skaitā piedalītos bērēs (58.10 punkts).

Taču, ierodoties Latvijā uz bērēm, personai ir pienākums ievērot virkni piesardzības nosacījumu:

 • uzturoties sabiedriskās vietās, jālieto mutes un deguna aizsegs;
 • nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un neorganizē tās, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot vietas, kas saistītas ar bēru organizēšanu un dalību bērēs (izņemot bēru mielastu), vai veikala apmeklējumu);
 • neapmeklē bēru mielastu;
 • parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, nodrošina pašizolāciju un sazinās ar ārstu.

Organizējot bēres, ir jāievēro noteiktie pulcēšanās ierobežojumi privātos pasākumos

Atkāpes no prasības ievērot 10 dienu pašizolāciju

 • Pienākums 10 dienas uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās dienā darba laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpi, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Ārpus darba laika minētās personas nodrošina pašizolāciju.
 • Ierobežojumi un prasības personām, kuru ierašanās valstī nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai, dalībai sporta sacensībās un medicīniskā tūrisma pakalpojumu saņemšanai, ir uzskaitītas MK noteikumu 59–61.6 punktā.
 • Pašizolācija nav jāievēro personām, kuras Latviju šķērso tranzītā. Tas nozīmē, ka tranzītā ceļojošām personām Latvijas teritorija būs jāšķērso 12 stundu laikā, neparedzot nakšņošanu Latvijas teritorijā.
Labs saturs
44
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI