SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
24. aprīlī, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Maksātnespēja
16
16

Par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām līdz 5000 eiro (I)

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām ir tiesisku pasākumu kopums ar mērķi dot iespēju fiziskajai personai, kuras manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai viņas sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ, tikt atbrīvotai no likumprojektā noteiktajām parādsaistībām.

FOTO: Freepik

Ministru kabinets ir atbalstījis likumprojektu, kas konkrētu fizisko personu loku atbrīvotu no 860–5000 eiro lielām parādsaistībām, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Paredzēts, ka pieteikumu par atbrīvošanu no parādsaistībām vērtēs zvērināts notārs, taču pirms tā izskatīšanas fiziskajai personai būs pienākums apgūt finanšu pratības kursus. Šādu atbrīvošanu no parādsaistībām persona varētu izmantot tikai vienu reizi. Likumprojekts vēl trīs lasījumos jāskata Saeimai.

īsumā
 • Likumprojekts paredz, ka no parādsaistībām varēs atbrīvot fizisko personu, ja vienlaikus pastāvēs astoņi nosacījumi, piemēram, parādnieka vidējie ienākumi mēnesī pēdējā gada laikā nav sasnieguši valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.
 • Paredzēts, ka uzsākt parāda dzēšanu varēs, ja visu parādnieka parādsaistību pamatparāda un blakussaistību kopējais apmērs pārsniedz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru, bet nav lielāks par 5000 eiro.
 • Parādniekam 6 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas būs jāapgūst NVA organizētie finanšu pratības kursi.

Likumprojekta “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” (turpmāk tekstā – likumprojekts) anotācijā skaidrots, ka jauns normatīvais regulējums nepieciešams finansiālo problēmu risinājumam personām ar zemiem ienākumiem un nelielām parādsaistībām.  

Pašreizējie Maksātnespējas likumā ietvertie fiziskās personas maksātnespējas procesa nosacījumi nereti nav izpildāmi, jo šī procesa uzsākšanas kopējās izmaksas ir vismaz 930 eiro, kurus persona sava sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ nevar samaksāt. Turklāt, lai fiziskā persona varētu uzsākt maksātnespējas procesu, viņas parādsaistību apmēram jāpārsniedz 5000 eiro.

Kas ir fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām

Likumprojektā noteikts, ka fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām ir tiesisku pasākumu kopums, kura mērķis ir dot iespēju fiziskajai personai, kuras manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai viņas sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ, tikt atbrīvotai no parādsaistībām:

 • kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (kredīta devējs ir piešķīris vai apsolījis piešķirt patērētājam kredītu atlikta maksājuma, aizdevuma vai citas tamlīdzīgas finansiālas vienošanās veidā);
 • kurām iestājies izpildes pienākums;
 • kuras nesasniedz Maksātnespējas likumā noteikto fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmju slieksni (parādsaistības nepārsniedz 5000 eiro apmēru).

LV portāls vērš uzmanību, ka atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. pantam par patērētāja kreditēšanas līgumu minētā likuma izpratnē nav uzskatāms līgums par ilglaicīgu pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi, ja patērētājs par pakalpojumiem vai precēm maksā līguma darbības laikā, norēķinoties pa daļām.

Ja Saeima, neko negrozot, pieņems Ministru kabineta (MK) iesniegto likumprojektu, fiziskā persona iespēju atbrīvoties no parādsaistībām varēs izmantot tikai vienu reizi (arī tad, ja persona pēc pieteikuma pieņemšanas netiks atbrīvota no parādsaistībām vai atbrīvošana no tām tiks atcelta).

Plānotie nosacījumi atbrīvošanai no parādsaistībām

Atbilstoši likumprojektam parādnieku (fizisko personu) varēs atbrīvot no parādiem, ja viņš atbildīs astoņiem nosacījumiem:

 • parādnieks pēdējos 12 mēnešus ir maksājis nodokļus Latvijā vai parādniekam bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijā un viņš saņēmis sociālos maksājumus no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 • parādnieka vidējie ienākumi mēnesī (neskaitot tās summas, uz kurām atbilstoši Civilprocesa likuma 596. pantam nevar vērst piedziņu) pēdējo 12 mēnešu laikā nav sasnieguši valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (430 eiro) apmēru normālā darba laika ietvaros pieteikuma iesniegšanas dienā (šeit domāti visi personas gūtie ienākumi – gan ar nodokli apliekamie, gan ar nodokli neapliekamie ienākumi);
 • parādniekam nav kreditoru, kuru prasījuma tiesības pret attiecīgo fizisko personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz attiecīgās fiziskās personas vai trešās personas mantu;
 • parādniekam nav parādsaistību vai mantas ārpus Latvijas;
 • parādniekam pēdējā gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas vismaz trīs mēnešus ir bijis trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss;
 • parādniekam nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes pienākums;
 • visu parādnieka parādsaistību pamatparāda un blakussaistību kopējais apmērs pārsniedz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu (860 eiro) apmēru normālā darba laika ietvaros, bet nepārsniedz 5000 eiro;
 • parādsaistības ir radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (piemēram, patēriņa kredīts, kredītlīnija, ātrais kredīts, kredīts par precēm uz nomaksu u. c.).

Piemērs:

Persona A atbilst visiem iepriekšminētajiem nosacījumiem, izņemot to, ka A kopējās parādsaistības, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līgumiem, ir 6000 eiro. Personai A nebūs pieejams likumprojektā paredzētais mehānisms fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām, jo tās parādsaistību kopējais apmērs pārsniedz noteiktos 5000 eiro.

Kā skaidro Tieslietu ministrija (TM), pieteikumā būs jānorāda visas parādsaistības. Proti, personai nebūs iespējas norādīt tikai parādsaistības līdz 5000 eiro, bet atlikušās parādsaistības, piemēram, 1000 eiro, nenorādīt.

No kādām parādsaistībām personu neatbrīvos

Par spīti tam, ka parādnieka parādsaistības būs radušās no patērētāja kreditēšanas līguma un tās iekļausies amplitūdā no 860 līdz 5000 eiro, likumprojektā paredzēts, ka parādsaistībās netiks ietvertas tādas parādsaistības:

 • kuras radušās, noslēdzot patērētāja kreditēšanas līgumu, saskaņā ar kuru kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nodota kāda lieta un parādnieka atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu (piemēram, lombarda kredīti);
 • kuras radušās pēdējo triju mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas;
 • kuru pamatparāda apmērs pieteikuma iesniegšanas dienā ir vairāk nekā 80% no attiecīgās parādsaistības sākotnējā apmēra (fiziskā persona ir segusi mazāk nekā 20% no pamatparāda apmēra).

Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka šie trīs iepriekš uzskaitītie izņēmumi attieksies nevis uz parādsaistību kopumu, bet gan uz katru atsevišķi. Tādējādi katra parādnieka nenokārtotā saistība, kurai iestājies izpildes pienākums, būs izvērtējama attiecībā pret visiem trim izņēmumiem.

Vienlaikus likumprojektā noteikts, ka fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām nav piemērojama personai, kas reģistrēta Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja, kurai ir sociālo maksājumu saistības pret nodarbinātajām personām.

Kas ir finanšu pratības kursi

Stiprināt attiecīgās personas finanšu pratību ir vēl viens likumprojekta mērķis. Likumprojektā paredzēts, ka parādniekam būs pienākums:

 • sešu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas apgūt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētos finanšu pratības kursus;
 • pildīt saistības, kas nav iekļautas pieteikumā;
 • sniegt zvērinātam notāram informāciju, kas nepieciešama pieteikuma izskatīšanai.

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, finanšu pratības kursu apguves pienākums ir viens no būtiskākajiem mehānismiem šajā regulējumā.

“Finanšu pratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas personai ļauj izprast un sekmīgi organizēt savu finanšu pārvaldīšanu un pieņemt pārdomātus lēmumus par dažādu finanšu pakalpojumu izvēli un to izmantošanu, nodrošinot savu privāto finansiālo stabilitāti un ilgtspēju,” skaidrots anotācijā.

Paredzēts, ka finanšu pratības kursu saturu noteiks un bezmaksas pieejamību nodrošinās NVA. Aģentūra jau šobrīd attālināti bez maksas nodrošina e-apmācības rīku savā NVA tīmekļvietnē. Savukārt, ja pēc finanšu pratības kursu apguves parādnieks iesniegs attiecīgu pieprasījumu, NVA nosūtīs zvērinātam notāram elektronisku paziņojumu par finanšu pratības kursu apguvi.

UZZIŅAI

Ar likumprojektu saistītas izmaiņas plānotas arī šajos likumprojektos:

Atbilstoši likumprojekta anotācijā sniegtajai informācijai Latvijā 2018. gada nogalē bija 50 447 personas ar trūcīgās personas statusu un 50 235 personas ar maznodrošinātās personas statusu.

Publikācijas turpinājumā – par kārtību, kādā iesniedzams pieteikums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, izmaksām un piemērojamajiem principiem.

Labs saturs
16
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU