SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
14. aprīlī, 2020
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Finanses
10
10

Dīkstāves pabalsts arī valdes locekļiem un strādājošiem pensionāriem

Stājas spēkā 10.04.2020.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Freepik

No 10. aprīļa dīkstāves pabalstam var pieteikt arī valdes locekļus uzņēmumiem, kuru visi darbinieki ir dīkstāvē, kā arī darbiniekus, kuri jau saņem vecuma vai izdienas pensiju. Savukārt darbiniekiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, par katru apgādībā esošu bērnu piešķirs piemaksu 50 eiro apmērā.

īsumā

Dīkstāves pabalstam var pieteikties arī valdes locekļi uzņēmumiem, kuru visi darbinieki ir dīkstāvē.

Dīkstāves pabalstu varēs izmaksāt arī tiem uzņēmumu darbiniekiem, kuri jau saņem vecuma vai izdienas pensiju, taču vienlaikus turpina darba gaitas.

Darbiniekiem, kuri saņem dīkstāves pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķirs piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem.

Piemaksu piešķir par bērnu, par kuru darbiniekam dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienā tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, darba devējs iesniedz pieteikumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā, aizpildot tam īpaši izveidoto veidlapu.

Piemaksu par apgādībā esošu bērnu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts dīkstāves pabalsts. Piemaksu pārskaita uz darbinieka kontu, kurā tiek pārskaitīts dīkstāves pabalsts. Darbiniekam nekas papildus nav jādara. 

Šādas izmaiņas paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”, kas stājās spēkā 10. aprīlī.

Dīkstāves pabalsts arī uzņēmumu valdes locekļiem

Sākotnēji noteikumi paredzēja, ka dīkstāves pabalstu nepiešķir krīzes skartā darba devēja valdes un padomes locekļiem.

Tāpēc noteikumu 12.8. punkts ir precizēts un izteikts jaunā redakcijā – dīkstāves pabalstu nepiešķir krīzes skartā darba devēja valdes locekļiem, ja krīzes skartais darba devējs nodarbina darbinieku, kurš neatrodas dīkstāvē, un padomes locekļiem.

“Pie šāda risinājuma esam nonākuši, ņemot vērā mazo ģimenes uzņēmumu situāciju,” sarunā ar medijiem 14. aprīlī skaidroja finanšu ministrs Jānis Reirs. Lai valdes locekļiem būtu tiesības saņemt dīkstāves pabalstu, ir noteikts kritērijs – uzņēmuma darbība uz laiku ir pilnībā apturēta, proti, netiek nodarbināts neviens darbinieks.  “Tas varētu būt princips - kapteinis pamet kuģi pēdējais,” runājot līdzībās, finanšu ministrs uzsvēra, ka nav pieļaujama situācija, ka dīkstāves pabalstu saņem uzņēmuma vadītājs, kamēr citi darbinieki turpina strādāt.  

Pabalsts arī strādājošiem pensionāriem

Tāpat no dīkstāves pabalsta izmaksas noteikumu 12.10. punkta ir svītroti vārdi, kas iepriekš liedza dīkstāves pabalstu piešķirt darbiniekiem, kuri vienlaikus saņem vecuma vai izdienas pensiju.

Noteikumu projekta anotācijā ir skaidrots, ka varēja izveidoties situācija, ka pensija, ar kuru jāiztiek dīkstāves skartajam, ir ievērojami mazāka par iespējamo dīkstāves pabalstu. Tādējādi tiek novērsta netaisnība, ka vecuma un izdienas pensijas saņēmēji tika nostādīti nepamatoti atšķirīgā situācijā atkarībā no šo darbinieku sociālā statusa.

Piemaksa pie dīkstāves pabalsta par apgādībā esošu bērnu

Lai mazinātu Covid-19 krīzes ietekmi uz sociāli mazāk aizsargātajām grupām, kā arī nodarbinātajiem ar bērniem, dīkstāves pabalsta noteikumi papildināti ar 17.1 punktu, paredzot darbiniekam, kurš saņem dīkstāves pabalstu, piešķirt piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem. Piemaksa tiks izmaksāta par bērnu, par kuru darbiniekam uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts dīkstāves pabalsts. Piemaksu pārskaita uz darbinieka kontu, kurā tiek pārskaitīts dīkstāves pabalsts. 

Lai saņemtu pienākošos piemaksu pie dīkstāves pabalsta par katru apgādībā esošu bērnu, personai nekas papildus nav jādara. “Piemaksu par katru apgādībā esošu bērnu VSAA piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko saņem no VID par izmaksātajiem dīkstāves pabalstiem, un ņemot vērā pabalsta saņēmēja tiesības šajā periodā izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu,” informē VSAA preses sekretāre Iveta Daine.

Piemaksu pie dīkstāves pabalsta VSAA pārskaita uz to pašu saņēmēja kontu, kurā VID pārskaitījis dīkstāves pabalstu.

Piemaksas apmēru VSAA nosaka proporcionāli dienu skaitam, par kurām ir tiesības saņemt piemaksu.

1.piemērs: Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim. No 3.aprīļa personas apgādībā reģistrēti divi nepilngadīgi bērni. Piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķirs par periodu no 3.aprīļa līdz 30.aprīlim un to aprēķinās, nosakot piemaksas apmēru 50 eiro par katru bērnu, kopsummā par diviem bērniem 100 eiro, ņemot vērā periodu 28 dienas ( aprēķins: 100 eiro / 30 dienas) x 28 dienas  = 93,33 eiro.

2.piemērs: Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 12.marta līdz 31. martam Šajā periodā personas apgādibā reģistrēts viens bērns. Piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķirs par periodu no 12.marta līdz  31.martam un to aprēķinās, ņemot vērā piemaksas apmēru 50 eiro par bērnu un periodu 20 dienas ( aprēķins: 50 eiro / 31 dienas) x 20 dienas  = 32,26. eiro.

Ja noteiktajā periodā bērns vairs nebūs pabalsta saņēmēja apgādībā, piemaksas izmaksa tiks pārtraukta.

3. piemērs: Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu  par periodu no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim. No 16. aprīļa personai vairs nav tiesību saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu, jo bērns sasniedzis pilngadību un nemācās. VSAA piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķir un izmaksās par periodu no 1. aprīļa līdz 16. aprīlim.

VSAA informē, ka jau 14. aprīlī tika veiktas pirmās piemaksas pie dīkstāves pabalsta par apgādībā esošu bērnu 154 personām.

Precizē dīkstāves pabalsta aprēķina kārtību

Cita starpā ar izmaiņām dīkstāves pabalsta noteikumos, kas stājās spēkā 10. aprīlī, ir precizēts tas, kā aprēķina dīkstāves pabalstu dažādos nodokļu režīmos strādājošajiem:

  • vispārējā nodokļu režīmā strādājošo uzņēmumu darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek aprēķināts 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem datiem iepriekšējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.
  • mikrouzņēmuma darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2019. gada trešo un ceturto ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Noteikumi ir papildināti ar 8.2 pantu, kurā noteikta dīkstāves pabalsta aprēķina kārtība tiem krīzes skartajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kuri darbību mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā ir uzsākuši pēc 2019. gada 1. oktobra. Proti, mikrouzņēmumu darbinieku dīkstāves pabalstu, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020. gada pirmo ceturksni (informācija, kas norādīta mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā par konkrēto mikrouzņēmuma darbinieku), bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Dīkstāves pabalstu izmaksā VID

Dīkstāves pabalstus piešķir un izmaksā VID  krīzē smagāk cietušajiem uzņēmumiem neatkarīgi no to darbības nozares.

Valdības kritēriji dīkstāves pabalstu izmaksai ir noteikti MK noteikumos Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”.

Tie paredz, ka dīkstāves pabalstam ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba devēji un nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, Covid-19 izplatības dēļ ir samazinājušies vismaz par 30 %.

Tādu pašu atbalstu var saņemt arī tie darba devēji un nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumu kritums ir bijis par 20 %, tomēr tad šo darba devēju un nodokļu maksātāju darbības rādītājiem par 2019. gadu jāatbilst vismaz vienam no trim kritērijiem:

  • uzņēmuma eksporta apjoms ir bijis 10 % no kopējā apgrozījuma vai vismaz 500 000 eiro apmērā;
  • vidējā bruto darba samaksa uzņēmumā ir bijusi vismaz 800 eiro;
  • gadam beidzoties, uzņēmuma ieguldījumi pamatlīdzekļos ir bijuši vismaz 500 000 eiro.

Krīzes skartajiem darba devējiem, kuri dibināti laika posmā no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. decembrim, ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu aprēķina, attiecinot to pret vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskas darbības par nostrādātajiem mēnešiem.

Pabalstam piesaka darba devējs

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, darba devējs iesniedz pieteikumu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā, aizpildot tam īpaši izveidoto veidlapu. Iesniegums par laikposmu no šī gada 14. marta līdz 31. martam jāiesniedz līdz 25. aprīlim, un turpmāk – līdz katra nākamā mēneša 25. datumam, informē VID.

VID to izskata piecu darba dienu laikā un, ja uzņēmums atbilst visiem MK noteikumos Nr. 165  minētajiem kritērijiem, piecu darba dienu laikā pārskaita dīkstāves pabalstu uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieku kontiem kredītiestādēs vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā par dīkstāves pabalstu izmaksu informē darba devēju, savukārt darba devējs – savus darbiniekus.

Ja darbinieks nodarbināts pie vairākiem darba devējiem, dīkstāves pabalstu piešķir, ņemot vērā, pie kura krīzes skartās nozares darba devēja darbiniekam ir iesniegta  nodokļu grāmatiņa. Ja tā nav iesniegta nevienam darba devējam, dīkstāves pabalstu izmaksā, ņemot vērā, kurš darba devējs pirmais iesniedzis iesniegumu.

Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā darba devējs palielina strādājošo skaitu, salīdzinot ar dīkstāves sākumu.

Darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, VID publicē savā tīmekļa vietnē.

Kritēriji dīkstāves pabalsta atteikumam

VID uzsver: “Valdība ir lēmusi, ka atbalsta pasākumus varēs saņemt tie nodokļu maksātāji, kuri līdz šim ir bijušu godprātīgi un atbildīgi saistību izpildē pret valsti. Arī dīkstāves pabalstus saviem darbiniekiem varēs saņemt tikai tie uzņēmumi, kuri līdz šim ir bijuši atbildīgi un godprātīgi darba devēji. Tādēļ, izvērtējot saņemtos uzņēmumu iesniegumus par dīkstāves pabalsta izmaksu, stingri jāvadās pēc kritērijiem, kas noteikti MK noteikumos Nr. 165”.

Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā saistībā ar Covid-19 izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “COVID-19”, kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē www.fm.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā uzņēmēji var zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbalsta tālruni COVID-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem 67120020, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.

 

Labs saturs
10
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, no 11. oktobra līdz 11. janvārim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Tas ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Iedzīvotājiem ir saistoši Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU