SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
24. septembrī, 2019
Lasīšanai: 15 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tieslietas
13
13

Grozījumi nozaru likumos stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Uzmanību! 12. decembrī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja  grozījumus Administratīvās atbildības likumā, nosakot par tā spēkā stāšanās datumu 2020. gada 1. jūliju, nevis 1. janvāri, kā bija paredzēts iepriekš.

FOTO: Baiba Aprāne, LETA

No 2020. gada 1. janvāra par administratīvajiem pārkāpumiem paredzētie sodi būs atrodami attiecīgo nozari regulējošajā likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos. Šobrīd oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” kopā ar Tieslietu ministriju vietnē likumi.lv izstrādā elektronisko ceļvedi, kas ļaus vieglāk atrast normatīvo aktu, kurā noteikts administratīvais sods par konkrēto pārkāpumu. Ceļvedī būs vienkopus atrodami un pa tēmām sadalīti visi nozaru regulējošie normatīvie akti, kuri nosaka administratīvo atbildību.

Administratīvās atbildības likums (AAL) Saeimā pieņemts 2018. gada 25. oktobrī, savukārt stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. AAL mērķis ir aizsargāt pašreizējo tiesisko iekārtu, t. sk. sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko kārtību, kā arī, ievērojot personas pamattiesības, nodrošināt efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu.

Kā skaidro Tieslietu ministrijas (TM) Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juriste Ilze Māliņa, “šāds AAL mērķis ir izstrādāts, lai tas atbilstu juridiskajai tehnikai un mūsdienu situācijai, jo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK) šāda regulējuma nav, proti, regulējums LAPK kopumā ir novecojis”. Šobrīd LAPK 1. pants nosaka tikai administratīvo pārkāpumu likumdošanas uzdevumus, bet 22. pants – administratīvā soda mērķi.

LV portāls jau iepriekš rakstīja, ka, stājoties spēkā AAL, pašreizējais LAPK 2020. gada 1. janvārī zaudēs spēku.

Ar ko AAL atšķiras no LAPK

Administratīvās atbildības sistēmu veido normatīvie akti, kuros ir noteikti administratīvie pārkāpumi, administratīvie sodi un administratīvo pārkāpumu process.

Šobrīd LAPK ir noteikts viss regulējums administratīvo pārkāpumu jomā. Savukārt AAL paredz noteikt administratīvās atbildības vispārīgos noteikumus, administratīvā pārkāpuma jēdzienu, administratīvo sodu veidus un to piemērošanas noteikumus, kompetentās iestādes un amatpersonas, administratīvā pārkāpuma procesa norisi iestādē un tiesā, administratīvo sodu izpildi, kā arī starptautisko sadarbību administratīvo pārkāpumu procesā.

Administratīvos pārkāpumus, par tiem piemērojamos sodus un amatpersonu kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā iestādē, ievērojot AAL paredzētos administratīvās atbildības pamatnoteikumus, turpmāk noteiks attiecīgo nozari regulējošie likumi vai pašvaldību saistošie noteikumi, skaidro I. Māliņa. Ministru kabineta (MK) noteikumos juridiskās atbildības jautājumi nevar tikt regulēti.

Nozaru likumi varēs ierobežot arī iestāžu pakalpojumu saņemšanu un noteikt citus ierobežojumus administratīvi sodītajām personām, kuras izvairās no soda izpildes. Piemēram, jau šobrīd saskaņā ar LAPK 299.1 pantu, ja lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktajā termiņā, līdz naudas soda samaksai aizliegts:

  • izsniegt pārkāpuma izdarītājam transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
  • veikt pārkāpuma izdarītājam piederošo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;
  • ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģistrēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas.

Kas ir nozares likums

Nozares likums ir attiecīgās jomas likums. Piemēram, Ceļu satiksmes likums ir nozares likums, kurā tiks paredzēti administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmes jomā. Papildus TM Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juriste Natālija Laveniece-Straupmane norāda, ka “viens un tas pats administratīvā pārkāpuma sastāvs nevar atrasties gan pašvaldību saistošajos noteikumos, gan nozari regulējošajā likumā”.

Proti, likuma “Par pašvaldībām” 43. pants paredz, ka pašvaldību dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, un tikai par ierobežotu jautājumu loku.  “Ja likumdevējs ir pieņēmis regulējumu, kurā paredzēta fizisko un juridisko personu atbildība kādā jomā, pašvaldība nav tiesīga noregulēt to pašu jautājumu pašvaldību saistošajos noteikumos,” skaidro N. Laveniece-Straupmane.

Kā varēs atrast piemērojamos administratīvos sodus

N. Laveniece-Straupmane norāda, ka pamatā administratīvā pārkāpuma sastāvus un par tiem paredzētos sodus varēs atrast attiecīgā nozares likuma vai pašvaldības saistošo noteikumu beigās pirms Pārejas noteikumiem vai Noslēguma jautājumiem.

Vienlaikus TM sadarbībā ar oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis strādā pie elektroniskā ceļveža veidošanas vietnē likumi.lv*. Tajā būs atrodami visi nozari regulējošie normatīvie akti, kuri nosaka administratīvo atbildību, stāsta N. Laveniece-Straupmane. Viņa turpina, ka minētos likumus apkopos un sakārtos pēc to tematikas, piemēram, likumu “Par nodokļiem un nodevām” varēs atrast zem tēmas “Finanses un nodokļi”.

Ceļvedi iecerēts publiskot gada nogalē

Papildus “Latvijas Vēstneša” vietne likumi.lv izstrādā iespēju, lai, atverot konkrēto likumu caur iepriekš minēto ceļvedi, lietotājam uzreiz parādītos tā likuma daļa, kurā ir ietverti administratīvās atbildības jautājumi. Plānots, ka ceļvedī tiks ievietoti arī tie pašvaldību saistošie noteikumi, kuri ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (pieejams vietnē vestnesis.lv) un kuros ir noteikta administratīvā atbildība.

“2019. gada nogalē vietnē likumi.lv iecerēts publiskot ceļvedi jeb tematisko sadaļu, kurā strukturētā veidā būs apkopotas norādes uz tiem nozaru normatīvajiem aktiem, kas satur administratīvos sodus,” stāsta oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Attīstības un projektu vadības daļas vadītāja Ilze Apine. Turpinot viņa norāda: katrai tēmai būs pievienots arī apraksts (nozares anotācija), savukārt tiesību aktu atvērumā pie “Saistītajiem dokumentiem” lietotājiem tiks piedāvātas saites uz jaunajām publikācijām “Latvijas Vēstneša” platformā – LV portālā un žurnālā “Jurista Vārds”.

Šobrīd turpinās administratīvās atbildības ceļveža tehniskā izstrāde un testēšana, bet paralēli tam vietnes likumi.lv darbinieki ciešā sadarbībā ar TM gatavo tā saturu. “Šis projekts, pie kura darbs sākts šā gada pavasarī, ir viens no “Latvijas Vēstneša” 2019. gada attīstības uzdevumiem, lai savu funkciju ietvaros nodrošinātu iedzīvotājiem pieejamu un pārskatāmu pakalpojumu, vienlaikus sniedzot arī informatīvo atbalstu administratīvās reformas īstenošanā,” skaidro I. Apine.

Jau šobrīd oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” platforma iedzīvotājiem nodrošina skaidrojumus, kā arī citas publikācijas par administratīvās atbildības sistēmu LV portāla tematiskajā atvērumā.

Pieņemtie un iesniegtie grozījumi nozaru likumos

Atbilstoši TM sniegtajai informācijai šobrīd:

  • Saeimā pieņemti 13 grozījumi nozaru likumos;
  • Saeimā iesniegti 58 likumprojekti;
  • izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pieteikts 41 likumprojekts;
  • izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmei nav pieteikts 21 likumprojekts.

Līdz ar to kopumā tiks pieņemti 133 likumi saistībā ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikāciju. “Likumu skaits vēl var mainīties, jo, piemēram, kādu likumu var tālāk nevirzīt, bet kādu, kas iepriekš netika paredzēts, – izstrādāt,” skaidro N. Laveniece-Straupmane. Visi grozījumi nozaru likumos stāsies spēkā vienlaikus ar AAL, t. i., 2020. gada 1. janvārī.

UZZIŅAI

*Vietne likumi.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas, kas nodrošina oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).

Labs saturs
13
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI