SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Balode
LV portāls
12. jūlijā, 2019
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Satiksme
16
16

Izmaiņas Autopārvadājumu likumā – arī pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Stājas spēkā 12.07.2019.
Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Autovadītājam aizliegts veikt pasažieru komercpārvadājumus, ja taksometra skaitītājs nav ieslēgts, ja tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai ja nav ievērota tā lietošanas kārtība. Autovadītājam aizliegts maksu par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu saņemt skaidrā naudā.

FOTO: Ieva Leiniša, LETA

Šodien, 2019. gada 12. jūlijā, stājas spēkā grozījumi Autopārvadājumu likumā. Tajos precizētas tiesību normas, kas skar pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili, kā arī noteiktas pakalpojuma sniegšanas prasības lidostās, autoostās, dzelzceļa stacijās un ostās.

īsumā
 • Pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili precizētas prasības speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanai, kā arī anulēšanai.
 • Komercpārvadājumos ar taksometru pasažierim ir tiesības pārtraukt braucienu un atteikties maksāt par pakalpojumu, ja nav ieslēgts skaitītājs.
 • Komercpārvadājumos ar taksometru autovadītājam ir pienākums izsniegt taksometra skaitītāja reģistrētu darījumu apliecinošu dokumentu (čeku).
 • Komercpārvadājumos ar vieglo automobili pasažierim ir tiesības pārtraukt braucienu un atteikties maksāt par pakalpojumu, ja tīmekļvietne nedarbojas tiešsaistes režīmā.
 • Komercpārvadājumos ar vieglo automobili autovadītājam aizliegts maksu par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu saņemt skaidrā naudā.
 • Objekta publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā ar ierobežotu piekļuvi pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru varēs veikt pārvadātājs vai uz līguma pamata izveidota pārvadātāju apvienība, kas nodrošinās likumā noteiktās prasības.

Būtiskākās izmaiņas Autopārvadājumu likuma grozījumos (turpmāk tekstā – grozījumi) veiktas attiecībā uz pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili, t. sk. pakalpojumu sniegšanu starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objektos.

Prasības pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili

Pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili precizētas prasības speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanai, kā arī anulēšanai. Turpmāk pārvadātājs pēc savas iniciatīvas var anulēt speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes (proti, pārtraukt komercdarbību) tikai pēc tam, kad plānošanas reģions un republikas pilsētas pašvaldība būs pārbaudījusi informāciju par pārvadātāja nodokļu saistību izpildi vai administratīvo sodu izpildi, kas piemēroti par pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru noteikumu pārkāpumiem.

Kā skaidro Satiksmes ministrija (SM), līdz tam pārvadātājs nevarēs nomainīt taksometra numura zīmes uz vispārējām numura zīmēm.

Vienlaikus noteiktas prasības attiecībā uz transportlīdzekļa aprīkojumu, tā esību īpašumā vai turējumā un radītajiem oglekļa dioksīda (CO2) izmešiem. Proti, precizēts un papildināts Autopārvadājumu likuma 29. pants, kas turpmāk paredz, ka:

 • pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili, kurā ir ne vairāk kā četras pasažieru sēdvietas, var veikt tikai ar pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošu M1 kategorijas vieglo automobili;
 • pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili veic ar M1 kategorijas vieglo automobili, kurš izlaists ne agrāk kā 2009. gada 1. janvārī un kura radīto CO2 izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nepārsniedz 150 gramus, bet, ja minētais automobilis izlaists līdz 2008. gada 31. decembrim, tā motora tilpums nepārsniedz 2000 kubikcentimetrus (šī tiesību norma stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī);
 • pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru veic ar autotransporta līdzekli, kuram normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā ir izsniegtas taksometra numura zīmes;
 • pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru izmanto autotransporta līdzekli, kas aprīkots ar taksometra pazīšanas zīmi, gaismas kontrolsignālu, taksometra skaitītāju un informāciju par pārvadātāju, autovadītāju un tarifiem;
 • pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili veic ar autotransporta līdzekli, kas aprīkots ar informāciju par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju, pārvadātāju un autovadītāju.

Kā norāda SM, grozījumi pastiprina arī prasības tarifu informācijas regulējumā un nosaka pārvadātāja un autovadītāja pienākumus, kā arī atbildību. Proti, Autopārvadājumu likuma 40. panta nosaukums izteikts jaunā redakcijā (“Pārvadātāja, autovadītāja un tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja pienākumi un atbildība”), kā arī pants papildināts ar vairākām daļām.

Komercpārvadājumos ar taksometru:

 • noteikta kārtība tarifu paziņošanai un cenrāža sastādīšanai;
 • piemērotie palielinājumi vai atlaides nedrīkst pārsniegt 50% no paziņotā tarifa,
 • noteikta informācijas sniegšanas kārtība;
 • pasažierim ir tiesības pārtraukt braucienu un atteikties maksāt par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu, ja nav ieslēgts skaitītājs;
 • autovadītājam ir pienākums pirms brauciena informēt pasažieri par braukšanas maksas aprēķinā piemēroto tarifu un papildmaksu atbilstoši cenrādim;
 • autovadītājam aizliegts veikt pasažieru komercpārvadājumus, ja taksometra skaitītājs nav ieslēgts, ja tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai ja nav ievērota tā lietošanas kārtība;
 • autovadītājam aizliegts uzņemt taksometrā citus pasažierus, ja tam nepiekrīt taksometrā esošie pasažieri;
 • autovadītājam ir pienākums izsniegt taksometra skaitītāja reģistrētu darījumu apliecinošu dokumentu (čeku).

Komercpārvadājumos ar vieglo automobili:

 • noteikta informācijas sniegšanas kārtība;
 • pasažierim ir tiesības pārtraukt braucienu un atteikties maksāt par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu, ja tīmekļvietne nedarbojas tiešsaistes režīmā;
 • autovadītājs braukšanas maksas aprēķinam lieto tīmekļvietni vai mobilo lietotni, kuras programma nodrošina iespēju tiešsaistē pieprasīt, apstiprināt un atteikt pārvadājumu pakalpojumu, aprēķināt braukšanas maksu un veikt bezskaidras naudas norēķinus;
 • autovadītājam aizliegts veikt pasažieru komercpārvadājumus, ja tīmekļvietne vai mobilā lietotne nedarbojas tiešsaistes režīmā;
 • autovadītājam aizliegts maksu par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu saņemt skaidrā naudā;
 • autovadītājam aizliegts uzņemt pasažieri, izmantojot citus komercpārvadājumu pakalpojuma pieprasījuma veidus;
 • tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēji un pārvadātāji, kas sniedz pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni, ir solidāri atbildīgi par pasažieru komerc­pārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanu.

Vienlaikus grozījumi paredz, ka pārvadātājam vai tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējam pēc personas pieprasījuma jānodrošina autotransporta līdzeklis, kas piemērots personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, un autovadītāju, kurš var sniegt pakalpojumu šādām personām.

Saskaņā ar Pārejas noteikumiem iepriekš minētās prasības jeb izmaiņas Autopārvadājumu likuma 29. un 40. pantā stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

Pakalpojumu sniegšana lidostās, autoostās, dzelzceļa stacijās un ostās

Grozījumi paredz arī stingrākas prasības taksometru pakalpojumiem starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objektos – lidostās, ostās, dzelzceļa stacijās un autoostās.

Saskaņā ar Saeimas sniegto informāciju līdz šim minētajos objektos savus pakalpojumus varēja sniegt jebkurš pārvadātājs, kuram ir izsniegta licence un nav piemēroti citi ierobežojumi pakalpojuma sniegšanai, turklāt praksē bija novērojamas situācijas, kad patērētājiem tika piemērota nesamērīgi augsta maksa par braucienu. Līdz ar to likumā noteikti ierobežojumi taksometru pakalpojumu sniegšanai lidostās, ostās, dzelzceļa stacijās un autoostās.

Kā norāda SM, Ministru kabinets (MK) noteiks ierobežotu piekļuvi pakalpojuma sniegšanai starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objektu publiskiem mērķiem paredzētajās teritorijās. Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma Pārejas noteikumiem MK šie noteikumi jāizdod līdz 2019. gada 31. augustam. Līdz tam piemērojami MK noteikumi Nr. 147 “Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili”.

Papildus SM skaidro, ka objekta publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā ar ierobežotu piekļuvi pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru varēs veikt pārvadātājs vai uz līguma pamata izveidota pārvadātāju apvienība, kas nodrošina:

 • pakalpojuma piedāvājumu visā objekta darba (diennakts) laikā;
 • personu ar kustību traucējumiem apkalpošanu;
 • autotransporta līdzekļus:
  • kuru ietilpība ir līdz piecām sēdvietām;
  • kuru ietilpība ir no sešām līdz deviņām sēdvietām;
  • kuru vecums nepārsniedz piecus gadus, skaitot no autotransporta līdzekļa pirmās reģistrācijas;
  • kuru virsbūves krāsa, kas norādīta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, un vizuālais noformējums atbilst pārvadātāja vai apvienības reģistrētai preču zīmei vai dizainparaugam;
  • kuri aprīkoti tādu pasažieru (bērnu) pārvadāšanai, kuru augums nepārsniedz 150 centimetrus;
 • braucienu no objekta saskaņā ar pārvadātāja vai apvienības noteiktu vienu tarifu nolīgšanai, vienam kilometram un vienai minūtei;
 • norēķinu ar pasažieri par braucienu no objekta ar fiksētā tirdzniecības vietā iegādātu, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu priekšapmaksu apliecinošu dokumentu, darījumu reģistrējot taksometra skaitītājā.

UZZIŅAI

Ar visām Autopārvadājumu likuma izmaiņām var iepazīties šeit. Proti, grozījumos:

 • noteiktas arī tiesības pašvaldības kontroles institūcijām apturēt transportlīdzekli autopārvadājumu kontroles veikšanai;
 • noteikts regulējums tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumiem;
 • precizēts regulējums par autoostām un pašpārvadājumiem;
 • precizēts regulējums par speciālo atļauju (licenču) un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un kravu pārvadājumiem.
Labs saturs
16
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI