SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
06. septembrī, 2018
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
18
18

VSAA pabalsti aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Valsts sociālo pabalstu likums arī aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem paredz gan regulāri izmaksājamus, gan vienreiz izmaksājamus valsts sociālos pabalstus vai atlīdzību. Maksājumu kārtību katrā situācijā nosaka Ministru kabineta noteikumi.

FOTO: Freepik

Aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam, kam ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots audzināšanā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bērna audzināšanas periodā izmaksā valsts pabalstus un atlīdzības.

īsumā
 • Aizbildnim maksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un pabalstu par bērna uzturēšanu. Ja aizbildnība ir nodibināta līdz bērna viena gada vecumam, piešķir arī bērna piedzimšanas pabalstu.
 • Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Ja audžuvecāks nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.
 • Adoptētājs saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, atlīdzību par adopciju, paternitātes pabalstu. Arī par adoptētāju, kurš nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas.
 • Aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam ir tiesības arī uz pārējiem regulārajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj: maternitātes pabalstu, vecāku pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu.

Maksājumi aizbildnim

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu. Piešķir no aizbildnības nodibināšanas dienas. Atlīdzības apmērs mēnesī – 54,07 eiro neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita.

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Piešķir par katra aizbildnībā esošā bērna uzturēšanu. Pabalsta apmērs mēnesī:

 • no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (2018. gadā – 107,50 eiro mēnesī);
 • no bērna 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (2018. gadā – 129 eiro mēnesī).

Der zināt! Ja bērnam ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts sakarā ar apgādnieka zaudējumu, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantijas fonda vai arī ģimenes valsts pabalsts, tad pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu tiek samazināts par bērnam piešķirtās pensijas, atlīdzības vai pabalsta apmēru.

Bērna piedzimšanas pabalsts. Vienreiz izmaksājams pabalsts. Piešķir, ja aizbildnība pār bērnu ir nodibināta līdz bērna viena gada vecumam. Pabalsta apmērs – 421,17 eiro par katru bērnu.

Maksājumi audžuģimenei

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Piešķir audžuvecākam, kuram saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, kas noslēgts ar pašvaldību, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi. Atlīdzību piešķir tam audžuvecākam, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, no dienas, kad bērns nodots audzināšanā audžuģimenei. Šo atlīdzību nepiešķir audžuģimenēm, kuras ieguvušas specializētās audžuģimenes statusu.

Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no audžuģimenē pieņemto bērnu skaita:

 • par vienu bērnu – 171 eiro mēnesī;
 • par diviem bērniem – 222,30 eiro mēnesī;
 • par trīs vai vairākiem bērniem – 273,60 eiro mēnesī.

Der zināt!

 • Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu no 171 eiro neatkarīgi no bērnu skaita.  Šis periods veido audžuvecākam apdrošināšanas stāžu.
 • Arī pašvaldība atbalsta audžuģimenes. Par šiem pabalstiem jājautā pašvaldībai, ar kuru ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Maksājumi adoptētājam pirmsadopcijas periodā

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi un piemaksa par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību. Piešķir no dienas, kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē, un to izmaksā līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās dienai.

Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no adoptējamā bērna vecuma un adoptētāja nodarbinātības fakta (ir/nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), kā arī no atrašanās atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu:

Adoptētājs

Adoptējamā

bērna vecums

Atlīdzības apmērs

mēnesī

nav nodarbināts

no 0 līdz 18 gadiem

171 eiro

ir nodarbināts

(atrašanās ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā neietekmē atlīdzības apmēru)

no 8 līdz 18 gadiem

ir nodarbināts un neatrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā

no 0 līdz 7 gadiem ieskaitot

171 eiro

Ja izvēlas saņemt vecāku pabalstu, tad atlīdzību nepiešķir.

ir nodarbināts un atrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā

no 0 līdz 7 gadiem ieskaitot

70% apmērā no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas

(kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms tā gada, kurā tiek piešķirta atlīdzība)

 

489,05 eiro – ja atlīdzība piešķirta 2018. gadā

535,09 eiro – ja atlīdzība piešķirta 2019. gadā

 

Ja izvēlas saņemt vecāku pabalstu, tad atlīdzību nepiešķir.

ir nodarbināts nepilnu darba laiku līdz 20 stundām nedēļā

Ja pirms adopcijas aprūpē un uzraudzībā ar bāriņtiesas lēmumu tiek nodoti vairāki bērni, tad par katru nākamo vienlaikus aprūpējamo bērnu piešķir piemaksu 171 eiro mēnesī.

Der zināt!

Par adoptētāju, kurš saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un nav sociāli apdrošināta persona (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

Maksājumi adoptētājam pēc adopcijas apstiprināšanas

Atlīdzība par adopciju. Vienreiz izmaksājama atlīdzība. Atlīdzības apmērs – 1422,87 eiro par katru adoptēto bērnu. Atlīdzība netiek piešķirta, ja adoptē otra laulātā bērnu.

Adoptētājam turpina maksāt visus piešķirtos pabalstus par bērna audzināšanu un kopšanu.

Paternitātes pabalsts. Piešķir vienam no vecākiem, ja bērns adoptēts līdz 3 gadu vecuma sasniegšanai un darba devējs ir piešķīris 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju.

Pabalsta apmērs – 80% no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam (pirmsadopcijas laikā, kā arī pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā par adopcijas apstiprināšanu) ir tiesības arī uz pārējiem regulāri izmaksājamiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

 • maternitātes pabalsts;
 • vecāku pabalsts;
 • bērna kopšanas pabalsts;
 • ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta.

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai;
 • bērna invalīda kopšanas pabalsts;
 • valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam.

Kā pieprasīt pabalstus?

Pabalsti jāpieprasa sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas, iesniedzot iesniegumu:

 • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā;
 • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
 • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.lv.

Iesnieguma veidlapas un plašāka informācija par pabalstiem iegūstama VSAA mājaslapā sadaļā “Iesniegumi VSAA pakalpojumiem”.

Pabalstu apmēra aprēķināšanai iespējams izmantot pabalstu kalkulatoru.

Ja ir neskaidri jautājumi, tos uzdot var, rakstot uz e-pasta adresi: konsultacijas @vsaa.lv. VSAA speciālisti sniegs atbildi trīs darba dienu laikā. Sarežģītākas situācijas izskaidros izvēlētajā VSAA klientu apkalpošanas centrā klātienē. Iespējams arī iepriekš vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, kontaktinformācija atrodama šeit.

VSAA informatīvais materiāls par valsts maksātajiem pabalstiem aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam ir atrodams šeit.

Labs saturs
18
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU