SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Platace
LV portāls
17. jūnijā, 2013
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts valoda
5
37
5
37

Kādos gadījumos ir iespējams mainīt savu vārdu un uzvārdu?

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Latvijā personai oficiāli drīkst būt divi vārdi un divi uzvārdi.

LV portāla kolāža

Personas vārds un uzvārds ir galvenie personas dati, lai viņu varētu identificēt. Pastāv dažādi iemesli, kādēļ persona tos izvēlas mainīt. Raksturīgākais uzvārda maiņas iemesls ir laulības, savukārt vārda maiņa dažādu iemeslu dēļ notiek salīdzinoši retāk. Vai persona var vienkārši nomainīt savu vārdu un uzvārdu uz jebkuru citu? To sīkāk skaidro LV portāls - kādu iemeslu dēļ ir iespējams mainīt vārdu un uzvārdu, un kā to ir iespējams izdarīt?
īsumā

Vārda un/ vai uzvārda maiņa:

 • personai oficiāli drīkst būt divi vārdi un uzvārdi;
 • jāatbilst personvārdu rakstībai un lietošanai latviešu valodā;
 • personai nomainot vārdu, turpmāk visos dokumentos ir jānorāda abi vārdi;
 • uzvārdu var mainīt tik tālu dzimtas līnijā, cik tālu var pierādīt dzimtas uzvārdu līniju;
 • valsts nodeva par vārda vai uzvārda maiņu ir 50 latu, par vārda un uzvārda maiņu ir 100 latu.

Vārda un uzvārda maiņas iemesli

Personas vārda un uzvārda mainīšanu regulē Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums. Šī likuma 2.panta 1.daļa paredz, ka vārdu un/ vai uzvārdu var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu. To var darīt šādu iemeslu dēļ:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu (šajā gadījumā vārdu un/ vai uzvārdu var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu).

Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Vasiļjeva norāda, ka galvenais iemesls vārda maiņai Latvijā ir nespēja iekļauties sabiedrībā. Tas ir skaidrojams ar personu izceļošanu uz ārvalstīm, proti, nereti latviskas cilmes vārdi konkrētajā valstī ir ne tikai grūti izrunājami, bet var būt arī ar nievājošu nozīmi. Līdz ar to personas izvēlas internacionālus vārdus, bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, kas ir raksturīgi latviešu valodas personvārdiem.  

"Personai nomainot vārdu, turpmāk visos dokumentos ir jānorāda abi vārdi."

Salīdzinoši uzvārdu personas maina biežāk nekā vārdu. S.Vasiļjeva informē, ka 2012.gadā uzvārdu mainīja 825 personas, bet vārdu – 177. Savukārt šogad aptuveni līdz maija vidum uzvārdu ir nomainījusi 351 persona, bet vārdu – 68 personas.

Pirms vārda un/vai uzvārda maiņas jāņem vērā

Personai, izdarot lēmumu par vārda un/ vai uzvārda nomaiņu, ir jāņem vērā vairāki aspekti. Tieslietu ministrijas pārstāve skaidro:

 • attiecībā uz personvārdu veidošanu ir jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī identifikāciju"; tie nosaka latviešu literārās valodas normas citvalodu cilmes personvārdu (vārda vai vārdu un uzvārda vai dubultuzvārda) atveidē (personvārdu izteikšanā ar latviešu valodas skaņām un burtiem atbilstoši citvalodu īpašvārdu atveides noteikumiem) un lietošanā, kā arī citvalodu personvārdu atveides pamatnoteikumus latviešu valodā un kārtību, kādā personvārdi rakstāmi un identificējami dokumentos neatkarīgi no to cilmes;
 • personai oficiāli var būt divi vārdi un divi uzvārdi;
 • personas vārdam pievienojot otru vārdu, turpmāk visos dokumentos ir jānorāda abi vārdi;
 • uzvārdu var mainīt tik tālu dzimtas līnijā, cik tālu var pierādīt dzimtas uzvārdu līniju;
 • valsts nodeva par vārda vai uzvārda maiņu ir 50 latu, par vārda un uzvārda maiņu – 100 latu.

Procedūra vārda un/ vai uzvārda nomaiņai

Personai, kura vēlas mainīt savu vārdu un/ vai uzvārdu, ir jāraksta iesniegums. Iesnieguma veidlapa ir pieejama Ministru kabineta noteikumu Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem" pielikumos. To var izdrukāt un aizpildīt. Iesnieguma veidlapa ir pieejama arī pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

Aizpildīto persona vārda un/ vai uzvārda maiņas iesniegumu var iesniegt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Zīmīgi, ka kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz arī viena fotogrāfija 4,5 x 3,5 cm. Iesniedzot iesniegumu, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Savukārt nepilngadīgai personai vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegums jāiesniedz ar vecāku vai aizbildņu brīvā formā noformētu rakstisku piekrišanu.

"Uzvārdu var mainīt tik tālu dzimtas līnijā, cik tālu var pierādīt dzimtas uzvārdu līniju."

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9.pants paredz, ka valsts nodeva par vārda vai uzvārda ieraksta maiņu ir 50 latu. Vienīgais gadījums, kad valsts nodeva nav jāmaksā, ir tad, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Valsts nodeva ir jāsamaksā, iesniedzot iesniegumu par uzvārda un/ vai vārda maiņu.

S.Vasiļjeva norāda, ka pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par uzvārda un/ vai vārda maiņu, no citām pašvaldības dzimtsarakstu nodaļām un Sodu reģistra pieprasīs iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 5.panta 3.-4.daļa paredz, ka tie ir šādi:

 • izraksts no dzimšanas reģistra par personas dzimšanu;
 • izraksts no laulību reģistra, ja persona ir laulībā;
 • izraksts no laulību reģistra, kas apliecina laulības šķiršanas faktu vai laulības atzīšanu par spēkā neesošu (izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas reģistra, izraksts no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu vai likumīgā spēkā stājies spriedums par laulības šķiršanu vai atzīšana par spēkā neesošu, vai zvērināta notāra taisīta laulības šķiršanas apliecība);
 • izraksts no dzimšanas reģistra par bērna dzimšanu, ja personai ir nepilngadīgs bērns;
 • citi vārda vai uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti;
 • no Sodu reģistra pieprasa izrakstu par personas sodāmību.

Tātad šajā sarakstā nosaukto dokumentu oriģinālus iesniegt nav nepieciešams.

Atļauj vai atsaka

Lēmumu par personas vārda un/ vai uzvārda maiņu pieņem Tieslietu ministrijā, nevis pašvaldību dzimtsarakstu nodaļā. S.Vasiļjeva skaidro, ka pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa vai Latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs vārda un/ vai uzvārda maiņai nepieciešamos dokumentus nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai par atļauju vai atteikumu vārda un/ vai uzvārda maiņai. Iestāde (minētajā gadījumā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore) pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

Lēmumu par atteikumu mainīt vārdu un/ vai uzvārdu pieņem gadījumos, ja:

 • persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
 • personas vārda un/ vai uzvārda ieraksta maiņas iemesls neatbilst šā likuma 2.pantā minētajiem iemesliem;
 • persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 8.panta 1.daļa).

TM Dzimtsarakstu departamenta lēmumu personai paziņo rakstveidā, nosūtot paziņojumu uz personas iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.

Dokumentu nomaiņa

Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu un/ vai uzvārdu, tas ir mainīts (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 7.panta 4.daļa). Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) sabiedrisko attiecību speciāliste Undīne Priekule norāda: lai saņemtu jaunu personas apliecinošu dokumentu, personai 30 dienu laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas PMLP ir jāiesniedz vārda un/ vai uzvārda maiņas apliecība. Jaunos dokumentus izgatavo un izsniedz personas izvēlētajā termiņā. Par jauna dokumenta – pases , ID kartes - saņemšanu samaksa tiek piemērota atbilstoši noteiktajam cenrādim.

Labs saturs
37
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU