SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Platace
LV portāls
06. janvārī, 2014
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ģimene
1
8
1
8

Vārda un uzvārda maiņa bērnam

Civillikuma 151.pants paredz: „Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos dod tēva vai mātes uzvārdu.”

FOTO: SXC

Persona, ja tam ir pamatots iemesls, var mainīt gan savu uzvārdu, gan vārdu. Piemēram, vārdu persona var mainīt gadījumā, ja tas apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā, bet uzvārdu, ja persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums paredz, ka persona var mainīt vārdu un uzvārdu, ja tā ir sasniegusi 15 gadu vecumu. Līdz ar to rodas jautājums, vai bērnam, kas nav sasniedzis 15 gadu vecumu, var nomainīt vārdu un uzvārdu? Atbilde ir: jā, var.
LV portāls skaidro, kādos gadījumos un kā bērnam var mainīt vārdu un uzvārdu.
īsumā

Vārda un uzvārda maiņa bērnam līdz 15 gadu vecumam:

 • drīkst veikt tikai MK noteikumu "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" paredzētajos gadījumos;
 • jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs;
 • jāiesniedz iesniegums, personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība;
 • jāsaņem dzimtsarakstu nodaļas atzinums;
 • ja bērna vecāki savstarpēji noslēdz laulību, tad atzinums nav nepieciešams;
 • noteiktos gadījumos ir jāsaņem abu vecāku piekrišana;
 • pieteikumu izskata viena mēneša laikā;
 • valsts nodeva ir 7 eiro.

Bērna uzvārda maiņu Latvijā regulē vairāki normatīvie akti. Tieslietu ministrijas preses sekretāre Līva Rancāne informē, ka uzvārda ieraksta maiņu Latvijas Republikā noteic  Civillikums, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

Uzvārda piešķiršanas nosacījumi bērnam ir noteikti Civillikumā. Šā likuma 151.pantā ir teikts: "Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos dod tēva vai mātes uzvārdu." Šajā pantā ir atrunāta arī situācija, kā rīkoties, ja vecāki nevar vienoties par bērna uzvārdu – tādā gadījumā bērna uzvārdu nosaka bāriņtiesa.

Uzvārda maiņa līdz 15 gadu vecumam

Lai varētu nomainīt personas uzvārdu, ir jāpapildina dzimšanas reģistra ieraksts, to paredz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts. Reģistra papildināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

Šie noteikumi paredz, ka, lai nomainītu bērnam uzvārdu, ir jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Un ir minēti konkrēti gadījumi, kādos bērnam uzvārdu var nomainīt. Noteikumu 134.punkts uzskaita šos gadījumus:

 • Bērnam maina uzvārdu uz tēva vai mātes uzvārdu pēc vecāku laulības noslēgšanas, vecāku laulības šķiršanas, tēva vai mātes laulības noslēgšanas.
 • Bērna vecāku uzvārdi ir dažādi; vienam no vecākiem, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība, un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno atsevišķo aizgādību.
 • Bērna vecāku uzvārdi ir dažādi; vienam no vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības, un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības.
 • Svītrotas ziņas par vienu no vecākiem; bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības.

"Tas nozīmē, ja vienam no vecākiem ar tiesas spriedumu tiek atņemtas aizgādības tiesības, bērnam var mainīt uzvārdu uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības," skaidro L.Rancāne.

 • Personai veikta daļēja vai pilnīga dzimuma maiņa, un ierakstu par personas dzimumu maina atbilstoši dzimumam, kāds norādīts ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotajā medicīnas apliecībā vai citā dokumentā, kas apliecina dzimuma maiņu.

Lai varētu veikt uzvārda nomaiņu, dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs ir jāiesniedz iesniegums un jāsaņem dzimtsarakstu nodaļas atzinums, kas atļaus vai noraidīs uzvārda nomaiņu bērnam. Turklāt ir jāņem vērā, ka abu vecāku piekrišana bērna uzvārda nomaiņai ir nepieciešama: ja bērnam maina uzvārdu uz tēva vai mātes uzvārdu pēc vecāku laulības noslēgšanas, vecāku laulības šķiršanas, tēva vai mātes laulības noslēgšanas; bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība, un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno atsevišķo aizgādību.

Taču, ja bērna vecāki savstarpēji noslēdz laulību, tad vecāki un bērns iegūst kopīgu uzvārdu. Šajā gadījumā vienam no vecākiem dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs ir jāiesniedz iesniegums. Dzimtsarakstu nodaļas atzinums nebūs nepieciešams (noteikumu 136.3.apakšpunkts).

Uzvārda nomaiņas procedūra

"Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Dokumentam, kurš izdots ārvalstīs, ir jāpievieno Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sastādīts tulkojums vai notariāli apliecināts tulkojums," informē L.Rancāne.

Uzvārda nomaiņai bērnam nepieciešamo atzinumu dzimtsarakstu nodaļa izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Dzimtsarakstu nodaļas atzinumu par reģistra ieraksta papildināšanu sastāda vienā eksemplārā un kopā ar lietu glabā dzimtsarakstu nodaļā, savukārt atzinumu par atteikumu papildināt reģistra ierakstu sastāda divos eksemplāros. Vienu atzinuma eksemplāru izsniedz personai, kura iesniegusi iesniegumu par reģistra ieraksta papildināšanu, otru glabā dzimtsarakstu nodaļā (noteikumu 139.-140.punkts). Dzimtsarakstu nodaļas lēmumu iesnieguma iesniedzējam nosūta pa pastu.

"Lai varētu veikt uzvārda nomaiņu, dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs ir jāiesniedz iesniegums un jāsaņem dzimtsarakstu nodaļas atzinums, kas atļaus vai noraidīs uzvārda maiņu bērnam."

Ja dzimtsarakstu nodaļas atzinums ir pozitīvs, tad bērnam izsniedz jaunu dzimšanas apliecību visos 134.punktā paredzētajos gadījumos, kad bērnam ir iespējams nomainīt uzvārdu.

Valsts nodeva par uzvārda maiņu ar 2014.gada 1.janvāri ir 7 eiro, to paredz 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" 3.punkta 3.2.apakšpunkts, norāda Tieslietu ministrijas pārstāve.

Vārda maiņa līdz 15 gadu vecumam

Tāpat kā bērna uzvārda maiņas gadījumā, lai bērnam nomainītu vārdu, ir jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Vārdu bērnam līdz 15 gadu vecumam var nomainīt tikai MK noteikumu 134.punktā paredzētajos gadījumos:

 • ieraksta konfesionālo vārdu kā bērna otru vārdu;
 • doti divi vārdi, bet bērnu sauc tikai vienā vārdā; svītro vārdu, kuru nelieto;
 • maina vārdu(-us) uz jebkuru vārdu(-iem) – vienu reizi, ja bērna vārds(-i) ir grūti izrunājams(-i) vai nelabskanīgs(-i).

Bērna vārda nomaiņai minētajos gadījumos ir nepieciešama abu vecāku piekrišana. Dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs jāiesniedz iesniegums un jāsaņem dzimtsarakstu nodaļas atzinums par atļauju vai atteikumu bērna vārda maiņai. Procedūra bērna vārda nomaiņai ir tāda pati, kā bērna uzvārda maiņas gadījumā.

Ja bērnam mainīts vārds, tiek izsniegta jauna dzimšanas apliecība.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU