SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Dagne Rušeniece
zvērināta notāra palīdze
07. jūnijā, 2013
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ģimene
10
10

No 1.jūlija jauns pilnvarojuma līguma veids – nākotnes pilnvarojums

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Grozījumi Civillikumā paredzēs Latvijā ieviest nākotnes pilnvarojumu. Tā mērķis ir fiziskas personas mantisko un nemantisko interešu iepriekšēja un autonoma civiltiesiskā aizsardzība. Nākotnes pilnvarojumu nevarēs izdot juridiskas personas, jo tās šādā situācijā nonākt nevar.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Ikviens var nonākt situācijā, kad iecerētais izrādās neīstenojams un sagādā milzum daudz rūpju ne vien pašam, bet arī nākas neplānoti darbībās iesaistīt citus. Tādēļ gan biznesā, gan privātās situācijās cilvēki nereti izmanto iespēju izsniegt pilnvaru konkrētai personai, kas būs tiesīga citā vārdā un noteiktā apmērā pieņemt lēmumus un rīkoties. Pašreizējais tiesiskais regulējums paredz: lai izdotu pilnvaru, personai ir jābūt rīcībspējīgai un jāspēj izteikt sava griba. Taču dažreiz gadās situācijas, kad cilvēks nokļūst ārstniecības iestādē un ir tādā stāvoklī, ka savu gribu izteikt nespēj. Lai šādos gadījumos nodrošinātu personu tiesisko aizsardzību, 2013.gada 1.jūlijā stāsies spēkā grozījumi Civillikumā.
īsumā

Nākotnes pilnvarojums:

 • paredzēts situācijām, ja persona vairs nespēj saprast savas darbības nozīmi vai vadīt savas darbības;
 • ja personai ir veselības traucējumi vai citi svarīgi iemesli;
 • pilnvaru var pielietot, ja ir izsniegts ārstu komisijas atzinums vai tiesas nolēmums;
 • pilnvaru reģistrēs Nākotnes pilnvarojuma reģistrā;
 • nevar nodot citai personai.

Ar nākotnes pilnvarojumu pilnvarotājs varēs uzdot pilnvarniekam pārzināt viņa lietas gadījumā, ja pilnvarotājs veselības traucējumu vai arī citu iemeslu vai apstākļu dēļ nespēs saprast savas darbības nozīmi un nespēs vadīt savu darbību. Šāds gadījums, piemēram, varētu būt, ja persona nokļūst komā. Tikai tad pilnvarnieks drīkstēs darboties uz pilnvaras pamata. Ar šo pilnvarojumu nevarēs nodot tādas tiesības, ko pašlaik arī nevar nodot ar parasto pilnvarojumu; tās ir personiskās tiesības, piemēram, tiesības taisīt testamentu vai stāties laulībā.

Nākotnes pilnvarojuma līguma slēgšana

Nākotnes pilnvarojuma līgums tiks taisīts pie notāra notariālā akta formā, personīgi klāt esot pilnvarotājam un pilnvarniekam, un tas tiks reģistrēts īpašā Nākotnes pilnvarojuma reģistrā. Sastādot notariālo aktu, notārs ne tikai noskaidros personas gribu, pārbaudīs personas identitāti pēc pases vai personas apliecības un rīcībspēju, bet arī informēs pilnvarotāju un pilnvarnieku par nākotnes pilnvarojuma nozīmi, spēkā stāšanos un pilnvarnieka darbības uzsākšanas kārtību.

Šim pilnvarojuma veidam pie tā parakstīšanas nav nosakāms izpildes termiņš, jo neviens nevar paredzēt, kad pilnvarotājs nonāks situācijā, kad viņš vairs nespēs saprast savas darbības nozīmi vai arī nespēs vadīt savu darbību. Tikpat ir iespējams, ka izpildes termiņš šim dokumentam nekad neiestāsies. Atšķirībā no parastā pilnvarojuma nākotnes pilnvarojuma nodošana citai personai (pārpilnvarojums) nebūs pieļaujama. Tas nozīmēs, ka tikai persona, kura būs norādīta pilnvarojumā, drīkstēs veikt uzticētās darbības.

"Ar šo pilnvarojumu nevarēs nodot tādas tiesības, ko pašlaik arī nevar nodot ar parasto pilnvarojumu; tās ir personiskās tiesības, piemēram, tiesības taisīt testamentu vai stāties laulībā."

Nākotnes pilnvarojuma līgums stāsies spēkā tā noslēgšanas dienā, bet pilnvarnieks savu darbību būs pilnvarots uzsākt ar brīdi, kad:

 1. Ārstniecības likuma 53.2panta kārtībā izsniegts ārstu komisijas atzinums. Ja pilnvarotājs atrodas ārvalstu ārstniecības iestādē, tad jāizsniedz tam pielīdzināts dokuments, kurš apliecināts Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajā kārtībā, vai
 2. stājies spēkā tiesas nolēmums par rīcībspējas atņemšanu vai personas atzīšanu par promesošu vai bezvēsts pazudušu, kurš reģistrēts Nākotnes pilnvarojuma reģistrā.

Šajā reģistrā datus pēc pilnvarnieka lūguma drīkstēs ievadīt jebkurš notārs. Pirms datu ievades notārs Atsaukto pilnvaru reģistrā pārliecināsies, vai nākotnes pilnvarojums nav atsaukts. Atsaukto pilnvaru reģistrā tiek reģistrēti visi pie notāriem, bāriņtiesās un konsulārajās iestādēs veiktie pilnvarojumu atsaukumi, kā arī privāti veiktie atsaukumi, kas izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pēc datu ievades notārs izdarīs attiecīgu atzīmi uz viņam uzrādītā pilnvaras izraksta un pilnvaras oriģināla, kas glabājas Notariālo aktu grāmatā. Ja nākotnes pilnvarojums bijis taisīts pie cita notāra, tad notāram, kurš izdara ierakstu reģistrā, ir pienākums tajā pašā dienā elektroniski informēt to notāru, kurš bija apliecinājis nākotnes pilnvarojumu. Tiklīdz tiks izdarīta iepriekš minētā atzīme uz pilnvarojuma, tā pilnvarniekam radīsies tiesības izpildīt uzdotos uzdevumus.

Ja tiks konstatēts, ka pilnvarnieks, pamatojoties uz nākotnes pilnvarojumu, nerīkojas pilnvarotāja interesēs, tad pastāvēs iespēja lūgt tiesu apturēt pilnvarnieka tiesību pārstāvēt pilnvarotāju. Pieteikumu tiesā pēc pilnvarotāja dzīvesvietas drīkstēs iesniegt pilnvarotāja bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. Šāds regulējums nodrošinās pilnvarotāja tiesisko aizsardzību gadījumos, ja pilnvarnieks rīkosies ļaunprātīgi. Tomēr ir jāatceras, ka tad, kad pilnvarotājs pats būs spējīgs rīkoties ar savu mantu un pārstāvēt sevi attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām, par šo faktu ir jāinformē notārs, lai viņš varētu izdarīt atzīmi Nākotnes pilnvarojuma reģistrā par to, ka pilnvarnieka tiesības pārstāvēt pilnvarotāju uz laiku tiek apturētas.

Nākotnes pilnvarojuma līguma izbeigšanās

Nākotnes pilnvarojums izbeigsies tajos pašos gadījumos kā jebkurš cits pilnvarojums, tas ir Civillikuma 2312.panta noteiktajos gadījumos:

 1. ar savstarpēju vienošanos;
 2. ar dotā uzdevuma nobeigšanu;
 3. kad pilnvarotājs atsauc savu pilnvarojumu (atsaukums izdarāms Notariāta likuma 132.-133.panta kārtībā, un tas tiks izsludināts izdevumā "Latvijas Vēstnesis");
 4. kad pilnvarnieks uzteic pilnvarojumu;
 5. ar vienas vai otras puses nāvi;
 6. kad notecējis pilnvarojuma laiks (nākotnes pilnvarojuma gadījumā tas var būt konkrēts datums, kurš norādīts pilnvarā, vai arī laiks, kad pilnvarotājs atkal atgūst pilnu rīcībspēju).
Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI