SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
19. martā, 2013
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
22
22

Studiju maksa un citi studējošā attaisnotie izdevumi gada ienākumu deklarācijā

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Par katra ģimenes locekļa izdevumiem jāaizpilda atsevišķs D4 pielikums; jānorāda radniecība, personas kods, adrese.
Deklarāciju var iesniegt arī VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). Lai kļūtu par EDS lietotāju, jānoslēdz līgums ar VID. Līgumu var noslēgt attālināti, parakstot ar elektronisko parakstu.

Avots: 1.pielikums Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumiem Nr.568

Maksājums par mācībām augstskolā ir tēriņi, kurus, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var norādīt kā attaisnotos izdevumus, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ir studenti, par kuru mācībām maksā vecāki, ir tādi, kam ar naudu palīdz vecvecāki. Nav mazums arī tādu studējošo, kas mācībām ņēmuši studiju kredītu.
Kā un kurš šīs summas, kad un kādā secībā var deklarēt, LV portālam skaidro Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Inese Bērziņa.
īsumā
 • Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, var atgūt pārmaksāto IIN par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem.
 • Nodokļa maksātājs var deklarēt savus un ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus.
 • Attaisnoto izdevumu norma ir Ls 150 latu gadā. Par 2012.gadu atgūstamā summa – Ls 37,50 (25% nodokļa apmērā).
 • Attaisnotos izdevumus var deklarēt par trim iepriekšējiem gadiem.

Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredzēts, ka var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, ja iedzīvotājs ir strādājis un ir maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju un saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli, ja viņam taksācijas gada laikā bijuši likuma 10.pantā noteiktie attaisnotie izdevumi (par izglītību, medicīnu u.c.).

Kādus izglītības izdevumus var deklarēt?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiemm Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" no apliekamā ienākuma drīkst atskaitīt šādus attaisnotos izdevumus par izglītību:

 • par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas (ieskaitot arī izdevumus par mācībām sagatavošanas nodaļās);
 • par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī ES dalībvalstu un EEZ valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas;
 • par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai;
 • par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu.

Attaisnoto izdevumu norma par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem gadā ir 150 latu. Līdz ar to, neraugoties uz studiju maksas lielumu, par vienu gadu nodoklis ir atgūstams tikai no šīs summas.

Formula ir vienkārša: IIN likme (%) x 150 latu. Pērn IIN likme bija 25%, tātad par 2012.gadu kā pārmaksāto nodokli par izglītību varēs saņemt 37,50 latus.

Kas studenta mācību izdevumus var iekļaut savā deklarācijā?

Gada ienākumu deklarācijā var iekļaut savus un savu ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus. Tātad – atgūt daļu par izglītību samaksāto var pats students, ja viņam taksācijas gadā (gadā, par kuru iesniedz deklarāciju) ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami ienākumi, vai arī kāds no viņa ģimenes locekļiem, kuriem ir bijuši ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekami ienākumi.

Par ģimenes locekļiem likuma izpratnē ir uzskatāmi: fiziskās personas vecāki; vecvecāki; bērni; mazbērni; laulātais; audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus) tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai  speciālās  izglītības  iegūšanu, bet  ne ilgāk  kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; brālis, māsa, kas ir jaunāki par 18 gadiem vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai  speciālās  izglītības  iegūšanu, bet  ne ilgāk  kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku; apgādībā esošu personu apgādājamie; persona, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti); maksātāja aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

"Studiju kredītu deklarē tad, kad sākta tā atmaksa."

Deklarācijā iekļautajiem izdevumiem jābūt izsekojamiem. Ja par mācībām samaksājis pats students, bet viņš nav IIN maksātājs, viņa izdevumus savā deklarācijā var iekļaut jebkurš ģimenes loceklis, piemēram, vecaistēvs. Par mazbērna studijām vecaistēvs var būt arī samaksājis un šo maksājumu iekļaut savā deklarācijā.

Katras personas attaisnotos izdevumus no apliekamā ienākuma drīkst atskaitīt tikai vienreiz, nepārsniedzot 150 latu normu. Tas nozīmē: ja taksācijas gadā par mācībām augstskolā ir samaksāti 600 lati, tad attaisnotajos izdevumos gadā konkrētajam ģimenes loceklim 150 lati ir iekļaujami tikai vienreiz.

Secība, kādā deklarē par studiju gadiem samaksāto

Ja izglītības izdevumi taksācijas gadā pārsniedz 150 latus, maksātājs (deklarācijas iesniedzējs) izdevumu pārsnieguma daļu var attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā.

Vispirms ņem vērā izdevumus par konkrēto taksācijas gadu. Ja deklarāciju iesniedz šogad un par studijām tēriņi bijuši pagājušajā gadā, tad deklarē šo summu. Studiju maksa visticamāk ir lielāka par attaisnoto izdevumu normu gadā, tāpēc pārējā summa tiek pārnesta (attiecināta) uz turpmākajiem gadiem. Tā par katru taksācijas gadu ņem vērā aktuālo studiju maksu, uz priekšu pārnesot iepriekš samaksātās summas, kas, iesniedzot deklarāciju katru gadu, uzkrājas. Tajā gadā, kad vairs nav aktuālā maksājuma, attaisnotos izdevumus ņem vērā hronoloģiskā secībā, sākot no vecākā maksājuma.

Piemēram, 2012.gadā deklarē samaksāto studiju maksu 600 latus; no tās pārmaksāto nodokli var atgūt par 150 latiem; pārējo daļu (450 latus) pārceļ uz nākamo gadu deklarācijām.

Kad deklarē studiju kredītu?

Attaisnotajos izdevumos var iekļaut tikai studiju kredītu - summu, kas samaksāta augstskolai par studijām. Studējošā kredīts, kas ņemts iztikšanai, nav iekļaujams.

Saskaņā ar jau minēto MK 336.noteikumu 6.1 un 6.2 punktu pats studiju kredīta ņēmējs vai ģimenes loceklis, piemēram, māte, kas to atmaksā viņa vietā, visu kredītu deklarē tajā gadā, kad uzsākta kredīta atmaksa. No tā 150 lati kā attaisnotie izdevumi ir gadā, kad kredītu deklarē, pārējā summa tiek pārcelta piecus gadus uz priekšu.

Iespējams, kredītu cilvēks maksās ilgāk – 10 līdz 15 gadus, taču attaisnotajos izdevumos tas iekļaujams ne ilgāk kā likumā noteiktajā termiņā.

Kā uzzināt iepriekš pārceltās summas?

Kā aizpildīt deklarāciju (un pielikumus), noteikts Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību".

Ja deklarē tikai attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju var iesniegt vienkāršā formā, aizpildot tikai D4 pielikumu (Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem) un dažas rindiņas deklarācijā D.

Deklarācijas pielikumu D4 nodokļa maksātājs aizpilda atsevišķi par sevi un par katru ģimenes locekli. Ja, piemēram, mamma deklarē savus attaisnotos izdevumus (par medicīnu), kā arī meitas studiju kredītu un dēla studiju maksājumu, viņai jāaizpilda trīs D4 pielikumi. Deklarējot ģimenes locekļa attaisnotos izdevumus, D4 pielikumā jānorāda prasītās ziņas: radniecība, personas kods, dzīvesvietas adrese. Kopējā attaisnoto izdevumu summa jāieraksta deklarācijas D 06.rindā. Vēl deklarācijā D ir jānorāda prasītā informācija - nodokļa maksātāja bankas konta numurs. Uz to tiks pārskaitīts aprēķinātais pārmaksātais nodoklis.

Deklarācijai jāpievieno attaisnojuma dokumenti. Deklarācijas veidlapā D, kur prasīts norādīt iesniegtos dokumentus, jāuzraksta, kādi attaisnojuma dokumenti iesniegti. Viss uz katra čeka vai kvīts rakstītais nav jāatšifrē, jānorāda tikai galvenais, lai ir saprotams, kādi attaisnojuma dokumenti par kādiem pakalpojumiem un par kādām summām ir pievienoti.

Bieži vien deklarējot aktuālos studiju maksas izdevumus, maksātājs nevar atcerēties, ko rakstījis iepriekšējo gadu deklarācijās. Visērtākais veids, kā uzzināt, kas deklarēts iepriekš un cik lielas summas ir pārceltas uz nākamajiem gadiem, ir iesniegt deklarāciju VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). Šogad tā izstrādāta tā, lai būtu vienkārši lietojama arī gada ienākumu deklarāciju iesniedzējiem, kas deklarē tikai attaisnotos izdevumus par izglītību un medicīnu.

Aizpildot deklarāciju EDS, iepriekš pārceltās izdevumu summas (kas pārsniedz Ls 150) D4 pielikuma attiecīgajā ailē parādās automātiski.

"Datu patiesumu apliecina pats maksātājs: tiek pieņemts, ka viņš pats uzņemas atbildību."

Lai iesniegtu deklarāciju elektroniski, jānoslēdz līgums ar VID. Līgumu jebkurš nodokļu maksātājs var noslēgt ne tikai klātienē VID klientu centros, bet arī elektroniski, parakstot līgumu ar elektronisko parakstu. Informācija, kā kļūt par EDS lietotāju, atrodama VID interneta vietnē.

Ja EDS neizmanto, bet iesniedz deklarāciju papīra formā, un vēlas D4 pielikumā ierakstīt arī iepriekš pārceltās summas, tad šīs ziņas jāpieprasa VID. Saskaņā ar MK 568.noteikumiem VID pieprasīto informāciju sagatavo ne ilgāk kā viena mēneša laikā.

Vēl nodokļu maksātāju zināšanai jāpiebilst, ka ģimenes locekļi vienlaikus var deklarēt arī studenta attaisnotos izdevumus par ārstniecības izdevumiem. Šajā gadījumā jāzina izņēmums: izdevumi par zobārstu un plānotajām operācijām nav ierobežoti ar 150 latu normu, taču tie obligāti ir jādeklarē tajā gadā, kad šie pakalpojumi saņemti.

Piemēram, ja 2012.gadā ir bijuši maksājumi zobārstam, piemēram, 200 latu, tad visu šo summu arī vajag deklarēt (tai nav ierobežojuma), jo šie izdevumi nav pārceļami uz nākamajiem gadiem. Līdz ar to, ja par 2012.gadu no studiju maksas var atgūt 37,50 latus gadā, tad no izdevumiem par zobārstu, ja šādi tēriņi bijuši, - vēl 50 latus. Ja bijuši izdevumi par zobārstu, tie jāieraksta deklarācijas D 07.ailē. Šajā gadījumā atgūstamā summa kopā ir 87,50 latu.

Kādi attaisnojuma dokumenti ir obligāti?

Iesniedzot deklarāciju, jāpievieno dokumenti, kas apliecina izdevumus. Ja deklarāciju iesniedz EDS, pievieno ieskenētus vai nofotografētus dokumentus.

Svarīgi, lai uz dokumentiem (kases čeka, kvīts, maksājuma uzdevuma vai konta izraksta) būtu nepieciešamie rekvizīti un fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods.

Ja par studijām samaksāts, izmantojot internetbanku, nav nepieciešams izdruku apstiprināt attiecīgajā kredītiestādē. Datu patiesumu apliecina pats maksātājs, jo tiek pieņemts, ka viņš pats uzņemas atbildību, ka tie ir patiesi.

Maksātājam, kurš vēlas saņemt pārmaksāto nodokli, jāņem vērā, ka VID amatpersonām, ja tas nepieciešams nodokļa atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus (piemēram, noslēgtos līgumus, saņemtos rēķinus, izziņas u.c.).

Deklarēšanas termiņš – trīs gadi

Attaisnotos izdevumus, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, var deklarēt par trim iepriekšējiem gadiem. Šogad līdz 31.decembrim var iesniegt deklarāciju par 2012., 2011. un 2010.gadu, kā arī līdz šā gada 16.aprīlim – vēl par 2009.gadu.

Par katru gadu jāaizpilda atsevišķa deklarācija. Pārmaksāto nodokli VID atmaksā trīs mēnešu laikā pēc deklarācijas saņemšanas.

Iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, var iesniegt

 • VID klientu apkalpošanas centros;
 • izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, tas ir, elektroniskā veidā, to parakstot ar elektronisko parakstu;
 • nosūtot pa pastu.
Labs saturs
22
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI