SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
01. oktobrī, 2012
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
4
4

OCTA iespējas un atbildība

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

OCTA kompensācija pienākas ikvienam CSNg cietušajam. Ne tikai transportlīdzekļa vadītājiem, bet arī pasažieriem, gājējiem, personām, ieskaitot valsti un pašvaldības, kuru īpašums cietis negadījumā. Lai vairotu satiksmes dalībnieku zināšanas par viņu iespējām saņemt apdrošināšanas atlīdzību un atgādinātu par OCTA nepieciešamību, Latvijas apdrošinātāji rīko kampaņu „Nepaliec zaudētājs!”.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāls

Ceļu satiksmes dalībnieki nereti neizprot transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) nozīmi un iespējas, ko tā dod ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem. Kādas iespējas paver OCTA un ko garantē likums? Kas jāņem vērā, ceļojot ārzemēs? Vai kompensācija pienākas ikvienam cietušajam? Kādas nianses var būt izšķirošas, aizpildot saskaņoto paziņojumu? Kādi zaudējumi ir jāatlīdzina apdrošinātājiem?
Šos un citus aspektus atgādinām LV portāla skaidrojumā.

Ikvienam autobraucējam der zināt galvenās iespējas, ko nosaka Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums.  Savukārt  atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar cietušās personas ārstēšanu, pārejošu darbnespēju, darbspēju zaudējumu vai nāvi, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1008 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem".

Diemžēl lielai daļai satiksmes dalībnieku joprojām trūkst zināšanu par apdrošināšanas atlīdzību veidiem, zaudējumu pieteikšanas un kompensācijas kārtību. Kā liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) nupat veiktais pētījums, tikai 23% respondentu zina, ka apdrošināšanas sabiedrības atlīdzina personas veselībai un dzīvībai nodarītos zaudējumus. Savukārt tikai 7% ir informēti, ka tiek segti izdevumi bojāgājušo tuviniekiem un bojāgājušo apgādājamajiem. Apdrošinātāju prakse apliecina arī autovadītāju informētības trūkumu par pareizu rīcību pēc negadījuma, kas nereti ir šķērslis apdrošināšanas naudas saņemšanai.

Apdrošinātāji sākuši informatīvo kampaņu "Nepaliec zaudētājs!", lai informētu satiksmes dalībniekus par viņu iespējām saņemt apdrošināšanas atlīdzību un atgādinātu autoīpašniekiem par to, kādēļ nopirkt OCTA ir izdevīgāk nekā piedalīties ceļu satiksmē bez tās, tā ieceri argumentē LTAB. 

Ko garantē likums

Svarīgākais - OCTA atlīdzības tiek maksātas pēc kompensācijas principa. Proti, likums paredz cilvēkam materiālā ziņā nodrošināt to stāvokli, kāds bija pirms negadījuma, skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zaudējumi tiek segti, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu par zaudējumiem: personai – līdz pieciem miljoniem eiro neatkarīgi no cietušo skaita negadījumā un mantai – līdz vienam miljonam eiro katrai cietušajai personai.

"Likums paredz cilvēkam materiālā ziņā nodrošināt to stāvokli, kāds bija pirms negadījuma."

Kompensācija pienākas ikvienam CSNg cietušajam. Ne tikai transportlīdzekļa vadītājiem, bet arī pasažieriem, gājējiem, personām, ieskaitot valsti un pašvaldības, kuru īpašums cietis negadījumā. Avārijas izraisītājs zaudējumu kompensāciju nesaņem. Atlīdzību cietušajiem izmaksā negadījumu izraisījušā autovadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs.

Pērn Saeima pieņēma grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas paredz, ka ceļu satiksmes negadījuma zaudējumus iespējams pieteikt arī pie sava, nevis tikai pie negadījumu izraisījušā autovadītāja apdrošinātāja, kā tas bija iepriekš. Šādu iespēju saviem klientiem patlaban piedāvā vairākas apdrošināšanas kompānijas, taču visaptveroša brīvprātīga tiešo zaudējumu regulēšanas sistēma Latvijā vēl nav ieviesta. Tāpat grozījumi nosaka, ka OCTA kopš 2011.gada rudens jāiegādājas arī mopēdiem un specializētajiem tūrisma transportlīdzekļiem.

Zaudējumus personas veselībai un dzīvībai atlīdzina:

 • par ārstēšanos slimnīcā;
 • par ceļa izdevumiem uz ārstniecības vai rehabilitācijas iestādi un no tās;
 • par medikamentu, medicīnas preču iegādi;
 • par protezēšanas, endoprotezēšanas izdevumiem un tehnisko palīglīdzekļu iegādi;
 • par negūtajiem ienākumiem ārstēšanās laikā, kā arī cietušā turpmākās dzīves laikā, ja viņš traumu dēļ nevar strādāt;
 • par apbedīšanas izdevumiem bojāgājušā tuviniekiem;
 • atlīdzību bojāgājušā apgādājamiem – negūtie ienākumi, kuri būtu saņemti, apgādniekam dzīvam esot;
 • valsts un pašvaldību izdevumus par cietušo ārstēšanu, rehabilitāciju, kā arī izmaksātajiem pabalstiem un pensijām;
 • nemateriālo zaudējumu kompensāciju saistībā ar fizisku traumu, sakropļojumu vai invaliditāti, apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1.grupas invaliditāti.

Zaudējumus mantai atlīdzina par:

 • transportlīdzekļa bojājumu, lai atjaunotu pirmsnegadījuma stāvoklī;
 • transportlīdzekļa bojāeju, ja to nav iespējams atjaunot vai remonts ir ekonomiski nepamatots;
 • transportlīdzekļa evakuāciju, ja negadījumā tam radušies bojājumi, kuru dēļ nedrīkst vai nevar turpināt ceļu;
 • ceļa, ceļa būvju, ēku, būvju un citas mantas bojājumiem, kā arī videi nodarīto kaitējumu.

Lai saņemtu kompensāciju, pēc CSNg vienmēr:

 • jāveic viss iespējamais, lai novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus;
 • jāizsauc Ceļu policija vai negadījuma vietā jāaizpilda saskaņotais paziņojums;
 • jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījumu. Tas jādara arī negadījuma izraisītājam, jo apdrošinātājam ir svarīgi redzēt abus protokolus, lai izslēgtu iespēju, ka kāds no negadījumā iesaistītajiem vēlāk veic patvaļīgas izmaiņas šajā dokumentā;
 • jāiesniedz apdrošinātājam visi zaudējumus apliecinošie dokumenti (čeki, kvītis) par izdevumiem, kas radušies saistībā ar negadījumu. Ja zaudējumus nodarījusī automašīna reģistrēta un apdrošināta citā valstī, jādodas pie šā apdrošinātāja pārstāvja Latvijā vai, ja tāda nav, – pie jebkura apdrošinātāja, kas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vārdā administrē OCTA garantijas fonda atlīdzību lietas (informāciju skat. www.ltab.lv).

Par CSNg ar smagām sekām tiek uzsākts kriminālprocess, tādēļ cietušajiem jārēķinās, ka atlīdzības izmaksu var nākties gaidīt līdz tiesas spriedumam. J.Stengrevics gan norāda: apdrošinātājs, sevišķi, ja runa ir par pasažieriem, parasti atlīdzību cenšas izmaksāt ātrāk.

Svarīgi! Bojāto transportlīdzekli vai citu negadījumā bojāto mantu nedrīkst remontēt, pirms tas nav parādīts apdrošinātājam vai ar to nav notikusi vienošanās par remontu. Pieteikumu par mantai nodarīto zaudējumu var iesniegt viena gada laikā pēc negadījuma, bet par veselībai nodarīto kaitējumu – trīs gadu laikā.

Ja vainīgais nav zināms vai nav iegādājies OCTA

Ja negadījumu izraisījis transportlīdzeklis, kura vadītājs nav iegādājies OCTA, zaudējumi cietušajiem tiek segti no OCTA garantijas fonda, kurā noteiktu iemaksu veic visas šo apdrošināšanas pakalpojumu sniedzošās kompānijas.

"Svarīgākais, aizpildot saskaņotā paziņojuma veidlapu, ir pareizi uzzīmēt negadījuma shēmu."

Svarīgi! Atlīdzība par personas dzīvībai vai veselībai nodarītajiem zaudējumiem no Garantijas fonda tiek izmaksāta arī tad, ja negadījuma vaininieku nav izdevies noskaidrot. Garantijas fonds zaudējumus par nenoskaidrota transportlīdzekļa izraisītiem ceļu satiksmes negadījumiem atlīdzina arī mantai, taču tikai tad, ja negadījumā vismaz vienai cietušajai personai nodarīti vidēji smagi vai smagi miesas bojājumi.

Ko der zināt par saskaņoto paziņojumu

Vairāk nekā trešdaļā gadījumu autosadursmē iesaistītās personas vienojas notikuma vietā aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Šīs iespējas izmantošanai vispirms ir jāspēj panākt savstarpēju vienošanos par negadījuma apstākļiem un atbildību tā izraisīšanā. Taču jāņem vērā, ka saskaņotā paziņojuma sastādīšana nav pieļaujama un ir izsaucama Ceļu policija, ja CSNg:

 • ir cietuši cilvēki;
 • iesaistīti vairāk nekā divi spēkrati;
 • transportlīdzeklim radušies bojājumi, kuru dēļ nedrīkst vai nevar turpināt ceļu;
 • nodarīti bojājumi trešās personas mantai;
 • iesaistītie autovadītāji nespēj vienoties par negadījuma apstākļiem.

Saskaņotā paziņojuma protokols jāaizpilda rūpīgi. Ja vainīgā puse maina liecību un pēc abu autovadītāju aizpildītajām veidlapām nav iespējams noteikt negadījuma izraisītāju, apdrošinātājs var pieņemt lēmumu par abu vadītāju daļēju atbildību un kompensēt tikai 50% no zaudējumiem.

Svarīgākais, aizpildot saskaņotā paziņojuma veidlapu, kā norāda J.Stengrevics, ir pareizi uzzīmēt negadījuma shēmu. Tajā ir jāfiksē transportlīdzekļu stāvoklis sadursmes brīdī, nevis pēc tam, kad trieciena rezultātā tie jau var atrasties citur. Uz saskaņotā paziņojuma ir jābūt abu iesaistīto autovadītāju parakstiem.

20% satiksmes negadījumu, autovadītājiem savstarpēji vienojoties, netiek fiksēti vispār, liecina LTAB veiktā aptauja. Taču šādā gadījumā pastāv risks, ka vēlāk kāda no iesaistītajām pusēm paziņo par negadījumu, paskaidrojot, ka otrs autovadītājs aizbēdzis no negadījuma vietas, skaidro J.Stengrevics.

Ja negadījums notiek ārzemēs

Latvijā vairāki apdrošinātāji piedāvā lētāku OCTA polisi, apdrošinātajiem apliecinot, ka tās darbības laikā brauks tikai Latvijas vai Baltijas valstu teritorijā. Ja šāda apdrošinājuma ņēmējs, neinformējot savu apdrošinātāju, tomēr dodas ārpus līgumā noteiktās teritorijas un tur izraisa negadījumu, cietušais apdrošināšanas atlīdzību saņems, taču vainīgajam jārēķinās, ka apdrošinātājam var rasties iebildumi pret zaudējumu kompensāciju klientam. Lai nerastos nepatīkami pārsteigumi, slēdzot OCTA līgumus ar nestandarta nosacījumiem, klientam vispirms būtu rūpīgi jāiepazīstas ar tiem, skaidro LTAB.

"Autoīpašnieku par vienu un to pašu pārkāpumu, ieskaitot braukšanu bez OCTA, vienas dienas laikā var sodīt vairākkārt."

OCTA polise darbojas ne vien Latvijā, bet arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Šveicē, Andorā, Horvātijā un Serbijā. Dodoties uz šim valstīm, nav jāiegādājas papildus civiltiesiskā apdrošināšana. Savukārt, dodoties uz kādu no Zaļās kartes sistēmas valstīm (piemēram, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Turcija u.c.), ir nepieciešams iegādāties Zaļo karti jeb starptautisko apdrošināšanas līgumu.

Ja CSNg Latvijā kā otrs autovadītājs ir iesaistīts ārvalstnieks un sadursmē iesaistītās puses vienojas par saskaņotā paziņojuma sastādīšanu, jārēķinās, ka iebraucējam var būt līdzīga paziņojuma veidlapa citā valodā. Iesaistītie vadītāji aizpilda tikai vienu veidlapu, katrs savu pusi (A vai B) savā valodā, ja nepieciešams, skatoties veidlapas sadaļu nozīmi un paskaidrojumus no otras, sev saprotamās veidlapas. Nav svarīgi, kura veidlapa tiek aizpildīta, taču klientam jāpārliecinās, ka pie viņa atrodas tās oriģināls vai kopija, ko iespējams iesniegt apdrošinātājam. 

Ja negadījums noticis ārzemēs, atbilstoši konkrētās valsts likumiem jāpaziņo tās valsts policijai vai jāsastāda saskaņotais paziņojums. Jānoskaidro un jāpiefiksē CSNg zaudējumu nodarījušās automašīnas numurzīme un apdrošinātājs, kā arī cita noderīga informācija (transportlīdzekļa marka, modelis, vadītāja un īpašnieka dati u.c.

Ja CSNg noticis kādā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, jāvēršas pie CSNg zaudējumu nodarījušās automašīnas apdrošinātāja konkrētajā valstī vai arī pēc atgriešanās Latvijā jādodas pie atbildīgā apdrošinātāja pārstāvja Latvijā. Ja pārstāvi nav izdevies noskaidrot, tad pie jebkura apdrošinātāja, kas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vārdā administrē OCTA atlīdzību lietas (informāciju meklējiet www.ltab.lv).

Ja CSNg noticis kādā no Zaļās kartes sistēmas valstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, zaudējumi jāpiesaka konkrētajā valstī pie CSNg izraisījušās automašīnas apdrošinātāja vai šīs valsts Zaļās kartes birojā.

Ja brauc bez OCTA…

Braukšana bez OCTA var radīt nepatīkamus pārdzīvojumus, brīdina apdrošinātāji. Bez tās nav iespējams iziet auto tehnisko apskati, bet avārijas gadījumā, ja to izraisījis savu atbildību neapdrošinājis vadītājs, jārēķinās, ka visas izmaksātās atlīdzības cietušajiem regresa kārtībā tiks piedzītas no vainīgā.

Par braukšanu bez OCTA autovadītāju var sodīt ar 60–80 latu sodu. Savukārt personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, piemēram, uzņēmuma vadītājam, par rīkojumu lietot spēkratu, kuram nav OCTA, jārēķinās ar 200–300 latu sodu. Auto īpašnieks par vienu un to pašu pārkāpumu, ieskaitot braukšanu bez OCTA, vienas dienas laikā var tikt sodīts vairākkārt.
Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI