SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
02. aprīlī, 2012
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
1
7
1
7

Saņem jauno personas dokumentu – elektronisko identifikācijas karti!

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

eID izmērs 85.60 × 53.98 mm atbilst bankas maksājumu kartes, vadītāja apliecības izmēram. Tātad jauno personas apliecību varēs ērti ievietot makā ikdienas lietošanai. Personas foto būs melnbalts, jo dokumenta personalizācijai tiks izmantota lāzergravēšanas tehnoloģija, kas nodrošina augsta līmeņa aizsardzību pret viltošanu. Arī pārējā informācija eID būtiski neatšķiras no tās, kas atrodas pases datu lapā, t.i., informācija par personu, dokumentu un izdevējiestādi, mašīnlasāmā zona kartes reversā.

Kopš šodienas, 2.aprīļa, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) jebkurā nodaļā Latvijā var pieteikt jauno personu apliecinošo dokumentu – personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti (eID). Tās izsniegšanas kārtība ir līdzīga pases izsniegšanai. Jaunais personu apliecinošais dokuments neatceļ pases, taču pasi var aizstāt. Vienam cilvēkam vienlaikus var būt abi dokumenti. eID ne tikai apliecinās personas identitāti, bet kartei būs arī vairākas citas funkcijas.

Personu apliecinošo dokumentu likums (stājās spēkā 2012.gada 15.februārī) paredz divu veidu personu apliecinošus dokumentus – pasi un personas apliecību. Šo dokumentu izsniegšanas nosacījumus, lietojumu, funkcijas, izsniegšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumi Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi". Noteikumu 7.pielikums ir Latvijas pilsoņa personas apliecības paraugs un apraksts, 8.pielikums - Latvijas nepilsoņa personas apliecības paraugs un apraksts.

Tāpat kā pasei, arī personas apliecībai likums nosaka vairākus veidus atkarībā no personas statusa:

  • Latvijas pilsoņa personas apliecība;
  • Latvijas nepilsoņa personas apliecība;
  • citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa personas apliecība;
  • trešās valsts pilsoņa personas apliecība;
  • Latvijā akreditētas ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, starptautiskās organizācijas vai tās pārstāvniecības, konsulārās iestādes darbinieka vai šāda darbinieka ģimenes locekļa personas apliecība.

Var būt gan viens, gan abi dokumenti

Personas apliecību (eID) varēs saņemt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, t.sk. arī ārvalstnieki, kas šeit uzturas ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām.

Ja sasniegts 15 gadu vecums, personas apliecība vai Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments.

MK 134.noteikumos noteikts: pase, kas izdota laikposmā no 1992.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.martam, ir derīga līdz tajā norādītā derīguma termiņa beigām, ja tā nav kļuvusi lietošanai nederīga cita iemesla dēļ.

Tātad, ja ir nepieciešams derīgs personas dokuments, tagad var izvēlēties jauno – personas apliecību. Cilvēkam vienlaikus var būt abi dokumenti - viena personas apliecība un viena pase.

Elektroniskā identifikācijas karte Latvijas pilsoņiem ir derīga ceļošanai Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomiskajā zonā un Šveices Konfederācijas teritorijā. Un iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties – iegūt gan pasi, gan eID vai tikai eID, ja nav nepieciešamības izceļot ārpus ES.

"Latvijas pilsoņiem eID ir derīga ceļošanai Eiropas Savienībā."

Kā skaidro PMLP, līdz šim Latvijā pase bija vienīgais personu apliecinošs dokuments, kas tiek izmantots gan iekšzemē, gan ceļošanai, tomēr visā pasaulē pase pamatā tiek lietota tikai ceļošanai, savukārt ikdienas vajadzībām, piemēram, lai apliecinātu savu identitāti, saņemot kādu pakalpojumu, tiek uzrādīta identifikācijas karte. Kamēr visā pasaulē turpinās izmantot vīzas, kas tiek ielīmētas ceļošanas dokumentos, un kamēr ceļošanas dokumentos turpinās iespiest zīmogus par robežas šķērsošanu – pase kā ceļošanas dokuments nezaudēs savu aktualitāti, tomēr iekšzemē un pārvietojoties Eiropas Savienības teritorijā, personas apliecība (eID) var pilnībā aizstāt pasi.

Tiesa, plastikāta kartes formāta dēļ personas apliecībā fiziski nav iespējams izdarīt kaut kādas atzīmes, piemēram, zīmogu veidā par piedalīšanos vēlēšanās, kā tas tiek darīts šobrīd pasē. Tas nozīmē, ka līdz vēlēšanu kārtības izmaiņām un elektroniskās vēlētāju reģistrācijas ieviešanai, piedalīties Saeimas vēlēšanās vai tautas nobalsošanās būs iespējams tikai ar Latvijas pilsoņa pasi.

Derīguma termiņš – pieci gadi

Identifikācijas karte būs derīga piecus gadus. Kā LV portālam teica PMLP Personu apliecinošu dokumentu departamenta direktors Inguss Treiguts, elektroniskā identifikācijas karte ir tehnoloģiju produkts, tehnoloģijas attīstās, un  piecu gadu ciklā var gan paplašināties iespējas, gan prasības elektroniskā dokumenta formātam.

Nodeva – 10 lati vai pieci lati

Personas apliecību PMLP izsniegs 10 darba dienu laikā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumiem Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu" (stājās spēkā šā gada 1.aprīlī) valsts nodevas apmērs par personas apliecības izsniegšanu ir 10 latu.

Ja cilvēks vēlēsies apliecību saņemt ātrākā laikā, noteikumi paredz 20 latu nodevu, ja personas apliecību izsniedz divu darba dienu laikā. Vairākām iedzīvotāju grupām nodeva būs pieci lati: jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, pirmās vai otrās grupas invalīdiem.

Piesakoties jaunajai personas apliecībai, līdzi jābūt pasei. Jauniešiem, kam pase iepriekš nav bijusi, nepieciešama dzimšanas apliecība. Ja persona izmantos nodevai paredzētos atvieglojumus, tad attiecīgi jābūt arī pensionāra apliecībai un invaliditāti apliecinošam dokumentam.

Vēl jāpiebilst, ka atbilstoši MK 133.noteikumiem no aprīļa ir palielināta nodeva pases saņemšanai – 20 latu (līdz šim tā bija 15 latu) un pagarināts pases derīguma termiņš uz 10 gadiem līdzšinējo piecu gadu vietā.

Kur izsniegs eID

Lai saņemtu eID, no pirmdienas, 2.aprīļa, var pieteikties jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no dzīves vietas. Latvijā ir 30 nodaļas un divi klientu apkalpošanas punkti, Rīgā – četras nodaļas. Informācija par PMLP nodaļām atrodama pārvaldes mājaslapā sadaļā kontakti.

Tie, kas dzīvo ārzemēs, eID saņemšanai var pieteikties lielākajā daļā vēstniecību un Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs. Kontaktinformācija atrodama Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Jaunā dokumenta papildu iespējas - elektroniskajā vidē

Personu apliecinošs dokuments ir paredzēts, lai apliecinātu savu identitāti. Pagājušonedēļ konferencē "e-Iespējas iedzīvotājiem" PMLP Personu apliecinošu dokumentu departamenta direktors I.Treiguts, raksturojot elektroniskās identifikācijas kartes tradicionālās un papildu funkcijas, skaidroja eID izmantošanas iespējas.

Pirmā iespēja, izmantojot šo dokumentu, ir apliecināt savu identitāti klātienē, kad tas nepieciešams, lai saņemtu kādu pakalpojumu. Šī būs viena no eID pamatfunkcijām.

Otra iespēja – dodoties ceļojumā. Latvijas pilsoņi ar eID kā personu apliecinošu dokumentu varēs pārvietoties Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomiskajā zonā un Šveices Konfederācijas teritorijā.

Vienlaikus jaunajam personu apliecinošajam dokumentam - eID - ir jaunas funkcijas, galvenā – ar to varēs apliecināt savu identitāti elektroniskajā vidē (tāpat kā pašreiz caur internetbanku un mobilo ID).

Un vēl viena iespēja – elektroniski parakstīt dokumentus, tātad lietot elektronisko parakstu. Elektroniskā paraksta iespējas izmantošanai vienlaikus ar personas apliecību varēs saņemt tā saukto PIN aploksni (līdzīgi kā saviem klientiem, kartes iesniedzot, tikai paša klienta zināšanai viņam slepenos kodus izsniedz bankas, SIM kartēm - mobilo telefonu operatori). Personas apliecībā ir iekļauti sertifikāti, ko izsniedzis normatīvajos aktos paredzētais uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs (VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs").

"Jaunajam dokumentam – tradicionālas un jaunas funkcijas."

Ja cilvēks vēlēsies, sertifikātus varēs aktivizēt, jo tikai ar aktīviem sertifikātiem personai būs piekļuve šīm divām papildu funkcijām – iespējai autentificēties un lietot drošu elektronisko parakstu. Lai varētu izmantot šīs funkcijas, lietotāja datoram būs nepieciešamas divas lietas - viedkartes lasītājs, kurā ievietot eID karti, kas palīdz nolasīt datus no kontaktmikroshēmas, un speciāla startprogrammatūra (draiveris), ko bez maksas varēs lejupielādēt PMLP mājaslapā un kas nodrošina savstarpējo savietojamību datoram, datora operētājsistēmai un kartei.

Autentifikācijai jeb identitātes apliecināšanai būs jāievada PIN 1 kods, kas būs četrciparu kombinācija. Dokumentu parakstīšanai ar elektronisko parakstu - PIN 2 kods, kas būs sešciparu kombinācija. Komplektā ar personas apliecību bez maksas paredzēti 120 laika zīmogi. Tie noderēs gadījumos, kad ar likumu noteikts, ka, dokumentu parakstot elektroniski, ir jālieto laika zīmogs. Pēc tam nepieciešamības gadījumā laika zīmogus varēs iegādāties par cenu, kādu noteicis sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs.

Saņemot eID, cilvēkam jāievēro tādi paši drošības pasākumi, kā rīkojoties ar bankas maksājumu kartēm. Tātad – svešām acīm PIN kodi nav domāti. Ja personas apliecība tomēr nelaimīgā kārtā pazudusi, par to jāziņo PMLP klientu apkalpošanas centram, zvanot pa tālruni 8300, vai sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam.
Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU