SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
08. janvārī, 2010
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
11
11

Valsts sociālie un sociālās apdrošināšanas pabalsti 2010.gadā

Publicēts pirms 14 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Izmaiņu ir daudz, un nekad nevar zināt, kuru pabalstu līdz gada beigām no valsts katram nāksies pieprasīt.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Šogad mainīta liela daļa pabalstu, tādēļ Labklājības ministrija apkopojusi informāciju par visiem valsts sociālajiem un sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēriem 2009. un 2010.gadā. Liela daļa valsts sociālo un sociālās apdrošināšanas pabalstu samazinājusies, tomēr tabulā apkopoti gan tie pabalsti, kas mainījušies, gan tie, kas palikuši iepriekšējā apjomā.

Pabalsti un to apmēri 2010.gadā


Pabalsta veids

2009.gadā noteiktais apmērs

Izmaiņas 2010.gadā

 

Valsts sociālie pabalsti

Bērna piedzimšanas pabalsts

296 Ls, kā arī piemaksa par katru piedzimušo bērnu

Līdz 2010.gada 4.aprīlim - 296 Ls un piemaksa
Pēc 2010.gada 4.aprīļa – 296 Ls

Bērna kopšanas pabalsts

50 Ls par bērna kopšanu līdz 1 gadam nenodarbinātiem vecākiem;
30 Ls par bērna kopšanu no 1 līdz 2 gadiem

Piemaksa par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu līdz 1 gadam - 50 Ls mēnesī par otro un katru nākamo bērnu. Piemaksa par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu no 1 līdz 2 gadiem - 30 Ls mēnesī par katru nākamo bērnu

50 Ls par bērna kopšanu līdz 1 gadam nenodarbinātiem vecākiem;
30 Ls par bērna kopšanu no 1 līdz 2 gadiem

Piemaksa par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu līdz 1 gadam - 50 Ls mēnesī par otro un katru nākamo bērnu. Piemaksa par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu no 1 līdz 2 gadiem - 30 Ls mēnesī par katru nākamo bērnu

Ģimenes valsts pabalsts

No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim – 8 Ls mēnesī

Par bērnu, kas piedzimis līdz 2009.gada 30.jūnijam vai 306 dienu laikā no 2009.gada 1.jūlija, ģimenes valsts pabalstu piešķir un izmaksā arī līdz dienai, kad bērns sasniedz viena gada vecumu

No2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim - 8 Ls mēnesī

Par bērniem, kuri dzimuši pēc 2010.gada 2.maija, pabalstu piešķirs no bērna 1 gada vecuma

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

150 Ls mēnesī

150 Ls mēnesī

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana

100 Ls mēnesī

100 Ls mēnesī

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

75 Ls mēnesī

75 Ls mēnesī

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu 

 32 Ls mēnesī (par katru bērnu)

 32 Ls mēnesī (par katru bērnu)

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

38 Ls mēnesī

38 Ls mēnesī

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

80 Ls mēnesī

80 Ls mēnesī

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

35 Ls mēnesī

35 Ls mēnesī

Atlīdzība par adopciju

1000 Ls

1000 Ls

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Vispārējā gadījumā - 45 Ls mēnesī
Invalīdiem kopš bērnības - 75 Ls mēnesī

Vispārējā gadījumā - 45 Ls mēnesī
Invalīdiem kopš bērnības - 75 Ls mēnesī

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

56 Ls par katru pilnu sešu mēnešu periodu

56 Ls par katru pilnu sešu mēnešu periodu

Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa ģimenei

60 Ls mēnesī

60 Ls mēnesī

Valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā – 2009.gadā - 90 Ls mēnesī

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā – 2010.gadā - 90 Ls mēnesī

 

Sociālās apdrošināšanas pabalsti

 Maternitātes pabalsts

100% no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas

Ar 2010.gada 3.novembri apmērs ir 80% no  personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas
Ar 2010.gada 3.novembri –  ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz 11,51 Ls dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā- 11,51 Ls + 50% no summas virs 11,51 Ls

Paternitātes pabalsts

100% no  personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas

Ar 2010.gada 3.novembri apmērs ir 80% no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas
Ar 2010.gada 3.novembri – ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz 11,51 Ls dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā- 11,51 Ls + 50% no summas virs 11,51 Ls

Slimības pabalsts

No 2009.gada 1.jūlija slimības pabalstu izmaksā 26 nedēļas, ja slimo nepārtraukti
Ja slimo ar pārtraukumiem - ne ilgāk kā 52 nedēļas trīs gadu periodā
Pabalsta apmērs ir 80% no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas

Ar 2010.gada 1.janvāri –  ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz 11,51 Ls dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā- 11,51 Ls + 50% no summas virs 11,51 Ls

80% no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas

 Bezdarbnieka pabalsts

Apmērs ir atkarīgs no darba stāža:
1) ar stāžu no gada līdz 9 gadiem 50% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
2) ar stāžu no 10 līdz 19 gadiem 55% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
3) ar stāžu no 20 līdz 29 gadiem 60% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
4) ar stāžu virs 30 gadiem 65% apmērā no  vidējās apdrošināšanas iemaksu algas

Ar 2010.gada 1.janvāri – ja saskaņā ar likumu aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz 11,51 Ls dienā, tad piešķiramā pabalsta maksimālais apmērs kalendāra dienā - 11,51 Ls + 50% no aprēķinātās summas virs 11,51 Ls

Vecāku pabalsts

70% no  personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un ne mazāk kā 63 Ls mēnesī

Par bērniem, kuri dzimuši līdz 2010.gada 2.maijam, vienam no vecākiem, kas bērna kopšanas laikā vienlaikus strādās, vecāku pabalstu izmaksās 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra
Par bērniem, kuri dzimuši, sākot ar 2010.gada 3.maiju, vecāku pabalstu piešķirs tikai tiem vecākiem, kuri atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā un negūs ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais
Par bērniem, kuri dzimuši pēc 2010.gada 2.novembra, – ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniedz 11,51 Ls dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā - 11,51 Ls + 50% no summas virs 11,51 Ls

Apbedīšanas pabalsts

Apdrošinātā cilvēka nāves gadījumā – mirušā apdrošinātā mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā;
bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā;
apdrošinātā cilvēka apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā;
pensijas saņēmēja nāves gadījumā – mirušā divu mēnešu pensiju apmērā;
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā
Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā – mirušā divu mēnešu atlīdzības apmērā

2009.gadā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir 45 lati, invalīdiem kopš bērnības – 75 lati

Apdrošinātā cilvēka nāves gadījumā – mirušā apdrošinātā mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā;
bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā;
apdrošinātā cilvēka apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā;
pensijas saņēmēja nāves gadījumā – mirušā divu mēnešu pensiju apmērā;
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā
Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā – mirušā divu mēnešu atlīdzības apmērā

2010.gadā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir 45 lati, invalīdiem kopš bērnības – 75 lati

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

Atlīdzības apmēru nosaka procentuāli no mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas šādos apmēros:
80% apmērā - ja darbspēju zaudējums ir 100%;
75% - ja darbspēju zaudējums ir 90-99%;
70% - ja darbspēju zaudējums ir 80-89%;
65% - ja darbspēju zaudējums ir 70-79%;
60% - ja darbspēju zaudējums ir 60-69%;
55% - ja darbspēju zaudējums ir 50-59%;
50% - ja darbspēju zaudējums ir 40-49%;
45% - ja darbspēju zaudējums ir 30-39%;
35% - ja darbspēju zaudējums ir 25-29%;
30% - ja darbspēju zaudējums ir 15-24%;
25% - ja darbspēju zaudējums ir 10-14 %;

Atlīdzības apmēru nosaka procentuāli no mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas šādos apmēros:
80% apmērā - ja darbspēju zaudējums ir 100%;
75% - ja darbspēju zaudējums ir 90-99%;
70% - ja darbspēju zaudējums ir 80-89%;
65% - ja darbspēju zaudējums ir 70-79%;
60% - ja darbspēju zaudējums ir 60-69%;
55% - ja darbspēju zaudējums ir 50- 59%;
50% - ja darbspēju zaudējums ir 40-49%;
45% - ja darbspēju zaudējums ir 30-39%;
35% - ja darbspēju zaudējums ir 25-29%;
30% - ja darbspēju zaudējums ir 15-24%;
25% - ja darbspēju zaudējums ir 10-14%;

No 2010.gada 1.janvāra atlīdzību par darbspēju zaudējumu piešķir personām, kurām darbspēju zaudējums ir, sākot no 25%

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

Atlīdzībasapmērunosaka procentuāli no mirušā apgādnieka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas:
vienam bērnam - līdz 25%, ja kļuvis bārenis - līdz 40%,
diviem bērniem - līdz 35%, ja bārenis - līdz 50%,
trim bērniem - līdz 45%, ja bārenis - līdz 60%,
četriem un vairāk bērniem - līdz 55%, ja bārenis - līdz 70%,
citām apgādībā bijušām personām (pārdzīvojušajam laulātajam, vecākiem u.c.) - līdz 25%

Atlīdzībasapmērunosaka procentuāli no mirušā apgādnieka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas:
vienam bērnam - līdz 25%, ja kļuvis bārenis - līdz 40%,
diviem bērniem - līdz 35%, ja bārenis - līdz 50%,
trim bērniem - līdz 45%, ja bārenis - līdz 60%,
četriem un vairāk bērniem - līdz 55%, ja bārenis - līdz 70%,
citām apgādībā bijušām personām (pārdzīvojušajam laulātajam, vecākiem u.c.) - līdz 25%

Kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību

Apmērs ir atkarīgs no aprēķinātās invaliditātes pensijas vai invaliditātes pensijas vietā piešķirtās vecuma vai izdienas pensijas, piemērojot tai attiecīgu koeficientu. Ja noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti un nav piešķirta invaliditāte, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta, piemērojot tam attiecīgu koeficientu

Apmērs ir atkarīgs no aprēķinātās invaliditātes pensijas vai invaliditātes pensijas vietā piešķirtās vecuma vai izdienas pensijas, piemērojot tai attiecīgu koeficientu. Ja noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti un nav piešķirta invaliditāte, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta, piemērojot tam attiecīgu koeficientu

No 2010.gada 1.janvāra kaitējuma atlīdzību piešķir personām, kurām darbspēju zaudējums ir, sākot no 25%

Atlīdzība par papildu izdevumiem un pakalpojumiem ārstēšanas periodā sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību

Kopējā summa uz vienu apdrošināšanas gadījumu nedrīkst būt lielāka par apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmit pieckāršu apmēru

Kopējā summa uz vienu apdrošināšanas gadījumu nedrīkst būt lielāka par apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmit pieckāršu apmēru

Labs saturs
11
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI