NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
20. aprīlī, 2024
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Politika
3
6
3
6

Sabiedriskajā apspriešanā – iespēja personām, kuru sodāmība vēl nav dzēsta, mainīt vārdu vai uzvārdu

FOTO: Edijs Pālens, LETA.

Tieslietu ministrija (TM) virza grozījumus Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā, kas paredz personām, kuras izcietušas sodu, bet kuru sodāmība vēl nav noņemta vai dzēsta, iespēju mainīt vārdu vai uzvārdu. Plānots arī mazināt dokumentu skaitu, kas jāiesniedz, piesakot tautības ieraksta maiņu, un mainīt kārtību, kā ārzemēs dzīvojošajiem iesniedzams iesniegums par vārda vai uzvārda vai tautības ieraksta maiņu. Likumprojekts ir nodots publiskajai apspriešanai. Iebildumus vai priekšlikumus par to var izteikt līdz 28. aprīlim.

Šobrīd sodu izcietušās personas uzvārdu var mainīt, noslēdzot laulību

Personas vārda un uzvārda maiņas kārtību noteic Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums. Saskaņā ar likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu lēmumu par atteikumu mainīt vārdu un uzvārdu pieņem, ja persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta. Tādējādi persona, kura sodu izcietusi, bet kuras sodāmība nav noņemta vai dzēsta, saskaņā ar likumu vārdu vai uzvārdu mainīt nevar. Taču tiesību akti neliedz šādām personām noslēgt laulību un secīgi mainīt arī uzvārdu.

Grozījumu anotācijā skaidrots, ka pēc laulības noslēgšanas ziņas par noslēgto laulību un personas uzvārda maiņu tiek ievadītas Fizisko personu reģistrā, kas nozīmē, ka šī informācija ir pieejama arī kompetentajām valsts un pašvaldību iestādēm, tostarp normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ļauj iegūt tām ziņas par personas sodāmību.

Ņemot vērā minēto, likumprojekts paredz izteikt Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu jaunā redakcijā, nosakot, ka lēmumu par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) pieņem tad, ja persona izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādē.

Līdz ar to personas, kuras tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes, bet kuru sodāmība vēl nav dzēsta vai noņemta, būtu tiesīgas mainīt vārdu vai uzvārdu.

Jāpiebilst, ka šobrīd spēkā esošo regulējumu kā problēmu sociālajos medijos iepriekš ir aktualizējis biedrības “OPEN Radošais centrs” dibinātājs un vadītājs Edijs Klaišis, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, kuri nonākuši dažādās dzīves grūtībās. Likuma noteikto ierobežojumu dēļ jaunieši dažkārt izvēlas slēgt fiktīvu laulību, lai uzsāktu jaunu dzīvi, kas cita starpā nozīmē arī jaunu uzvārdu.

Mainot tautības ierakstu, nepieciešamos datus var iegūt arī reģistros

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 6. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ka iesniegumam par tautības ieraksta maiņu persona pievieno tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību.

Vienlaikus Administratīvā procesa likuma 59. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka pēc administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. Iegūstot datus, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no administratīvā procesa dalībniekiem un citām institūcijām.

Ja iestādei nepieciešamā informācija ir citas institūcijas rīcībā, tad iestāde šo informāciju iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem.

Tāpēc, kā skaidrots grozījumu projekta anotācijā, informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par tautības ieraksta maiņu, gan pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, gan Tieslietu ministrijas (TM) Dzimtsarakstu departaments var iegūt no Fizisko personu reģistra un civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem. Līdz ar to nav vajadzības no personas pieprasīt informāciju, kas jau ir minēto institūciju rīcībā.

Savukārt, ja lietas izskatīšanai nepieciešamo informāciju pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa vai TM Dzimtsarakstu departaments nevarēs iegūt, bet tā būs personas rīcībā, tad saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto informācija vai dokumenti tiks pieprasīti no personas.

Līdz ar to likumprojekts paredz izslēgt no Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 6. panta otrās daļas 1. punktu, tādējādi samazinot dokumentu apjomu, kāds personām jāiesniedz, iesniedzot iesniegumu par tautības ieraksta maiņu.

Ārzemēs dzīvojošajiem nevajag pārstāvniecībā iesniegt iesniegumu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu, iesniedz pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai vai TM Dzimtsarakstu departamentam attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Savukārt minētā panta piektā daļa noteic: ja persona atrodas ārvalstī, tad iesniegums iesniedzams Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai TM Dzimtsarakstu departamentam.

“Tā kā lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu pieņem departamenta direktors, iesnieguma iesniegšana departamentā būtiski saīsina iesnieguma un citu vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietā nepieciešamo dokumentu izskatīšanas procesu.

Praksē novērojams, ka personas arvien biežāk izvēlas iespēju iesniegt iesniegumu departamentam. Vienlaikus būtiski samazinājies to iesniegumu skaits, kuri tiek iesniegti pārstāvniecībā. No minētā secināms, ka personas izvēlas sev ērtāko un ātrāko veidu iesnieguma iesniegšanai. Tādēļ šobrīd, attīstoties pakalpojuma saņemšanas iespējām, var atteikties no pārstāvniecībām līdz šim noteiktā papildu uzdevuma,” skaidrots likumprojekta anotācijā.

Grozījumu projekts Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā paredz, ka no likuma tiek izslēgtas tiesību normas, kuras noteic, ka iesniegums iesniedzams Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Turpmāk iesniegums iesniedzams pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai TM Dzimtsarakstu departamentā, tostarp izmantojot pasta vai elektroniskā pasta sūtījumu.

Kā piedalīties publiskajā apspriešanā

Likumprojekts “Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā” pieejams Vienotajā tiesību aktu projektu publiskajā portālā.

Lai piedalītos publiskajā apspriešanā, jāatver Tiesību aktu projektu publiskais portāla (TAP portāls) sadaļa “Sabiedrības līdzdalība”.

Jāizvēlas un jāatver konkrētais tiesību akts (likumprojekts ir pieejams šeit), augšējā kreisajā stūrī jāspiež poga “Pieteikties”, kā arī jānorāda, ka esat privātpersona.

Lai turpinātu, jāautentificējas sistēmā ar identifikācijas rīkiem, piemēram, internetbanku, eID, “eParaksts Mobile”, “Smart ID”.

Izteikt priekšlikumus un iebildumus par likumprojektu “Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā” var līdz 28. aprīlim.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI