E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 32755
Lasīšanai: 5 minūtes
TĒMA: Vide

Meža zeme un dzīvojamo māju apbūve

J
jautā:
23. maijā, 2024
Anna

Labdien! Iegādāts 0,2 ha zemesgabals ciematā ar kadastrā noteikto lietojuma mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve. Lūdzot sniegt atļauju koku ciršanai, no pašvaldības saņēmām atteikumu, jo tas esot mežs. Savukārt VMD sniedz skaidrojumu: Papildus veicot kamerālo pārbaudi, secināts, ka atbilstoši X pagasta zemesgrāmatas nodalījumam Nr. Y, īpašums atdalīts no īpašuma A (kadastra Nr. B), kuram 2006. gadā veikta meža inventarizācija un norādīta meža platība 37,8 ha. Arī zemes robežu plānā ir atzīme par meža esamību. Līdz ar to, ņemot vērā dabā konstatēto, vēsturisko situāciju, kas noteic, ka īpašums ir bijis daļa no meža, kuram veikta meža inventarizācija, un dati reģistrēti gan Valsts zemes dienestā, gan Meža valsts reģistrā, īpašums ir atzīstams par meža zemi atbilstoši Meža likumā noteiktajam. Lielais īpašums 2001. gadā tika sadalīts vairākos zemesgabalos, un līdz 2005. gada nogalei manā īpašumā nesen iegūtais zemesgabals bija pašvaldībai piederošs. Meža likuma 3. punkts paskaidro, ko nevar uzskatīt par mežu, kā arī likums attiecas uz zemes vienībām, kurām kadastrā ir atzīme mežs. Vai VMD un/vai pašvaldība ir tiesīgi ignorēt normatīvo regulējumu, atsaucoties uz kaut ko vēsturisku? Zemesgabals ir ar adresi un atrodas apbūvētā ciema teritorijā. Vai viņi ir tiesīgi prasīt mums veikt transformāciju?

A
atbild:
29. maijā, 2024
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Gundars Lācis, zvērināts advokāts

Valsts meža dienests (VMD) vai pašvaldība, sniedzot atbildi uz jautājumu, var atsaukties uz “vēsturiskiem” normatīvajiem aktiem gadījumā, ja atbilde ir prasīta par vēsturiskiem notikumiem.  

Ja pašvaldība īpašumam ir noteikusi tādu zemes lietošanas mērķi kā “individuālo dzīvojamo māju apbūve”, tad būtu jākonstatē, kāpēc pašvaldība to uzskata par “meža zemi”. Atbildē no pašvaldības jābūt ietvertam iepriekš minētā skaidrojumam, kā arī pašvaldībai jāuzdod precīzs jautājums, par kuru vēlaties saņemt atbildi. 

Pašreiz spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kuru 45. punkts nosaka: Valsts zemes dienests, izmantojot kadastra informācijas sistēmas datus, līdz 2020. gada 15. martam sagatavo un nosūta pašvaldībām šādu informāciju lietošanas mērķa maiņas izvērtēšanai:

45.1. par neapbūvētām zemes vienībām, kurām reģistrēts lietošanas mērķis no lietošanas mērķu klases “Apbūves zeme” un kurām atbilstoši Valsts meža dienesta informācijai reģistrēts zemes lietošanas veids “mežs”. 

Konkrētajā gadījumā pastāv varbūtība, ka pašvaldība nav paspējusi izpildīt minēto noteikumu vai arī ir vērtējusi, bet nav mainījusi. Atsaucoties uz attiecīgo punktu, pašvaldībai to varētu pieprasīt. 

Tāpat jāmin Meža likuma noteikumi. 

1. pants noteic, ka meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie purvi. 

Savukārt likuma 3.1 pants paredz: par mežu neuzskata [..] atsevišķi no meža esošu platību, kas atbilst meža definīcijai šā likuma 1. panta 34. punkta izpratnē un ir mazāka par 0,5 hektāriem. 

Konkrētajā gadījumā minētais zemesgabals klasificējas minētajiem noteikumiem un VMD vajadzēja izsniegt koku ciršanas atļauju, ja nepastāv kādi citi jautājumā neminēti apstākļi. 

Ja VMD un pašvaldība pierāda, ka iegādātais zemesgabals ir “meža zeme”, tad īpašniekam ir tiesības veikt atmežošanu saskaņā ar Meža likuma 41. panta noteikumiem: platību atmežo, ja tas nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai, īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai, valsts sauszemes teritorijas aizsardzības un neaizskaramības nodrošināšanai vai valsts apdraudējuma situācijas novēršanai militārajos objektos un to aizsargjoslās un ja personai ir izdots kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus. 

Labs saturs
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Šomēnes iespējams uzdot vēl 138 jautājumus. Vairāk par e‑konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas