DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
13. oktobrī, 2022
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Pašvaldības

Apstiprināts Liepājas metalurga teritorijas lokālplānojums – videi draudzīga industriāla parka izveidei

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Publicitātes attēls

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputāti 13. oktobrī apstiprināja lokālplānojumu bijušajai rūpnīcai “Liepājas metalurgs” un tai piegulošajai teritorijai. Lokālplānojums noteiks turpmākos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Tas paredz radīt priekšnoteikumus līdz šim slēgtās rūpnieciskās daļas attīstībai par mūsdienīgu, ilgtspējīgu un daudzfunkcionālu teritoriju industriālā parka izveidei.     

Šobrīd lielāko daļu platības aizņem nožogots bijušās rūpnīcas ēku komplekss ar ražošanas cehiem un palīgēkām, kā arī plaši izdedžu un dažādu ražošanas blakusproduktu laukumi, vienlaikus turpat blakus ir Liepājas ezers un īpaši aizsargājama dabas teritorija “NATURA 2000”. Rūpnīcu zona tiek izmantota daļēji – vairums ēku ir pamestas, vien daļa ēku ir pielāgotas un tiek izmantotas dažādu uzņēmumu ražošanas un noliktavu vajadzībām.

Liepājas pašvaldība un Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde plāno teritorijas attīstību kā kvalitatīvu daļu no Liepājas pilsētvides, veidojot to par atvērtu un videi draudzīgu industriālu parku, kur līdzās uzņēmējdarbībai varētu būt vieta arī dažādām radošām aktivitātēm, šo vietu padarot atvērtu sabiedrībai. Tādēļ 2020. gadā Liepājas pašvaldība nolēma izstrādāt lokālplānojumu, lai rastu jaunu plānojumu bijušajai rūpnīcai un tai piegulošajai teritorijai, kas kopā veido 202 hektāru platību.

“Šis ir ļoti nozīmīgs un vēsturisks brīdis, jo mūsu pilsētas attīstības ceļa kartē iezīmējam spēcīgu virzienu, kādu vēlamies redzēt Liepājas ražošanas nākotni. Mainoties izpratnei par to, kādai jābūt mūsdienu uzņēmējdarbībai Liepājā, ar šo domes lēmumu iezīmējam jaunu ēru pilsētas ekonomikā. Agrāk slēgtā, savrupā un nepieejamā industriālā teritorija taps par modernu, zaļu un atvērtu vidi, kurā Liepājas uzņēmējdarbību vest gudras un atbildīgas attīstības virzienā,” atzina Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Lokālplānojumā ir mainīts esošais funkcionālais zonējums, lai paplašinātu teritorijas attīstības iespējas. Esošais viengabalainais zonējums detalizēts, katrai daļai paredzot atšķirīgus izmantošanas nosacījumus. Kā galvenais funkcionālais izmantošanas veids saglabāta rūpnieciskā apbūve, centrālajā daļā paredzot augstāku apbūves blīvumu, bet tuvāk Liepājas ezeram – ar brīvākām platībām. Papildus vēl izveidotas jauktas centra apbūves, kā arī dabas un apstādījumu zonas.

“Lokālplānojuma izstrādē paveikts milzu apjoma darbs – divus gadus strādāts ar pilsētas daļu, kas līdzvērtīga visai Jaunliepājai. Tā ir būtiska Liepājas teritorija, kas līdz šim bijusi nošķirta, neredzama un nepieejama. Izstrādātais lokālplānojums ir kā nākotnes karte vēl neesošai zemei, pēc kuras ar laiku kādreiz varenā, bet padomiski izšķērdīgā “Metalurga” vietā attīstīsies jauna pilsētas daļa. Vieta jaunām, modernām darba vietām, bet ne tikai. Liela uzmanība pievērsta, lai rūpniecība netraucētu dabai, izveidojot buferzonas, tostarp, lai ir mierīga līdzāspastāvēšana gulbjiem, kas dzīvo blakus ezermalas kanālos, lai iedzīvotājiem būtu zaļa pastaigu josla gar ezeru, jaunas ielas ar alejām, lai mazāk putekļu. Lai to visu uzbūvētu, vajadzēs gadus, varbūt pat gadu desmitus. Bet tagad pēc izstrādātas ceļa kartes virziens ir jau pavisam skaidrs, var veikt ielu projektēšanas darbus un nākamos secīgos soļus,” norāda Liepājas pilsētas arhitekts, lokālplānojuma izstrādes vadītājs Uģis Kaugurs.

Teritorijai ir plašs potenciāls un visas priekšrocības tās turpmākai efektīvai izmantošanai, uzlabojot piekļuves iespējas, atbalstot potenciālos komersantus un izveidojot kvalitatīvu vidi. Lai to panāktu, lokālplānojumā paredzēta atbilstoša infrastruktūra – ielu tīkls, inženiertehniskais nodrošinājums un ilgtspējīgi risinājumi vides kvalitātes uzlabošanai. Teritorija kļūs pieejama uzņēmējiem un pilsētniekiem dažādu jaunu attīstības plānu un saimniecisko darbību uzsākšanai, ar iespēju radīt jaunas darba vietas.

Īpaša uzmanība pievērsta arī vides aspektam, tostarp paredzot izvairīties no piesārņojumu veicinošām darbībām – tas viss paredzēts un iekļauts izstrādātajā Vides pārskatā.

Ar izstrādāto lokālplānojumu var iepazīties elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25278.

Lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA "UPB Projekti", pasūtītājs – Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Lokāplānojuma izstrādi vadīja Liepājas pilsētas būvvalde.

Domes lēmums un saistošie noteikumi vēl tiks nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai.

Jau ziņots, ka, izvērtējot saņemtos atzinumus un priekšlikumus par lokālplānojuma 1. redakciju, tā pilnveidota un nodota atkārtotai publiskajai apspriešana. Lokālplānojuma 2. redakcijā precizētas ielu sarkanās līnijas un to šķērsprofili, precizēta tauvas joslā plānotā zemes izmantošana, kā arī veikti citi labojumi un papildinājumi. Pēc tam veikta atkārtota lokālplānojuma un Vides pārskata publiskā apspriešana, kā arī saņemti nepieciešamie institūciju atzinumi.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI