DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
29. novembrī, 2012
Lasīšanai: 12 minūtes

Projekta „Baby Box – vieta bērna dzīvībai” atklātā vēstule ANO un Bērnu tiesību komitejai

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
Sabiedrisko attiecību kompānija „Divi gani” (www.divigani.lv) ir projekta „Baby Box – vieta bērna dzīvībai” īstenotāja Latvijā. Iepazīstoties ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas locekles Marijas Hercogas paustajiem viedokļiem intervijā laikrakstam „The Guardian” un intervijā „The Associated Press”, esam neizpratnē par to, vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas mērķis rūpēties par bērnu tiesību aizstāvību, primāri saglabājot bērna dzīvību, sakrīt ar projekta Baby Box mērķi – saglabāt bērna dzīvību.

Vēlamies noskaidrot, kāda ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas izpratne par bērnu tiesību aizstāvību – galvenokārt nodrošināt bērna tiesības uz dzīvību, kas tiek pretnostatītas citām bērna tiesībām.

Kopš 2009.gada Latvijā darbojas Baby Box  jeb vieta, kur iespējams anonīmi atstāt mazuli. Līdz 2012.gada 29.novembrim Latvijā ir radītas 6 šādas īpašas vietas, izglābtas 20 dzīvības, lielākā daļa atstāto mazuļu atraduši savu vietu mīlošās ģimenēs. Ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušās pārdomas par Baby Box, lūdzam sniegt informāciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas nostāju Baby Box sakarā, lai izvairītos no situācijas, ka rodas kaut kādas domstarpības un neprecizitātes nepareizi interpretētas informācijas dēļ.

Latvijā projektam "Baby Box – vieta bērna dzīvībai" ir 3 galvenie mērķi:

 • "Baby Box – vieta bērna dzīvībai" ir traģiska nozieguma profilakses projekts, kas sniedz iespēju izdzīvot un dzīvot bērnam, kura bioloģiskie vecāki ir gatavi izdarīt noziegumu, lai tiktu vaļā no sava mazuļa. Lai pasargātu bērna dzīvību, Baby Box  jeb Glābējsilīte (projekta nosaukums latviešu valodā) sniedz iespēju anonīmi atteikties no bērniņa. Bērna bioloģiskie vecāki netiek meklēti, ja bērnam nav miesas bojājumu, ja viņš nav izsludināts policijas meklējamo personu sarakstā, ja ar viņu kopā glābējsilītē nav atstāti personu apliecinoši dokumenti.
  Pēc bērna atstāšanas glābējsilītē (saskaņā ar Latvijas likumdošanu) bērnam tiek piešķirts atradeņa statuss. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no brīža, kad tiek konstatēta bērna ievietošana glābējsilītē, mazulis nonāk pirmsadopcijas aprūpē audžuģimenē, kas nodrošina bērnam tādu juridisko un cilvēcisko aizsardzību un gādību, kāda nepieciešama jebkura bērna labklājībai, bet kādu nav spējuši sniegt bērna bioloģiskie vecāki.
 • Baby Box  mērķis ir nodrošināt jebkāda veida bezmaksas atbalstu un palīdzību, tajā skaitā arī diennakts bezmaksas psiholoģisko un praktisko atbalstu ikvienam, kurš ar savu mazuli ir palicis uz ielas, bet tomēr vēlas audzināt savu atvasi.
  Latvijā pie katras glābējsilītes ir izvietota informācija ar mērķi likt bērna bioloģiskajiem vecākiem vēlreiz pārdomāt šī izšķirošā soļa veikšanu. Ir norādīts, ka bērna atstāšana glābējsilītē nav vienkāršs lēmums un ka krīzes situācijā ir atbalsta personas, kas gatavas palīdzēt gan emocionāli, gan praktiski. Pie glābējsilītēm tiek izvietotas norādes par organizācijām, kurās ir iespējams saņemt nepieciešamo palīdzību.
  Palīdzības piedāvāšana nepārprotami liecina par apstākļiem, ka neviens nevēlas nošķirt bērnu no viņa bioloģiskajiem vecākiem pret bērna bioloģisko vecāku gribu. Tieši pretēji – projektā iesaistītie ar visiem saprātīgiem līdzekļiem cenšas palīdzēt saglabāt bērna tiesības augt un pilnvērtīgi attīstīties kopā ar bioloģiskajiem vecākiem.
  Ja bērna vecāki, nelūdzot palīdzību, izvēlas atteikties no sava bērna, anonīmi ieliekot viņu glābējsilītē, tas ir bioloģisko vecāku brīvprātīgs, apzināts un atbildīgs lēmums. Bērna ievietošana glābējsilītē (nevis, piemēram, izmetot viņu atkritumu konteinerā vai atstājot sētmalē) liecina par to, ka bērna bioloģiskie vecāki, neskatoties uz apstākļiem, ka nevēlas audzināt bērnu atbilstoši, tomēr vēlas maksimāli parūpēties par bērnu, nododot viņu gādīgās rokās, kas spēs par bērnu parūpēties atbilstoši bērna interesēm.
  Glābējsilītes ir tikai viens no mehānismiem Latvijā, kas novērš ļaunprātības, gādības trūkumu vai paviršu izturēšanos pret bērnu.
 • Īstenojot projektu Latvijā, jau sasniegts viens no Baby Box  izvirzītajiem mērķiem – sabiedrībā un masu medijos izraisīta diskusija par bērna dzīvības vērtību, vecāku atbildību pret bērnu, ģimenes plānošanas u.c. jautājumiem. Komunikācijā ar sabiedrību ir aktualizētas un uzsvērtas iespējas, lai atturētu bērnu bioloģiskos vecākus ievietot mazuļus glābējsilītēs, norādot viņiem uz iespējām turpināt bērna audzināšanu, meklējot palīdzību krīzes situācijās.

Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā cilvēktiesību deklarācija ir pasludinājusi katra cilvēka neatņemamās tiesības uz dzīvību. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērnu tiesībām nosaka arī ikviena bērna neatņemamās tiesības uz dzīvību.

Projekts "Baby Box – vieta bērna dzīvībai" Latvijā tiek īstenots, lai nodrošinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērnu tiesībām noteiktās jebkura bērna neatņemamās tiesības uz dzīvību. Projekts palīdz novērst jaundzimušo nāves gadījumus, kas visbiežāk iestājas pēc to atstāšanas bezpalīdzības stāvoklī. Turklāt projekta mērķis ir arī informēt sabiedrību, ka bērnam tomēr ir iespēja dzīvot – pat ja viņa bioloģiskie vecāki ir gatavi viņu nogalināt, atrodoties izmisumā, neredzot citu izeju. "Baby Box – vieta bērna dzīvībai" ir mehānisms, kas nodrošina maksimāli iespējamo bērna izdzīvošanas pakāpi un turpmāku veselīgu attīstību.

Latvijas valsts apņemas gādāt par atstātā bērna tiesībām izmantot un saņemt vispilnvērtīgākos veselības aizsardzības sistēmas pakalpojumus, jo tieši medicīnas darbinieki ir pirmie, kas saskaras ar Baby Box mazuli. Medicīnas darbinieki rūpējas par bērnu un nepieciešamības gadījumā nodrošina bērna veselības aizsardzību, slimību ārstēšanu un veselības atjaunošanu.

Glābējsilītē ievietoto mazuli bioloģiskajiem vecākiem ir iespējams atgūt, kamēr bērns nav oficiāli adoptēts.

Ikviena glābējsilītē ievietotā mazuļa jaunie vecāki, kuri adoptē  mazuli, saņem "Ceļa vārdus" – tā ir informācija mazulim, kurā norādīts, kad un kurā vietā mazulis ticis atstāts, kurš ārsts viņu apskatīja, kas viņam bija mugurā, kādas mantas kopā ar viņu bijušas. "Ceļa vārdos" ir informācija arī jaunajiem vecākiem – tā ir ar psihoterapeitu palīdzību sagatavota vēstule, kurā ir ieteikumi, kā savam bērnam izstāstīt to, ka viņš ticis atstāts glābējsilītē. Šajā vēstulē sniegti padomi, kad un ar kādiem verbāliem līdzekļiem bērnam izskaidrot šo faktu, nezaudējot bērna uzticību un mīlestību.

Sabiedrisko attiecību kompānija "Divi gani" nepiekrīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas locekles Marijas Hercogas viedoklim, ka bērnam primāri ir tiesības zināt savus vecākus. Mēs uzskatām, ka primārās jebkura bērna tiesības ir dzīvot. Tas nozīmē izglābt bērna dzīvību, jo tikai pēc bērna dzīvības glābšanas var sākt runāt par citām bērna tiesībām, tajā skaitā – zināt savu bioloģisko izcelšanos vai saņemt citas bērnam garantētās tiesības.

Vēlamies uzsvērt, ka Konvencijas par bērnu tiesībām 7.panta pirmajā punktā ir noteikts, ka bērnam ir tiesības zināt savus vecākus "ciktāl tas iespējams". Latvijā "Ceļa vārdi"  nodrošina šo iespēju, jo valsts bērnam, sasniedzot pilngadību, sniedz visu iespējamo informāciju par viņa izcelšanos un Latvijas likumdošana dod iespēju pārtraukt adopciju, atjaunojot radniecības saites ar saviem bioloģiskajiem vecākiem. Tas nozīmē, ka jebkurš bērns ir tiesīgs izmantot visus iespējamos resursus, lai uzmeklētu savus bioloģiskos vecākus, tajā skaitā likt sludinājumus masu medijos ar cerību, ka pēc "Ceļa vārdos" esošās un sludinājumā publicētās informācijas bioloģiskie vecāki atpazīs savu bērnu un vēlēsies ar viņu sazināties un atjaunot radniecības saites.

Ņemot vērā, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas viens no mērķiem ir nodrošināt katra cilvēka, tajā skaitā bērna, neatņemamās tiesības uz dzīvību, kas sakrīt arī ar Baby Box projekta mērķiem, sabiedrisko attiecību kompānija "Divi gani" kopīga mērķa veiksmīgākai sasniegšanai un precizējot Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas nostāju lūdz Apvienoto Nāciju Organizāciju rakstiski snieg atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Vai interneta vietnē publicētā informācija ir oficiāls Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas viedoklis?
  (pieejams: http://www.guardian.co.uk/world/2012/jun/10/unitednations-europe-news?INTCMP=SRCH un http://www.ctvnews.ca/health/european-parliament-urged-to-ban-boxes-for-unwanted-infants-1.1052814)
 • Kāds ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas viedoklis par atšķirību starp slimnīcu, kurā māte pēc dzemdībām anonīmi atstāj savu bērnu, un Baby Box, kas atrodas slimnīcas teritorijā un medicīnas personāla uzraudzībā?
 • Kādā veidā bērnu tiesības uz dzīvību pretnostatīšana tiesībām zināt savu izcelšanos veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērna tiesībām mērķu sasniegšanu un ievērošanu?
 • Kādus alternatīvus realizējamus mehānismus (konkrētus, nevis vispārinātus) Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komiteja iesaka, lai saglabātu bērna dzīvību, ja bērna bioloģiskie vecāki ir anonīmi atteikušies no bērna, atstājot viņu bezpalīdzības stāvoklī, piemēram, atkritumu konteineros vai ceļmalas grāvī?
 • Kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komiteja ir gatava nodrošināt to bērnu tiesības zināt savus vecākus, kuri tiek atstāti uz ielas, ceļmalas grāvī vai atkritumu konteineros?
 • Vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komiteja, rosinot slēgt Baby Box, ir gatava veikt statistisku pētījumu par to, cik daudz bērnu turpmāko gadu laikā tiks atrasti miruši, un vai Apvienoto Nāciju Organizācija vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību aizsardzības komiteja ir gatava uzņemties atbildību par atrastajiem mirušajiem bērniem, kuru vecāki viņus ir atstājuši bezpalīdzības stāvoklī?
 • Vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komiteja ir domājusi par to, ka, saglabājot Baby Box un sadarbojoties ar Baby Box projektu realizētājiem, daudz efektīvāk tiktu sasniegti kopīgie Apvienoto Nāciju Organizācijas un Baby Box projekta mērķi – bērna dzīvības glābšana, tiesības augt savu bioloģisko vecāku ģimenē u.c.? Iespējams, mērķi tiktu sasniegti daudz efektīvāk, ja Apvienoto Nāciju Organizācija atbalstītu Baby Box projektus un skaidrotu sabiedrībai, ka valsts ir gatava palīdzēt grūtībās nonākušajiem bērna vecākiem, aicinātu zvanīt uz telefona numuriem, kas pielikti klāt Baby Box, un uzsvērtu, ka Baby Box ir tikai galējs izmisuma solis. 

Lūdzam sniegt rakstisku atbildi līdz 2012.gada 29.decembrim

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI