SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
29. decembrī, 2023
Lasīšanai: 21 minūte
6
6

Bargāki sodi par noziegumiem pret valsti un kara noziegumu attaisnošanu

Stājas spēkā 30.12.2023.

FOTO: Edijs Pālens, LETA.

Noslēdzot gadu, izsludināti grozījumi Krimināllikumā, ar kuriem tiek pastiprināta kriminālatbildība par noziegumiem pret valsti, kā arī genocīda, noziegumu pret cilvēci un mieru un kara noziegumu attaisnošanu. Tie stājas spēkā 30. decembrī.

Grozījumus sākotnēji iniciēja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, rosinot ne tikai pastiprināt iespējamā soda bardzību, bet arī izslēgt no vairākiem Krimināllikuma X nodaļas (“Noziegumi pret valsti”) pantiem tādas sankcijas kā īslaicīga brīvības atņemšana, sabiedriskais darbs vai naudas sods, to vietā paredzot iespēju līdztekus brīvības atņemšanai piemērot arī papildsodu – mantas konfiskāciju.

Piemēram, Krimināllikuma 80.1 pants līdz šim noteica, ka par vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā grupā nolūkā vērsties pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtu Latvijas Republikas Satversmē neparedzētā veidā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Stājoties spēkā grozījumiem, par Krimināllikuma 80.1 pantā minēto noziedzīgo nodarījumu tiek paredzēts ievērojami bargāks sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem. Turklāt tas papildināts ar otro daļu, kas par tādu pašu darbību, ja to izdarījusi, piemēram, valsts amatpersona, paredz sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Līdzīgas izmaiņas veiktas arī citos Krimināllikuma X nodaļas pantos (tās apkopotas tabulā raksta noslēgumā).

Pamatojot nepieciešamību noteikt bargākus sodus par noziegumiem pret valsti, Valsts prezidents likumprojekta anotācijā norādījis, ka līdzšinējie soda veidi bijuši nepietiekami, lai atturētu personas no tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanas, kas vērsts pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtu.

Vēstulē Saeimas Prezidijam E. Rinkēvičs akcentēja, ka tiesībaizsardzības iestāžu sniegtā informācija apliecina: mantkārība ir viens no vadošajiem motīviem, kas pamudina cilvēkus izdarīt Krimināllikuma X nodaļā minētos noziedzīgos nodarījumus, tāpēc par tiem būtu jāparedz arī papildsods, proti, mantas konfiskācija.

Krimināllikuma X nodaļa papildināta ar jaunu 85.1 pantu, paredzot par spiegošanas organizēšanu vai vadīšanu īpaši bargu sodu – mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Visbiežāk piemērotais sods – naudas sods vai sabiedriskais darbs

Dati par izskatītajām krimināllietām tiesā laikposmā no 2019. līdz 2023. gadam saistībā ar Krimināllikuma X nodaļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem liecina, ka pēdējos gados to skaitam ir tendence mazliet pieaugt.

Tiesu administrācijas (TA) apkopotie dati ataino: pirmās instances tiesās šogad (līdz 2023. gada 24. oktobrim) saņemtas 20 lietas, kurās celta apsūdzība pēc Krimināllikuma X nodaļas pantiem (pēc smagākā apsūdzības panta), kas ir gandrīz tikpat, cik četros iepriekšējos gados kopā. Visvairāk – 16 lietu – šī gada pirmajos desmit mēnešos tika saņemtas par Krimināllikuma 84. panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu (“Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšana”). Divas lietas par 84. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – sankciju pārkāpšana, ja ar to radīts būtisks kaitējums. Pa vienai lietai celta apsūdzība pēc Krimināllikuma 81.1 panta (“Palīdzība ārvalstij pret Latvijas Republiku vērstā darbībā”) un 85. panta pirmās daļas (“Spiegošana”). TA dati par notiesāto personu skaitu pēc smagākā notiesāšanas panta liecina, ka no 2019. gada līdz 2023. gada oktobrim pēc Krimināllikuma X nodaļas pantiem kopumā notiesātas 24 personas.

Turpretī Tiesu darba datu portālā pieejamā informācija 2023. gada 28. decembrī ataino: pēc kāda no Krimināllikuma X nodaļas pantiem kopš 2019. gada tikušas sodītas 28 personas. Tiesas noteiktās sankcijas vairumā gadījumu ir naudas sods vai sabiedriskais darbs. Visvairāk notiesāto personu ir pēc 84. panta (“Starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšana”). Visbargākais sods, proti, brīvības atņemšana, piemērots piecām personām par 85. pantā paredzēto nodarījumu (“Spiegošana”), savukārt viena persona sodīta ar 6–7 gadiem cietumā un probācijas uzraudzību par 89.1 pantā paredzēto nodarījumu (noziedzīgas organizācijas vadīšana, kas izveidota nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci vai mieru, kara noziegumus, īstenot genocīdu vai izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret valsti, kā arī par iesaistīšanos šādā organizācijā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā).

LV portāla infografika.

Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi un genocīds

Likumprojekta izskatīšanā Saeimā tika nolemts papildināt arī Krimināllikuma IX nodaļu “Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds”.  

Piemēram, par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma vai organizācijas atbildīgais darbinieks vai ja tā izdarīta, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, turpmāk paredzēta sankcija – brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Tāpat papildinātas iespējamās sankcijas par Krimināllikuma 75. un 76. pantā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem (nelikumīga vardarbība pret iedzīvotājiem karadarbības rajonā, viņu mantas vardarbīga atņemšana vai iznīcināšana, marodēšana) – ar mantas konfiskāciju un probācijas uzraudzību. 

Krimināllikums papildināts ar jaunu 77.4 pantu, kas paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem un probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem par palīdzību ārvalstij pret citu valsti vērstā darbībā (par darbību nolūkā palīdzēt personai, ārvalstij vai ārvalsts organizācijai graut vai apdraudēt citas demokrātiskas valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko neatkarību, vai citādi pret to vērsties pretrunā ar Latvijas Republikai saistošajām starptautiskajām tiesībām, neievērojot normatīvos aktus vai Latvijas Republikai saistošos starptautiskos līgumus).

NOZIEDZĪGAIS NODARĪJUMS

LĪDZ 29.12.2023.

NO 30.12.2023.

 

IX NODAĻA

Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds

 

74.1 pants. Genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošana

Pirmā daļa

Par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma, tai skaitā PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem, publisku slavināšanu, noliegšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Nemainās.

Otrā daļa

Ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgais darbinieks vai ja tā izdarīta, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

75. pants. Varmācība pret iedzīvotājiem karadarbības rajonā

 

Par nelikumīgu vardarbību pret iedzīvotājiem karadarbības rajonā, kā arī par nelikumīgu viņu mantas vardarbīgu atņemšanu vai iznīcināšanu.

Brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem.

Brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

76. pants. Marodēšana

 

Par kritušo vai ievainoto mantas piesavināšanos kaujas laukā (marodēšanu).

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

77.4 pants. Palīdzība ārvalstij pret citu valsti vērstā darbībā

(no 30.12.2023.)

 

Par darbību nolūkā palīdzēt personai, ārvalstij vai ārvalsts organizācijai graut vai apdraudēt citas demokrātiskas valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko neatkarību, vai citādi pret to vērsties pretrunā ar Latvijas Republikai saistošajām starptautiskajām tiesībām, neievērojot normatīvos aktus vai Latvijas Republikai saistošos starptautiskos līgumus.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

X NODAĻA

Noziegumi pret valsti

 

80. pants. Pret Latvijas Republiku vērsta darbība

 

Pirmā daļa

Par darbību, kas vērsta pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtu Latvijas Republikas Satversmē neparedzētā veidā.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Otrā daļa

Par tādu pašu darbību, ja tā izdarīta, lietojot vardarbību, vai ja to izdarījusi organizēta grupa.

Brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

80.1 pants. Apvienošanās organizētā grupā ar mērķi veikt pret Latvijas Republiku vērstu darbību

Pirmā daļa

Par vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā grupā nolūkā vērsties pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtu Latvijas Republikas Satversmē neparedzētā veidā.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Otrā daļa

Par tādu pašu darbību, ja to izdarījusi valsts amatpersona vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgais darbinieks.

Brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

81. pants. Pret Latvijas Republiku vērsts aicinājums

Pirmā daļa

Par publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtu Latvijas Republikas Satversmē neparedzētā veidā vai par šādu aicinājumu saturoša materiāla izplatīšanu.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība.

Otrā daļa

Par tādu pašu darbību, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgais darbinieks.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

81.1 pants. Palīdzība ārvalstij pret Latvijas Republiku vērstā darbībā

Pirmā daļa (līdz 29.12.2023.)

Par darbību nolūkā palīdzēt ārvalstij vai ārvalsts organizācijai vērsties pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu, valsts iekārtu vai valsts drošību.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

>> 

>> Pirmā daļa

(no 30.12.2023.)

Par darbību nolūkā palīdzēt ārzemniekam, ārvalstij vai ārvalsts organizācijai vērsties pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu, valsts iekārtu vai valsts drošību.

 

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Otrā daļa

Par tādu pašu darbību, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgais darbinieks.

Brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

84. pants. Starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšana

Pirmā daļa

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Nemainās.

Otrā daļa

Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Nemainās.

Trešā daļa

(līdz 29.12.2023.)

Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja to izdarījusi valsts amatpersona.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem.

>> 

>> Trešā daļa

(no 30.12.2023.)

Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja to izdarījusi valsts amatpersona

vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgais darbinieks.

 

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem.

85. pants. Spiegošana

Pirmā daļa

Par neizpaužamu ziņu nelikumīgu vākšanu nolūkā tās nodot vai to nodošanu ārvalstij vai ārvalsts organizācijai tieši vai ar citas personas starpniecību vai par citu ziņu nelikumīgu vākšanu vai nodošanu ārvalsts izlūkdienestam tā uzdevumā tieši vai ar citas personas starpniecību.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Otrā daļa

Par valsts noslēpuma nelikumīgu vākšanu vai nodošanu ārvalstij vai ārvalsts organizācijai tieši vai ar citas personas starpniecību.

Brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

 

Brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

 

85.1 pants. Spiegošanas organizēšana un vadīšana

(no 30.12.2023.)

 

Par spiegošanas organizēšanu vai vadīšanu.

Mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

86. pants. Latvijas Republikas Valsts prezidenta, Saeimas deputāta, Ministru kabineta locekļa un citas valsts amatpersonas dzīvības un veselības apdraudējums

 

Par uzbrukumu Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, Ministru kabineta loceklim vai citai Latvijas Republikas Saeimas ievēlētai, ieceltai vai apstiprinātai valsts amatpersonai sakarā ar tās valstisko darbību Latvijas Republikas interesēs, ja uzbrukums saistīts ar šīs personas dzīvības vai veselības apdraudējumu.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz piecpadsmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

87. pants. Ārvalsts pārstāvju dzīvības un veselības apdraudējums

 

Par uzbrukumu ārvalsts vai tās valdības vadītājam vai citam ārvalsts pārstāvim, kas oficiāli ieradies Latvijas Republikā, ja uzbrukums saistīts ar šīs personas dzīvības vai veselības apdraudējumu.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz piecpadsmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

90. pants. Kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības, tiesības piedalīties likuma ierosināšanā, tautas nobalsošanas ierosināšanā, tautas nobalsošanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstīšanā

Pirmā daļa

Par apzinātu kavēšanu personai brīvi piedalīties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem rīkotajā parakstu vākšanā likuma vai tautas nobalsošanas ierosināšanai vai Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstīšanai, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Nemainās.

Otrā daļa

Par apzinātu kavēšanu personai brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus un tikt ievēlētai vai brīvi piedalīties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem rīkotajā tautas nobalsošanā, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība.

95.2 pants. Aizlieguma organizēt un veikt militāri taktisku uzdevumu izpildes apmācības un piedalīties tajās pārkāpšana

(no 30.12.2023.)

 

Par normatīvajos aktos noteiktā aizlieguma organizēt vai veikt militāri taktisku uzdevumu izpildes apmācības pārkāpšanu, kā arī par aizlieguma piedalīties šādās apmācībās pārkāpšanu.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai naudas sods.

231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu

Pirmā daļa

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Nemainās.

Otrā daļa (līdz 29.12.2023.)

Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

>> 

>> Otrā daļa (no 30.12.2023.)

Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums vai ja apzināti nepatiesais paziņojums vērsts pret diviem vai vairākiem objektiem.

 

Brīvības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai naudas sods.

Trešā daļa

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Nemainās.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI