SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
20. oktobrī, 2023
Lasīšanai: 12 minūtes
4
4

Pastiprina sodus par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai

Stājas spēkā 20.10.2023.

FOTO: Ivars Soikāns, LETA.

20. oktobrī stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz bargākus sodus par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Tie cita starpā paredz būtiski pastiprināt kriminālatbildību par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tas tiks izdarīts pastiprinātas robežapsardzības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ.

Ar Krimināllikuma grozījumiem pastiprināta kriminālatbildība par 285., 285.1 un 285.2 pantā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī plānots atteikties no alternatīvā soda – sabiedriskā darba.

Iepriekš likuma 285. pants noteica, ka par šo pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Ar grozījumiem paredzēts, ka turpmāk sods par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai būs brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai probācijas uzraudzība, vai arī naudas sods.

Savukārt par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli, vai personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai arī par vienā gadījumā vairāku personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem pagarināts līdz sešiem gadiem.

Likuma 285. pants papildināts ar 3.1 daļu, nosakot, ka par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Ar likuma izmaiņām, grozot 285.1 pantu, no diviem līdz trim gadiem palielināts sods ar brīvības atņemšanu par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli.

Turpretī par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām, maksimālais brīvības atņemšanas sods palielināts no četriem līdz sešiem gadiem.

285.1 pants papildināts ar trešo daļu, nosakot, ka par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ar to ir radītas smagas sekas, vai par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Krimināllikuma 285.2 panta otrās daļas grozījumi paredz, ka par ļaunprātīgu personas nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām, vai ja to izdarījusi personu grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Iepriekš bija paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem.

Pārejas noteikumi papildināti ar 25.2 punktu, nosakot, ka pamatsodu – probācijas uzraudzība – sāk piemērot ar 2023. gada 20. oktobri pilngadīgām personām, kuras izdarījušas šā likuma 285., 285.1 un 285.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pēc 2023. gada 19. oktobra.

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, Baltkrievijas organizētais hibrīduzbrukums pārpludina Eiropas Savienības kaimiņvalstis ar migrantu straumēm un mākslīgi rada migrācijas krīzi uz starpvalstu robežām.

Lielais valsts robežu šķērsotgribētāju skaits rada vilinošus apstākļus arī tiem, kas vēlas organizēt vai īstenot nelegālo imigrantu pārvietošanu Eiropas Savienības iekšienē. Tas rada būtisku sabiedrības un valsts drošības apdraudējumu, tāpēc pret minētajiem pārkāpumiem ir jāvēršas ar maksimālu likuma bardzību un kriminālsodiem jābūt tādiem, kas attur citas personas iesaistīties šādās noziedzīgās darbībās.

Noziedzīgais nodarījums

Līdz šim                                                      

No 20.10.2023.

 

 

Personas nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai (KL 285. p.)

 

Pirmā daļa

Par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai probācijas uzraudzība, vai naudas sods.

Otrā daļa

Ja to izdarījusi valsts amatpersona, izmantojot dienesta stāvokli,

vai

ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās,

vai

ja vienā gadījumā vairāku personu nelikumīga pārvietošana.

 

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība līdz trim gadiem vai bez tās.

Trešā daļa

Ja to izdarījusi organizēta grupa

vai

ja tās izraisījušas smagas sekas,

vai

par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nelikumīgu pārvietošanu.

Brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Nemainās.

3.1 daļa

Ja darbības izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.

Brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība līdz trim gadiem vai bez tās.

Ceturtā daļa

Ja minētās darbības izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi.

Brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 15 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Nemainās.

 

Nodrošināšana ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā (KL 285.1 pants)

 

Pirmā daļa

Par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai probācijas uzraudzība, vai naudas sods.

Otrā daļa

Par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā

vai

ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība līdz trim gadiem vai bez tās.

Trešā daļa

Par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja to izdarījusi organizēta grupa

vai

ja ar to radītas smagas sekas,

vai

par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība līdz trim gadiem vai bez tās.

 

Ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā (285.2 pants)

 

Pirmā daļa

Par ļaunprātīgu personas nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai probācijas uzraudzība, vai naudas sods.

Otrā daļa

Ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā

vai

ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām,

vai

ja to izdarījusi personu grupa.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība līdz trim gadiem vai bez tās.

Trešā daļa

Ja to izdarījusi organizēta grupa

vai

ja ar to radītas smagas sekas,

vai

par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā.

Brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība līdz trim gadiem vai bez tās.

Saskaņā ar KL Pārejas noteikumiem par KL 285., 285.1 un 285.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

pamatsodu – probācijas uzraudzība – nepiemēro pilngadīgām personām.

pamatsodu – probācijas uzraudzība – sāk piemērot pilngadīgām personām.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI