SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
18. oktobrī, 2023
Lasīšanai: 15 minūtes
12
12

Kas nodokļu maksātājam ir struktūrvienība un kad tā jāreģistrē VID

Ja saimnieciskā darbība notiek tīmekļvietnē, mobilajā aplikācijā vai interneta platformā, arī tā ir jāreģistrē kā struktūrvienība.

LV portāla infografika.

Nodokļu maksātājam – gan uzņēmumam, gan pašnodarbinātajam – likums nosaka pienākumu norādīt arī saimnieciskās darbības veikšanas vietu, ja tā ir ārpus nodokļu maksātāja juridiskās adreses, tostarp tiešsaistes platformā. Katra no tām ir jāreģistrē kā struktūrvienība.

īsumā
 • Nodokļu jomu regulējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem nosaka pienākumu reģistrēt struktūrvienību.
 • Ir četri struktūrvienību veidi: saimnieciskās darbības vieta; tīmekļvietne vai mobilā aplikācija; izbraukuma pakalpojums; struktūrvienība ārvalstī.
 • Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa. Tā nav uzskatāma par atsevišķu nodokļu maksātāju, jo veido kopumu ar galveno uzņēmumu, kas konkrēto struktūrvienību ir izveidojis.
 • Ja ir plānots saimniecisko darbību veikt ar interneta starpniecību, proti, pārdot savu preci vai pakalpojumu, piedāvāt iespēju pasūtīt un/vai apmaksāt preci vai pakalpojumu, izmantojot tīmekļvietni, tā ir jāreģistrē VID kā nodokļu maksātāja struktūrvienība.
 • Ja tīmekļvietne tiek izveidota tikai informatīvam nolūkam, tajā nav iespējams pakalpojumu vai preci pasūtīt un par to samaksāt, vietne nav jāreģistrē kā struktūrvienība.

Struktūrvienība ir definēta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 24. punktā: tā ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā vai ārpus tās.

Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa.

Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļvietni vai mobilo lietotni, kurā ir izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, pasūtījumu vai norēķinu sistēma vai kurā veic cita veida saimniecisko darbību, kā rezultātā tiek gūti ieņēmumi.

Savukārt kārtība, kādā tā jāreģistrē, noteikta Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 10. oktobrī rīkotajā seminārā “Kas jāzina, tirgojoties izbraukumā, internetā vai papildu tirdzniecības vietā” reģistrācijas kārtību un citus jautājumus detalizēti skaidroja VID Nodokļu pārvaldes galvenā nodokļu inspektore Oksana Hvaleja. Šeit arī VID atbildes uz LV portāla uzdotajiem papildu jautājumiem par atsevišķām situācijām.

Struktūrvienība ir jāreģistrē

Lai gan struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa un tā nav uzskatāma par atsevišķu nodokļu maksātāju, jo veido kopumu ar galveno uzņēmumu, kas ir konkrēto struktūrvienību izveidojis, tā ir jāreģistrē.

Iesniegums struktūrvienības reģistrācijai ir MK noteikumu Nr. 537 3. pielikums (Struktūrvienības reģistrācijas veidlapa).

Struktūrvienībai tiek piešķirts 11 zīmju reģistrācijas kods, kas sākas ar skaitli 9.

Reģistrācijas iesniegumu visērtāk iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izvēloties nepieciešamo dokumentu, un pievienot aizpildīto pielikumu, kas atrodas EDS sadaļā “Reģistri”. Iesniegumu var sūtīt arī pa pastu.

EDS jāizvēlas pieteikums struktūrvienības reģistrācijai, un tad sistēma piedāvā izvēlēties struktūrvienību no četriem iespējamajiem veidiem:

 • saimnieciskās darbības vieta;
 • tīmekļvietne vai mobilā aplikācija;
 • izbraukuma pakalpojums;
 • struktūrvienība ārvalstī.

Par reģistrējamo struktūrvienību norāda iesnieguma veidlapā nepieciešamo informāciju.

Saimnieciskās darbības vieta

Saimnieciskās darbības vieta ir saimnieciskā vienība ārpus juridiskās vai deklarētās adreses – ēka, tās daļa vai inženierbūve, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība.

Iesniegumā jānorāda šīs vietas nosaukums (to izvēlas nodokļu maksātājs), adrese, attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana, ka šajā vietā tiks reģistrēta saimnieciskā vienība, kā arī kadastra apzīmējums (nevis numurs).

Ja Valsts adrešu reģistrā zemesgabalam nav piešķirta adrese, EDS to nevar reģistrēt, izmantojot strukturēto formu, bet iesniegums jāiesniedz EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

Kā struktūrvienība nav jāreģistrē lauksaimniecībā vai mežizstrādē izmantojamā zeme.

Savukārt, ja uz zemes atrodas nošķirtas saimnieciskās vienības (piemēram, koklaukums, kokzāģētava, siltumnīca, dārzeņu noliktava), – tās jāreģistrē kā struktūrvienības.

Struktūrvienība, ja darbojas internetā

Ja saimnieciskā darbība notiek tīmekļvietnē, mobilajā aplikācijā vai interneta platformā, tā ir jāreģistrē kā struktūrvienība:

 • ja preci vai pakalpojumu pārdod internetā vai interneta platformās, piemēram, Facebook, etsy.com, Instagram u. c.;
 • ja sniedz lauku tūrisma pakalpojumus, piemēram, booking.com.

Jāreģistrē pilns tirdzniecības vietas profils. Jānokopē sava profila interneta adrese, neizmantojot meklēšanas rīkus internetā, bet pilnvērtīgi ieejot savā profilā.

Tātad ir jāreģistrē tīmekļvietne, kurā pircējs tiešsaistē:

 • var pasūtīt preci vai pakalpojumu;
 • var apmaksāt preci vai pakalpojumu.

Ja tīmekļvietne tiek izveidota informatīvam nolūkam (nav iespējams ne pasūtīt, ne samaksāt), šajā gadījumā tā nav jāreģistrē kā struktūrvienība.

Jautājums: Kādā gadījumā tīmekļvietnei varētu būt tikai informatīvs nolūks?

VID atbilde: Piemēram, friziere ir izveidojusi tīmekļvietni, kur reklamē savus darbus, – tajā ir ievietoti attēli ar modelēm, ikdienas darba procesu un tā rezultātu, attēli no konkursiem u. tml. Tīmekļvietnē ir norādīts telefona numurs, uz kuru zvanot, var sazināties ar meistari.

Struktūrvienība – izbraukuma pakalpojums

Ja saimnieciskās darbības vieta nav pastāvīga, bet preču un pakalpojumu tirdzniecība ārpus pastāvīgās darbības vietas notiek vairākās vietās, tās ir jāreģistrē kā struktūrvienības ar nosaukumu “Izbraukuma pakalpojums”.

Piemēram, ja nodokļu maksātājs nodarbojas ar:

 • mežizstrādi;
 • individuālo pakalpojumu sniegšanu pie klienta (piem., siena novākšana, zemes apstrāde);
 • ielu tirdzniecību, sezonas tirdzniecību tirgos, gadatirgos (ja tirdzniecība nenotiek vienā pastāvīgā vietā);
 • mobilo ēdināšanu, ēdienu vai citu preču piegādi u. tml.

Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja darbības notiek teritoriāli atšķirīgās vietās, adresēs (šodien Rīgā, rīt Jūrmalā, parīt citā vietā valstī).

Jautājums: Vai nodokļu maksātājam, kurš tirgo paša ražoto produkciju sezonas laikā tirgū, ir jāreģistrē struktūrvienība?

VID atbilde: Ja tirdzniecību veic dažādās vietās, ir jāreģistrē struktūrvienība ar nosaukumu “Izbraukuma pakalpojums”. Savukārt, ja pērk abonementu tirgū uz konkrēto vietu un termiņu, kas ir ilgāks par 10 dienām, jāreģistrē struktūrvienība “Saimnieciskās darbības vieta”. Bet struktūrvienība nav jāreģistrē, ja darbības vietā plānots veikt saimniecisko darbību (vienreizēju pasākumu) periodā, kas ir īsāks par 10 dienām.

Jautājums: Vai varētu sniegt piemēru, kas būtu definējams kā “vienreizējs pasākums”? Vai šādā gadījumā nav jāreģistrē “Izbraukuma pakalpojums”?

VID atbilde: Minētā atbilde ir paredzēta gadījumam, kad tirdzniecība bija vienreizējs pasākums, piemēram, trijās dienās tika iztirgotas adītas zeķes. Turpretī, ja tirgošana notiek laikposmā, kas ir īsāks par 10 dienām, taču tā atkārtojas un tiek veikta pastāvīgi vai periodiski, tas faktiski nav vienreizējs pasākums, un tad būtu jāreģistrē “Izbraukuma pakalpojums”.

Struktūrvienība ārvalstī

Ja saimnieciskā darbība notiek ārpus juridiskās vai deklarētās adreses, proti, tā ir ēka, tās daļa vai inženierbūve, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība ārpus Latvijas, – to reģistrē kā struktūrvienību ārvalstī.

Reģistrācija un izslēgšana

Struktūrvienību reģistrē 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par struktūrvienības izveidošanu.

Ir jāreģistrē visas struktūrvienības, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība.

Savukārt, ja struktūrvienība ir jāslēdz, tas jāizdara 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par struktūrvienības darbības izbeigšanu.

Slēdzot saimniecisko darbību vai likvidējot uzņēmumu, struktūrvienība tiek slēgta automātiski.

Struktūrvienību reģistrs

MK noteikumos Nr. 537 ir noteikts, ka VID informāciju par reģistrēto struktūrvienību ievieto VID publiskojamo datu bāzē.

Informācija par reģistrētajām struktūrvienībām pieejama VID tīmekļvietnē.

Tā vienlaikus ir arī informācija nodokļu maksātājam, jo atsevišķi par katru lēmumu tā netiek sniegta.

Struktūrvienības reģistrācijas pieteikumu VID izskata triju dienu laikā un ievieto publiskojamo datu bāzē.

Lai pārliecinātos par konkrētā nodokļu maksātāja struktūrvienībām, publiskojamo datu bāzē, nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrā, ir jāievada konkrētā nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, un tad parādās informācija par šī nodokļu maksātāja (uzņēmuma, pašnodarbinātā) reģistrētajām struktūrvienībām ar kodu, adresi (vietu, kur tā atrodas). Informācija tiek atspoguļota arī par tām struktūrvienībām, kas ir bijušas reģistrētas un ir izslēgtas.

VID atbildes uz jautājumiem

 • Vai kā struktūrvienība ir jāreģistrē arī Wolt un Bolt, ja pārdodu preci šajās aplikācijās?

Atbilde: VID kā struktūrvienības ir jāreģistrē tādas tīmekļvietnes, kurās pircējs tiešsaistē var pasūtīt/apmaksāt preci vai pakalpojumu. Respektīvi, jāreģistrē struktūrvienības, ja preci vai pakalpojumu pārdod interneta platformā.

 • Latvijā Facebook un Instagram veikala opcija vairs nav pieejama. Līdz šī gada augustam tā bija pieejama. Ja šīs struktūrvienības iepriekš tika reģistrētas, vai tagad tās jāslēdz?

Atbilde: Šajā gadījumā reģistrētās struktūrvienības ir jāslēdz, iesniedzot VID pieteikumu par konkrēto struktūrvienību slēgšanu. Iesakām to darīt, izmantojot VID EDS (https://www.vid.gov.lv/lv/media/1354/download?attachment).

 • Ja tiek iznomāts nekustamais īpašums, vai minētā saimnieciskā vienība ir jāreģistrē VID kā struktūrvienība?

Atbilde: Ievērojot struktūrvienības definīciju un tās reģistrācijas mērķi, tiek uzskatīts: ja nekustamais īpašums tiek iznomāts, nodokļu maksātājam tas nav jāreģistrē VID kā struktūrvienība.

 • Tātad struktūrvienību reģistrē nodokļu maksātājs. Kas ir nodokļu maksātājs, kuram jāreģistrē (arī) struktūrvienība, – juridiskā persona vai fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja? Ja fiziskā persona ir reģistrējusi individuālo komersantu Uzņēmumu reģistrā, kad un kur viņai jāreģistrē struktūrvienība?

Atbilde: Spēkā esošie nodokļu jomu regulējošie normatīvie akti nosaka pienākumu reģistrēt struktūrvienību saimnieciskās darbības veicējiem – komersantiem, kas ierakstīti komercreģistrā, t. sk. individuālajiem komersantiem, citām juridiskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.

Uzskatāms, ka struktūrvienība ir reģistrējama nodokļu vajadzībām un tikai Valsts ieņēmumu dienestā. Tas attiecas gan uz Uzņēmumu reģistrā reģistrējamajiem subjektiem (vienlaikus reģistrē kā nodokļu maksātājus), gan VID reģistrējamajiem nodokļu maksātājiem.

Pienākums reģistrēt struktūrvienību visiem iepriekš minētajiem nodokļu maksātājiem iestājas tad, kad tiek konstatēts, ka saimnieciskā vienība, kas ir paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai, atbilst struktūrvienības definīcijai.

 • Kas ir nodokļu maksātāja – fiziskās personas, saimnieciskās darbības veicēja – reģistrācijas kods? LV portāls e-konsultācijās nereti saņem šādu jautājumu.

Atbilde: Personām, kurām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir piešķīrusi personas kodu, piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas kods ir identisks personas kodam.

 • Ja fiziskā persona kādā tīmekļvietnē jau ir ievietojusi preces pārdošanai, vai tā var reģistrēt saimniecisko darbību un struktūrvienību ar atpakaļejošu datumu?

Atbilde: Struktūrvienība ir reģistrējama ar reģistrācijas datumu.

 • Cik struktūrvienību vienam nodokļu maksātājam var būt?

Atbilde: Nav noteikts reģistrēto struktūrvienību skaits vai tā ierobežojums.

 • Fiziskā persona vēlas reģistrēt VID saimniecisko darbību, jo pārdos preces internetā. No EDS piedāvātā saraksta (“Lūdzu, izvēlieties reģistrācijas veidu, kurā vēlaties reģistrēties, mainīt datus vai slēgt!”) viņa atzīmē pirmo norādi “Saimnieciskās darbības veicējs”. Kurā brīdī viņai tiek piedāvāts norādīt, ka jāreģistrē tīmekļvietne? MK noteikumu Nr. 537 1. pielikumā (Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas lapa) šādas iespējas nav.

Atbilde: Šajā gadījumā reģistrācija veicama pakāpeniski. Sākumā fiziskajai personai ir jāreģistrē saimnieciskā darbība. Tikai pēc tam jāreģistrē struktūrvienība, iesniedzot attiecīgu pieteikumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

 • Kādas kļūdas nodokļu maksātāji visbiežāk pieļauj, aizpildot reģistrācijas iesniegumu (MK noteikumu Nr. 537 3. pielikumu)?

Atbilde:

Izplatītākās kļūdas, reģistrējot struktūrvienību kā saimnieciskās darbības veikšanas vietu:

 • netiek pievienoti visi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumu Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 18. punktā noteiktie dokumenti – nomas līgums un īpašnieka piekrišana;
 • pievienotie dokumenti nav parakstīti;
 • nekorekti norādīts struktūrvienības nosaukums, piemēram, struktūrvienības nosaukuma vietā tiek ievadīta adrese, iznomātāja nosaukums, teksts “Lūdzu reģistrēt…”;
 • netiek norādīts būves vai telpu grupas kadastra apzīmējums, bet visa īpašuma kadastra numurs;
 • tiek izvēlēts kļūdains struktūrvienības veids, piemēram, kā struktūrvienības veidu norāda “Izbraukuma pakalpojums”, bet pievieno nomas līgumu konkrētai saimnieciskās darbības veikšanas vietai;
 • nesakrīt reģistrācijas pieteikumā un nomas līgumā norādītā adrese.

Izplatītākās kļūdas, reģistrējot struktūrvienību “tīmekļvietne:

 • netiek norādīts uzņēmuma profils tirdzniecības platformā vai mobilajā aplikācijā;
 • tīmekļvietni vai mobilo aplikāciju norāda nepareizā formātā;
 • vienā iesniegumā norāda vairākas tīmekļvietnes.
 • 2019. gadā, papildinot struktūrvienības definīciju ar norādi, ka arī tīmekļvietne vai mobilā lietotne jāreģistrē kā struktūrvienība, ja tiek veikta cita veida saimnieciskā darbība, no kuras gūst ienākumus, mērķis bija vērsties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas digitālās komercijas jomā. Cik saimnieciskās darbības veicēju šajos gandrīz piecos gados kā struktūrvienību ir reģistrējuši tīmekļvietni un/vai mobilo lietotni?

Atbilde: No 2019. gada janvāra līdz 2023. gada 12. oktobrim saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskajām personām) ir reģistrētas 5566 struktūrvienības – tīmekļvietnes (t. sk. mobilās aplikācijas).

UZZIŅAI

Informācija par struktūrvienību reģistrāciju, tostarp vizuālais materiāls, kā aizpildīt reģistrācijas pielikumu EDS (sadaļā “Reģistri”), pieejama vairākos VID materiālos:

Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI