SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
11. jūlijā, 2023
Lasīšanai: 9 minūtes
2
2

Kādas sociālās garantijas ir valsts aizsardzības dienestā iesauktajiem

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Personas, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu, tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā būs obligāti sociāli apdrošinātas. Attēlam ir ilustratīva nozīme.

FOTO: Armīns Janiks, Latvijas armija

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas un veselības aprūpes sistēmā ir iekļauti valsts aizsardzības dienestā iesauktie jaunieši, kuriem veselības aprūpi un sociālās garantijas nodrošinās valsts.

īsumā
 • Valsts aizsardzības dienesta likums nosaka karavīru tiesības uz veselības aprūpi, drošu vidi un sociālajām garantijām.
 • Personām, kas pilda valsts aizsardzības dienestu, tiešajā dienesta laikā būs pilna sociālā apdrošināšana – pensijai, pret bezdarbu, invaliditātei, maternitātei, paternitātei, slimības un vecāku apdrošināšanai.
 • Dienesta laiks tiks ieskaitīts valsts pensijas apdrošināšanas stāžā, kā arī militārpersonu izdienas stāžā.
 • Valsts aizsardzības dienesta karavīriem ir apmaksāta veselības aprūpe.
 • Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa paredzēta arī veselības stāvokļa neatbilstības dēļ no dienesta atvaļinātajiem, ja iemesls bijusi trauma, kas gūta, pildot dienesta pienākumus, vai slimība, kuras cēlonis saistīts ar valsts aizsardzības militāro dienestu.

Valsts aizsardzības dienesta likums paredz, ka valsts aizsardzības dienesta karavīrs valsts aizsardzības militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā.

Vairākos tiesību aktos ir noteikts, kādas sociālās garantijas un veselības aprūpes pakalpojumus valsts nodrošina, lai īstenotu Valsts aizsardzības dienesta likumā paredzēto: likuma 30. pants definē valsts aizsardzības militārā dienesta karavīru tiesības uz veselības aprūpi un drošu vidi, savukārt 31. pants – sociālās garantijas.

Obligātā sociālā apdrošināšana kā darba ņēmējam

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5. panta pirmā daļa, kurā uzskaitītas sociāli apdrošināmās personas, tagad papildināta ar personām, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā.

Apdrošināšana būs kā jebkuram darba ņēmējam. Tas nozīmē – visiem sociālās apdrošināšanas gadījumiem: pensijai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes, paternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī vecāku apdrošināšanai.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 230 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem” noteikts valsts obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu apmērs, kā arī budžets, no kura šīs iemaksas tiek veiktas.

Noteikumi paredz, ka pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes, paternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas (28,52% apmērā) no obligāto iemaksu objekta 71,14 eiro par valsts aizsardzības dienestā esošām personām, kuras pilda valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā.

Informāciju par minētajām personām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) iesniegs Nacionālie bruņotie spēki un obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta attiecīgi valsts pensiju speciālajā budžetā, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā tiks ieskaitītas no Aizsardzības ministrijas (Nacionālo bruņoto spēku) pamatbudžeta līdzekļiem, norādīts noteikumu izmaiņu anotācijā. NBS vienības personāldaļa uzskaitīs dienas, kad valsts aizsardzības dienesta karavīrs ir pildījis dienestu un kad nav.

 • Dienesta laiks – pensijas stāžam

Valsts pensijas apmērs ir atkarīgs arī no apdrošināšanas stāža, kurā ieskaitāmi mēneši, kad veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas. Likuma “Par valsts pensijām” 9. pantā, kurā uzskaitīti periodi, kad apdrošināšanas iemaksas valsts pensijai veic no valsts pamatbudžeta, iekļauts arī laiks, kurā persona pilda valsts aizsardzības dienestu.

 • Dienesta laiks – militārpersonām izdienas stāžā

Militārpersonu izdienas pensiju likuma 3. pantā militārpersonu izdienas stāža aprēķināšanai ir iekļauts arī valsts aizsardzības dienesta izpildes laiks.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. pants papildināts ar 3.1 daļu: “Ja karavīrs gada laikā pēc atvaļināšanas no valsts aizsardzības dienesta iestājas profesionālajā dienestā, izdienas laikā izdienas pabalsta saņemšanai ieskaita valsts aizsardzības dienestā pavadīto laiku.”

Atlīdzības likumā – tiesības uz apmaksātu veselības aprūpi

Saistībā ar valsts aizsardzības dienesta ieviešanu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzētas sociālās un citas garantijas arī karavīriem, kas dienē valsts aizsardzības dienestā.

Valsts aizsardzības dienesta karavīriem Atlīdzības likuma 39. pantā paredzēta apmaksāta veselības aprūpe.

Nosacījumi, kā arī kārtība pakalpojumu izdevumu segšanai paredzēta Ministru kabineta noteikumos Nr. 468 “Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru, valsts aizsardzības dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību”.

Valsts aizsardzības dienesta karavīram izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, ievērojot ārstu nosūtījumu secīgumu, sedz, ja tie saņemti saskaņā ar: 1. NBS ārstniecības iestādes ārstniecības personas nosūtījumu; 2. NBS līgumiestādes ārsta nosūtījumu; 3. citas ārstniecības iestādes ārsta nosūtījumu, ja nav iespējams saņemt primāri minēto ārstniecības personu nosūtījumu.

Noteikumos ir uzskaitīti konkrēti apmaksājamie pakalpojumi, ja veselības bojājumi gūti valsts aizsardzības dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus: ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, kurus veselības aprūpes iestādei neapmaksā Nacionālais veselības dienests; pacienta līdzmaksājumi; farmaceitiskie pakalpojumi (medikamentu, medicīnisko ierīču un slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegāde); medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, pamatojoties uz NBS Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas lēmumu un ņemot vērā ārstējošā ārsta rekomendācijas; medicīniskās pārbaudes (ekspertīzes) laikā veselības aprūpes iestādē sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi u. c.

Ja valsts aizsardzības dienesta karavīrs veselības aprūpes iestādei par viņam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem, tad NBS viņam kompensē šos izdevumus. NBS arī pārbauda rēķinā iekļauto pakalpojumu atbilstību diagnozei un faktiski saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī ir tiesīgi pieprasīt no veselības aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja pārbaudei nepieciešamo papildu informāciju.

Ja ir iegādāti medikamenti, medicīniskās ierīces vai preces, tad arī šos izdevumus atlīdzina: pēc tam, kad noteiktā kārtībā iesniegti prasītie izdevumus apliecinošie dokumenti.

Savukārt MK noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par bijušajiem zemessargiem un atvaļinātajiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apjomu un samaksas kārtību” paredzēts, ka valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri no dienesta atvaļināti veselības stāvokļa neatbilstības dēļ, kam par iemeslu bijusi trauma, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, vai slimība, kuras cēlonis saistīts ar valsts aizsardzības militāro dienestu, sedz šādus ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistītus izdevumus:

 • pacienta līdzmaksājumus;
 • par zālēm, kuras iekļautas Latvijas Republikas zāļu reģistrā kā recepšu zāles;
 • par laboratoriskiem izmeklējumiem saskaņā ar medicīniskajām indikācijām un ārstējošā ārsta norīkojumu;
 • par fizikālās terapijas procedūrām un medicīniskajām manipulācijām saskaņā ar medicīniskajām indikācijām un ārstējošā ārsta norīkojumu;
 • par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem reizi gadā, nepārsniedzot 569,15 eiro, ja tie saistīti ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām un ievainojumiem vai to sekām u. c.

Informācija par pacientu – nākamo karavīru

Lai Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēm būtu tiesības saņemt informāciju no ārstniecības iestādes par iesaucamo veselību, Pacientu tiesību likumā noteiktas tiesības Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēm pēc rakstveida pieprasījuma un ārstniecības iestādes vadītāja rakstveida atļaujas saņemt informāciju arī par valsts aizsardzības dienestā iesaucamo veselību, lai objektīvi izvērtētu pilsoņu veselības atbilstību dienesta prasībām.

Likumi par sociālajām garantijām valsts aizsardzības dienestā iesaistītajiem stājās spēkā vienlaikus ar Valsts aizsardzības dienesta likumu – šā gada 19. aprīlī.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI