SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
13. jūnijā, 2023
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pašvaldības
7
7

Kādus pakalpojumus var pieteikt vienotajos apkalpošanas centros

FOTO: Evija Trifanova, LETA.

Šobrīd 35 Latvijas pašvaldībās strādā 166 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, kuros iedzīvotāji vienuviet var pieteikt pieprasītākos valsts un visus pašvaldības pakalpojumus. LV portāls skaidro, kādā veidā un kādus pakalpojumus iespējams saņemt šajos centros.

īsumā

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (KAC) pakalpojumus primāri var saņemt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus. Klātienē centru speciālisti sniedz iedzīvotājam konsultācijas un palīdz pieteikt e-pakalpojumus elektroniski. Atsevišķus pakalpojumus uz vietas var pieteikt arī papīra formā. Ir iespēja saņemt arī videokonsultācijas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts zemes dienesta (VZD) speciālistiem, skaidrots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā.

KAC sniedz atbalstu arī Ukrainas civiliedzīvotājiem: piesaka e-pakalpojumus “Vīzas pieteikums” un “Anketas iesniegšanas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai”, kā arī palīdz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniegt pieteikumu pabalstiem par bērnu.

Vienoto pakalpojumu centru kontaktinformācija pieejama vietnē pakalpojumucentri.lv.

Veidos vēl 372 centrus

KAC izveide ir atkarīga no pašvaldības lēmuma, skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts pārvaldes pakalpojumu politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāja, direktora vietniece Maija Anspoka.

Šobrīd 35 Latvijas pašvaldībās iedzīvotājiem ir pieejami 166 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri. No tiem 25 ir izveidoti pašvaldību bibliotēkās.

Patlaban starpinstitūciju saskaņošanā ir Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēts projekts, kura ietvaros 2024.–2025. gadā tiks izveidoti vēl 372 centri. “Slēgsim līgumu ar katru pašvaldību, arī ar valstspilsētām – Rīgu, Jūrmalu –, kur patlaban nav šādu centru. Pašvaldības ir ļoti ieinteresētas KAC izveidē,” akcentē M. Anspoka.

“Vietvaras pašas pieņem lēmumu, vai KAC organizēt domes ēkā vai bibliotēkā. Aicinām pašvaldības KAC veidot tieši bibliotēkās. Kāpēc tā? Tāpēc, ka vietējiem iedzīvotājiem nav jāmeklē, kur tās atrodas, bibliotēku darbinieki ir zinoši, prot atrast informāciju, runāt ar klientiem. Ceram, ka pašvaldības arvien vairāk tās izmantos kā KAC bāzi,” saka VARAM pārstāve.

Plašāk par tēmu >>

Seniori un tie, kuriem nav e-rīku

“KAC mērķauditorija ir seniori un cilvēki, kuri nelieto internetu, kuriem nav internetbankas, arī jauni cilvēki,” stāsta Ādažu novada pašvaldības Administrācijas nodaļas galvenā klientu apkalpošanas speciāliste Inga Tūna-Čaupala.

Savukārt M. Anspoka zina teikt, ka KAC apmeklē arī tie iedzīvotāji, kuriem ir e-rīki, piemēram, viedtālrunis, bet kuri nejūtas droši par savām prasmēm izmantot pakalpojumu. Tādā gadījumā var palīdzēt tas, ka centra darba laikā iedzīvotājam ir brīvi un bez maksas pieejama darba vieta, kas tehniski aprīkota ar datoru, interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem. Centros ir arī brīvpieejas internets darbam ar personisko datoru.

“Tātad iedzīvotājs vai nu pats var darboties ar datoru un veikt vajadzīgos pakalpojumus, vai arī viņam var palīdzēt KAC darbinieks – atrast vajadzīgo pakalpojumu, paskaidrot, kā to pieteikt, kā autentificēties utt.,” stāsta M. Anspoka, piebilstot, ka viss, kas saistīts ar pakalpojumu saņemšanu, ir bez maksas.

Atbildot uz jautājumu par to, kādus pakalpojumus KAC pieprasa visvairāk, I. Tūna-Čaupala min gada ienākuma deklarāciju aizpildīšanu un nosūtīšanu VID, kā arī dažādus VSAA pakalpojumus – slimības lapu, pensiju pārrēķinu iesniegšanu.

Videokonsultācijām jāpiesakās iepriekš

“Lai apmeklētu KAC, nav obligāti jāpierakstās, var ierasties tad, kad tas ir nepieciešams,” saka VARAM pārstāve. “Taču, ja ir vajadzīgs pakalpojums “Attālinātais ierēdnis” (attālinātas un personalizētas konsultācijas ar VSAA, VID un VZD speciālistiem) vai jāaizpilda gada deklarācija, kuru iesniegt VID, būtu vēlams iedzīvotājiem piezvanīt, atnākt uz centru vai uzrakstīt e-pastā, lai vienotos par noteiktu pakalpojuma saņemšanas laiku. Kāpēc? Jo gada deklarācijas iesniegšana, ja tai tiek klāt pievienoti daudzi čeki, aizņem daudz laika.”

M. Anspoka atgādina, ka jebkurš KAC sniedz iedzīvotājiem arī informāciju telefoniski, taču vairāk nekā pirms gada ir ieviestas arī videokonsultācijas.

VARAM informē, ka patlaban 25 vienotajos pakalpojumu centros (Aizkraukles novadā, Alūksnes novadā, Augšdaugavas novadā, Balvu novadā, Bauskas novadā, Cēsu novadā, Gulbenes novadā, Jēkabpils novadā, Līvānu novadā, Ludzas novadā, Olaines novadā, Ropažu novadā, Smiltenes novadā, Tukuma novadā, Valkas novadā) var saņemt attālinātas iestāžu speciālistu konsultācijas (videokonsultācijas) ar VSAA, VID un VZD speciālistiem par noteiktiem pakalpojumiem. Videokonsultāciju saraksts pieejams VARAM mājaslapā.

Pieejamas šādas videokonsultācijas:

 • VID padziļinātā konsultācija fiziskai personai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek atsavināts personīgais nekustamais īpašums;
 • VSAA padziļinātā konsultācija fiziskai personai par vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju un vecāku pabalstu;
 • konsultācija par visiem VZD pakalpojumiem.

Lai pieteiktu šādu konsultāciju, KAC ir jāsaskaņo tās sniegšanas datums un laiks. Iedzīvotājam ierodoties uz konsultāciju, KAC konsultants personu identificēs un palīdzēs pieslēgties videokonsultācijai. Tālāk iedzīvotājs savu jautājumu pārrunās ar attiecīgās iestādes ekspertu diskrēti, bez citu personu klātbūtnes.

Informācija par valsts iestāžu pakalpojumiem

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 1. pielikumam KAC var saņemt informāciju par pieprasītākajiem pakalpojumiem, ko sniedz šādas valsts pārvaldes iestādes:

 • Būvniecības valsts kontroles birojs;
 • Lauku atbalsta dienests;
 • Lauksaimniecības datu centrs;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Valsts zemes dienests;
 • Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisija;
 • Nacionālais veselības dienests.

Starp pieprasītākajiem valsts iestāžu pakalpojumiem ir dažādas informācijas saņemšana no VSAA, piemēram, par to, kādus pabalstus var pieprasīt no valsts, kādus ģimenes pabalstus var saņemt, kā piekļūt VID elektroniskās deklarēšanās sistēmai, kā pieteikt vai nomainīt algas nodokļa grāmatiņu, kas ir platībmaksājumi u. c.

Piemēram, klientam ir nepieciešama izziņa par vidējo iemaksu algu no VSAA, bet nav ne internetbankas, ne viedtālruņa.

M. Anspokas atbilde: Šādā gadījumā KAC klientam iedod veidlapu, kuru viņš aizpilda. KAC darbinieks pieņem šo pieteikumu un aizsūta konkrētai iestādei – VSAA. Klients atbildi no VSAA saņems uz to kanālu, kādu ir norādījis, aizpildot veidlapu, – pa pastu uz dzīvesvietas adresi, uz e-pastu.

Pilnvarotie e-pakalpojumi

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 2.6. punktam KAC klientam sniedz pilnvarotos e-pakalpojumus. Tas ir e-pakalpojums, kuru fiziskas personas vārdā, pamatojoties uz pilnvarojumu, piesaka KAC darbinieks, ja fiziskai personai nav pieejami personas elektroniskās identifikācijas līdzekļi.

M. Anspoka skaidro, ka atbilstoši pilnvarojumam KAC darbinieks klienta vārdā piesaka pakalpojumu, piemēram, iesniedz gada ienākumu deklarāciju EDS vai reģistrē lolojumdzīvnieku u. c. KAC izdrukā standarta pilnvarojumu, kur ir ierakstīts klienta vārds, viņa dati, konkrētais pakalpojums.

Pilnvarotie pakalpojumi ir iespējami apmēram 90% no visiem KAC sniegtajiem pakalpojumiem.

KAC tiek sniegti šādi valsts iestāžu pilnvarotie e-pakalpojumi:

VSAA pakalpojumi:

 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Bērna piedzimšanas pabalsts;
 • Bezdarbnieka pabalsts;
 • Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai;
 • Ģimenes valsts pabalsts;
 • Invaliditātes pensija;
 • Maternitātes pabalsts;
 • Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 • Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam;
 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 • Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • Paternitātes pabalsts;
 • Pensiju otrā līmeņa mantošana;
 • Slimības pabalsts;
 • Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle;
 • Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa;
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • Vecāku pabalsts.

Lauksaimniecības datu centra pakalpojumi:

 • Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija;
 • Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija.

VID pakalpojumi:

 • Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana;
 • Algu nodokļu grāmatiņas iesniegšana.

KAC klients pats var izdrukāt vai saņemt uz pilnvarojuma pamata sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pakalpojumi arī papīra formā

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 1. pielikumam KAC var pieteikt vairākus pakalpojumus papīra formā. Tie skar VSAA un VID pakalpojumus.

VID pieņem iesniegumus par:

 • algas nodokļa grāmatiņu;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
 • VID identifikatoru un paroli elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanai.

VSAA pieņem iesniegumus par:

 • apbedīšanas pabalstu;
 • bezdarbnieka pabalstu (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);
 • bērna invalīda kopšanas pabalstu;
 • bērna kopšanas pabalstu;
 • bērna piedzimšanas pabalstu;
 • brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai;
 • ģimenes valsts pabalstu;
 • invaliditātes pensijas piešķiršanu un pārrēķinu (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);
 • maternitātes pabalstu;
 • pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 • pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 • paternitātes pabalstu;
 • pārmaksātām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;
 • slimības pabalstu;
 • valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu;
 • valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
 • vecāku pabalstu;
 • pabalstu mirušā pensijas saņēmēja laulātajam.

Taču M. Anspoka iesaka klientiem visu KAC darīt elektroniski – tas aizņems daudz mazāk laika un būs ērtāk.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI