SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
29. martā, 2022
Lasīšanai: 6 minūtes
8
8

Paplašina tiesības uz sociālajiem pabalstiem

Stājas spēkā 29.03.2022.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Vecāks, kuram par bērnu piešķirts ģimenes valsts pabalsts, turpinās saņemt pabalstu arī bērna mācību akadēmiskā atvaļinājuma laikā.

Freepik

Ģimenes valsts pabalstu maksās arī tajā periodā, kurā bērns veselības stāvokļa vai citu objektīvu iemeslu dēļ nemācās. Savukārt pensijas vecumā, saņemot sociālā nodrošinājuma pabalstu, cilvēks varēs gūt darba ienākumus, turpinot saņemt arī šo sociālo pabalstu.

īsumā
  • Noteikts, ka ģimenes valsts pabalsta izmaksu turpinās arī par bērniem, kuri veselības traucējumu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, bet kuriem nav pārtrauktas tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi.
  • No 2022. gada 1. jūlija personas, kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet, kurām nav tiesību uz vecuma pensiju, nodarbinātības laikā varēs turpināt saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.
  • Grozījumi precizē arī normas saistībā ar ģimenes valsts pabalsta izmaksu par bērniem ar invaliditāti.
  • No 2023. gada 1. jūlija tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem noteiks arī personām, kuras izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Šīs un vēl vairākas izmaiņas paredzētas Valsts sociālo pabalstu likumā ar grozījumiem, kas stājas spēkā 29. martā.

Ar grozījumiem mainīti ģimenes valsts pabalsta izmaksas nosacījumi un noteikts, ka šī pabalsta izmaksu turpinās arī par bērniem, kuri veselības traucējumu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, bet kuriem nav pārtrauktas tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi (tātad bērns uzskatāms par izglītojamo izglītības iestādē).

Nepārtraucot pabalsta maksājumu, netiks pasliktināta ģimenes finansiālā situācija. Kā paskaidrots grozījumu anotācijā, jāņem vērā, ka izglītojamā ilgstoša izglītības iestādes neapmeklēšana bez objektīva iemesla nav pieļaujama, tostarp, lai nokārtotu akadēmisko atvaļinājumu ir jānorāda objektīvs iemesls, kāpēc izglītojamais uz laiku nevar apmeklēt izglītības iestādi. Šādās situācijās izglītojamais fiziski neapmeklē izglītības iestādi, tomēr akadēmiskā atvaļinājuma laikā saglabā tiesiskās attiecības ar izglītības iestādi. Ja bērns bez attaisnojuma neapmeklē izglītības iestādi un šādā gadījumā nav piešķirams akadēmiskais atvaļinājums, izglītojamais tiek izslēgts no izglītības iestādes un ģimenes valsts pabalsta izmaksa par šo bērnu tiek pārtraukta.

Tiesībsarga birojs, rosinot šādu grozījumu, Labklājības ministrijai ir norādījis: “Ja bērns, kurš mācās vispārējās izglītības iestādē, veselības stāvokļa dēļ ilgāk par mēnesi nespēj apmeklēt izglītības iestādi, mācības organizē mājās, ņemot vērā valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kas pamatojas uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu. Ilgstoši slimojošs izglītojamais saskaņā ar vispārējās izglītības programmu (tās veidu), to pielāgojot katra izglītojamā individuālajām vajadzībām, turpina izglītošanos ārpus izglītības iestādes, un viens no vecākiem turpina saņemt ģimenes valsts pabalstu, jo bērns mācās. Turpretī, ja bērns, kurš mācās profesionālās izglītības iestādē, veselības stāvokļa dēļ ilgāk par mēnesi nespēj apmeklēt izglītības iestādi, normatīvie akti neparedz iespēju organizēt mācības mājās. Bērnam, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu, ir jānoformē akadēmiskais atvaļinājums, kura laikā viņš neturpina izglītošanos ārpus izglītības iestādes. Vecāks, kuram par bērnu bija piešķirts ģimenes valsts pabalsts, bērna akadēmiskā atvaļinājuma laikā zaudē tiesības saņemt pabalstu, jo bērns nemācās.”

Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas iemesli var būt dažādi – saistīti ar ilgstošu slimošanu, ģimenes apstākļu dēļ, kā arī citi iemesli –, paskaidrots grozījumu anotācijā.

Valsts sociālo pabalstu likumā ir noteikts, ka ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru bērnu vecumā no viena gada līdz 16 gadiem. Ja bērns ir vecāks par 16 gadiem, pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk par laiku, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājies laulībā.

Aktuālie likuma grozījumi arī paredz, ka no 2022. gada 1. jūlija personas, kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet, kurām nav tiesību uz vecuma pensiju, nodarbinātības laikā varēs turpināt saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Gūstot darba ienākumus, vienlaikus būs tiesības saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Pašreiz likumā noteikts, ka nodarbinātajām un pašnodarbinātajām personām, kuras ir sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet, kurām nav tiesību uz vecuma pensiju, sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksa uz nodarbinātības laiku tiek pārtraukta.

Grozījumi precizē arī normas saistībā ar ģimenes valsts pabalsta izmaksu par bērniem ar invaliditāti. Noteikts, ka ģimenes valsts pabalstu par bērnu ar invaliditāti vecumā no viena gada līdz 18 gadiem piešķir no dienas, kad bērnam noteikta invaliditāte, un turpina izmaksāt līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu, ja viņam arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir noteikta invaliditāte. Ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti izmaksu pārtrauc, ja persona, par kuru ģimenes valsts pabalsts piešķirts, stājas laulībā.

Likumā precizēti nosacījumi, kādā apmērā ir izmaksājams valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts par diviem mēnešiem uz priekšu gadījumā, ja persona izbrauc dzīvot ārpus Latvijas.

No 2023. gada 1. jūlija tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem noteiks arī personām, kuras izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo personu ģimenes locekļiem Patvēruma likuma izpratnē, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju un izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI