SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
26. janvārī, 2021
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
7
124
7
124

Minimālā invaliditātes un vecuma pensija. Kam tā palielināta

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditātes grupu, ir uzkrāts invaliditātes pensijas piešķiršanai nepieciešamais Latvijas apdrošināšanas stāžs, kas nav mazāks par trim gadiem, un nav sasniegts pensionēšanās vecums, tad personai ir tiesības saņemt invaliditātes pensiju.

FOTO: Evija Trifanova, LETA

No šā gada ir palielināta minimālā invaliditātes pensija, minimālā vecuma pensija un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, ko piešķir gadījumos, kad nav tiesību uz pensiju. Jaunajā apmērā pensijas izmaksās no maija. Pārrēķinot pensijas, likumos noteiktais minimālais apmērs ir bāzes summa jeb pamatsumma, kurai tiesību aktos noteiktajos gadījumos tiek piemēroti koeficienti, kā arī ņemts vērā apdrošināšanas stāžs.

īsumā
  • Invaliditātes pensijas apmērs 2020. gada 31. decembrī bija mazāks nekā noteiktais jaunais minimālais apmērs attiecīgajai invaliditātes grupai, savukārt no 2021. gada 1. janvāra pensija tiks pārrēķināta un noteikta jaunajā minimālajā apmērā.
  • Ar šo gadu ir noteikts arī jauns minimālais vecuma pensijas apmērs, kas ir atkarīgs no katra personas apdrošināšanas stāža gada.
  • No 2021. gada 1. janvāra ir paaugstināti arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālie apmēri.
  • Šogad maijā notiks pāreja uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi, pašreiz pabalstu maksā par kārtējo mēnesi.

Kā saprast, vai un par cik eiro pašreizējā līdz šim mazā pensija kļūs lielāka, LV portālam skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Sanita Letapura un Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Dace Prenclava.

Minimālā invaliditātes pensija

Ar šo gadu noteiktais jaunais minimālais invaliditātes pensijas apmērs ir atkarīgs no invaliditātes pensijas aprēķina bāzes, kas ir 136 eiro, personām ar invaliditāti no bērnības – 163 eiro. Personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti minimālo pensijas apmēru aprēķinās, piemērojot palielinošos koeficientus.

  • 3. grupas invaliditātes gadījumā pensija noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī – 136 eiro; personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro;
  • 2. grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,4. Tādējādi 2. grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 190,40 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 228,20 eiro.
  • 1. grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,6. Tādējādi 1. grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 217,60 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 260,80 eiro.

Tabulā ir pārskatāmi redzams, kāda būs minimālā invaliditātes pensija, kad to pārrēķinās.

Personai noteiktā invaliditātes grupa

Invaliditātes pensija mēnesī

Invaliditātes pensija personai ar invaliditāti no bērnības

3. grupa

136,00 eiro

163,00 eiro

2. grupa

190,40 eiro

228,20 eiro

1. grupa

217,60 eiro

260,80 eiro

Tie, kuriem ir mazas pensijas, LV portālam tā kā neticīgi uzdod jautājumus: vai arī man pensija būs lielāka?

Lasītāja jautājums. 2017. gadā man tika piešķirta 2. grupas invaliditātes pensija 168 eiro apmērā. Vai šogad tā tiks paaugstināta?

Lasītāja jautājums. Esmu 2. grupas invalīds kopš bērnības, saņemu pensiju, kas šobrīd ir aprēķināta 200,83 eiro, ar 1. janvāri minimālā pensija invalīdam kopš bērnības ir 228 eiro (ar centiem). Vai tas nozīmē, ka man tagad pienāksies tikai minimālā pensija, vai arī tā tiks aprēķināta proporcionāli? Vai minimālo pensiju celšana ietekmēs tikai minimālo vai zemāku pensiju saņēmējus vai visus?

Lasītāja jautājums. Man no 2020. gada decembra ir piešķirta 2. grupas invaliditātes pensija 157 eiro apmērā. Vai man šajā gadā pensija palielināsies līdz 190 eiro, vai arī tā paliks zemāka par minimālo?

Kā tad īsti ir – vai visiem invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuriem tā līdz 2021. gada 1. janvārim ir bijusi mazāka par tagad noteikto jauno minimālo apmēru, minimālā pensijas summa būs likumā noteiktajā jaunajā minimālajā apmērā?

VSAA speciālistes uzsver: ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditātes grupu, ir uzkrāts invaliditātes pensijas piešķiršanai nepieciešamais Latvijas apdrošināšanas stāžs, kas nav mazāks par trim gadiem, un nav sasniegts pensionēšanās vecums vai piešķirta priekšlaicīgā pensija, tad personai ir tiesības saņemt invaliditātes pensiju. Ja invaliditātes pensijas apmērs 2020. gada 31. decembrī bija mazāks nekā noteiktais jaunais minimālais apmērs attiecīgajai invaliditātes grupai, tad personai no 2021. gada 1. janvāra pensija tiks pārrēķināta un noteikta jaunajā minimālajā apmērā.

Minimālā vecuma pensija

Ar šo gadu ir noteikts jauns minimālais vecuma pensijas apmērs, kas ir atkarīgs no katra personas apdrošināšanas stāža gada. Minimālo vecuma pensiju aprēķinās, minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzei 136 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības – 163 eiro) piemērojot koeficientu 1,1. Par katru nākamo gadu, kas pārsniedz 15 gadus, kuri nepieciešami vecuma pensijas piešķiršanai, apmērs tiks palielināts par 2% no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes.

VSAA speciālistes ar piemēriem skaidro, kā šie aprēķini veido jauno minimālo vecuma pensijas apmēru.

  • Ja personai ir uzkrāts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais Latvijas apdrošināšanas stāžs, kas šobrīd ir 15 gadi, minimālās vecuma pensijas apmērs no 2021. gada 1. janvāra nevar būt mazāks par 149,60 eiro (136 x 1,1), savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – 179,30 eiro (163 x 1,1).
  • Ja Latvijas apdrošināšanas stāžs ir 16 un vairāk gadu, tad minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, palielinot to par 2,72 eiro (136 x 2%) par katru apdrošināšanas stāža gadu; personām ar invaliditāti kopš bērnības – par 3,26 eiro (163 x 2%) par katru apdrošināšanas stāža gadu.

Piemēram, personai, kurai ir uzkrāts Latvijas apdrošināšanas stāžs 28 gadi, vecuma pensijas apmērs nevar būt mazāks par 184,96 eiro (149,60 + 13 x 2,72), ja personai ir noteikta invaliditāte kopš bērnības, tad vecuma pensijas apmērs ar 28 gadu apdrošināšanas stāžu nevar būt mazāks par 221,68 eiro (179,30 + 13 x 3,26).

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma vai invaliditātes gadījumā piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju. No 2021. gada 1. janvāra ir paaugstināti arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālie apmēri. Vecuma gadījumā tas ir 109 eiro mēnesī. Arī personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti pabalsts ir palielināts, un tā apmērs atkarīgs no tā, vai pabalsta saņēmējs strādā vai nestrādā. Nestrādājošajiem pabalsta saņēmējiem papildus tiek piešķirta piemaksa: 1. grupai – 30%, 2. grupai – 20%. Pabalsta saņēmējiem, kuriem ir 3. invaliditātes grupa, likumā ne paaugstinošs koeficients, ne piemaksa nav paredzēta.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais apmērs

Invaliditātes grupa

Strādājošajiem

Nestrādājošajiem

3. grupa

109 eiro

3. grupa no bērnības

136 eiro

2. grupa

130,80 eiro

(109 x 1,2)

156,96 eiro

(130,80 eiro + 26,16 eiro jeb 20% piemaksa)

2. grupa no bērnības

163,20 eiro

(136 x 1,2)

195,84 eiro

(163,20 eiro+ 32,64 eiro jeb 20% piemaksa)

1. grupa

152,60 eiro

 (109 x 1,4)

198,38 eiro

(152,60 + 45,78 eiro jeb 30% piemaksa)

1. grupa no bērnības

190,40 eiro

(136 x 1,4)

247,52 eiro

(190,40 eiro + 57,12 eiro jeb 30% piemaksa)

Piemēram. Cilvēks, kuram ir 2. invaliditātes grupa, strādā. 2020. gada decembrī saņēma valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – 96 eiro mēnesī. No šā gada 1. janvāra pabalsts būs 130,80 eiro mēnesī. Šajā gadījumā pabalsta summa veidojas, 109 eiro reizinot ar koeficientu 1,2.

Piemēram. Cilvēks, kuram ir 2. invaliditātes grupa, nestrādā. 2020. gada decembrī saņēma valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – 96 eiro mēnesī. No šā gada 1. janvāra pabalsts būs 156,96 eiro mēnesī. Šajā gadījumā pabalsta summa veidojas, 109 eiro reizinot ar 20% piemaksu, kas ir 26,16 eiro. Pabalsta summu veido 2. invaliditātes grupai paredzētais pabalsts (130,80) un piemaksa (26,16).

Minimālās pensijas jaunajā apmērā izmaksās maijā

Minimālās pensijas ir paaugstinātas no šā gada 1. janvāra. Gada pirmajos mēnešos izmaksas vēl būs iepriekšējā apmērā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai maksājumi ir jāpārrēķina, tam nepieciešama informācijas sistēmu pielāgošana, tāpēc likumos ir noteikts, ka jaunajā apmērā maksājumi būs no maija. Par pirmajiem četriem mēnešiem pensijas pārrēķinās atbilstoši jaunajam apmēram, un starpība par šiem četriem mēnešiem tiks izmaksāta maijā.

Tātad maijā izmaksās gan pensiju jaunajā apmērā, gan starpību, kāda starp jauno un iepriekšējo pensiju ir izveidojusies par gada pirmajiem četriem mēnešiem.

Nodrošinājuma pabalstam mainīs izmaksas laiku

Arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim vēl izmaksās iepriekšējā apmērā, kādu noteica normatīvais regulējums līdz 2020. gada 31. decembrim. Savukārt par laiku no 1. janvāra līdz 30. aprīlim (par janvāri, februāri, martu un aprīli) VSAA veiks nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu un starpību izmaksās maijā. Ja starpība par gada pirmajiem mēnešiem būs mazāka nekā jaunais pabalsta apmērs pēc tā paaugstināšanas, tad personai maijā izmaksās arī vienreizēju piemaksu, lai sasniegtu jauno pabalsta apmēru.

Vienlaikus maijā notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi (pašlaik pabalstu maksā par kārtējo mēnesi).

Sākot ar jūniju, nodrošinājuma pabalstu izmaksās par iepriekšējo mēnesi jaunajā apmērā. Tas nozīmē, ka maijā tiks izmaksāta tikai pabalsta starpība par gada pirmajiem četriem mēnešiem un piemaksa, ja starpība nesasniegs jauno pabalsta apmēru.

Nodrošinājuma pabalsts par maiju tiks izmaksāts jūnijā, par jūniju tas tiks izmaksāts jūlijā (un tā secīgi tālāk).

Izmaksājot pabalstu par iepriekšējo mēnesi, piemaksa pie pamatapmēra tiek piešķirta par dienām, kurās pabalsta saņēmējs nav nodarbināts.

No šā gada ir palielināts minimālais apmērs ne tikai šajā skaidrojumā aplūkotajām pensijām, bet arī vairākiem citiem maksājumiem. Sīkāka informācija ir izklāstīta VSAA skaidrojumā “Izmaiņas VSAA sniegtajos pakalpojumos 2021. gadā”.

Labs saturs
124
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI