SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
21. janvārī, 2022
Lasīšanai: 21 minūte
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
32
32

Cik ilgs laiks jāpavada mājas karantīnā vai izolācijā (aktualizēts 1. martā)

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Aktualizēts 1. martā, kad noslēdzās ārkārtējā situācija. 

FOTO: Freepik

Ņemot vērā Covid-19 jaunā paveida omikrona straujo izplatību, jārēķinās, ka var tikt kavēta sabiedrībai nozīmīgu funkciju izpilde, kā arī var būt traucējumi tautsaimniecībai un uzņēmumu darbībai darbinieku prombūtnes dēļ. Lai mazinātu šādus riskus, turpmāk personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai pārslimojušas šo slimību, ļauts samazināt mājas karantīnā pavadīto laiku, ja tām ir noteikts kontaktpersonas statuss. Tāpat tiek pieļauts samazināt laiku, kas jāpavada izolācijā pēc inficēšanās ar Covid-19 (neatkarīgi no vakcinācijas fakta), lai bērni, kuriem nav simptomu, varētu ātrāk atgriezties bērnudārzā vai skolā, bet nodarbinātības jomā varētu tikt turpināts darbs, ja tas nepieciešams uzņēmuma vai valstij kritiskas nozares funkciju nodrošināšanai.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas savukārt stājās spēkā ceturtdien, 20. janvārī. Noteikumi vēlāk papildināti ar grozījumiem, kas stājās spēkā 3. martā.

Tikai, lai nodrošinātu darba un izglītības procesa nepārtrauktību

Šāds lēmums pamatots arī ar tendencēm, kas liecina, – lai gan jaunais omikrona variants izplatās daudz straujāk par delta paveidu, tas izraisa vieglākas slimības formas, un Covid-19 pacientu skaits, kam nepieciešama palīdzība slimnīcā, palielinās lēnāk. Tāpat būtisks faktors ir tas, ka vairums populācijas ir saņēmuši vakcināciju pret Covid-19, kas nodrošina lielāku iespējamību, ka slimība norit vieglā formā.

Tomēr vīrusa izplatīšanās ātrums ļauj prognozēt, ka strauji pieaugs inficēto cilvēku skaits, kuriem būs vienlaicīgi jāatrodas izolācijā vai mājas karantīnā. Kā sarunā ar mediju pārstāvjiem pēc 18. janvāra MK sēdes norādīja veselības ministrs Daniels Pavļuts, vīrusam izplatoties ar tādu ātrumu, kāds ir novērojams šobrīd, jārēķinās arī ar to, ka drīzumā tiks sasniegta arī testēšanas kapacitātes robeža, tāpēc, domājot par turpmāko rīcību, atsevišķās situācijās, piemēram, bērniem, atgriežoties bērnudārzā vai skolā pēc inficēšanās, nebūs obligāti jāveic Covid-19 tests laboratorijā.

Vienlaikus tiek uzsvērts, ka pieņemtie lēmumi, protams, palielina iespējas infekcijai izplatīties vēl straujāk.

Kā norādīts MK rīkojuma grozījumu anotācijā, jaunie, atvieglotie nosacījumi nav balstīti pierādījumos, bet ir maksimāli pieļaujamais risks, lai līdzsvarotu valsts funkciju un uzņēmumu spējas turpināt darbību situācijā, kad saslimst liels cilvēku skaits. Riska novērtējums ir balstīts Apvienotajā Karalistē veiktajos aprēķinos, kas uzrādīja datus, ka, pārtraucot izolāciju 5. dienā pēc inficēšanās, risks, ka persona vēl būs inficēta, ir 30%, savukārt, ja izolācijā tiek pavadītas desmit dienas, – 6,2%.

Pārtraucot izolāciju 5. dienā pēc inficēšanās, risks, ka persona vēl būs inficēta, ir 30%.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs atgādināja: “Ar katru dienu, kuru kontaktpersona vai inficēta persona pavada mājas karantīnā vai izolācijā mazāk, attiecīgi pieaug procentuālā iespējamība, ka infekcija izplatīsies tālāk. Tāpēc šos riskus jācenšas kompensēt un noteiktās situācijās šiem cilvēkiem ir jāievēro papildu drošības prasības, piemēram, darba vidē izmantojot FFP2 respiratorus.”

Epidemiologs aicināja darba devējus katru situāciju izvērtēt individuāli, lai nebūtu tā, ka ieguvums ir mazāks par zaudējumiem, ko radītu darbinieku prombūtne mājas karantīnā vai izolācijā.

Jaunā kārtība ir pretimnākšana darba devējiem, lai tie varētu turpināt strādāt šajos epidemioloģiski sarežģītajos apstākļos, uzsvēra veselības ministrs. Atkāpes pieļaujamas tikai, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu izglītības procesu bērniem, uzņēmumu darbību vai sabiedrībai kritiskus pakalpojumus, piemēram, sociālo aprūpi, veselības aprūpi, ugunsdrošību, sabiedrības drošību u. c. Atvieglojumi nav paredzēti, lai ar Covid-19 inficēti cilvēki vai personas, kuras bijušas ciešā kontaktā ar slimnieku, apmeklētu privātus pasākumus vai publiskas vietas.

Publikācijas turpinājumā regulējuma apkopojums par to, kādi noteikumi turpmāk jāievēro, ja persona ir nonākusi kontaktpersonas statusā vai inficējusies ar Covid-19, norādot atsauces uz konkrētu tiesību akta punktu.

MĀJAS KARANTĪNA

Kas ir Covid-19 kontaktpersona un mājas karantīna

Covid-19 kontaktpersona ir persona, kura bijusi ciešā kontaktā ar Covid-19 inficētu cilvēku un kurai līdz ar to pastāv augsts risks arī pašai inficēties ar koronavīrusu un pārnest to tālāk citiem.

Lai maksimāli ierobežotu risku, ka kontaktpersona varētu izplatīt infekciju tālāk, tai ir jāievēro mājas karantīna.

MK noteikumu Nr. 662. 2.13. apakšpunkts paredz, ka mājas karantīna ir ciešā kontaktā ar inficēto personu [..] bijuša cilvēka nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām.

Grozījumu projekta anotācijā tiek skaidrots, ka ir salīdzinoši zema iespējamība izdalīt vīrusu pēc desmitās dienas kopš kontakta ar Covid-19 saslimušu cilvēku: “Atbilstoši jaunākajiem datiem ir zināms, ka 95% pacientu simptomi parādījās pirmajās 10 dienās un simptomu attīstības iespējamība pēc 10. dienas bija 5%.” Vidēji vīrusa inkubācijas laiks ir trīs dienas. Tas nozīmē, ka inficēšanās gadījumā aptuveni trešajā dienā cilvēks izdalīs maksimālo vīrusa daudzumu, pat ja šim cilvēkam neparādās saslimšanas simptomi.

Saīsināts laika periods, kas jāpavada mājas karantīnā

Stājoties spēkā grozījumiem epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikumos, no 3. marta jaunā redakcijā izteikts 191. punkts, nosakot, ka turpmāk kontaktpersonai pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu (ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu) ir jāievēro:

 • 7 dienas ilgu mājas karantīnu.

Pienākumi mājas karantīnas laikā un slimības lapa

Noteikumi, kas kontaktpersonai jāievēro mājas karantīnas laikā, pārcelti uz 191.1 punktu.

Mājas karantīnas laikā personai ir pienākums:

 • uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un būt pieejamai saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
 • nepakļaut inficēšanās riskam citas personas, neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kurās uzturas daudz cilvēku);
 • ievērot centra epidemiologa un ārsta norādījumus.

Tāpat kā iepriekš, mājas karantīnas laikā persona nevar saņemt un izmantot testēšanas sertifikātu, taču par mājas karantīnā pavadīto laiku kontaktpersonai var tikt izsniegta darbnespējas lapa. Turklāt līdz ārkārtējās situācijas beigām (šobrīd tā ir paredzēta līdz 28. februārim) koronavīrusu jau izslimojušām vai pret Covid-19 vakcinētām personām darbnespējas lapu no pirmās tās dienas apmaksā valsts.

Plašāk:

Tiesa, kā norādīts oficiālajā vietnē Covid19.gov.lv apkopotajā informācijā par “Mājas karantīnu”, ne visiem, nonākot kontaktpersonas statusā būs nepieciešama darbnespējas lapa. Tāpēc, pirms ņemt darba nespējas lapu mājas karantīnas laikā, darbiniekam ir jāvienojas ar darba devēju par darba organizēšanu karantīnas laikā. Ja darba devējs apstiprina, ka nav iespējams epidemioloģiski drošā veidā nodrošināt darba pienākumu veikšanu, jāinformē ģimenes ārsts par nepieciešamību saņemt darba nespējas lapu. 

Kam NAV jāievēro mājas karantīna

No 3. marta Ministru kabineta noteikumu 194. punkts paredz, ka prasību ievērot mājas karantīnu var nepiemērot kontaktpersonām, kas:

 • saņēmušas pilnu primārās vakcinācijas kursu atbilstoši attiecīgās vakcīnas lietošanas instrukcijai un kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas dienas ir pagājušas ne vairāk kā 150 dienas. Atšķirīga situācija ir tiem, kuri ir saņēmuši Jansen ražotās pret Covid-19 vakcīnu – prasība ievērot mājas karantīnu, nonākot kontaktpersonas statusā, šīm personām nepiemēro ne vairāk kā 60 dienas, kopš primārās vakcīnas devas saņemšanas;
 • saņēmušas balstvakcināciju;
 • var uzrādīt derīgu pārslimošanas sertifikātu.

Šeit jāpiebilst, ka pārslimošanas sertifikāts ir derīgs, sākot no 11. dienas, kopš pirmā pozitīvā RNS vai antigēna testa parauga ņemšanas datuma (vienas saslimšanas epizodes ietvaros), bet ne vairāk kā 180 dienas (221.2. apakšpunkts).

Divi testēšanas algoritmi un papildu prasības kontaktpersonai darbam klātienē, pārtraucot mājas karantīnu ātrāk

Ārkārtējai situācijai noslēdzoties, prasības kontaktpersonām darbam klātienē ir uzskaitītas MK noteikumu 191.2 punktā. 

Šīs personas var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai turpinātu veikt darba pienākumus klātienē, ja līdz 7. (septītajai) dienai kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu (vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas par inficēšanos) tiek ievērots viens no šādiem Covid-19 testēšanas algoritmiem un izpildītas attiecīgas prasības:

 • iespējami ātrāk pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veic RNS vai antigēna testu un līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ievēro mājas karantīnu. 

Pēc negatīva testa rezultāta saņemšanas darbinieks var veikt savus darba pienākumus un pēc 34 dienām veikt atkārtotu kontroles RNS testu laboratorijā vai antigēna testu ārstniecības iestādē vai aptiekā un vienlaikus:

 • 7 dienas lietojot ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
 • neveidojot ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklējot sabiedriskas vietas un izvairoties izmantot sabiedrisko transportu.
 • septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms katras darba dienas vai maiņas sākuma veic skrīninga testēšanu darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testu.

Atvieglotas prasības kontaktpersonām, kuras iesaistītas sabiedrībai svarīgu funkciju īstenošanā

Darbiniekiem (amatpersonām), kuri ir iesaistīti sabiedrībai svarīgu funkciju īstenošanā, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanā, un kuru darba pienākumu pārtraukšana būtiski ietekmētu valsts un sabiedrības pamatfunkciju īstenošanu, nonākot kontaktpersonas statusā, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus, ja piecas līdz septiņas dienas pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu darbinieks (amatpersona) veic RNS vai antigēna testu un testa rezultāts ir negatīvs, un:

 • 7 (septiņas) dienas lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
 • 7 (septiņas) dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un neizmanto sabiedrisko transportu.

To paredz MK noteikumu 191.3 punkts.

Atbildot uz mediju pārstāvju jautājumu, kā lai darbinieks tiek uz darbu, ja liegts izmantot sabiedrisko transportu, veselības ministrs D. Pavļuts norādīja, ka atviegloti nosacījumi ir pretimnākšana darba devējiem un būtu izmantojama tikai situācijās, kad ir apdraudēta uzņēmuma darbība vai valstij svarīgu funkciju nodrošināšana. Darba devējam ir jāpieņem lēmums par darbinieka nodarbināšanu klātienē pēc apstiprinātas inficēšanās ar Covid-19 vai kontakta ar inficētu personu, izvērtējot visus riskus ne tikai sabiedrībai kopumā, bet arī darba kolektīvam. Tā ir krīzes situācija, kurā darba devējam būtu jānodrošina transports neaizvietojamā darbinieka nokļūšanai no mājām uz darbu un otrādi.

Mājas karantīna kontaktpersonām – izglītības iestāžu darbiniekiem, studentiem

Atvieglotas prasības ievērot mājas karantīnu tiek attiecinātas arī uz kontaktpersonām, kuras strādā izglītības iestādēs – skolās, bērnudārzos, kā arī studentiem.

MK noteikumu 191.4 punkts nosaka, ka mājas karantīnu var neievērot kontaktpersonas: 

 • izglītības iestādes darbinieks vai izglītojamā asistents (pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās), ja tas veic rutīnas skrīninga testu atbilstoši SPKC algoritmam;

 • koledžu un augstskolu studenti, darbinieki vai izglītojamo asistenti, ja tie septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms katras klātienes darba dienas vai klātienes studiju dienas sākuma veic skrīninga testēšanu darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā.

Mājas karantīna kontaktpersonām – skolēniem, bērnudārzu audzēkņiem

MK noteikumu 191.53. apakšpunkts paredz, ka pamatskolas vai vidusskolas skolēni, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), nonākot kontaktpersonas statusā, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, ja tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši SPKC algoritmam.

Savukārt MK noteikumu 191.5 1. un 2. apakšpunkts paredz, ka bērnudārza audzēkņiem (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās) mājas karantīnas ilgums tiek noteikts atkarībā no tā, vai kontakts ar Covid-19 saslimušu personu ir bijis mājās vai ārpus mājām.

Ja kontakts ar inficētu personu IR saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā: Ja kontakts ar inficētu personu NAV saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā:
 • Ievēro mājas karantīnu 7 dienas pēc pēdējā kontakta ar inficētu personu.

Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu.

 • var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu.

IZOLĀCIJAS PRASĪBAS

Ja Covid-19 tests ir pozitīvs, jāievēro stingra izolācija

Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības pasākumu noteikumiem, ja personai ir diagnosticēts Covid-19, tad tai ir jānodrošina stingra izolācija.

Noteikumu 2.12. apakšpunkts paredz, ka izolācija ir obligāta inficētas personas vai personas, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā ir inficēta ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot personas ar pozitīvu antigēna testa rezultātu, nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos.

Tāpat kā mājas karantīnas gadījumā, arī, nodrošinot izolāciju, persona nav tiesīga saņemt un izmantot testēšanas sertifikātu līdz izolācijas pārtraukšanai. Par izolācijas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa. Arī izolācijas gadījumā līdz ārkārtējās situācijas beigām (šobrīd tā ir paredzēta līdz 28. februārim) koronavīrusu jau izslimojušām vai pret Covid-19 vakcinētām personām darbnespējas lapu no pirmās tās dienas apmaksā valsts.

Plašāk:

Kādi noteikumi jāievēro izolācijas laikā

Noteikumu 189. punkts paredz, ka persona, kurai laboratoriski diagnosticēta Covid-19 infekcija vai tā noteikta pēc klīniskām pazīmēm, atrodas izolācijā un ievēro šādas prasības:

 • nepamet ārstniecības iestādi, uzturēšanās vietu vai dzīvesvietu un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, izņemot gadījumu, ja personai nepieciešama medicīniskā palīdzība saskaņā ar ārsta norīkojumu. Šādā gadījumā persona lieto medicīnisko sejas masku un ievēro citus ārsta norādījumus attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; 
 • nepakļauj inficēšanās riskam citas personas, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām); 
 • ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus; 
 • izolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju. 

Atvieglotas izolācijas prasības ar Covid-19 inficētiem darbiniekiem

MK noteikumu 190.1 punkts paredz, ka arī ar Covid-19 inficēta persona var atgriezties ātrāk darbā.

Darbinieks (amatpersona) vai izglītojamā asistents, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar Covid-19 vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātienē, ja tiek ievērotas šādas prasības un pagājis attiecīgs dienu skaits kopš inficēšanās gadījuma vai aizdomu apstiprināšanās:

 • darba pienākumus uzsāk ne agrāk kā astotajā dienā, ja vismaz 24 stundas pirms darba pienākumu atsākšanas darbiniekam (amatpersonai) vai izglītojamā asistentam nav slimības pazīmju un viņš to apliecina darba devējam;
 • 10 dienas lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
 • 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un neizmanto sabiedrisko transportu.

Atvieglotas izolācijas prasības ar Covid-19 inficētiem darbiniekiem, kas iesaistīti sabiedrībai svarīgu funkciju īstenošanā

MK noteikumu 190.2 punkts paredz, ka, ja persona, kurai ir apstiprināta inficēšanās ar Covid-19 vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests, kas ir sabiedrībai svarīgu funkciju īstenošanā, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanā, un kuras darba pienākumu pārtraukšana būtiski ietekmētu valsts un sabiedrības pamatfunkciju īstenošanu, var neievērot izolācijas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus klātienē, ja tiek ievērotas šādas prasības un pagājis attiecīgs dienu skaits kopš inficēšanās gadījuma vai aizdomu apstiprināšanās:

 • darba pienākumus uzsāk ne agrāk kā ceturtajā dienā, ja vismaz 24 stundas pirms darba pienākumu atsākšanas darbiniekam (amatpersonai) nav slimības pazīmju un viņš to apliecina darba devējam;
 • ne agrāk kā trešajā dienā darbinieks (amatpersona) veic RNS vai antigēna testu, un testa rezultāts ir negatīvs;
 • 10 dienas lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
 • 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un neizmanto sabiedrisko transportu.

Izolācijas ilgums skolēniem, bērnudārzu audzēkņiem, studentiem

MK noteikumu 190.3 punkts pieļauj, ka izglītojamais (skolēns, bērnudārza audzēknis, augstskolas students), kuram ir apstiprināta inficēšanās ar Covid-19 vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas, pamata, vidējās un augstākās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja:

 • kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas;
 • vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietā bērnam nav slimības pazīmju.

Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu, informē Veselības ministrija.

Aktuālā informācija un avoti:

 

Labs saturs
32
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI