SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
18. decembrī, 2021
Lasīšanai: 8 minūtes
4
4

Turpina piešķirt darba algas subsīdijas

Stājas spēkā 18.12.2021.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Zane Bitere, LETA

Ar Eiropas Komisiju ir saskaņoti un 18. decembrī stājas spēkā grozījumi, kas paredz krīzē cietušajiem komersantiem turpināt valsts atbalstu algu subsīdiju programmā.

Ar grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” darba algas subsīdiju atbalsta sniegšanas periods pagarināts līdz 2022. gada 31. janvārim.

Darba algas subsīdija būs pieejama darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām – fiziskām personām –, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, mikrouzņēmumu īpašniekiem un individuālajiem komersantiem to ienākumu kompensēšanai, kā arī patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai.

Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, vai kuri, piesakoties atbalstam par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīnas deva pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri vai 2022. gada janvāri, ir pabeiguši vakcināciju.

Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir ārstu konsilija slēdziens par atļauju nevakcinēties.

Kas var pieteikties atbalstam

Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgi pieteikties tie darba devēji un pašnodarbinātās personas, kuri NEVEIC saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kuri neveic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs.

Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties tie darba devēji un pašnodarbinātās personas, kuri veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kuri veic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs.

Noteiktie kritēriji

Atbalstam algu subsīdijai laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgs pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kurš atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
 • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30%, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Atbalsta apmērs darbiniekam

MK noteikumu 16. punktā noteikts, ka atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

 • darbiniekam – 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendāra mēnesī, vai par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim, bet ne vairāk kā 700 eiro kalendāra mēnesī;
 • par atbalsta mēnesi darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 16. punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus (darba devēja daļu), kā arī aprēķināt un iemaksāt budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.

Atbalsta apmērs pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam

Atbalstu algu subsīdijai par atbalsta mēnesi pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju, nosaka vienā no šādiem apmēriem:

 • pašnodarbinātai personai – 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais ir faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
 • pašnodarbinātai personai, kura ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, – 50% apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi;
 • patentmaksas maksātājam – 250 eiro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents ir bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Ja ar 2021. gada 1. oktobri patentmaksas maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, tam ir izmaksājams atbalsts kā patentmaksas maksātājam;
 • pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. janvārim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.

Pašnodarbinātām personām (t. sk. mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem) gūtie algu subsīdijas ienākumi jāiekļauj saimnieciskās darbības ienākumos un nodokļi jāpiemēro vispārējā kārtībā.

Virkni saimniecisko nozaru darbību neietekmē ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi, tāpēc šo nozaru komersantiem šis atbalsts nebūs pieejams. Neatbalstāmo nozaru saraksts pieejams MK noteikumu 3. pielikumā.

Savukārt atbalstāmo nozaru saraksts pieejams MK noteikumu 4. pielikumā:

 • NACE 56.3 Bāru darbība;
 • NACE 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ja tie saistīti ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29);
 • NACE 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ja tas saistīts ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29);
 • NACE 90.01 Mākslinieku darbība;
 • NACE 90.02 Mākslas palīgdarbības;
 • NACE 90.03 Mākslinieciskā jaunrade;
 • NACE 90.04 Kultūras iestāžu darbība;
 • NACE 92.0 Azartspēles un derības;
 • NACE 93.2 Izklaides un atpūtas darbība​.
Labs saturs
4
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU