SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Zaida Kalniņa
LV portāls
06. novembrī, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Darba tiesības
23
23

Izmaiņas slimības lapu apmaksā. Papildu atbalsts pret Covid-19 vakcinētajiem vecākiem

Stājas spēkā 06.11.2021.
Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Uz laiku ir noteikta citāda darbnespējas lapu apmaksas kārtība pret Covid-19 vakcinētām un nevakcinētām personām. Uz vienu mēnesi pagarināta vecāku pabalsta izmaksa personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ tās nevar atgriezties darbā, kā arī atjaunots slimības palīdzības pabalsts, ja bērns ar Covid-19 saistītu apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt bērnudārzu vai skolas attālināto mācību dēļ vecākam nav iespējas strādāt attālināti.

Slimības lapu piešķiršana un apmaksa

6. novembrī stājas spēkā grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu’’, kas paredz atšķirīgu slimības lapu apmaksas kārtību vakcinētām un nevakcinētām personām. Šāda slimības lapu apmaksas kārtība tiek noteikta uz ierobežotu laiku – līdz šī gada 31. decembrim.

  • Vakcinētajiem, Covid-19 pārslimojušajiem un konsilija lēmumu saņēmušajiem

No 6. novembra līdz 31. decembrim ar Covid-19 saslimušām vai mājas karantīnā esošām vakcinētām, pārslimojušām personām un personām, kas saņēmušas klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19, no pirmās saslimšanas dienas tiks izsniegta un apmaksāta slimības lapa B.

Ja saslimšana būs saistīta ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām, tad slimības lapu B piešķirs no pirmās līdz trešajai slimības dienai. Ja ārsts būs saslimušo nosūtījis veikt Covid-19 testu un analīzes būs pozitīvas, slimības lapa B turpināsies un tiks apmaksāta līdz dienai, kad būs atgūtas darbspējas. Savukārt, ja saslimušajam analīzes būs negatīvas, bet darbnespēja turpināsies, B lapu ārsts noslēgs trešajā darbnespējas dienā un atvērs slimības lapu A, ko vispārējā kārtībā no ceturtās līdz desmitajai dienai apmaksās darba devējs.

Ņemot vērā, ka likumdevējs ir noteicis terminētu laika periodu slimības lapu izsniegšanai un apmaksai pēc iepriekš minētās kārtības, nav mazsvarīgi, kādā kārtībā slimības lapa tiks apmaksāta, tuvojoties likumā noteiktā termiņa beigām.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Inese Upīte skaidro vairākas iespējamās situācijas:

Jautājums: Kura slimības lapa (A vai B) tiks izsniegta un kā tā tiks apmaksāta, ja izsniegšanas datums būs 30. decembrī? 

Ja vakcinēta persona saslims ar Covid-19 vai kļūs par kontaktpersonu 30. decembrī, tad no pirmās darbnespējas dienas būs atverama un apmaksājama darbnespējas lapa B.

Jautājums: Kura slimības lapa (A vai B) tiks izsniegta un kā tā tiks apmaksāta, ja izsniegšanas datums būs 1. janvārī? 

Ja  vakcinēta persona saslims ar Covid-19 vai kļūs par kontaktpersonu 1. janvārī vai vēlāk, no pirmās darbnespējas dienas tiks atvērta darbnespējas lapa A, pēc tam, ja nepieciešams, no 11. darbnespējas dienas – B lapa.

  • Pret Covid-19 nevakcinētajiem

Noteiktajā laika periodā, no 6. novembra līdz 31. decembrim, nevakcinētām un ārstu konsilija lēmumu nesaņēmušām ar Covid-19 vīrusu un augšējo elpceļu infekcijām saslimušām personām slimības lapa tiks apmaksāta vispārējā kārtībā.

Proti, par pirmo līdz desmito slimības dienu ārsts izsniegs slimības lapu A, un tās apmaksa gulstas uz darba devēju, savukārt, sākot no vienpadsmitās slimības dienas, ārsts izsniegs slimības lapu B, ko līdz darbspēju atgūšanai apmaksā valsts.

Vakcinētajiem vecākiem uz laiku pagarināta vecāku pabalsta saņemšana

Pēc Labklājības ministrijas ierosinājuma Saeima atbalstīja arī uz laiku no 11. oktobra līdz 15. novembrim turpināt izmaksāt vakcinētajiem, pārslimojušajiem vai ārstu konsilija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu saņēmušajiem vecākiem vecāku pabalstu.

“Esam nonākuši situācijā, kurā paralēli vakcinācijai ir ļoti svarīgi atbalstīt ģimenes. Tādēļ valdība ir lēmusi atjaunot iepriekšējā krīzes perioda atbalstus. Ticu, ka tas ir neliels, bet svarīgs solis epidēmijas mazināšanai un iespējai atgriezties drošākā dzīvē,” Labklājības ministrijas rosinātos grozījumus komentē labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Ja piešķirtā vecāku pabalsta periods (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam) beidzas laikā no 2021. gada 11. oktobra un vecāku pabalsta saņēmējs Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai arī ir iestājusies dīkstāve, vai kurš nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības, tad par šo periodu vecāku pabalsta turpinājums tiks izmaksāts iepriekš piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Vecāku pabalsta turpinājuma izmaksa netiek pagarināta noklusējumā. Lai vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu saņemtu, tas būs jāpieprasa VSAA.

Kā to izdarīt, skaidro VSAA pārstāve Iveta Daine: “Šādu iespēju var izmantot tikai pabalsta saņēmēji ar:

  • sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  • medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19.

Informāciju par to, ka personai ir attiecīgais sertifikāts, VSAA saņems no Nacionālā veselības dienesta.

Gadījumā, ja personai pēc vecāku pabalsta izmaksas beigām nav sertifikāta vai atzinuma par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, bet tas tiek iegūts vēlāk, tad tiesības uz vecāku pabalsta turpinājumu rodas no dienas, kad iegūts sertifikāts vai minētais atzinums.

Piemērs: Vecāku pabalsta izmaksa beidzas 2021. gada 15. oktobrī. Sertifikāts iegūts 2021. gada 10. novembrī, un ir iesniegts iesniegums vecāku pabalsta turpinājumam. Tiesības uz vecāku pabalsta turpinājumu ir no 10. novembra līdz brīdim, kad sāk gūt ienākumus, bet ne ilgāk kā līdz 15. novembrim.

Lai vecāku pabalsta turpinājumu saņemtu, ir jāvēršas VSAA ar iesniegumu. To var iesniegt:

  • elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa pastu, tos adresējot: Šveices iela 12, Sigulda, LV-2150, vai atstāt VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

Vecākam, kuram ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinums par nepieciešamību atlikt vakcināciju, šis atzinums ir jāpievieno iesniegumam.

Jāakcentē, ka vecāku pabalsta turpinājumu par laikposmu no 2021. gada 11. oktobra līdz 15. novembrim persona var pieprasīt ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. decembrim.”

Vakcinētajiem vecākiem ir atjaunots slimības palīdzības pabalsts

Laika periodā no 1. novembra līdz 31. decembrim vakcinētajiem, Covid-19 vīrusu pārslimojušajiem un konsilija atzinumu saņēmušajiem bērnu vecākiem ir iespēja saņemt slimības palīdzības pabalstu.

Šādu pabalstu varēs saņemt:

  • viens no bērna vecākiem, ja ir saslimis un aprūpējams bērns vecumā līdz 10 gadiem vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem un viņa vecāks nevar strādāt attālināti;
  • viens no bērna vecākiem, ja bērns ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt bērnudārzu vai bērna līdz 10 gadu vecumam mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti;
  • atbalsta persona cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, ja tam pašvaldība ir piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

Slimības palīdzības pabalstu izmaksās 60% apmērā no vecāka, kurš pabalstu pieprasīs, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Inese Upīte papildus norāda: “Vispārējā kārtība par vecāku tiesībām uz slimības lapu B, ja ir kopjams saslimis bērns vecumā līdz 14 gadiem, nav mainīta. Tātad, neatkarīgi no vakcinācijas fakta, vecākam ir tiesības par 14 kalendāro dienu periodu (vai 21 kalendāro dienu periodu, ja bērns ārstējas stacionārā) saņemt slimības pabalstu, ko vispārējā kārtībā apmaksā VSAA.”

Labs saturs
23
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācija, kas tika izsludināta, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, ir noslēgusies. No 1. marta iedzīvotājiem saistoši epidemioloģiskās drošības pasākumi un ierobežojumi ir apkopoti Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie ierobežojumi un pienākumi. 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus, pilnvaras noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, arī neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu

 

 

 

 

 

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU