SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
28. maijā, 2021
Lasīšanai: 9 minūtes

Atbalsts tirdzniecības centriem nomas ieņēmumu krituma kompensācijai

Stājas spēkā 25.05.2021.
Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Tirdzniecības vietas ir spiestas ievērot stingrus ierobežojumus Covid-19 krīzes ietvaros jau kopš pagājušā gada nogales. Tas negatīvi ietekmē arī iznomātājus, loģistikas uzņēmumus, ārpakalpojumu sniedzējus un šo visu uzņēmumu darbiniekus.

FOTO: Paula Čurkste, LETA

Pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju stājusies spēkā atbalsta programma Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem. Šīs programmas ietvaros komersanti varēs saņemt kompensāciju par ilgstošā dīkstāvē esošo tirdzniecības centru nomas ieņēmumu kritumu, kas radies vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ. Atbalsta pasākumā pieejamais valsts budžeta finansējums ir 20 miljoni eiro. Komercdarbības atbalstam komersants var pieteikties vienu reizi.

īsumā
 • Par grantu uzskata komercdarbības atbalstu, ko piešķir komersantam tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas apgrozījuma krituma kompensācijai.
 • Par tirdzniecības centru uzskata ēku, kura ir iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un kuras kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir vismaz 7000 m2.
 • Komercdarbības atbalsta apmērs ir 15 eiro par katru tirdzniecības centra kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru.
 • Pieteikumus atbalsta saņemšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā komersanti varēs iesniegt līdz 30. jūnijam.
 • Regulējums ietekmēs aptuveni 33 tirdzniecības centrus. Latvijā tirdzniecībā kopumā ir nodarbinātas 133 369 personas.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 229 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem”, kurus valdība pieņēma 8. aprīlī, stājās spēkā 25. maijā. Tiesa, sākumā noteikumu nosaukums bija “Noteikumi Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem nomas ieņēmumu krituma kompensācijai”, bet 29. aprīlī valdībā tika grozīts gan nosaukums, gan arī precizēti atbalsta piešķiršanas kritēriji. Grozījumi stājās spēkā 26. maijā.

Savukārt 27. maijā valdībā tika atbalstīti vēl vieni grozījumi MK noteikumos Nr. 229, kas par mēnesi pagarina pieteikšanās termiņu un papildina pieteikumā norādāmo informāciju.

Varēs segt operacionālās izmaksas

MK noteikumi Nr. 229 nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem to īpašumā esošo tirdzniecības centru nomas apgrozījuma krituma kompensācijai.

Par grantu uzskata komercdarbības atbalstu, ko piešķir komersantam tā īpašumā esošā tirdzniecības centra nomas apgrozījuma krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas (komunālos maksājumus, tostarp par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tostarp kredītmaksājumus, ārpakalpojumu izmaksas, kā arī citas saimnieciskās darbības izmaksas) no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kas ir tirdzniecības centrs

Noteikumos norādīts, ka par tirdzniecības centru uzskata ēku, kura ir iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un kuras kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir vismaz 7000 m2, un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojumu sniedzēji.

Ar 27. maijā pieņemtajiem noteikumu grozījumiem precizēts noteikumu 3.4 punkts, vārdus “preču veikali” aizstājot ar vārdiem “preču veikaliem atvēlētā tirdzniecības platība”. Tas nozīmē – lai saņemtu atbalstu, tirdzniecības centrā pārtikas preču veikaliem atvēlētā tirdzniecības platība nevar aizņemt vairāk par 30% no kopējās tirdzniecībai atvēlētās platības.

Par tirdzniecībai atvēlēto platību uzskata tirdzniecības centra nomniekiem iznomāto platību, kurā paredzēta mazumtirdzniecība vai pakalpojums. Tajā netiek iekļautas noliktavas, vējtveri, gaiteņi utt., norādīts likumprojekta anotācijā.

Atbalsta apmērs – 15 eiro par kvadrātmetru

Atbalstu var saņemt komersants, ja Covid-19 krīzes ietekmē konkrētā tirdzniecības centra kopējais nomas apgrozījuma kritums ir vismaz 30%, ņemot vērā izrakstītos rēķinus un kredītrēķinus par šādiem laikposmiem. Jābūt izpildītam vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • salīdzinot par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri, februāri un martu izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par attiecīgajiem 2019. un 2020. gada vai 2018. un 2019. gada mēnešiem;
 • salīdzinot par 2021. gada janvāri un februāri izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2020. gada novembri un decembri;
 • salīdzinot par 2021. gada janvāri, februāri, martu un aprīli izrakstīto rēķinu kopsummu ar rēķinu kopsummu, kas izrakstīti par 2020. gada septembri, oktobri, novembri un decembri.

Komersantam ir jāatbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statusam vai lielā uzņēmuma definīcijai.

Komercdarbības atbalsta apmērs ir 15 eiro par katru tirdzniecības centra kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, izņemot stāvlaukumus, bet kopējais atbalsta apmērs nevar pārsniegt nomas ieņēmuma krituma apmēru.

Piešķiramā atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nevarēs pārsniegt 1 800 000 eiro.

Kam nepiešķir atbalstu

Atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

Atbalstu nepiešķir:

 • komersantam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;
 • vidējam vai lielajam komersantam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī bija un atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 panta 18. punktā minētajai definīcijai;
 • sīkajam (mikro) vai mazajam komersantam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:
  • tas jau 2019. gada 31. decembrī bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajai definīcijai;
  • tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un joprojām nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
 • ārzonā reģistrētām juridiskām personām vai personu apvienībām, kā arī Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kurās vairāk nekā 25% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
 • kredītiestādēm un finanšu iestādēm;
 • ja komersants ir atkārtoti pārkāpis Ministru kabineta noteikumu 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.7 6. apakšpunktā paredzētās prasības (tirdzniecības centra īpašnieka vai tiesiskais valdītāja pienākumi epidemioloģisko drošības pasākumu nodrošināšanā).

Komersantam pēc lēmuma par komercdarbības atbalsta piešķiršanu ir aizliegts veikt pārrēķinus izrakstītajiem rēķiniem vai izrakstīt papildu rēķinus par nomas maksu par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri, februāri un martu no tirdzniecības centra nomniekiem.

Administrēs LIAA

Atbalsta programmu administrē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Noteikumu grozījumi, kurus valdība pieņēma 27. maijā, paredz, ka pieteikumus atbalsta saņemšanai komersanti varēs iesniegt līdz 30. jūnijam. Sākumā plānotais iesniegšanas termiņš bija 31. maijs, bet ilgās saskaņošanas dēļ ar Eiropas Komisiju to pagarināja.

Grozījumi arī paredz, ka LIAA var pieņemt lēmumus par iesniegumiem, kas saņemti līdz 2021. gada 30. jūnijam, līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Lai LIAA būtu ērtāk aprēķināt izmaksājamo atbalstu un sekot līdzi noteiktajiem atbalsta saņemšanas kritērijiem, papildināta pieteikumā norādāmā informācija ar pārtikas preču veikalu skaitu, nosaukumiem un to platību kvadrātmetros.

LIAA tīmekļvietnē tiks publicēts to komersantu saraksts, kuri būs saņēmuši atbalstu nomas ieņēmumu krituma kompensācijai, lai pārvarētu Covid-19 krīzes izraisītās sekas, norādot komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un piešķirtā atbalsta apmēru.

Sīkāka informācija par atbalstu tirdzniecības centriem ir pieejama LIAA mājaslapas sadaļā “Atbalsts tirdzniecības centriem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai”.

Skar 33 centrus

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka regulējums ietekmēs aptuveni 33 tirdzniecības centrus. Latvijā tirdzniecībā kopumā ir nodarbinātas 133 369 personas.

Noteikumu īstenošana nodrošinātu iespēju saglabāt darbavietas, kā arī nesamazināt nodokļu iemaksas valsts budžetā, kas tiek veiktas no nomas maksas par tirdzniecības telpām visā Latvijā, – vidēji gadā PVN no nomas maksas vien sasniedz 58,5 miljonus eiro (summa iekļauj nodokļus par tirdzniecības centriem Rīgā un reģionos).

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI