SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
17. novembrī, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Reģistri
12
12

Kā aizsargāt preču zīmi

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Populāru preču zīmju viltojumi no oriģināliem atšķiras ne vien ar zemu cenu, bet arī ar zemu kvalitāti.

LV portāla infografikas fragments

Dažādi zīmoli un preču zīmes ir kļuvušas par teju neatņemamu dzīves sastāvdaļu, kas nereti ietekmē mūsu ikdienas izvēli preču un pakalpojumu iegādē. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc īpaši populārās preču zīmes tiek arī viltotas. Šajā skaidrojumā par to, kas ir preču zīme un kā to pasargāt no ļaunprātīgas izmantošanas savtīgos nolūkos.

īsumā
 • Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kādas personas preces vai pakalpojumus atšķirtu no citu personu precēm vai pakalpojumiem – tai piemīt atšķirtspēja.
 • Preču zīmi var reģistrēt un aizsargāt Latvijas un Eiropas Savienības ietvaros.
 • Pirms pieteikuma iesniegšanas preču zīmes reģistrācijai ir jāpārliecinās, vai šī preču zīme jau nav Latvijā aizsargāta preču zīmju datubāzēs.
 • Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus no reģistrācijas pieteikuma datuma, pēc tam veicot reģistrācijas atjaunošanu.
 • Saistībā ar preču zīmju līdzību vai nelikumīgu izmantošanu ir attīstīta tiesu prakse.

“Viltoto preču izplatība Latvijā turpina pieaugt, par ko liecina sadarbības iestāžu apkopotā informācija. Cilvēki mēdz izvēlēties lētākas preces, nerēķinoties ar riskiem, ka tās var kaitēt gan pašu, gan tuvinieku veselībai,” šā gada oktobrī atklātās kampaņas “Viltotā realitāte…joprojām realitāte” ietvaros atzina Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis.

Patentu valdes vadītājs uzsvēra, ka īpaši aktuāla problēma kļūst brīžos, kad iedzīvotāju ieņēmumi nav tik stabili un paredzami, tāpēc oriģinālajām precēm tiek meklēti lētāki aizvietotāji, nedomājot par to, kādas sekas var būt. “Pērkot nezināmas izcelsmes atdarinājumus, tostarp medikamentus vai kosmētiku, var rasties gan dažādas alerģiskas reakcijas, gan arī apdraudējumi veselībai, tāpēc katru reizi, izvēloties lētāku alternatīvu, iesakām apdomāt to, kā tas var ietekmēt turpmāko dzīves kvalitāti,” aicina S. Laganovskis.

Preču zīme ir intelektuālā īpašuma sastāvdaļa. Lai to pasargātu no izmantošanas savtīgos komerciālos nolūkos, pastāv iespēja to reģistrēt. Reģistrētās preču zīmes atšķirībā no nereģistrētajām tiek aizsargātas ar likumu.

Lai veicinātu Latvijas izcelsmes uzņēmējdarbības attīstību un īpaši godinātu tos Latvijas uzņēmējus, kuri ir reģistrējuši preču zīmes un to aizsardzības sistēmā redz priekšrocības uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā, Patentu valde, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Dizaineru savienība kopš 2013. gada ir izveidojušas apbalvojumu "Gada preču zīme". Apbalvojums tiek piešķirts divās nominācijās: “Gada preču zīme – Latvijai” un “Gada preču zīme – pasaulei”.

Kas ir preču zīme

Darbības ar preču zīmēm regulē Preču zīmju likums. Tā ietvaros ar preču zīmi saprot “apzīmējumu, kuru lieto, lai kādas personas preces vai pakalpojumus atšķirtu no citu personu precēm vai pakalpojumiem”. Preču zīmei ir jāpiemīt atšķirtspējai – tādu īpašību kopumam, kas ļautu atšķirt ar šo preču zīmi marķētas preces vai pakalpojumus no tādiem, kuriem ir cita izcelsme. Piemēram, dažādi saldējumi, konfektes, automašīnas, elektropreces utt. Bieži vien mēs atpazīstam kādu produktu no citiem līdzīgiem ar dažādiem to identificējošiem elementiem, piemēram, pēc preces marķējuma – iepakojuma.

Preču zīme var būt:

 1. vārdiska zīme, ja to veido tikai vārdi vai burti, cipari vai citas standarta tipogrāfiskās zīmes vai to kombinācija;
 2. figurāla zīme, ja tajā izmantotas nestandarta rakstzīmes, īpaša stilizācija vai izkārtojums, vai grafisks elements vai krāsa. Šajā kategorijā ietilpst zīmes, kas sastāv tikai no grafiskiem elementiem, un zīmes, kas sastāv no vārdiskiem un grafiskiem elementiem;
 3. telpiska zīme, ja to veido telpisks apjoms, preces vai tās iesaiņojuma forma vai tā šādu objektu ietver;
 4. novietojuma zīme, ja to veido īpašais veids, kādā tā novietota uz preces vai piestiprināta pie tās;
 5. ornamenta zīme, ja to veido tikai regulāri atkārtoti elementi;
 6. krāsu zīme, ja to veido tikai viena noteikta krāsa bez kontūrām (krāsa pati par sevi) vai krāsu salikums bez kontūrām;
 7. skaņu zīme, ja to veido noteikta skaņa vai skaņu kombinācija;
 8. kustību zīme, ja to veido tās elementu kustība vai stāvokļa maiņa vai tā šādus elementus ietver;
 9. multivides zīme, ja to veido attēla un skaņas kombinācija vai tā šādus elementus ietver;
 10. hologrāfiska zīme, ja to veido elementi ar hologrāfiskām pazīmēm.

Dažādus preču zīmju veidu piemērus var apskatīt ES Intelektuālā īpašuma vietnē.

Preču zīmes īpašniekam saskaņā ar Preču zīmju likuma 21. pantu ir tiesības blakus spēkā esošai reģistrētai preču zīmei likt apzīmējumu – aplī ietvertu burtu R vai tekstu, kas brīdina par preču zīmes reģistrāciju.

Preču zīmes reģistrēšana

Preču un pakalpojumu starptautiskas klasifikācijas pirmsākumi meklējami 20. gadsimta 50. gados. Nicā 1957. gadā 15. jūnijā tika pieņemts Nicas nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām. Pasaulē to pazīst kā Nicas klasifikāciju.

Par preču zīmju tiesību aizsardzību un reģistrāciju atbildīgā institūcija ir Patentu valde.

Katru mēnesi Patentu valde savā elektroniskajā izdevumā “Izgudrojumi, preču zīmes un Dizainparaugi” publicē jauno reģistrēto preču zīmju sarakstu. Latvijas mērogā reģistrēta preču zīme nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi tikai Latvijas teritorijā.

Persona (fiziska vai juridiska), kas vēlas reģistrēt preču zīmi Latvijā, iesniedz Patentu valdē preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.

Pirms pieteikuma iesniegšanas preču zīmes reģistrācijai ir jāpārliecinās, vai attiecīgā preču zīme jau nav Latvijā aizsargāta preču zīmju datubāzēs.

Reģistrācijas pieteikums ir iesniedzams latviešu valodā. Dokumentus svešvalodās drīkst iesniegt, ja tiem pievienots noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. Latviešu valodā notiek preču zīmes reģistrācijas procedūras lietvedība un sarakste. Reģistrācijas pieteikuma sagatavošana parasti aizņem zināmu laiku, jo prasa spēju pārvaldīt Nicas klasifikāciju, kas pielāgojama reģistrējamajai precei vai pakalpojumam. Latvijas Republikas Patentu valde regulāri rīko apmācības par preču zīmju reģistrācijas kārtību. Tāpat pieteikuma sagatavošanai var izmantot specializētu juristu palīdzību.

Piesakot preču zīmi reģistrācijai, ir jāsamaksā reģistrācijas pieteikuma maksa, jo par reģistrācijas pieteikuma datumu uzskata datumu, kas ir saņemta reģistrācijas pieteikuma maksa. MK noteikumos Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis” ir norādītas izmaksas par preču zīmes reģistrāciju, grozījumiem, precizējumiem un labojumiem. Lai Latvijā reģistrētu preču zīmi, ir jārēķinās ar vairākiem simtiem eiro.

Preču zīmju likuma 45. pantā ir paredzēts: “Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus no reģistrācijas pieteikuma datuma, ja tā netiek pirms šā termiņa izslēgta no Reģistra sakarā ar preču zīmes īpašnieka atteikšanos no reģistrācijas, atzīta par spēkā neesošu vai atcelta.

Reģistrāciju var atjaunot (preču zīmi pārreģistrēt) ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu.”

No preču zīmes var arī atteikties pirms reģistrācijas perioda beigām, par to paziņojot Patentu valdei.

Tiesu prakse

Saistībā ar preču zīmju līdzību vai nelikumīgu izmantošanu ir attīstīta tiesu prakse. Lūk, daži piemēri:

 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā Lieta Nr. C04436111 PAC-0822, 2013. gada 2. maijs. Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” prasībā pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mājas alus” par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un negodīgas konkurences novēršanu. Tiesa uzlika SIA “Mājas alus” pienākumus: 1) atsaukt un pilnībā izņemt no tirdzniecības balzama esences, kas marķētas ar vārdisko apzīmējumu “BLACK BALSAM”, etiķeti balzama esencei “BLACK BALSAM” ar zelta un melnas krāsas salikumu; 2) iznīcināt visas pudeles un etiķetes, kas marķētas ar vārdisko apzīmējumu “BLACK BALSAM” vai etiķeti balzama esencei “BLACK BALSAM” ar zelta un melnas krāsas salikumu.
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā 2014. gada 6. maijā Lieta Nr C04528010 (PAC-0154/2014). Nīderlandes uzņēmuma “Inter IKEA Systems B.V.” prasībā pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “I-Home” par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu un nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu.
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2017. gada 14. jūlija Lieta Nr. C04384713 (SKC-935/2017). SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” (pirms aizstāšanas – AS “Laima”) prasībā pret Krievijas Federācijas uzņēmumu “Moskovskaja konditerskaja fabrika “Krasnij Oktjabrj”.

Preču zīmes reģistrēšana Eiropas Savienībā (Eiropas Savienības preču zīme)

Eiropas Savienības preču zīme (ESPZ) piešķir tās īpašniekiem ekskluzīvas tiesības visās Eiropas Savienības pašreizējās un nākotnes dalībvalstīs, veicot vienreizēju reģistrāciju tiešsaistē. Tā ir derīga 10 gadus, un to var neierobežoti atjaunot katru reizi uz 10 gadiem.

Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu reģistrāciju veic Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO). Pieteikt Eiropas Savienības preču zīmi var elektroniski, izmantojot “piecu soļu pieteikumu” Aptuvenas izmaksas par Eiropas Savienības preču zīmes reģistrāciju sastāda 850 eiro.

Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI