SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
10. jūnijā, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
14
14

Nenotikušā ceļojuma vietā – vaučers vai naudas atmaksa

Stājas spēkā 10.06.2020.
Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ja ceļotājs nevēlēsies pieņemt vaučeru, viņam būs jāvienojas ar tūroperatoru par iemaksātās naudas saņemšanu un arī par saprātīgu termiņu, kurā būs iespējams saņemt naudu atpakaļ.

FOTO: Freepik

Ja Covid-19 dēļ nav noticis ceļojums, ceļotāji varēs izvēlēties – pieņemt 12 mēnešus derīgu vaučeru, lai to izmantotu citam ceļojumam, vai saņemt naudas atmaksu, vienojoties ar tūrisma operatoru par atmaksas grafiku un termiņu.

īsumā
  • Tūrisma operatori naudas atmaksas vietā par nenotikušu ceļojumu ceļotājiem varēs izsniegt vaučeru jeb apliecinājumu par neizmantotā ceļojuma vērtību.
  • Apliecinājums jeb vaučers ir izmantojams 12 mēnešu laikā no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī.
  • Apliecinājumu ceļotājs var izmantot viena vai vairāku ceļojumu iegādei pie konkrētā tūrisma operatora par to summu, kura iepriekš ir samaksāta.
  • Ceļotājs apliecinājumu var nodot citai personai vai personu grupai, par to iepriekš vienojoties ar tūrisma operatoru.
  • Tūrisma operatoru uzņemtās saistības pret ceļotājiem šobrīd ir vairāk nekā 18 miljoni eiro.

To paredz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 46. pants. Likums stājas spēkā 10. jūnijā.

Vaučeru izsniegšanu ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzskata par optimālu risinājumu situācijā, kad vīrusa izplatības ierobežošanai ieviestie pasākumi ir apstādinājušu tūrisma uzņēmumu darbību. “Tūrisma operatori un aģenti par ceļojumu organizēšanu saņemto naudu jau rezervējuši avioreisus, viesnīcas utt. Šobrīd šie līdzekļi ir iesaldēti, un tūlītēja to atmaksāšana var izraisīt masveida tūrisma operatoru bankrotu,” norāda ministrs, aicinot savstarpēji vienoties par iespējami labākajiem risinājumiem – patērētājiem pieņemt vaučerus, tādā veidā atbalstot nozari, savukārt ceļojumu organizatoriem: respektēt patērētājus, kuriem, iespējams, nenotikušā ceļojuma dēļ zaudētie līdzekļi ir šobrīd ļoti nepieciešami.

Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa uzskata, ka “šajā normatīvajā regulējumā ir labi sabalansētas patērētāja iespējas izvēlēties un saņemt labu alternatīvu risinājumu garantēta vaučera veidā, tajā pašā laikā šajā krīzes brīdī tiks dotas iespējas izdzīvot komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem”.

Sabalansēts risinājums

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA) valdes priekšsēdētājai Ingai Kavacai vaučeru izsniegšana ir pieņemams risinājums. “Ceļojumi nenotika nevis operatoru vēlmes dēļ, bet gan izbraukšanas aizliegumu dēļ. Operatori bija veikuši apmaksu partneriem un viesnīcām jau laikus pirms ceļojuma sākuma, un šādu apstākļu ietekmē ne partneri, ne viesnīcas naudu nav spējīgas atdot. Arī ceļojumu galamērķu valstīs Covid-19 dēļ uz laiku ir apturēta pakalpojumu sniegšana,” uzsvēra I. Kavaca.

“Risinājums, kuru tūrisma industrija visā pasaulē ir atradusi kā kompromisu, ir iespēja pakalpojumu pārcelt uz vēlāku laiku, kad būs atļauts ceļot,” norādīja ALTA valdes priekšsēdētāja. “Tāpēc apliecinājums pakalpojuma izmantošanai gada laikā ir risinājums pakalpojumu sniedzējiem (viesnīcām, aviokompānijām, transporta kompānijām), pakalpojumu saņēmējiem un tūrisma operatoriem.”

Normatīvais regulējums tika saskaņots ar biedrību “Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” (LPIAA). Biedrības pārstāvis Andrejs Vanags arī uzsver tūroperatoru likviditātes problēmas un pašreizējo situāciju, kad nav iespējas atmaksāt naudu visiem ceļotājiem, kuri to vēlas. “Vaučeru izsniegšana nevar šo problēmu atrisināt, bet var to atvieglot. Tādējādi vaučeru izsniegšana ilgtermiņā var būt izdevīga arī ceļotājiem, jo palīdzēs novērst masveida bankrotus nozarē, kas pasliktinātu ceļotāju izredzes saņemt samaksāto naudu,” secina asociācijas pārstāvis.

Taču A. Vanags uzskata, ka vaučerus ceļotājiem nedrīkst uzspiest. Šo ideju atbalsta arī Eiropas Komisija, kura izstrādājusi vadlīnijas un izvirzījusi vairākas prasības, lai vaučeri ceļotājiem šķistu pietiekami pievilcīgi.

Kādos gadījumos izsniedz vaučeru

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, ja ceļotājam ir noslēgts līgums par kompleksu tūrisma pakalpojumu un kāda no pusēm ir vienpusēji izbeigusi līgumu Covid-19 infekcijas izplatības radītās ārkārtējās situācijas dēļ, tūrisma operatori naudas atmaksas vietā par nenotikušu ceļojumu ceļotājiem varēs izsniegt vaučeru jeb apliecinājumu par neizmantotā ceļojuma vērtību.

Apliecinājumu varēs izdot tikai tāds tūrisma operators, kurš saņēmis speciālo atļauju jeb licenci un kuram ir spēkā esošs nodrošinājums. Līdz ar to apliecinājums tiek garantēts ar apdrošinātāja izdotu apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes izdotu garantiju – nodrošinājumu atbilstoši paredzētajam saistību apjomam, norāda Ekonomikas ministrija.

Vaučeru izniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

  • apliecinājuma summa atbilst summai, kuru ceļotājs ir samaksājis tūrisma operatoram vai aģentam, ar kura starpniecību iegādāts kompleksais tūrisma pakalpojums;
  • apliecinājumā iekļauj informāciju par izsniedzēju, turētāju, izsniegšanas datumu, naudas summu un izmantošanas termiņu;
  • apliecinājums izmantojams 12 mēnešu laikā no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī;
  • apliecinājumu izsniedz bez maksas;
  • apliecinājums ietver atsauci, ka tas izsniegts saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības radītajiem apstākļiem.

Šo apliecinājumu ceļotājs var izmantot viena vai vairāku ceļojumu iegādei pie konkrētā tūrisma operatora par to summu, kuru ceļotājs vai tūrisma aģentūra ceļotāja vārdā ir samaksājusi tūrisma operatoram.

Vaučeri nav obligāti

A. Vanags norāda, ka likums dod tiesības operatoram izsniegt vaučeru, bet neuzliek ceļotājam pienākumu to pieņemt. “To ir ļoti būtiski uzsvērt: vaučeri ceļotājiem nav obligāti!” norāda LPIAA pārstāvis, piebilstot, ka sākotnējais Ekonomikas ministrijas piedāvājums bija ieviest obligātos vaučerus, kas būtu derīgi 18 mēnešus, taču asociācija pret to kategoriski iebildusi.

Ja ceļotājs nevēlēsies pieņemt vaučeru, viņam būs jāvienojas ar tūroperatoru par iemaksātās naudas saņemšanu un arī par saprātīgu termiņu, kurā būs iespējams saņemt naudu atpakaļ, norādīja I. Kavaca.

Kā otru ļoti būtisku niansi vaučeru izsniegšanā A. Vanags uzsvēra to, ka apliecinājumus var izsniegt tikai par tiem ceļojumiem, kuri tika atcelti Covid-19 dēļ. Ja ceļojums tika atcelts citu iemeslu dēļ (piemēram, ceļojumam nebija pieteikušies pietiekami daudz cilvēku), bet Covid-19 dēļ operatoriem trūkst naudas atmaksai, uz šiem gadījumiem likums neattiecas.

Citi risinājumi

Ja ceļotājs atsakās saņemt apliecinājumu, tūrisma operators un ceļotājs var vienoties par citu risinājumu, arī naudas atmaksu un atmaksas termiņu, kas nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī.

I. Kavaca uzsvēra: “Ja ceļotājs neizmantos apliecinājumu gada laikā, tad pēc apliecinājuma beigām operators atdos samaksāto naudu par ceļojumu 14 dienu laikā pēc apliecinājuma termiņa beigām. Pa šo laiku nozare būs vairāk atkopusies no 100% dīkstāves un būs spējīga atdot klientiem iemaksāto naudu.”

Ja apliecinājums vai vienošanās par naudas atmaksu tiek panākta par periodu, kad vairs nav spēkā līdzšinējais nodrošinājums, tūrisma operatoram ir pienākums mēnesi iepriekš informēt ceļotāju par nodrošinājuma termiņa beigām.

Ja tūrisma operators divas nedēļas pirms nodrošinājuma termiņa beigām nebūs saņēmis jaunu nodrošinājumu, tūrisma operatoram ir pienākums par to informēt ceļotāju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kā arī atmaksāt visu ceļotāja iemaksāto naudu līdz nodrošinājuma termiņa beigām.

Ceļotājs apliecinājumu var nodot citai personai vai personu grupai, par to iepriekš vienojoties ar tūrisma operatoru.

Ja ceļotājs noteiktajā termiņā pilnībā vai daļēji neizmantos apliecinājumā norādīto summu cita ceļojuma iegādei, tūrisma operators atmaksās ceļotājam neizmantoto naudas summu 14 dienu laikā pēc apliecinājuma izmantošanas termiņa beigām.

Nepietiekami augstas prasības

LPIAA pārstāvis A. Vanags bažījas, ka likums neizvirza pietiekami augstas prasības vaučeriem un ceļotāji nevēlēsies tos pieņemt. Turklāt normatīvs, viņaprāt, nerisina visus jautājumus saistībā ar vaučeriem: “Piemēram, joprojām jāstrādā pie tā, lai garantētu visiem ceļotājiem, kas brīvprātīgi pieņem vaučerus, ka viņi saņems savu naudu arī tūroperatora maksātnespējas gadījumā.”

“Turklāt jāņem vērā, ka finanšu grūtībās ir ne tikai operatori, bet arī paši ceļotāji, proti, daudziem ienākumi ir ievērojami samazinājušies un tūlītēja naudas atmaksa par nenotikušo ceļojumu var būt akūti nepieciešama,” saka A. Vanags. “Mūsu ieskatā ir jānodrošina, ka patērētāji, kuri atrodas finansiālās grūtībās un spēj to pierādīt, var saņemt pilnu atmaksu par nenotikušo ceļojumu nekavējoties un valdībai ir jānodrošina, lai tūrisma operatoriem būtu nepieciešamie līdzekļi, lai veiktu šāda veida atmaksas.”

Līdzīga prakse apliecinājumu jeb vaučeru izsniegšanai ir arī citviet Eiropā, norāda Ekonomikas ministrija. Šādu sistēmu ieviesusi Beļģija, Horvātija, Francija, Grieķija, Itālija, Malta, Nīderlande, Polija, Norvēģija, Spānija u. c. Līdzīgu risinājumu ieviesušas arī Latvijas kaimiņvalstis: Lietuva un Igaunija.

Saistības par 18 miljoniem eiro

Latvijā aprīlī ir novērots 100% apgrozījuma kritums tūrisma aģentiem un operatoriem, ik mēnesi radot zaudējumus vismaz 33 miljonu eiro apmērā, norādīts likumprojekta anotācijā.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegto informāciju tūrisma operatoru uzņemtās saistības pret ceļotājiem šobrīd ir vairāk nekā 18 miljoni eiro.

Labs saturs
14
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI