SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
26. septembrī, 2018
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Energoresursi
7
7

Par gāzes pieslēgumu nosaka fiksētu maksu

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika, Avots: SPRK

Dabasgāzes sadales sistēmas operators AS “Gaso” ar 2019. gada 1. janvāri ieviesīs divpakāpju tarifu dabasgāzes sadales pakalpojumiem, kas ietver fiksētu komponenti atbilstoši pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabasgāzes patēriņa un mainīgu komponenti atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam.

īsumā
  • Maksājumu par dabasgāzes sadales pakalpojumiem veidos divas daļas – fiksētā un mainīgā, kas būs atkarīga no patērētās dabasgāzes apjoma.
  • Turpmāk, diferencējot lietotājus, paredzēts ņemt vērā to patēriņu, atļauto slodzi un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāti.
  • Kopējā rēķina summa vismaz par 1,77 eiro noteikti pieaugs “nulles” klientiem, kam tiek nodrošināts pieslēgums, bet kas dabasgāzi vispār nepatērē.
  • Jauni tarifi nepieciešami, lai pielāgotos pašreizējai situācijai dabasgāzes tirgū un varētu nodrošināt noteikto dabasgāzes tīkla drošības standartu ievērošanu.

AS “Gaso” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) jaunu dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu iesniedza šogad 15. februārī. LV portāls jau rakstīja par sagatavoto projektu, paredzot ieviest fiksēto un mainīgo maksājuma daļu, kā arī sezonālo tarifu.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, SPRK ir izdevies samazināt vidējo tarifu par 16%, atklāj SPRK Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ieva Bethere. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, jaunajā tarifā ietvertās izmaksas ir samazinātas par 8% jeb 4,5 miljoniem eiro.

Kā iepriekš skaidrots LV portālā, līdzīgs dalīts maksājums no 2016. gada 1. augusta jau ieviests par elektroenerģijas sadales pakalpojumiem – fiksēta ikmēneša maksa par pieslēguma nodrošināšanu un maksa par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām.

Jaunā aprēķina kārtība

Līdz šim dabasgāzes patērētāji tika diferencēti pēc to gada patēriņa, neņemot vērā lietotāja pieslēguma jaudu un jaudas izmantošanas efektivitāti. Turpmāk, diferencējot lietotājus, paredzēts ņemt vērā to patēriņu, atļauto slodzi un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāti. SPRK apstiprinātie tarifi ir sadalīti pa astoņām lietotāju grupām pēc patērētā dabasgāzes apmēra.

Kopumā AS “Gaso” ir 407,3 tūkstoši klientu. Lielākā daļa mājsaimniecību – 401,5 tūkstoši – dabasgāzi izmanto gāzes plītij vai siltā ūdens nodrošināšanai, kā arī apkurei (1. un 2. segments). Tikai ēdiena gatavošanai dabasgāzi parasti patērē mājsaimniecību klienti ar maksimālo jaudu līdz 6 kubikmetriem stundā (m³/h). Kopumā tie ir 85% no mājsaimniecību klientiem. Savukārt atlikušie 15% no mājsaimniecībām, kuriem maksimālā jauda ir 6 m³/h un 10 m³/h, dabasgāzi patērē apkurei.

Saskaņā ar jauno tarifu projektu patērētājiem, kas dabasgāzi izmanto gāzes plītij vai siltā ūdens nodrošināšanai, kā arī apkurei, ir noteikts vienādots fiksētais maksājums tipiskajām jaudas kategorijām (bez pievienotās vērtības nodokļa):

  • līdz 6 m3/h fiksētais maksājums ir 1,77 eiro mēnesī;
  • no 6 līdz 10 m3/h fiksētais maksājums – 6,64 eiro mēnesī;
  • no 10 līdz 16 m3/h fiksētais maksājums – 10,60 eiro mēnesī;
  • no 16 līdz 25 m3/h fiksētais maksājums – 16,17 eiro mēnesī;
  • no 25 līdz 40 m3/h fiksētais maksājums – 24,02 eiro mēnesī;
  • no 40 līdz 65 m3/h fiksētais maksājums – 39,76 eiro mēnesī.

Lielākajiem mājsaimniecību dabasgāzes patērētājiem, kuriem uzstādītā atļautā slodze ir lielāka par 65 m3/h (tādi ir vien 0,01% no 1. un 2. segmenta klientiem), un rūpnieciskajiem klientiem fiksētais maksājums tiks rēķināts par katru atļautās slodzes vienību. Fiksētās maksas piemērošanai plānots izmantot pieslēguma līgumos ar klientu noteiktās atļautās slodzes vērtību.

1. piemērs. Daudzdzīvokļu māja, kurā tiek izmantota vien gāzes plīts ēdiena gatavošanai. Klientam maksimālā jauda ir līdz 6m³/h.  Mēneša maksājums tikai par pieslēgumu bez PVN būs 1,77 eiro, bet gadā kopumā 21,26 eiro. Kopā ar PVN tie būs apmēram 25 eiro gadā, plus vēl būs jāmaksā par patērēto gāzi.

2. piemērs. Lielākajiem mājsaimniecību patērētājiem fiksētais maksājums būs 6,30 eiro gadā bez PVN par katru m3/h. Tādējādi lietotājam, kura slodze ir 70 m3/h, fiksētais maksājums būtu 441 eiro gadā, savukārt ar 80 m3/h – 504 eiro gadā.

Jāmaksā arī “nulles” klientiem

Kopējā rēķina summa vismaz par 1,77 eiro noteikti pieaugs “nulles” klientiem, kam tiek nodrošināts pieslēgums, bet kas dabasgāzi vispār nepatērē. Ar “nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumiem ir vairāk nekā 20 500 klientu. Savukārt mājsaimniecībām, kas dabasgāzi patērē ēdiena gatavošanai, atkarībā no patēriņa rēķins nepieaugs vai pieaugs robežās līdz 1,77 eiro, skaidro AS “Gaso”. Mājsaimniecībām, kuras dabasgāzi izmanto apkurei, fiksētā maksa būs no 1,77 eiro mēnesī par jaudu līdz sešiem kubikmetriem stundā, līdz 6,64 eiro mēnesī par jaudu līdz 10 kubikmetriem stundā.

Ir paredzēts arī sezonālais tarifs, kas domāts tiem lietotājiem, kuri gāzi izmanto konkrētos mēnešos, piemēram, graudu kaltes. Tā piešķiršanas kritērijs – no maija līdz novembrim jāsasniedz vismaz 85% no gada patēriņa.

Vidējai mājsaimniecībai, kas dabasgāzi izmanto apkurei (jauda līdz 6m3/h), maksājums mēnesī par dabasgāzi samazināsies par 2,69 eiro, aprēķinājusi SPRK. Savukārt vidējai mājsaimniecībai, kas dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai, maksājums mēnesī par dabasgāzi pieaugs par 1,35 eiro. Neskatoties uz to, ka daļai mājsaimniecību maksājums nedaudz pieaug, kopējā sabiedrisko pakalpojumu grozā maksājums par gāzi veido vismazāko daļu – procentuālās izmaksas par sabiedriskajiem pakalpojumiem uz vienu mājsaimniecības locekli par gāzi ir tikai 0,6%.

Lai nodrošinātu infrastruktūras drošību

AS “Gaso” mājaslapā pieejams tarifu projekta kalkulators, kurā gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi var aprēķināt savu aptuveno maksājumu par dabasgāzi, tajā skaitā jauno sadales pakalpojumu tarifu, kurš, kā apgalvo AS “Gaso”, lielai daļai lietotāju tiks samazināts par 11% līdz 52%.

AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane skaidro, ka jauni tarifi nepieciešami, lai pielāgotos situācijai dabasgāzes tirgū un varētu nodrošināt noteikto dabasgāzes tīkla drošības standartu ievērošanu, veicot nepieciešamās investīcijas gāzes sadales tīkla atjaunošanā un uzturēšanā, lai līdz minimumam samazinātu bīstamu situāciju rašanās iespējas.

Ņemot vērā gāzes patēriņa samazināšanos kopš 90. gadu sākuma, maģistrālie un vietējie sadales sistēmas gāzes vadi, kas sākotnēji tika projektēti būtiski lielākām jaudām, patlaban netiek pilnībā noslogoti. Lielai daļai klientu pieslēgumu jaudas vēsturisku iemeslu dēļ neatbilst patēriņam, un tās būtu nepieciešams pārskatīt un efektivizēt.

Pēdējos gados novērotas arī energoresursu kopējā patēriņa struktūras izmaiņas – 2016. gadā dabasgāzes patēriņa īpatsvars ir samazinājies līdz 25,4%, bet kurināmās koksnes patēriņa īpatsvars pietuvojies 30%. Salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad tika apstiprināti spēkā esošie sadales sistēmas tarifi, sagaidāmais dabasgāzes patēriņš 2018. gadā būs par aptuveni 33% zemāks.

Sadales sistēmā vairāk nekā 90% izmaksu ir fiksētas un nav atkarīgas no patērētā dabasgāzes apjoma, jo neatkarīgi no patēriņa ir jānodrošina tīkla uzturēšana, atjaunošana un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi. Atšķirībā no izmaksu sadaļas AS “Gaso” ieņēmumu daļa līdz šim bija pilnībā mainīga, jo spēkā esošie teju 10 gadus vecie tarifi paredz maksu par sadales pakalpojumiem atbilstoši piegādātajam dabasgāzes apjomam. Jaunajā tirgus situācijā, kad sadales sistēmas operatora biznesa modelis, izveidojot jaunu uzņēmumu AS “Gaso”, ir būtiski mainījies, izmaksu un ieņēmumu disbalanss radīja nopietnus riskus kvalitatīvai, stabilai un drošai tīkla uzturēšanai.

Lai garantētu gāzes apgādes drošību, vairāk nekā 5200 km garais dabasgāzes sadales tīkls ir pakāpeniski jāatjauno, veicot regulāras investīcijas.

AS “Latvijas Gāze” meitasuzņēmums “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā. Kompānija nodrošina dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uzskaiti. Kompānija “Gaso” darbu sāka pērn 1. decembrī, bet 8. decembrī SPRK “Gaso” izsniedza licenci dabasgāzes sadalei uz 20 gadiem – līdz 2037. gada 6. decembrim.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU