SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
25. maijā, 2016
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Energoresursi
5
8
5
8

No 1. augusta jauns sadales sistēmas tarifs - jāmaksā arī, ja elektrību nepatērē

AS “Sadales tīkls” infografika

No 1. augusta stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) apstiprinātie akciju sabiedrības "Sadales tīkls" (ST) sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kas paredz, ka visiem lietotājiem tiks piemērots divdaļīgs tarifs – viena daļa būs fiksēta, atkarībā no pieslēguma parametriem, un otra daļa būs mainīgā – atkarībā no patērētās elektroenerģijas apjoma. Tas nozīmē, ka konkrēta summa par elektroenerģijas pieslēguma nodrošināšanu būs jāmaksā arī tām mājsaimniecībām, kas elektrību vispār nepatērē. Izmaiņas rēķinos, kurus saņemsim no elektrības tirgotājiem, ieraudzīsim septembrī.
īsumā
  • Mājsaimniecību klienti ST dalās divās grupās – ar vienas fāzes vai trīs fāžu pieslēgumu. Mājsaimniecības ar vienas fāzes pieslēgumu veido 74% no kopējā pieslēgumu skaita.
  • Fiksētā komponente – 1,24 eiro (bez PVN) jeb 1,50 eiro (ar PVN) - tiks piemērota ikvienai mājsaimniecībai ar vienas fāzes pieslēgumu, neatkarīgi no tā, vai elektroenerģiju tā patērē vai nepatērē.
  • Trīs fāžu pieslēgumiem tiks piemērota fiksēta maksa par vienu jaudas vienību – ampēru (A), kas mainīsies atkarībā no objektā esošās elektrības pieslēguma jaudas.
  • Aptuveni 120 tūkstoši klientu objektu ir tā dēvētie "nulles" un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
  • Līdz rudenim klienti saņems individuālu vēstuli, e-pastu par ST tarifa izmaiņām, lai izvērtētu  īpašumā pieslēgtās jaudas lielumu un izmantojamību un ietekmētu elektrības kopējā maksājuma lielumu.
  • Jūlija vidū klientiem, kuri norēķinās ar Izlīdzināto maksājumu, būs jānodod skaitītāja rādījumi, un, ja būs nepieciešams, tiks veikts izlīdzinātā maksājuma pārrēķins.

ST komunikācijas speciāliste Tatjana Smirnova skaidro, ka līdz ar jauno tarifu sistēmu, kuru Regulators apstiprināja 5. maijā, tiek paredzēts, ka elektrotīkla uzturēšanas izmaksu segšanā piedalās visi sadales sistēmas lietotāji. Līdzsvarotie sadales tarifi lielākajai daļai mājsaimniecību – ap 700 000 - šādas izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat samazinās, savukārt tā sauktajiem "0" pieslēgumiem, kas elektroenerģiju nepatērē, būs rēķina pieaugums.

Četras komponentes

Patlaban un arī pēc 1. augusta kopējo mājsaimniecības ikmēneša elektroenerģijas rēķinu veidos četras komponentes:

  • elektroenerģijas tirdzniecības cena;
  • elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumi (nodrošina ST);
  • obligātā iepirkuma komponentes;
  • pievienotās vērtības nodoklis.

ST nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam mājsaimniecību objektu. Tās ir elektrotīkla pieslēguma vietas, kurās ir uzstādīts ST elektroenerģijas skaitītājs, tāpēc vienai mājsaimniecībai var būt vairāki elektroenerģijas pieslēgumi, piemēram, ne tikai mājā vai dzīvoklī, bet arī vasarnīcā, garāžā vai saimniecības ēkā.

Mājsaimniecību klienti ST dalās divās grupās – ar vienas fāzes vai trīs fāžu pieslēgumu. Mājsaimniecības ar vienas fāzes pieslēgumu ir lielākā ST klientu daļa  - 74% no kopējā pieslēgumu skaita, un kopumā to skaits ir 760 000.

Mājsaimniecības ar trīs fāžu pieslēgumu veido 26% jeb 269 000 mājsaimniecību. Trīsfāžu pieslēgumi ar jaudu līdz 16A (apmēri) ir 5% mājsaimniecību, 20A (no 17A līdz 20A) ir 10% mājsaimniecību, 32A (no 21A līdz 32A) ir 9% pieslēgumu, bet ar jaudu 40A (no 33A un vairāk) un vairāk ir 2% mājsaimniecību.

Mājsaimniecībām informācija par sadales sistēmas pakalpojuma tarifu, fāžu skaitu un ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielumu ir pieejama tirgotāja līgumā, tirgotāja vai AS "Sadales tīkls" portālā www.e-st.lv, kā arī šo informāciju klienti var uzzināt, zvanot uz AS "Sadales tīkls" bezmaksas  informatīvo tālruni 80 200 403. Fāžu skaits norādīts arī uz elektroenerģijas skaitītāja.  

Fiksētā komponente

Fiksētā komponente – 1,24 eiro (bez PVN) jeb 1,50 eiro (ar PVN) - tiks piemērota ikvienai mājsaimniecībai ar vienas fāzes pieslēgumu, neatkarīgi no tā, vai elektroenerģiju tā patērē vai nepatērē, bet trīs fāžu pieslēgumiem tiks piemērota fiksēta maksa par vienu jaudas vienību – ampēru (A), kas mainīsies atkarībā no objektā esošās elektrības pieslēguma jaudas.

Mājokļos, kuros patēriņš ir sezonāls, no 1. augusta, pat ja elektroenerģija netiks patērēta, būs jāmaksā  maksa par pieslēguma nodrošināšanu vai maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu.

Šobrīd aptuveni 120 tūkstoši klientu objektu ir tā dēvētie "nulles" un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, turklāt pretēji mītiem un pieņēmumiem tie neatrodas tikai lauku reģionos - puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās, skaidro ST. Gaisvadu elektrolīniju kopgarums līdz šiem objektiem ir ap 3000 kilometri.

Līdzīgi kā citiem infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem, arī ST aptuveni 80% izmaksu ir fiksētas, un šie pieslēgumi ir jāuztur, jārezervē jaudas sistēmā, un tas rada izmaksas, bet šobrīd šie "nulles pieslēgumi" nesedz izmaksas, kas ir saistītas ar to uzturēšanu. Līdz ar to, ieviešot fiksētu maksu, šie pieslēgumi  piedalās ST izmaksu segšanā, norāda Regulators.

Vienas fāzes pieslēgums

Mājsaimniecībām ar vienas fāzes pieslēgumu tiks piemērota fiksētā maksa par pieslēguma nodrošinājumu 1,24 eiro (bez PVN) mēnesī un atsevišķa maksa par katras patērētās elektrības kilovatstundas (kWh) piegādi, kas ir samazināta par 22%. Šīs abas summas tiks apvienotas vienā rēķina sadaļā – sadales un pārvades pakalpojumi.

Piemēram, patlaban, izvēloties lielākā elektroenerģijas tirgotāja "Latvenergo" "Elektrum" izlīdzināto tarifu, par kWh sadali un pārvadi dažādos objektos ar atšķirīgu patēriņa lielumu ir jāmaksā vienāda maksa - 0,05640 eiro par kWh (bez PVN). No 1. augusta tā tas vairs nebūs – būs fiksēta maksa 1,24 eiro mēnesī (bez PVN) un mainīgā maksa, kas būs atkarīga no patērētajām kilovatstundām -  0,04408 eiro par kWh (bez PVN). Ja tiek patērētas 100 kWh, klientam maksa par elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumiem veidosies no fiksētās summas 1,24 eiro (bez PVN) un mainīgās daļas par 4,41 eiro (bez PVN). Jāņem vērā, ka kopējo elektroenerģijas rēķinu veido četras komponentes – elektroenerģijas cena, maksa par elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentes un pievienotās vērtības nodoklis, tādēļ pie 100 kWh patēriņa no 1. augusta kopējā mājsaimniecības rēķinā par elektroenerģiju būs pieaugums par vienu eiro centu.

Pēc ST aprēķiniem, pie salīdzinoši maza elektroenerģijas patēriņa - 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī - kopējais rēķins pieaugs par 0,23 eiro.  Pie 115 kWh patēriņa mēnesī gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro. Ja patēriņš ir 150 kWh mēnesī, rēķins samazināsies par 0,74 eiro. Ar patēriņu 300 kWh mēnesī kopējais rēķins samazināsies par 2,97 eiro mēnesī.

Trīs fāžu pieslēgums

Klientiem, kuru mājsaimniecībās ir trīs fāžu pieslēgums, tiks piemērota fiksēta maksa par vienu jaudas vienību – ampēru (A), kas mainīsies atkarībā no pieslēguma jaudas. Pieslēgumam ar 16 A elektrības pieslēguma nodrošināšanas maksa būs 3,87 eiro (ar PVN), bet ar 20 A – 4,84 eiro mēnesī (ar PVN).

Trīs fāžu pieslēguma objektos elektroenerģijas piegādes cena ir samazināta līdz 22%. Piemēram, 20 A trīsfāžu pieslēgumos ar elektroenerģijas patēriņu 100 kWh mēnesī kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro (ar PVN). Ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro (ar PVN), bet pie elektrības patēriņa 600 kWh kopējais rēķins samazināsies par 4,10 eiro (ar PVN).

Savukārt 16 A pieslēgumos ar patēriņu 100 kWh rēķins pieaugs ar 2,38 eiro (ar PVN), bet, ja tiek izlietoti 150 kWh, – pieaugs par 1,63 eiro (ar PVN).

Ik gadus atjauno 2% no kopējā elektrotīkla apjoma

Saskaņā ar jaunajiem sadales tarifiem, ar kuriem iedzīvotāji un uzņēmumi norēķināsies atbilstoši elektrotīkla pieslēguma jaudai un patēriņam, ir jāsedz elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas, skaidro ST. Ilgtspējīga tīkla attīstības minimālā prasība ir katru gadu atjaunot vismaz 2% - vidēji 1600 kilometru - no kopējā elektrotīkla apjoma, ieguldot 80 miljonus eiro. Tas ir minimālais apjoms, kuru ST ir izstrādājis kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību tīkla atjaunošanā, lai līdz 2024. gadam sasniegtu Eiropas Savienības vidējo elektroapgādes drošuma un kvalitātes līmeni.

"Tas, cik daudz un efektīvi investējam elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. Iegūtie līdzekļi no jaunajiem, līdzsvarotajiem tarifiem ļaus efektīvāk un mērķtiecīgāk modernizēt padomju laika mantojuma tīklu, kas vēl veido 50% no valsts kopējā elektrotīkla. Tas vairs neatbilst ne klientu vajadzībām un prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas patēriņa apjomam," norāda ST.

Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.

Bez diskriminācijas

Arī enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš atzīst, ka šādi sadales un pārvades tarifi bija nepieciešami. "Ja ST nepārtraukti nodrošina energoapgādes drošības noteiktos standartus visiem patērētājiem bez diskriminācijas, tad loģiski, ka patērētāji bez diskriminācijas vienam pret otru maksā par šo pakalpojumu. Tas nozīmē, ka, atrodoties vai neatrodoties savā mājsaimniecībā, apkalpošana tiek veikta nepārtraukti. Patēriņa lielums pagaidām ir reālākais indikators, lai novērtētu patērētāja kaut cik ticamu nepieciešamību pēc pakalpojuma.  Tālāk attīstoties viedo tīklu konceptam, būs iespējams izmērīt lietošanas regularitāti un šo tarifa sistēmu pilnveidot.  Pašlaik ir veikts pirmais solis taisnīgai izdevuma sadalei. Pagaidām to nevajadzētu uzskatīt kā ievērojamu avotu investīciju veikšanai, jo tad jautājumu būtu ļoti daudz, bet gan kā tarifu reformas etapu."

Informēs tirgotāji

Paredzams, ka klientus par rēķina izmaiņām drīzumā informēs arī elektroenerģijas tirgotāji.

Akciju sabiedrība "Latvenergo" jau jūnijā sāks pievērst klientu uzmanību izmaiņām ST tarifos, skaidro energouzņēmuma komunikācijas speciāliste Sandra Vējiņa. "Portālā "elektrum.lv" klients varēs izvērtēt un salīdzināt, kā izmaiņas ietekmēs viņa maksājumu un kādas ir iespējas maksājumu pat samazināt. Pakāpeniski,  līdz rudenim, individuālā vēstulē, e-pastā uzrunāsim tos klientus, kurus ietekmēs ST tarifa izmaiņas un kuri var pārvērtēt/izvērtēt  īpašumā pieslēgtās jaudas lielumu un izmantojamību un ietekmēt elektrības kopējā maksājuma lielumu. Jūlija vidū aicināsim klientus, kuri norēķinās ar Izlīdzināto maksājumu, nodot skaitītāja rādījumus un, ja būs nepieciešams, veiksim izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu. Plānots, ka izmaiņas skars arī aizsargātos lietotājus, jo no 1. augusta tiek mainīts atbalsta mehānisms ar mērķi šīm valsts noteiktajām mērķgrupām neradīt papildu izmaksas. Par izmaiņām atbalsta saņemšanā klientus informēsim rudenī."

*Aprēķinos kā elektroenerģijas cena tiek pieņemta 0,053 eiro par kWh bez PVN, un tā var atšķirties no klientu izvēlētā tirgotāja elektroenerģijas produkta cenas un tirgotāja noteiktajiem mēneša maksājumiem, par kuriem AS "Sadales tīkls" nav informācijas, tāpēc aprēķins var atšķirties no faktiskā mājsaimniecības kopējā rēķina summas.

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU