SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
30. augustā, 2017
Lasīšanai: 9 minūtes
1
1

Aizsargātajiem lietotājiem finansēs jaunus elektrības pieslēgumus

Stājas spēkā 30.08.2017.

Mājokļi, kur dzīvo sociāli maznodrošināti cilvēki, kas atbilst jaunu elektrības pieslēgumu ierīkošanas prasībām, atrodas visā Latvijā.

www.freeimages.com

Noteikta jauna elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas un finansēšanas kārtība aizsargātajiem lietotājiem. Tā paredz iespēju elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas segt no valsts budžeta līdzekļiem. Lai ierīkotu pieslēgumus 30 ēkām dažādās Latvijas vietās, varētu būt nepieciešami 375 000 eiro.
īsumā
  • Lai nodrošinātu, ka atbalsts aizsargātajiem lietotājiem sasniedz patieso mērķauditoriju un valsts budžeta līdzekļi netiek izlietoti nelietderīgi, ir paredzēti noteikti kritēriji, kuriem elektībai pieslēdzamajam objektam ir jāatbilst.
  • Pieslēgumu, kuru ierīkošanas izmaksas, ieskaitot būvprojekta izmaksas, nepārsniegs 15 000 eiro bez PVN, ierīkošanu finansēs vienādās daļās no sadales sistēmas operatora "Sadales tīkls" un valsts budžeta līdzekļiem.
  • Mājokļi, kuri atbilst noteiktajām prasībām, atrodas visā Latvijas teritorijā.
  • Viena pieslēguma ierīkošanas izmaksas svārstās no 0,5 līdz 64,24 tūkstošiem eiro.

MK noteikumi Nr. 483 "Kārtība, kādā finansē pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam lietotājam" stājas spēkā šodien.

Atbalstu jauna elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai īstenos no jau iepriekš piešķirtā ikgadējā finansējuma valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts".

Kas ir aizsargātais lietotājs

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 1. pantu aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

Lai nodrošinātu elektroenerģijas pieejamību mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem, jau kopš 2015. gada viņiem ir pieejams valsts atbalsts.

Pateicoties aizsargātā lietotāja instrumentam, Latvijā sociāli mazaizsargātajai iedzīvotāju daļai tiek nodrošināta subsidēta elektroenerģijas kopējā cena. Aizsargātajiem lietotājiem noteikts elektroenerģijas daudzums maksā iepriekšējā regulētā "starta tarifa" līmenī.  Lai nepieļautu elektroenerģijas maksājumu pieaugumu aizsargātajiem lietotājiem pēc "Sadales tīkla" sadales sistēmas pakalpojumu tarifu stāšanās spēkā, aizsargātajiem lietotājiem kompensē arī sadales sistēmas pakalpojuma maksu.

Noteikti kritēriji

Lai nodrošinātu, ka atbalsts aizsargātajiem lietotājiem sasniedz patieso mērķauditoriju un vienlaikus tiek minimizēti riski valsts budžeta līdzekļu nelietderīgai izlietošanai, ir paredzēti noteikti kritēriji, kuriem ir jāatbilst elekrtībai pieslēdzamajam objektam, skaidro Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Elita Rubesa-Voravko.

Pieslēdzamajam objektam ir jābūt mājoklim un vienīgajam aizsargātā lietotāja nekustamajam īpašumam, turklāt tam jābūt pastāvīgi apdzīvotam vismaz deviņus mēnešus gadā. MK noteikumu projekta anotācijā skaidrots, ka ar mājokli saprotama istaba vai vairākas istabas un to palīgtelpas, piemēram, vestibili un gaiteņi pastāvīgā ēkā vai tās strukturāli nodalītā daļā, kas pēc sava būvniecības vai pārbūves veida ir paredzēta vienas mājsaimniecības dzīvošanai visa gada garumā (piemēram, māja vai dzīvoklis). Tajā nav noteikti jābūt atsevišķai vannas istabai un tualetei, kas būtu pieejama tikai tā iemītniekiem. Mājoklim parasti ir noteikta adrese.

"Klientam elektrotīkla pieslēguma izbūves laikā par saviem līdzekļiem vai ar pašvaldības palīdzību jāizbūvē mājokļa iekšējais elektrotīkls."

Tādējādi ir iecerēts nodrošināt, ka valsts budžeta līdzekļi netiks nelietderīgi izmantoti sezonālas vai īslaicīgas lietošanas būvju – vasarnīca, garāža, laivas novietne, atpūtas objekts u. tml. – elektrifikācijai un mazināts risks, ka par valsts budžeta līdzekļiem tiek izbūvēti tā dēvētie tukšie pieslēgumi.

Pieslēdzamajam objektam ir jābūt arī nodotam ekspluatācijā vismaz 10 gadus pirms noteikumu stāšanās spēkā, vismaz tikpat ilgu laiku tam ir jābūt arī aizsargātā lietotāja īpašumā, kā arī tajā nekad iepriekš nedrīkst būt bijis elektroenerģijas pieslēgums. 

Nosakot šos kritērijus, valsts cenšas mazināt risku, ka atbalsta programmā tiek ļaunprātīgi iekļautas nesen uzbūvētas ēkas vai jaunbūves, vai arī par patērētās elektroenerģijas ilgstošu neapmaksāšanu atslēgtie objekti, kas uz laiku tiek reģistrēti kā aizsargājamā lietotāja statusam atbilstošas personas īpašums.

Pilnībā segs izmaksas līdz 15 000 eiro

Pieslēgumu, kuru ierīkošanas izmaksas, ieskaitot būvprojekta izmaksas, nepārsniegs 15 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ierīkošanu finansēs vienādās daļās no sadales sistēmas operatora "Sadales tīkls" un valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, ja izmaksas pārsniegs 15 000 eiro bez PVN, izdevumi virs noteiktās summas būs jāfinansē aizsargātajam lietotājam.

Pieslēguma izmaksu "griesti" izvēlēti tā apsvēruma dēļ, ka nekustamā īpašuma tirgū daudzos Latvijas novados pieejams pietiekami daudz nekustamo īpašumu (gan dzīvokļu, gan privātmāju) par cenu līdz 15 000 eiro ar jau esošu elektroenerģijas pieslēgumu. Tas nozīmē, ka no sabiedrības un atsevišķu indivīdu interešu līdzsvarošanas viedokļa šādos gadījumos samērīgāk būtu attiecīgās personas sociālās problēmas risināt ar, piemēram, pašvaldību sniegto atbalstu, skaidrots MK noteikumu projekta anotācijā.

Lielākās izmaksas – 60 000 eiro

AS "Sadales tīkls" preses sekretāre Tatjana Smirnova saka, ka mājokļi, kuri atbilst noteiktajām prasībām, atrodas visā Latvijas teritorijā. Elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas atkarīgas gan no objekta, gan no atbilstošas jaudas elektrotīkla, pie kura pieslēgumu var veikt, kā arī atrašanās vietas. Jo tālāk no elektrotīkla ir īpašums, jo lielāka ir varbūtība, ka pieslēguma maksa būs augstāka.

"Sadales tīkla" apkopotā informācija liecina, ka viena pieslēguma ierīkošanas izmaksas svārstās no 0,5 līdz 64,24 tūkstošiem eiro.

"Lielākās elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas vienam no šiem mājokļiem ir aptuveni 60 000 eiro (bez PVN). "

Lielākās elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas vienam no šiem mājokļiem ir aptuveni 60 000 eiro (bez PVN). Lai izbūvētu šo elektrotīkla pieslēgumu, no vidējā sprieguma 20 kV (kilovoltu) elektrolīnijas ir jāveic jaunas vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnijas izbūve aptuveni trīs kilometru garumā, kā arī jāizbūvē jauna transformatoru apakšstacija šī īpašuma tuvumā.

Savukārt 16 no šiem īpašumiem elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas izmaksas nepārsniegtu 15 000 eiro (bez PVN).

Ministru kabineta noteikumu projekts tika izskatīts un pieņemts šā gada 16. augustā.  Augusta beigās ST nebija saņēmis nevienu pieteikumu elektrotīkla pieslēgumam, kas atbilstu noteiktajiem kritērijiem.

Pieteicēja rīcība

Klienti pieteikumu elektrotīkla pieslēgumam var iesniegt elektroniski "Sadales tīkla" klientu portālā www.e-st.lv vai aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv, kam jāpievieno apliecinājums, ka mājoklis atbilst visām MK noteikumu prasībām un mājokļa īpašniekam ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss.

Pēc pieteikuma saņemšanas "Sadales tīkls" sagatavos un nosūtīs klientam vienošanos par elektrotīkla pieslēguma izbūvi, kurā tiks noteiktas klienta un "Sadales tīkla" veicamās darbības. Pēc vienošanās noslēgšanas energouzņēmums izsludinās atklātu iepirkuma procedūru un veiks pretendentu atlasi, lai noskaidrotu būvprojekta izstrādātāju, pieslēguma izbūves veicēju un faktiskās izbūves izmaksas. Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu un sagatavots pieslēguma līgums.

Saskaņā ar MK noteikumiem "Sadales tīklam" pirms pieslēguma līguma noslēgšanas jāpārliecinās, ka klientam nav mainījies aizsargātā lietotāja statuss un mājoklis atbilst visām noteiktajām prasībām. Ja klientam piešķirtais aizsargātā lietotāja statuss nav atcelts un mājoklis atbilst visām prasībām, ar klientu tiek noslēgts pieslēguma līgums un uzsākta elektrotīkla pieslēguma izbūve.

Klientam elektrotīkla pieslēguma izbūves laikā par saviem līdzekļiem vai ar pašvaldības palīdzību jāizbūvē mājokļa iekšējais elektrotīkls, lai pēc elektrotīkla pieslēguma darbu pabeigšanas mājokli varētu pieslēgt pie AS "Sadales tīkls" elektrotīkla un uzsākt elektroenerģijas piegādi.

Pēc elektrotīkla pieslēguma izbūves klientam jāizvēlas elektroenerģijas tirgotājs un jānoslēdz līgums, pēc kā klients var uzsākt elektroenerģijas lietošanu.

Elektrotīkla pieslēguma izbūve tiek veikta atbilstoši SPRK noteikumiem "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". Katra elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas laiks var būt atšķirīgs, jo tas ir atkarīgs no elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas sarežģītības un darbietilpības. Izbūve var ilgt no viena mēneša vienkāršākiem elektrotīkla pieslēgumiem līdz pat 10 mēnešiem sarežģītiem un darbietilpīgiem pieslēgumiem, jo šādos gadījumos būvprojekta izstrādes laiks vien var ilgt sešus mēnešus.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU