SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
10. augustā, 2016
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Būvniecība
18
43
18
43

Pārbūve dzīvoklī. Kad vajadzīga saskaņošana un atļaujas (ll)

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Daudzviet Rīgā brandmūros ir izsisti logi. Jāšaubās, vai tiem ir saņemts gan būvvaldes, gan visu nama īpašnieku saskaņojums.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Jebkuras pārbūves (kapitālā remonta) gadījumā dzīvokļa īpašnieka rīcībā obligāti ir jābūt telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai. Ir svarīgi zināt, kāda veida – nesošās vai nenesošās – ir konkrētās sienas, kuras vēlas pārbūvēt, kā arī vai telpas atrodas vēsturiskā centra ēkā un ir kultūrvēsturisks piemineklis. Par vienkāršoto pārbūvi dzīvoklī ir lasāms skaidrojuma 1.daļā "Pārbūvē dzīvokļi. Kad vajadzīga saskaņošana un atļaujas (I)".
īsumā
 • Plānojot pārbūvi, pirmais solis ir uzmeklēt sertificētu arhitektu, lai saņemtu konsultāciju, vai iecerētie būvdarbi var īstenoties.
 • Būvvaldes mājaslapā ir pieejams pēckara tipveida projektu māju, atbilstoši to numerācijai, katalogs, kurā ar atšķirīgām krāsām ir iekrāsotas nesošās un nenesošās sienas.
 • Arhitekts izskatīs dokumentus un uzzīmēs pārbūves projektu.  To atkarībā no pārbūves darbiem būs jāparaksta pasūtītājam, vajadzības gadījumā arī īpašniekam vai kopīpašniekiem.
 • Sekojoši tiks aizpildīta apliecinājuma kartes veidlapa papīra formātā. Būvvaldē būs jāiesniedz arī zemesgrāmatas kopija par īpašuma tiesībām, kā arī citi dokumenti.
 • Pēc  pārbūves darbu pabeigšanas īpašniekam personīgi ir jāgriežas VZD un ir jāpasūta jauna telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta.
 • Būvprojekts un būvatļauja nepieciešama, ja kapitālā remonta laikā tiek skartas nesošās konstrukcijas vai elementi, kurus, lai atjaunotu būvi, paredzēts nomainīt vai pastiprināt, jeb tie atrodas koplietošanas telpās.

Jābūt kadastrālās uzmērīšanas lietai

Ja ir doma uzsākt mājokļa pārbūvi, pirmais solis ir uzmeklēt sertificētu arhitektu, lai saņemtu konsultāciju, vai maz iecerētie būvdarbi var īstenoties. Dzīvokļa īpašnieka rīcībā obligāti ir jābūt telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai. Ja tā ir pazudusi, jāgriežas Valsts zemes dienestā (VZD) un jālūdz izsniegt kopiju. Tāpat būvniecības dokumentācijai jāpievieno arī telpu grupas īpašuma (zemesgrāmatas apliecība) vai lietošanas tiesību (īres līgums) dokumenti.

Arhitekts, izmantojot kadastrālās uzmērīšanas lietu – tajā var redzēt gan telpu plānojumu, gan funkcijas -, apsekos dzīvokli. Ja pēc dokumentācijas nebūs iespējams noteikt, vai siena, kuru, piemēram, ir vēlme nojaukt, ir nesošā vai nenesošā, tad uz konsultāciju tiks uzaicināts sertificēts būvinženieris un viņa slēdziens pievienots būvvaldē iesniedzamajiem dokumentiem.

Protams, daudzus interesē jautājums, vai, jau pārbūves ieceri izskatot, ir iespējams pateikt, kāda ir kura mājokļa siena? "Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, kā arī būvvaldes mājaslapā ir pieejams pēckara tipveida projektu mājām, atbilstoši to numerācijai (piemēram, tā saucamais lietuviešu projekts ir Nr. 464), AS "Pilsētprojekts" izveidots katalogs, kurā ar atšķirīgām krāsām ir iekrāsotas nesošās un nenesošās sienas.

Nekad nevajag ticēt kadastrālās uzmērīšanas lietā iezīmētajam – ja tieva svītriņa, tad nav nesoša siena, ja trekna – tad ir," brīdina sertificēts arhitekts Andis Kalniņš. "Jo padomju laikā būvētām mājām ļoti daudzas sienas ir iezīmētas tievas, bet tās nav nenesošas."

Projektu zīmēs arhitekts

Kad uzklausīts klients, iepazīti objekta dokumenti un apsekots pats pārbūves objekts, arhitekts uzzīmēs pārbūves projektu. Tas varētu ilgt no divām nedēļām līdz mēnesim un izmaksāt, sākot no 100 eiro. Ja, piemēram, tiek nojaukts tikai viens pusmetru liels pieliekamais, lai savienotu šo telpu ar vannas istabu, plānojums būs jāzīmē visam dzīvoklim.

Kad projekts uzzīmēts, pasūtītājam, vajadzības gadījumā arī īpašniekam vai kopīpašniekiem, tas būs jāparaksta.

Sekojoši tiks aizpildīta apliecinājuma kartes veidlapa papīra formā (to nevar izdarīt elektroniski).  Būvvaldē būs jāiesniedz arī zemesgrāmatas apliecības kopija par īpašuma tiesībām, kā arī citi dokumenti, kurus konkrēti paskaidros arhitekts.  Visu ar pārbūvi saistīto dokumentu veidlapas ir pieejamas būvvaldes mājaslapā.

Būvvalde dokumentus izskatīs 14 dienu laikā. Akceptējot pārbūvi, dokumentu iesniedzējam tiks izsniegta apliecinājuma karte.

Prasības kultūrvēsturiskai ēkai

Piemēram, ja dzīvoklis atrodas vēsturiskā centra ēkā un ir kultūrvēsturisks piemineklis, būs nepieciešams saskaņojums ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI).  Papildus būs jāveic fotofiksācija.

VKPAI norāda, ka nav atšķirības dokumentu iesniegšanai VKPAI, ja ēka ir vai nu valsts, vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis. Vērtējot katru šādas ēkas pārbūves gadījumu individuāli – cik būtiski iecerētie pārbūves darbi skars vēsturisko ēku –, inspekcija var arhitektam prasīt atsevišķā sējumā noformēt māksliniecisko inventarizāciju, t.i., safotografēt visus objektus, kuriem ir vēsturiska vērtība – krāsnis, griestu dekorus, rozetes, durvis, logu un durvju elementus, griestu gleznojumu utt. –, un tos pievienot pārbūves projektam.

Ja VKPAI projekta saskaņošanas gaitā secinās, ka vēsturiskā ēkā ir ielikti plastikāta logi un ir pazuduši vēsturiskie rotājumi, inspekcija pārbūvi var nesaskaņot un prasīt atsevišķi uztaisīt logu nomaiņas projektu, konkrētus elementus atjaunot.

Visu dokumentu izskatīšana VKPAI ir bez maksas, un slēdziens tiks sagatavots  mēneša laikā.

Personīgi jāgriežas VZD pēc jaunas kadastrālās uzmērīšanas lietas

Izskatot pārbūves ieceri, būvvalde apliecinājuma kartē norādīs, kādā termiņā remonts ir veicams. Parasti kā maksimālais laiks tiek noteikti divi gadi.

Kad remonts mājoklī būs pabeigts, īpašniekam personīgi būs jāgriežas VZD un jāpasūta koriģēta telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta. 25 darba dienu laikā dienesta darbinieki pārbaudīs, vai remonts ir uztaisīts saskaņā ar būvniecības dokumentāciju, un izveidos jaunu kadastrālās uzmērīšanas lietu. Ja nepieciešams, kadastrālo uzmērīšanu ar datu reģistrāciju Kadastrā var pasūtīt paātrināti, par to piemaksājot saskaņā ar VZD cenrādi.

VZD skaidro, ka atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu būs jāveic tikai tai telpu grupas daļai, kurā faktiskās izmaiņas ir notikušas. Attiecīgi mainīsies uzmērāmo kvadrātmetru skaits tāmē.

Vairumam pārbūves veicēju nav mazsvarīgi zināt dokumentācijas potenciālās izmaksas. VZD ir izveidots kalkulators orientējošas maksas par pakalpojumu aprēķināšanai. Noskaidrot aptuveno samaksu par pasūtījumu var, ievadot kalkulatorā pieprasīto informāciju par uzmērāmo objektu. Sertificēts arhitekts A. Kalniņš paskaidro, ka VZD pakalpojumu aptuvenās izmaksas var izskaitļot, piemērojot aprēķinu, apmēram 1,5 eiro par kopējās mājokļa platības kvadrātmetru.

Realitātē samaksu par pakalpojumu VZD aprēķinās atbilstoši faktiski paveiktā darba apjomam pēc tam, kad būs pabeigti kadastrālas uzmērīšanas darbi apvidū un veikta datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā.

Kad VZD izsniegs jauno kadastrālās uzmērīšanas lietu, darbu veicējam būs jādodas uz būvvaldes klientu apkalpošanas centru un jāaizpilda apliecinājuma kartes otrā daļa. Piecu dienu laikā būvvalde pārbaudīs inventarizācijas lietas atbilstību projektam un dos gala slēdzienu par pārbūves pabeigšanu.

Pašvaldības nodeva

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu", iesniedzot pirmo apliecinājuma karti būvvaldē, par to bezskaidras naudas veidā fiziskai personai būs jāmaksā 35,57 eiro,  bet juridiskai personai – 44,11 eiro. Otras apliecinājuma kartes daļas iesniegšana ir bez maksas.

Kopīpašnieku piekrišana

Ja, piemēram, dzīvoklī ir plānots mainīt logus, durvis, jumta segumu vai siltināt ēkas fasādes sienu (ja nav vēsturiskā māja ar dekoriem), ir vajadzīga fasādes apliecinājuma karte un šiem darbiem ir jābūt vairākuma – 51% - dzīvokļa īpašnieku akceptam. Izmaksas fasādes apliecinājuma kartei nav iespējams pateikt, ja nav zināma konkrēta ēkas fasāde un nepieciešamie projektēšanas darbi.

Kapitālais remonts

Būvprojekts un būvatļauja būs nepieciešama, ja pārbūves (kapitālā remonta) laikā tiks skartas nesošās konstrukcijas vai elementi, kurus, lai atjaunotu būvi, paredzēts nomainīt vai pastiprināt, jeb tie atrodas koplietošanas telpās. "Iejaukšanās ēkas nesošajās konstrukcijās, fasādē, jumta pacelšana, ieeju izveidošana pagrabā u.tml. bez saskaņota būvprojekta un būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanu ir nelikumīga," brīdina A. Kalniņš.

Piemēram, ja būvniecības laikā ir paredzēta durvju ailas izbūve nesošajā sienā vai koplietošanas inženierkomunikāciju pārbūve, vai citi mērķtiecīgi funkcionāli un tehniski uzlabojumi (piemēram, lodžijas pievienošana dzīvoklim ar sienas nojaukšanu), tad darbības būs šādas:

 • Būvvaldē būs jāiesniedz būvprojekts minimālā sastāvā (uzlabots skiču projekts);
 • Būvvalde 30 dienu laikā izsniegs būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem;
 • Tiks izstrādāts pilns būvprojekts (ja nepieciešams, tad arī ar inženierkomunikācijām);
 • Būvvaldē būs jāiesniedz būvprojekts, lai saņemtu būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 • Būvvaldē būs jāiesniedz nepieciešamā būvatļaujā minētā dokumentācija, lai saņemtu būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 • VZD būs jāpasūta inventarizācijas lieta;
 • Ja maina inženierkomunikācijas, būs nepieciešams atbilstošās institūcijas tehniskais slēdziens (piemēram, ja dzīvoklī ievelk gāzi, "Latvijas Gāzes" slēdziens);
 • Pēc būvdarbu pabeigšanas būs jānodod objekts ekspluatācijā.

Arhitekts A. Kalniņš atzīst, ka, vadoties pēc Būvniecības likuma, kapitālā remonta nosacījumi ir gana sarežģīti, laika un naudas ietilpīgi. Tāpēc pārsvarā gadījumu kapitālo remontu pasūtītājs nevar veikt pašu spēkiem, taču ir atsevišķi gadījumi, kad tas ir atļauts.

Kad pārbūvi var veikt pašu spēkiem

Būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja:

 • būvētājs savām vajadzībām būvēs, novietos, pārbūvēs, atjaunos, konservēs vai nojauks pirmās grupas ēku vai tās daļu vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku vai tās daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;
 • būvētājs savām vajadzībām veiks vienkāršoto atjaunošanu;
 • būvētājs savai pirmās grupas ēkai vai tās daļai vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamai ēkai vai tās daļai un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai veiks vienkāršotu fasādes atjaunošanu.

Piemēram, ja pārbūvējamais dzīvoklis ir trīs stāvu daudzdzīvokļu ēkā, tad pārbūves darbu veikšanai būs nepieciešama sertificēta persona. Tikai būvprojekta dokumentu sakārtošana vien bez remonta izmaksām pasūtītājam izmaksās simtos eiro.

Var saskaņot ar vienkāršotām procedūrām

Gan sertificēts arhitekts, gan būvvaldes pārstāve atgādina, ka katrs pārbūves gadījums ir jāvērtē individuāli. Ir jāvērtē, kurā gadījumā, piemēram, virtuves un viesistabas apvienošana ir iespējama vienkāršotā kārtībā, kurā, izstrādājot projektu, jo tiek skartas nesošās sienas, vai paredzēts pārvietot santehnikas mezglus. Ja jā, tad kur, kurā gadījumā nepieciešams saskaņojums ar pārējiem ēkas iedzīvotājiem, ar cik procentiem, kādi darbi paredzēti – varbūt to veikšanu iespējams saskaņot ar vairākām vienkāršotās procedūras atļaujām, un būvprojekts nav nepieciešams, kuras grupas ēka tā ir u.tml.

Kā piemēru tam, ka vairs nav vajadzīgs būvprojekts un pietiek ar kopīpašnieku balsu vairākumu un vienkāršoto atjaunošanu, Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā arhitekte – teritorijas plānotāja Brigita Rūtīte min lodžijas iestiklošanu daudzdzīvokļu ēkā. "Ir vajadzīga saskaņota skice, ko izstrādā sertificēts arhitekts, un skaidrojošais apraksts. Ja dabā kaut kas jau ir aizstiklots, būvspeciālists izvērtē, kurš ir visoptimālākais risinājums. Līdz ar to pēc šāda tipa ir jāsakārto visas šī nama lodžijas, saņemot iepriekš kopīpašnieku vairākuma piekrišanu. Un tad iznāk, ka dzīvokļa pārplānojumu kārto ar apliecinājuma karti, bet lodžijas aizstiklošana notiek pēc atsevišķa saskaņojuma, kas klientam ir vienkāršāk."

Ja dzīvokļa īpašnieks gribēs legalizēt nelikumīgu būvniecību – lodžijas aizstiklošanu, Rīgas pilsētas būvvalde skaidro, ka īpašniekam sods par patvaļīgu darbu veikšanu netiks uzlikts.

Konsultē klātienē

Ja ir neskaidrības dzīvokļa pārbūves jautājumos, iedzīvotājiem katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst.14 līdz plkst.18 ir iespējams apmeklēt Rīgas pilsētas būvvaldes speciālistus klātienē. Speciālisti, uzklausot iedzīvotāja ieceri un izvērtējot konkrēto situāciju, sniegs konsultācijas par to, kā būvdarbi ir saskaņojami.

Labs saturs
43
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI