SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
29. februārī, 2016
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
19
39
19
39

Gada ienākumu deklarācija. Kā atgūt pārmaksātos nodokļus par 2015.gadu

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

2016.gadā var deklarēt attaisnotos izdevumus par 2013. un 2014.gadu, līdz 2016. gada 16. jūnijam – par 2012. gadu.

LV portāla infografika

Vēršam uzmanību, ka rakstā esošā informācija ir sagatavota 2016. gadā!

1.martā VID sāk pieņemt gada ienākumu deklarācijas. Tās ik gadu, sākot ar 1.martu triju mēnešu laikā, jāiesniedz obligāti saimnieciskās darbības veicējiem. Savukārt iedzīvotājiem, kuri deklarē attaisnotos izdevumus pārmaksātā nodokļa atgūšanai, vairs nav tik ātru termiņu. Iedzīvotāji deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt triju gadu laikā. Taču saprotams, ka daudzi cenšas to izdarīt iespējami ātri, lai pēc trim mēnešiem atgūtu daļu no samaksātā nodokļa.
īsumā
 • Jebkurš IIN maksātājs deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem - izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. likumā noteiktos gadījumos.
 • Nodokļa maksātājs var deklarēt savus un ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus.
 • 2015.gada attaisnoto izdevumu norma – 213,43 eiro, maksājumiem par zobārstniecību un par plānoto operāciju – 23% no visas  samaksātās summas.
 • Izdevumus jāapliecina ar čekiem, kvītīm u.c. maksājumu dokumentiem.
 • Uz maksājuma dokumenta jābūt personas vārdam, uzvārdam, personas kodam.
 • Gada ienākumu deklarācija par 2015.gadu obligāta saimnieciskās darbības veicējiem.

Iespēja atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) ir paredzēta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un kārtība, kādā tas izdarāms, - Ministru kabineta noteikumos Nr.568  par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību, kā arī noteikumos Nr.336 par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Saskaņā ar likumu pārmaksātā nodokļa summa jāsaņem triju mēnešu laikā. Trīs mēnešu termiņš tiek rēķināts ne ātrāk kā no 1.marta, kas ir deklarāciju iesniegšanas sākuma diena. Loģika tajā ir tāda, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pusē, kur apstrādā deklarācijas un nosaka atmaksājamo nodokļa summu, virkne maksājumu automātiski tiek iekļauta konkrētā nodokļu maksātāja deklarācijā, tātad ir jābūt visiem datiem par iepriekšējo gadu (darba devēja, citu ienākumu izmaksātāju informācijai). Saņemot deklarācijas, VID arī pārbauda ierakstu pamatotību.

EDS – iesniegt visērtāk, bet var arī aizpildīt papīra veidlapu

Iesniegt deklarāciju visērtāk ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Par tās lietotāju ikviens var kļūt, izmantojot savu internetbanku, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto elektroniskās identifikācijas (eID) kartes viedkarti vai Latvijas Valsts radio un televīzijas centra izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti (e-parakstu). Deklarācijas iesniegšana EDS soli pa solim ir izskaidrota informatīvajos materiālos VID mājaslapā. Deklarāciju var iesniegt arī papīra formā. Veidlapas atrodamas VID mājaslapā.

Savukārt viedtālruņu un planšetdatoru cienītājiem VID aicina izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv).  Arī tajā iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet  attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galerijām. 

Iesniedzot deklarāciju elektroniski, tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju: ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Plānots, ka, sākot ar šo gadu, deklarācijā automātiski tiks atspoguļota arī tā informācija, ko par personas veiktajiem maksājumiem par izglītību VID būs iesniegušas mācību iestādes. Šāds pienākums izglītības iestādēm ir noteikts ar 2015.gada 30.novembra grozījumiem likumā. Tā kā tā ir jauna prasība, iespējams, ne visas izglītības iestādes to jau ir paguvušas izpildīt. Tāpēc deklarācijas aizpildītājam tomēr ir jāpievērš uzmanība – vai deklarācijā automātiski vispār ir atspoguļotas par izglītību samaksātās summas, kā arī tam, vai augstskolas sniegtā informācija ir precīza.

Iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, deklarācijas pielikumā D4 pašām papildus jānorāda un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis) tikai par tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nav iekļāvis deklarācijā.

Ienākumu brīvprātīga deklarēšana

Nodokļu maksātājs pārmaksāto IIN var atgūt, iesniedzot deklarāciju, ja ir maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Iesniegt deklarāciju, lai atgūtu daļu nodokļa par tēriņiem, var:

 • strādājošie;
 • pensionāri, kuru pensija ir lielāka par pensionāra neapliekamo minimumu (235 eiro mēnesī) un tiek maksāts IIN; fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji, kuri no saimnieciskās darbības ienākuma maksā pilno (23%) IIN likmi.

Nodokļu maksātājs var deklarēt arī savu ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus.

IIN maksātājam ir tiesības saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli, ja gada laikā bijuši likuma 10.pantā noteiktie izdevumi:

 • izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
 • ziedojumi un dāvinājumi;
 • iemaksas privātajos pensiju fondos;
 • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
 • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas.

Tikai no šā gada par attaisnotiem izdevumiem uzskata arī maksājumus par bērna interešu izglītību. Par 2015.gadu tie nav iekļaujami deklarācijā. Vecākiem, kuri maksā par bērnu interešu izglītību, ir jāsaglabā čeki, lai šos izdevumus norādītu 2016.gada deklarācijā, ko iesniegs 2017.gada pavasarī.

Attaisnoto izdevumu gada norma

Izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir atskaitāmi no nodokļa maksātāja gada apliekamā ienākuma. Tas nozīmē attaisnoto izdevumu summa nevar būt lielāka par to, no kuras ir maksāts nodoklis. Un arī atgūstamā nodokļa summa nevar pārsniegt taksācijas gada laikā samaksāto nodokli.

Attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir gada norma – pagājušogad 213,43 eiro pašam nodokļu maksātājam, un, ja viņš deklarē arī savu ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus, tad arī katram ģimenes loceklim attaisnoto izdevumu norma ir 213,43 eiro. Atgūstamā summa ir nodokļa likmes apmērā. Tātad no 213,43 eiro tie būs 49,09 eiro.

Katra ģimenes locekļa attaisnotos izdevumus gadā drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma vienreiz, nepārsniedzot 213,43 eiro. Tātad, piemēram, ja par ģimenes locekli gadā ir samaksāti par mācībām augstskolā 900 eiro, tad gada attaisnotajos izdevumos ir iekļaujami 213,43 eiro tikai vienam ģimenes loceklim. Pārējo attaisnoto izdevumu summu pārceļ uz diviem nākamajiem gadiem. Kā jau teikts, ja deklarāciju iesniedz EDS, no iepriekšējiem gadiem pārceltā summa tajā atspoguļojas automātiski.

Savukārt, ja ir bijuši izdevumi par zobārstu vai operāciju,  tos var deklarēt pilnā apmērā. Piemēram, ja par operāciju 2015.gadā ir samaksāti 1000 eiro, atgūstami būs 230 eiro.

Izdevumus  par zobārstu un plānotajām operācijām atšķirībā no izglītības un medicīnisko pakalpojumu izdevumiem nevar pārcelt uz nākamajiem gadiem. Ja par zobārsta pakalpojumiem samaksāti 2000 eiro, bet paša nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamais ienākums - darba alga (pēc citu likumā paredzēto summu atskaitīšanas) - ir 1800 eiro, 200 eiro nevar iekļaut attaisnotajos izdevumos. Taču šo summu (200 eiro) kā attaisnotos izdevumus var deklarēt cits ģimenes loceklis (laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni).

Neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojums gadam

Gan neapliekamais minimums, gan nodokļa atvieglojums gadam veido visu mēnešu neapliekamo minimumu un atvieglojuma summu.

Nodokļa pārmaksa veidojas arī tad, ja 2015.gadā nav strādāts pilnu gadu, līdz ar to  pilnā apmērā nav piemērots gada neapliekamais minimums (pērn tas bija 900 eiro, 75x12). Piemēram, cilvēks no 2015.gada janvāra līdz jūnijam nav strādājis, bet 1.jūlijā ir kļuvis par darba ņēmēju. Darbavietā ir piemērots neapliekamais minimums par 6 mēnešiem (no jūlija līdz decembrim – 450 eiro). Iesniedzot deklarāciju gada neapliekamā minimuma (900 eiro) piemērošanai, izveidojas nodokļa pārmaksa 23% no 450 (900-450) = 103,50 eiro. Šo pārmaksāto summu var saņemt no budžeta atpakaļ.

Tāpat, ja nodokļa maksātājs nav izmantojis gadam noteikto nodokļa atvieglojumu par apgādājamo, veidojas pārmaksa, ko atgūst, iesniedzot deklarāciju. 2015.gadā  atvieglojums par apgādājamo bija 165 eiro mēnesī, gadā – 1980 eiro. Piemēram, ja mamma pusgadu (no janvāra līdz jūlijam) ir strādājusi, viņai katru mēnesi darba devējs ir piemērojis atvieglojumu par bērnu. Ja no jūlija mamma nestrādāja, viņai ir tiesības iesniegt deklarāciju, lai piemērotu neizmantoto atvieglojuma daļu (990 eiro) par sešiem mēnešiem, un tādējādi atgūt 227,70 eiro (23% no 990).

Kam deklarāciju iesniegt nav tiesību

Iesniegt deklarāciju un attaisnotos izdevumus nevar piemērot tie iedzīvotāji, kuri 2015.gada laikā:

 • nav vispār maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • kuri 2015.gadā bija tikai mikrouzņēmumu darbinieki, patentmaksas maksātāji, saimnieciskās darbības veicēji, kuri maksājuši fiksēto ienākuma nodokli;
 • fiziskās personas, kuras maksājušas IIN samazināto likmi (10%).

Taču, ja, piemēram, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam ir bijuši izdevumi par izglītību un/vai ārstniecību, tad šos izdevumus var deklarēt cits ģimenes loceklis, ja viņš ir parastā IIN maksātājs.

Brīvprātīgās deklarācijas termiņi

Fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību un vēlas iesniegt deklarāciju par 2015.gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem, var to izdarīt no 2016.gada 1.marta līdz pat 2019.gada 17.jūnijam.

Visa 2016.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2013. un 2014.gadu, bet līdz 2016.gada 16.jūnijam – vēl arī par 2012.gadu.

SD veicējiem obligāts termiņš: 1.marts-1.jūnijs

VID atgādina, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, gada ienākumu deklarācija par 2015.gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS, no 2016.gada 1.marta līdz 1.jūnijam (ieskaitot).

Deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem no 2016.gada 1.marta līdz 1.jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

 • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),
 • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),
 • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015.gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
 • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākums no dividendēm, ienākums no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,
 • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā VID aicina iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā "Uzdot jautājumu VID".

Labs saturs
39
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI