SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
12. februārī, 2015
Lasīšanai: 15 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-pakalpojumi
7
7

Jauni pakalpojumi VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Nodokļu maksātājiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir pieejami vairāki jauni un interesanti pakalpojumi. Papildus tam, turpinot attīstīt EDS kā saziņas platformu, VID sola šī gada laikā piedāvāt vēl vairākus jaunus un noderīgus pakalpojumus.
īsumā

EDS - pieejama jebkuram nodokļu maksātājam.

Sistēmā atrodas:

  • algas nodokļa grāmatiņas;
  • var iesniegt deklarācijas, EDS obligāts - saimnieciskās darbības veicējiem;
  • deklarāciju iesniegšanas kalendārs;
  • atgādinājumi par nodokļu samaksas termiņiem un summām;
  • nodokļu parādu kalkulators;
  • plānos - informācija par nodokļu pārmaksām;
  • plānos - jauni pārskati par vidējo stundu tarifa likmi uzņēmumā un valstī.

VID EDS sistēma lielas vizuālas un saturiskas pārmaiņas piedzīvoja 2014.gada vidū, ieviešot elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas un tādējādi no šauri specializētas vietnes (ko pārsvarā lietoja grāmatveži saziņai ar VID) aizvien vairāk kļūstot par visu nodokļu maksātāju portālu, kas orientēts ne tikai uz grāmatvežiem un darba devējiem, bet arī uz darba ņēmējiem.

EDS loma likumu ietvarā

Nodokļu maksātāju – gan fizisko, gan juridisko personu - tiesības un pienākumus attiecībās ar nodokļu administrāciju regulē likuma "Par nodokļiem un nodevām" 4.nodaļa, savukārt VID pienākumus un tiesības – šī paša likuma 5.nodaļa. Šī likuma 15.panta 1.daļas 3.punkts nosaka, ka,  iesniedzot deklarācijas un informatīvās deklarācijas, nodokļu maksātājiem jāizmanto EDS. VID uzsver, ka prasību par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanu elektroniskajā formā var neievērot tikai tās fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību.

Lai kļūtu par EDS lietotāju, kopš 2014.gada 1.jūnija vairs nav nepieciešams slēgt speciālu līgumu ar VID: par EDS lietotāju var kļūt ikviens nodokļu maksātājs, izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu, tas ir, piekļuvei EDS sākotnēji izvēlēties Latvija.lv ikonu, nākamajā solī savas identitātes apstiprināšanai izmantot kādu no Latvijas kredītiestāžu internetbanku autentifikācijas iespējām un tālāk - nākamajā solī - apstiprināt sevi kā EDS lietotāju, VID sistēmā ievadot prasīto personisko kontaktinformāciju.

Fiziskas personas, tas ir, ne tikai saimnieciskās darbības veicēji, bet arī ikviens darba ņēmējs šādā veidā EDS var izveidot savu - fiziskās personas – profilu, kurā var gan iesniegt deklarācijas  (un tā daļēji atgūt likuma "Par iedzīvotāju nodokli" 10.pantā  atrunātos attaisnotos izdevumus par izglītības un medicīnas pakalpojumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos u.tml), gan arī EDS sadaļā "Pārskati (NMDS)" redzēt VID rīcībā esošās ziņas par sevi, piemēram, reģistrācijas datus, darbavietas un nodarbinātības periodus, kā arī darba devēja pārskatos sniegto informāciju.

"Par EDS lietotāju var kļūt ikviens nodokļu maksātājs, izmantojot portālu www.latvija.lv."

Fiziskajai personai EDS sadaļā "NMDS" pieejamā nodokļu  informācija ir darba devēju aprēķinātais ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās, darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un darba devēju ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Savukārt fiziska persona, kas vienlaikus ir arī juridiskas personas amatpersona saskaņā ar Uzņēmumu reģistra (UR) datiem, tādā veidā savam EDS pārlūkam var pievienot vai noņemt jaunu profilu jeb nodokļu maksātāju  – attiecīgo juridisko personu. Uz amatpersonu izmaiņām UR, VID EDS automatizēti reaģē, ja fiziskā persona izvēlas pieslēgties EDS  ar www.latvija.lv piedāvāto autentifikācijas līdzekli. Ņemot vērā to, ka VID un UR informācijas apmaiņa notiek reizi diennaktī, nakts laikā, UR reģistrētās izmaiņas EDS nav pieejamas uzreiz, bet ar vienas dienas nobīdi.

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta 2. un 3.daļu, dokuments, kas paziņots, izmantojot EDS, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Jauns pakalpojums: "luksofors" aizņemtajiem un aizmāršām

No pagājušā gada decembra gan komersantiem, gan fiziskajām personām EDS ir pieejama informācija par deklarāciju iesniegšanas plānu jeb Deklarāciju iesniegšanas kalendārs. Tajā uzskatāmi, izmantojot krāsainu "luksofora principu", ir attēlota informācija par  nokavētajām deklarācijām, par drīzumā iesniedzamajām un arī par tālākā nākotnē iesniedzamajām deklarācijām, kā arī to iesniegšanas termiņiem. Minētā informācija kalendārā redzama par aktuālo gadu un arī par trim iepriekšējiem gadiem.

Tiesa, VID informē, ka šobrīd tehnisku iemeslu dēļ var būt nesakritības nodokļu maksātāja deklarāciju iesniegšanas plānā un brīdināšanā par laikā neiesniegtajām deklarācijām. Tāpēc  gadījumos, ja deklarācijas ir iesniegtas termiņā, VID aicina atgādinājumiem par neiesniegtajām deklarācijām nepievērst uzmanību.

Attīstot Deklarāciju kalendāra pakalpojumu, VID 2015.gada laikā plāno ieviest atgādinājumu sistēmu par nodokļu samaksas termiņiem un summām, proti, līdzās paziņojumam Deklarāciju kalendārā divas dienas pirms nodokļu samaksas termiņa iestāšanās uz EDS lietotāja e-pasta adresi (to, kas norādīta sadaļā "Sarakste ar VID") tiks nosūtīts atgādinājuma paziņojums.

Nodokļu nomaksas ziņotājs: no "tikai parādiem" uz "arī pārmaksām"

Jau visu pagājušo gadu nodokļu maksātāji VID EDS automatizēti tiek brīdināti par aktuālajiem nodokļu parādiem, tostarp kavējuma un soda naudām, ja parāds pārsniedz 15 eiro. Attiecībā uz jūnija un decembra mēnešiem ir īpaša kārtība – šajos mēnešos brīdinājums par aktuālajiem nodokļu parādiem tiek rādīts no 1 centa.

Tiesa, parāda kopsummā un tā detalizācijā nav iekļauti apturētie nodokļu parādi (kuriem saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pantu ir pārtraukta nokavējuma naudas aprēķināšana tiesiskā aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa gadījumos; nodokļu parādi, attiecībā uz kuriem piemērots nodokļu atbalsta pasākums; nodokļu parādi, kuriem piešķirts samaksas termiņpagarinājums un muitas parādi).

Tāpat kā līdz šim, nodokļu maksātāji pārskatu veidā EDS sadaļā "NMDS" joprojām var apskatīties atlikumu vēsturi (pēc nodokļu maksātāja reģistrācijas VID struktūrvienības un VID Akcīzes pārvaldes datiem); budžeta maksājumu nomaksas stāvokli (pēc VID Akcīzes pārvaldes datiem); budžeta maksājumu nomaksas stāvokli (pēc muitas datiem); budžeta maksājumu nomaksas stāvokli (pēc reģistrācijas VID nodaļas datiem).

Papildus tam kopš 2014.gada 1.oktobra EDS Nodokļu parāda paziņojumā līdzās parāda detalizācijai ir pieejams arī nodokļu parādu kalkulators. Ar tā palīdzību ikviens nodokļu parādnieks var precīzi aprēķināt nodokļu parāda summas – gan kopsummu, gan detalizēti - prognozēto vērtību uz noteiktu datumu nākotnē, ņemot vērā visus nodokļu parāda summu ietekmējošos faktorus.

Attīstot nodokļu nomaksas ziņošanas pakalpojumu, VID šī gada laikā plāno informāciju – kas pašreiz aptver tikai parādus - papildināt ar informāciju par nodokļu pārmaksām. Arī pārmaksas, tāpat kā parādi, tiks piedāvātas detalizēti pa nodokļu veidiem.

Pašreiz, lai uzzinātu informāciju par nodokļu maksātāja veiktajām pārmaksām, to iespējams apskatīties augstāk minētajos EDS sadaļas "NMDS" pārskatos. Lai fiziska persona (par sevi) vai juridiskās personas amatpersona uzzinātu "NMDS" esošos datus, pieslēdzoties ar www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem, nekādas papildu darbības nav jāveic. Savukārt, ja izvēlas autentificēties ar VID piešķirto lietotājvārdu un paroli, aizpildot "Iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju (-iem)", jāizpilda arī aile "lietotāji NMDS". Papildus tam pilnvarotajām personām vēl arvien ir jāiesniedz pilnvara, kas apliecina viņu tiesības skatīties sadaļā "NMDS" pieejamos pārskatus.

Darbaspēka izmaksu salīdzinājums: uzņēmumā un valstī kopumā 

2014.gada 16.oktobrī spēkā stājās grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas cita starpā arī nosaka: no 2015.gada 1.augusta visiem valsts un pašvaldību iepirkumu pretendentiem jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī. Šajā kontekstā VID strādā pie jauniem pārskatiem EDS lietotājiem, tos solot nodot 2015.gada 1.jūlijā.

Jaunajos pārskatos EDS plānots attēlot vidējo stundu tarifa likmi uzņēmumā, vidējo stundu tarifa likmi valstī un aprēķinātos 80% no vidējās stundu tarifa likmes valstī, salīdzinot un attēlojot rezultātu ar vidējo stundu tarifa likmi uzņēmumā.

Minētie dati tiks apkopoti, izmantojot darba devēju VID iesniegtās ziņas par darba ņēmējiem. Tādējādi visiem valsts un pašvaldību iepirkumu pretendentiem tiks nodrošināta iespēja objektīvi novērtēt savu atbilstību Publisko iepirkumu likumā noteiktajam kritērijam, uzsver VID.

"Dokuments, kas paziņots EDS, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas."

Taču VID vērš uzmanību, ka jau šobrīd publiski ir pieejama informācija par vidējām algām nozarē. Proti, VID mājaslapas sadaļā "Noderīgi / Statistika/ Darba ņēmēju un fizisko personu ienākumi" ir pieejama informācija par darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem nozarēs, atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim par pēdējiem 9 mēnešiem. Savukārt mājaslapas sadaļā "Noderīgi / Profesiju atalgojums" pieejama informācija par darba ņēmēju mēneša vidējo atalgojumu un stundas tarifa likmi atbilstoši profesiju klasifikatoram (izslēdzot profesijas, kurās darba vietu skaits nepārsniedz 10) pa mēnešiem.

PVN datu paškontroli sāk ar "baltā saraksta" uzņēmumiem

2012.gada 1.jūlijā VID uzsāka Padziļinātās sadarbības programmu (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību") ar mērķi veicināt sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu un programmas dalībniekam solot arī dažādas priekšrocības.

Kopš 2014.gada beigām Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem, kā arī to nozaru asociāciju uzņēmumiem, ar kurām VID ir noslēgtas sadarbības vienošanās par godīgas konkurences un nodokļu nomaksas veicināšanu nozarē, EDS ir pieejami pieci jauni pārskati par šo uzņēmumu un viņu darījumu partneru pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijās norādīto datu neatbilstību. VID uzsver, ka pārskatos apkopotā informācija ļaus komersantiem pašiem vieglāk izsekot, vai viņu un darījumu partneru deklarācijās ir korekti atspoguļoti savstarpējie darījumi un laikus konstatēt kāda darījumu partnera iespējamo negodprātību, un izvērtēt turpmāko sadarbību ar šo darījumu partneri.

Pašreiz pakalpojuma attīstība tiek turpināta, lai šī gada laikā šādus pašus PVN pārskatus nodrošinātu visiem nodokļu maksātājiem.

Suflieris valsts amatpersonām

VID ir vienkāršojis arī deklarāciju iesniegšanu EDS valsts amatpersonām. Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšana izriet no likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.nodaļas. Tagad, iesniedzot valsts amatpersonas deklarāciju kādā no likumā noteiktajiem gadījumiem, pēc attiecīgās sadaļas atvēršanas tajā iespējams ielasīt to informāciju, kas par minēto personu pieejama dažādos valsts nozīmes reģistros un oficiālajās datubāzēs, piemēram, informācija par personai piederošajiem zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, par personai piederošajiem Latvijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem u.c.

Papildu iespējas un motivācija komersantiem

Lai gan Gada pārskatu likuma 66.pants nosaka, ka gada pārskata dokumentus VID jāsniedz papīra formā vai elektroniski, VID aicina komersantus gada pārskatus iesniegt elektroniski: iesniedzot gada pārskatus EDS, no šī gada visa uzņēmuma iepriekšējā gada pārskatā sniegtā informācija tajā ielasīsies automātiski un automātiski arī tiks konvertēta uz eiro. Respektīvi, iesniedzot gada pārskatu par 2014.gadu elektroniski, visa 2013.gada pārskatā norādītā informācija tajā ielasīsies automātiski un arī automātiski tiks konvertēta uz eiro (līdz šim uzņēmumam tā bija jāievada manuāli).

Lai palīdzētu nodokļu maksātājiem plānot un ietaupīt laiku, 2015.gada pirmajā pusē EDS lietotājiem ir arī plānots nodrošināt iespēju sagatavot nodokļu un informatīvās deklarācijas vēl pirms termiņa beigām, taču norādot sistēmā laiku, kad tās iesniedzamas. Vienlaikus tiks nodrošināta arī iespēja deklarācijās attēlot lielāku ierakstu skaitu pēc nodokļu maksātāja paša izvēles (šobrīd iespējams aizpildīt 10 ierakstus un tad jāpārslēdzas uz nākamo lapu).

"Kur siers, tur pele"

VID par EDS uzlabojumiem un pilnveidošanu vairākkārt ir saņēmis dažādas balvas, sākot no 2007.gada, kad ieguva galveno Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju balvu "Platīna peli" kategorijā "ePārvalde un pakalpojumi". 

2013.gada decembrī VID īstenotais projekts "Vienkāršotā Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)" kļuva par biznesa laikraksta "Dienas Bizness" un portāla www.db.lv lasītāju balsojuma uzvarētāju. Lasītāji novērtēja to, ka, sākot ar 2013.gada 1.martu, EDS ir pieejama vienkāršota gada ienākumu deklarācijas fiziskajām personām aizpildīšana ar vedņa palīdzību, nodrošinot lietotājam pielāgotu datu ievades formu, kā arī automātisku VID rīcībā esošās informācijas (ienākumu, attaisnoto izdevumu atlikumu) norādīšanu aizpildāmajā formā.

Savukārt 2014.gada decembrī VID pieteiktais projekts "Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) izstrāde" ieguva godalgu "Platīna pele 2014". Savukārt "Nodokļu maksātāju paziņošanas sistēma (NMAS) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)" novērtēta ar Atzinības rakstu par izcilu sniegumu.

"Uz sirdi caur vēderu"

VID vadība uzskata, ka klienta sadarbībai ar nodokļu administrāciju jākļūst pēc iespējas vienkāršākai un ērtākai. Tādēļ EDS pastāvīgi tiek uzlabota un modernizēta – ne tikai, lai nodokļu maksātāji varētu pildīt nodokļu saistības atbilstoši normatīvo aktu prasībām, bet arī lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu nodokļu un muitas saistību izpildi.

EDS pirmsākumos bija iespējams iesniegt tikai daļu no normatīvajos aktos noteiktajiem pārskatiem, deklarācijām, tagad, izmantojot EDS, VID ir iespējams iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un EDS ir kļuvis par VID un nodokļu maksātāju elektroniskās saziņas platformu, jo katram EDS lietotājam sistēmā ir izveidota pastkaste, uz kuru ir iespējams nosūtīt VID izdotos administratīvos aktus, lēmumus, dokumentus (vēstules, pieprasījumus) un citu informāciju.

Plašāka informācija par VID EDS pieejama VID mājaslapā sadaļā "Elektroniskās deklarēšanas sistēma". VID aicina arī pieteikties VID jaunumiem mājaslapā un saņemt informāciju par EDS jaunākajām iespējām savā e-pastā.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI