SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Platace
LV portāls
09. jūlijā, 2013
Lasīšanai: 9 minūtes
6
6

Ko drīkst ievest Latvijā no valstīm, kuras atrodas ārpus ES (I)

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ar nodokli neapliek tādu preču importu, ko fiziska persona ieved personīgajā bagāžā no valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības.

LV portāla infografika

Atvaļinājuma laikā dodoties ceļojumā uz kādu valsti, kura atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) robežām, pastiprināti ir jāievēro drošas ceļošanas ieteikumi, arī iegādājoties dažādas preces. Jāatceras, ka ne visas iegādātās preces būs iespējams ievest Latvijā, tādēļ šajā skaidrojumā sīkāk izklāstīts, ko drīkst ievest Latvijā no valstīm, kuras atrodas ārpus ES.
īsumā

Preču ievešana Latvijā no valstīm, kuras ir ārpus ES:

 • ar nodokli neapliek personīgo bagāžu, ja tā iepriekš ir izvesta no valsts;
 • ar nodokli neapliek preces, ja tās nepārsniedz noteikto kopējo preču vērtību;
 • no akcīzes nodokļa noteiktā apjomā atbrīvo tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus, degvielu;
 • ne biežāk kā reizi septiņās dienās persona drīkst ievest akcīzes preces noteiktā apjomā bez nodokļa nomaksas;
 • ievedot vairāk par noteikto, prece ir jādeklarē un jānomaksā nodokļi;
 • ievesto preci nedrīkst izmantot komerciālām vajadzībām.

Preces, kuras neapliek ar nodokli

Atgriežoties Latvijā no valsts, kura neatrodas Eiropas Savienībā, ir jārēķinās ar dažādu preču ievešanas nosacījumiem. Šā gada 1.janvārī stājās spēkā Pievienotās vērtības nodokļa likums, kurā noteiktas nodokļa likmes un atbrīvojumi no nodokļa.

Šā likuma 53.panta 10.daļa norāda, ka ar nodokli neapliek tādu preču importu, ko fiziska persona ieved personīgajā bagāžā no valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības. Taču pastāv nosacījums - tikai tādā gadījumā, ja persona šādu preču importu neveic komerciālā nolūkā.

Par personīgo bagāžu šā likuma izpratnē saprot bagāžu, ko persona uzrāda muitas iestādēm iebraukšanas brīdī, kā arī bagāžu, ko persona vēlāk uzrāda tām pašām muitas iestādēm, pierādot, ka šī bagāža izbraukšanas brīdī ir reģistrēta kā līdzvedama bagāža sabiedrībā, kas nodrošina ceļojumu (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53.panta 11.daļa).

Personīgajā bagāžā vestās preces neapliek ar nodokli, ja persona ievēro šādus nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai:

 • preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz:
   
  • 210 latu, ja ceļotājs ieceļo pa sauszemi,
  • 300 latu, ja ceļotājs ieceļo ar gaisa transportu vai jūras transportu;
 • personām, kas jaunākas par 15 gadiem, neatkarīgi no ieceļošanas veida preču kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz 200 latu (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53.panta 14.daļas 1-2.punkts).

Vienas preces vērtību nedala un preču kopējā vērtībā neiekļauj:

 • tās personīgās bagāžas vērtību, ko ceļotājs ieved uz laiku vai ieved atpakaļ pēc pagaidu izvešanas;
 • personas personiskajām vajadzībām nepieciešamo zāļu vērtību;
 • tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53.panta 14.daļas 3.-4.punkts).

Kad akcīzes preces atbrīvo no nodokļa nomaksas

Pastāv arī vairāki ierobežojumi atsevišķu preču grupu pārvietošanai pāri valsts robežai. Ar nodokli neapliek tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko persona ieved personīgajā bagāžā, taču tikai tādā gadījumā, ja persona ievēro likuma "Par akcīzes nodokli" nosacījumus un šo preču ievešanas daudzuma ierobežojumus.

Likuma "Par akcīzes nodokli" 21.panta 4.daļa paredz, ka bez nodokļu nomaksas savam patēriņam persona drīkst ievest šādas preces noteiktā apjomā.

 • Tabakas izstrādājumus, ja fiziskā persona ceļo ar gaisakuģi:
   
  • 200 cigaretes vai
  • 100 cigarillas, vai
  • 50 cigāri, vai
  • 250 g smēķējamās tabakas.

Iepriekš minētie tabakas izstrādājumi drīkst būt jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus.

"Ar nodokli neapliek tādu preču importu, ko fiziska persona ieved personīgajā bagāžā."

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šo situāciju skaidro ar piemēru. Tas ir, teiksim, 100 cigaretes (50% no atļautā cigarešu daudzuma) un 50 cigarillas (50% no atļautā cigarešu daudzuma).

 • Tabakas izstrādājumus, ja fiziskā persona neceļo ar gaisakuģi:
   
  • 40 cigaretes vai
  • 20 cigarillas, vai
  • 10 cigāri, vai
  • 50 g smēķējamās tabakas.

Arī šajā gadījumā iepriekš minētie tabakas izstrādājumi drīkst būt jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus.

 • Alkoholiskos dzērienus:
   
  • viens litrs alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu virs 22 tilpumprocentiem vai nedenaturēta etilspirta ar spirta saturu 80 procenti vai vairāk vai
  • divi litri alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu līdz 22 tilpumprocentiem, izņemot negāzēto vīnu un alu;

  Iepriekš minētie alkoholiskie dzērieni drīkst būt jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus;

  • četri litri negāzētā vīna un 16 litri alus.
 • Bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ievērojot likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktos nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai. Ievedot no valstīm, kuras atrodas ārpus ES, bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ir jāievēro arī  noteiktie pārtikas preču ievešanas daudzuma ierobežojumi. Personīgajā bagāžā nekomerciālos nolūkos drīkst ievest  pārtikas preces, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus, ja to kopējais svars nepārsniedz 10 kg.
 • Degvielu, kas atrodas transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē un degvielas pārvietojamās tvertnēs, – ne vairāk kā 10 litru vienam transportlīdzeklim.

Jāņem vērā, ka akcīzes preces drīkst ievest tikai nekomerciāliem mērķiem, tostarp braucot ar sauszemes bezsliežu transportlīdzekli.

Likuma "Par akcīzes nodokli" 21.panta 4.3punkts paredz, ka akcīzes preces minētajos apjomos drīkst ievest tikai tādā gadījumā, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • tā nenotiek regulāri (ne biežāk kā vienu reizi septiņās dienās);
 • akcīzes preces paredzētas fiziskās personas personīgai vai ģimenes lietošanai.

Personām jāievēro, ka akcīzes preču nodokļu atvieglojumus neattiecina uz precēm, kas vestas no šādām teritorijām: Helgolandes sala un Bizingenas teritorija (Vācijas Federatīvajā Republikā); Livinjo, Kampjoni d'Italia un Lugāno ezers Itālijas teritoriālajos ūdeņos (Itālijas Republikā); Seūtu, Melilju un Kanāriju salas (Spānijas Karalistē); Francijas Republikas aizjūras departamenti (Francijas Republikā); Ālandu salas (Somijas Republikā); Normandijas salas (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un Francijas Republikā) (likuma "Par akcīzes nodokli" 2.panta 3.1daļa).

Ja vēlas ievest vairāk, nekā atļauts

VID informē: vedot pāri robežai preces, kuru vērtība vai daudzums pārsniedz noteikto robežlielumu, tās ir jādeklarē un jāmaksā muitas un pievienotās vērtības nodoklis, kā arī akcīzes nodoklis par akcīzes precēm.

Ja personīgās bagāžas patiesā vērtība nepārsniedz 700 eiro (aptuveni 491,96 lati), personai ir tiesības piemērot muitas nodokļa vienoto procentuālo likmi 2,5% apmērā no preču muitas vērtības.

Ja ievedamo preču vērtība pārsniedz minēto summu, ievedmuitas nodoklis ir atkarīgs ne tikai no preces vērtības, bet arī no tā, kāda veida prece tā ir. Nodokļi tiks iekasēti, pamatojoties uz konkrētās preces muitas tarifa likmi. Vienoto likmi nepiemēro tabakai, tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.

Aprēķinātais nodoklis ir jāsamaksā pirms muitas procedūras pieteikšanas muitas iestādē un pirms akcīzes preču laišanas brīvā apgrozībā (likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta 2.daļa).

Ja robežu šķērso ar transportlīdzekli

Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 "Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas personīgajā bagāžā pārvietojamās akcīzes preces" ir skaidrota kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces, kuras persona pārvieto personīgajā bagāžā. Šīs akcīzes preces ir alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un degviela.

"Ievedot Latvijā akcīzes preces biežāk nekā septiņās dienās vienu reizi vai arī pārsniedzot noteikto daudzumu, preces ir jādeklarē un jāmaksā nodokļi."

Ievedot Latvijā šīs akcīzes preces biežāk nekā septiņās dienās vienu reizi vai arī pārsniedzot noteikto daudzumu, preces ir jādeklarē un jāmaksā attiecīgie nodokļi: akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un muitas nodoklis.

Personai, kura ieceļo Latvijā, autoceļa robežšķērsošanas vietā ir jāaizpilda akcīzes preču pārvietošanas paziņojums (MK noteikumu 1.pielikums).

Sods par pārkāpumu

Ja persona apiet muitas kontroli vai noslēpj preces vai citas vērtības no kontroles, vai nedeklarē, vai izmanto viltotus muitas vai citus dokumentus, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.12pants paredz, ka fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 50 līdz 500 latiem, konfiscējot šīs preces vai citas vērtības un to pārvietošanai izmantoto transportlīdzekli vai bez tā konfiskācijas.

Savukārt saskaņā ar Krimināllikuma 190.pantu, ja iepriekš minēto darbību rezultātā ir radīts būtisks kaitējums, personu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Turpmāk vēl.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU