SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
04. jūlijā, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
1
5
1
5

Jauni noteikumi par pastā neizsniegtiem sūtījumiem

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Pirms starptautiska pasta sūtījuma nosūtīšanas ir jāpārbauda, vai izvēlēto priekšmetu attiecīgajā valstī ir atļauts ievest. Pretējā gadījumā adresāts šo sūtījumu nesaņems.

Evija Trifanova/ LETA

Diemžēl ne vienmēr pa pastu nosūtītā vēstule vai paka sasniedz adresātu. Tam par iemeslu var būt dažādi apstākļi. Tādēļ vienmēr ir būtiski sekot līdzi, vai sūtījums atbilst noteikumiem, jo tas ir priekšnosacījums, lai tas sasniegtu adresātu.
Kāds ir nesaņemto sūtījumu liktenis? Ministru kabinets ir apstiprinājis jaunus noteikumus pasta komersantu rīcībai ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un rīcībai ar pasta sūtījumu pēc uzglabāšanas termiņa beigām.
īsumā
Grozījumi noteikumos par pastā neizsniegtiem sūtījumiem:

 • pasta sūtījumu var nosūtīt atpakaļ sūtītājam ar norādi „adresāts nav sasniedzams";
 • pasta sūtījumu var nosūtīt atpakaļ sūtītājam ar norādi "adresāts atteicies saņemt sūtījumu";
 • neizsniegtos sūtījumus pastā glabā vienu mēnesi;
 • pēc mēneša sūtījumus turpina uzglabāt vēl vienu gadu speciālā vietā;
 • sūtītājs var saņemt atpakaļ savu sūtījumu, iesniedzot iesniegumu;
 • sūtītājam saņemot atpakaļ sūtījumu, ir jāmaksā par tā uzglabāšanu;
 • pēc gada neizņemtos sūtījumus realizē vai iznīcina.

Ministru kabinets (MK) šā gada 25.jūnijā pieņēma grozījumus MK 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem".

Jaunie noteikumi stājās spēkā šā gada 28.jūnijā, taču jau ar jaunu nosaukumu. Tagad tie saucas "Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar to saturu".

Noteikumu projekta anotācijā ir minēts, ka izstrādātā tiesību akta projekta mērķis ir noteikt regulējumu, kas nosaka pasta komersanta rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem gadījumos, kad adresāts atteicies saņemt pasta sūtījumu vai pasta sūtījumā norādītajā adresē pastkastīte nav uzstādīta, ir bojāta, nav identificējama vai nav pieejama. Tāpat noteikumos minēts termiņš, cik ilgi pasta komersantam jāglabā neizsniegtie pasta sūtījumi pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, un skaidrots, kas notiek ar pasta sūtījumu pēc minētā termiņa beigām.

Situācijas, kad pasta sūtījumi netiek piegādāti

Pasta sūtījumu uzskata par neizsniegtu, ja nav iespējams to izsniegt adresātam šādu iemeslu dēļ:

 • pasta sūtījums izņemts no vēstuļu kastītes, uz tā nav adreses, adrese ir nepilnīga vai saīsināta;
 • persona, kurai pasta sūtījums izsniedzams pret parakstu, nav sastopama vai neatrodas pasta sūtījumā norādītajā adresē, kas nav pasta pakalpojumu sniegšanas vieta, un atstātajā paziņojumā noteiktajā termiņā nav ieradusies pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, lai saņemtu tai adresēto pasta sūtījumu;
 • adresāts atteicies saņemt pasta sūtījumu;
 • pasta sūtījums nav apmaksāts vai ir apmaksāts daļēji, un sūtītājs vai adresāts atteicies apmaksāt nesamaksāto daļu;
 • pastkastīte nav uzstādīta, ir bojāta, nav identificējama vai nav pieejama (Pasta likuma 13.2panta 1.daļa).

Situācijas var būt dažādas, kādēļ adresāts sev domāto sūtījumu nesaņem. Vairāk par tām stāsta VAS "Latvijas Pasts" sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Plone. "Latvijas Pasta" darbinieki ir novērojuši situācijas, kad iedzīvotāji savas neuzmanības vai nezināšanas dēļ vēlējušies nosūtīt vēstules, uz kurām uzlīmētas neatbilstoša nomināla pastmarkas. Ja uz vēstules ir uzlīmēta neatbilstoša nomināla pastmarka, adresātam Latvijā ir jāpiemaksā par sūtījuma saņemšanu. Ja saņēmējs atsakās to darīt, vēstule ceļo atpakaļ pie sūtītāja, ja uz tās ir norādīta atpakaļsūtīšanas adrese.

Tādēļ "Latvijas Pasts" atgādina, ka gadījumos, kad klients vēstulē vēlas pārsūtīt vairākus priekšmetus, sūtījumu pirms ievietošanas vēstuļu kastītē būtu jānosver, jo to, kādas nominālvērtības pastmarku izvēlēties, ietekmē sūtījuma svars.

"Sūtījumus šķiro pēc pasta indeksiem: neprecīzi norādīts indekss var būt iemesls sūtījuma ilgākai ceļošanai. "

Par izplatītāko iemeslu, kādēļ sūtījums nesasniedz adresātu vai sasniedz ar novēlošanos, Z.Plone min neprecīzi norādītu adresi vai nenorādītu adresātu. Tā kā "Latvijas Pastā" sūtījumus šķiro pēc pasta indeksiem, neprecīzi norādīts indekss var būt iemesls sūtījuma ilgākai ceļošanai.

Vēl viens būtisks iemesls, kādēļ var kavēties korespondences piegāde, ir bojātas pastkastītes vai to neatbilstošs izvietojums un izmērs. Ir gadījumi, kad pastkastītes nav vispār, tās nevar identificēt, tās ir bojātas vai ir neaizslēgtas. Šķērslis sūtījuma saņemšanai noteikti būs arī pārāk maza izmēra pastkastīte vai tās novietojums nepiemērotā un grūti pieejamā vietā.

"Latvijas Pasts" atgādina, ka tiem adresātiem, kuri savas pastkastītes nav novietojuši saskaņā ar MK 2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.782 "Kārtība, kādā izvieto un noformē pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, pasta tīkla piekļuves punktus, pastkastīšu punktus un pastkastītes" vai kuru pastkastītes ir bojātas, pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pasta sūtījumus nepiegādāt, bet izsniegt pēc pieprasījuma vai ievietot tos abonenta kastītē pasta nodaļā, ja adresātam tāda ir.

Grozījumi noteikumos par neizsniegtiem pasta sūtījumiem

Minētajos MK 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 ar to grozījumiem ir izveidota jauna sadaļa – "Rīcība ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem". Šīs sadaļas 3.1punkts noteic, ka pasta sūtījumu nekavējoties nosūta atpakaļ sūtītājam:

 • ar norādi "adresāts nav sasniedzams" – ja pasta sūtījumā norādītajā adresē pastkastītes nav, tā ir bojāta, nav identificējama vai nav pieejama. Pasta komersants pavaddokumentos izdara rakstveida atzīmi par pastkastītes stāvokli, pasta sūtījuma piegādes datumu un laiku un šo informāciju glabā vienu gadu;
 • ar norādi "adresāts atteicies saņemt sūtījumu" – ja adresāts atteicies saņemt pasta sūtījumu. Pasta komersants pavaddokumentos izdara rakstveida atzīmi par neizsniegšanas iemeslu un šo informāciju glabā vienu gadu.

Savukārt pasta sūtījumus, kurus nenosūta atpakaļ sūtītājam, pastā uzglabā noteiktu termiņu. MK noteikumu 3.2punkts paredz: ja pasta komersants nav noteicis citu pasta sūtījuma glabāšanas termiņu, neizsniegto pasta sūtījumu glabā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vismaz vienu mēnesi. To dara šādās situācijās, ja:

 • pasta sūtījums izņemts no vēstuļu kastītes un uz tā nav adresāta adreses, adrese ir nepilnīga vai saīsināta;
 • persona, kurai pasta sūtījums izsniedzams pret parakstu, nav sastopama un pastkastītē atstātajā paziņojumā noteiktajā termiņā nav ieradusies pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, lai saņemtu viņai adresētu pasta sūtījumu; neatrodas pasta sūtījumā norādītajā adresē.

Savukārt situācijā, ja par pasta sūtījumu nav samaksāts vai ir samaksāts daļēji un sūtītājs vai adresāts atteicies samaksāt nepieciešamo summu, pasta sūtījumu iznīcina un sūtītājam iemaksāto summu par pasta pakalpojumu neatdod (3.6punkts).

Neizsniegtos sūtījumus glabā vienu gadu

Pēc viena mēneša termiņa beigām neizsniegto vēstuļu korespondences sūtījumu pasta komersants nosūta atpakaļ sūtītājam, uz sūtījuma norādot neizsniegšanas iemeslu. Ja neizsniegto vēstuļu korespondences sūtījumu nevar nogādāt atpakaļ (uz tā nav norādīta sūtītāja adrese; adrese ir nepilnīga vai saīsināta) pasta sūtījumu atver, lai noskaidrotu sūtītāja adresi (3.3-4punkts).

"Neizsniegtās pasta pakas glabā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vismaz vienu mēnesi. "

Savukārt pārējos neizsniegtos pasta sūtījumus, kuri pēc glabāšanas termiņa beigām pasta pakalpojumu sniegšanas vietā nav nosūtīti atpakaļ sūtītājam, un izņemtos priekšmetus pasta komersants glabā īpaši iekārtotā glabāšanas vietā - ne ilgāk par vienu gadu. Bet no pasta sūtījuma izņemtās monētas un banknotes, jebkura veida vērtspapīrus (čekus), dārgmetālus, dārglietas un juvelierizstrādājumus glabā attiecīgo standartu prasībām atbilstošā seifā.

Sūtītājs var saņemt atpakaļ savu sūtījumu vai izņemtos priekšmetus, iesniedzot pasta komersantam pamatotu iesniegumu. Ja sūtītājs pusgada laikā neiesniedz iesniegumu, tādā gadījumā pasta komersants atkārtoti nosūta sūtītājam informāciju ar aicinājumu saņemt sūtījumu pasta komersanta telpās.

Lai sūtītājs saņemtu glabāšanā nodotos neizsniegtos pasta sūtījumus un izņemtos priekšmetus vai atlīdzību par pārdotiem neizsniegtiem pasta sūtījumiem un izņemtiem priekšmetiem, sūtītājam būs jāmaksā par šo pasta sūtījumu un priekšmetu glabāšanu un realizāciju.

Pēc glabāšanas termiņa beigām

Neizsniegtos pasta sūtījumus uzglabā gadu. Pēc šī termiņa beigām minētos sūtījumus realizē vai iznīcina. Iepriekš minēto noteikumu 41.punkts noteic, ka no glabāšanā nodoto neizsniegto pasta sūtījumu un izņemto priekšmetu reģistra izslēgtos priekšmetus pasta komersants realizē pats vai noslēdz ar komersantu vai institūciju līgumu par priekšmetu realizāciju.

"Sūtītājs var saņemt atpakaļ savu sūtījumu vai izņemtos priekšmetus, iesniedzot pasta komersantam pamatotu iesniegumu. "

43.punkts paredz, ka priekšmetus, kurus nevar realizēt, kā arī priekšmetus, ar kuru realizāciju saistītie paredzamie izdevumi pārsniedz ieņēmumus, iznīcina vai nodod bez atlīdzības valsts vai pašvaldības iestādei vai citām personām lietošanai.

No neizsniegto pasta sūtījumu realizācijas iegūtos naudas līdzekļus pasta komersants ieskaita savos ieņēmumos, savukārt neizsniegtās pastkartes, vēstules, kā arī bojātos un mazvērtīgos priekšmetus iznīcina.

MK noteikumos ietverts arī šāds punkts: "Sūtītājam ir prasījuma tiesības saņemt naudu, kura iegūta pēc neizsniegto pasta sūtījumu vai izņemto priekšmetu realizācijas."

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU