SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Platace
LV portāls
05. jūnijā, 2013
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
1
18
1
18

Ko drīkst un ko nedrīkst sūtīt pa pastu?

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Valstīs ir dažādi noteikumi un ierobežojumi pasta sūtījumu saturam, tādēļ pirms preces pasūtīšanas internetā vai paciņas nosūtīšanas uz ārzemēm ir jāpārliecinās, vai nepastāv kādi ierobežojumi. To ir iespējams izdarīt "Latvijas Pasta" mājaslapā www.pasts.lv.

FOTO: SXC

Šobrīd arvien populārāka kļūst preču pasūtīšana gan vietējos, gan ārzemju interneta veikalos, saņemot pasūtījumu pastā. Taču patērētājs savu preci var arī nesaņemt, jo pastāv dažādi ierobežojumi pa pastu sūtāmajam saturam. Tādēļ LV portāls sīkāk skaidro, kādu pasta sūtījumu saturu drīkst un kādu nedrīkst sūtīt pa pastu?
īsumā

Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt:

 • narkotiskās vai psihotropās vielas;
 • pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus;
 • ja ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;
 • ja izvešana no Latvijas vai apgrozība Latvijā ir aizliegta;
 • ja savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var nosmērēt vai sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas;
 • sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas vielas un infekciozas vielas;
 • naudu, monētas, banknotes;
 • ja pārsūtīšanas aizliegums noteikts normatīvajos aktos medicīnas vai transporta jomā;
 • dzīvniekus.

Pa pastu sūtīt aizliegts

Pasta sūtījumu aizliegumus un ierobežojumus paredz vairākas starptautiskas institūcijas. Pasaules Pasta savienības noteikumi attiecas uz visiem sūtījumiem. Starptautiskā gaisa transporta asociācija (IATA) nosaka aizliegumus preču pārvadātājiem gaisa satiksmē, piemēram, nedrīkst sūtīt aerosolu baloniņus, ugunsnedrošus vai magnetizētus priekšmetus. Pasta sūtījumu ierobežojumus un aizliegumus paredz arī katras valsts prasības, likumi un noteikumi.

Latvijā Pasta likumā ir noteiktas prasības attiecībā uz ierobežojumiem un aizliegumiem priekšmetu un vielu pārsūtīšanai pasta sūtījumos, kas ir saskaņā ar Pasaules pasta konvenciju. Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Rumba norāda, ka katra valsts var noteikt papildu aizliegumus un ierobežojumus Pasaules pasta konvencijā noteiktajam. Par to attiecīgās valsts izraudzītais pasta operators paziņo Pasaules Pasta savienības Starptautiskajam birojam, kas savukārt informē par to citas valstis, izdodot apkārtrakstus. 

Pasta likuma 24.pants paredz vairākus aizliegumus attiecībā uz pasta sūtījumu saturu. Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt:

 • narkotiskās vai psihotropās vielas;
 • pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus;
 • priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;
 • priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas vai apgrozība Latvijā ir aizliegta;
 • priekšmetus vai vielas, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var nosmērēt vai sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas;
 • pastkartes vai vēstules ar kārtējās un privātās sarakstes pazīmēm, kas liecina, ka ar šīm pastkartēm vai vēstulēm apmainās personas, kuras uz sūtījuma nav norādītas kā sūtītājs un adresāts;
 • sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas vielas un infekciozas vielas;
 • naudu, monētas, banknotes un jebkura veida vērtspapīrus (čekus);
 • priekšmetus un vielas, kuru pārsūtīšanas (pārvadāšanas) aizliegums noteikts normatīvajos aktos medicīnas vai transporta (aviācijas) jomā;
 • dzīvniekus.

Tā kā katra valsts var piemērot savus ierobežojumus un aizliegumus, tie starp valstīm ir atšķirīgi. R.Rumba informē: lai Latvijas iedzīvotāji varētu uzzināt, ko drīkst un ko nedrīkst sūtīt pasta sūtījumā uz konkrēto valsti, kā arī ar nosūtīšanu saistītos nosacījumus, VAS "Latvijas Pasts", kas ir Latvijā izraudzītais pasta operators attiecībās ar citu valstu pasta operatoriem, savā mājaslapā ir ievietojis Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatu, kurā ir norādīta informācija par katru valsti. Ar šo sarakstu var iepazīties arī visās pasta nodaļās.

Izņēmumi aizliegumiem

Priekšmetiem un vielām, ko ir aizliegts pārsūtīt, ir noteikti arī izņēmuma gadījumi. Pasta likuma 25.pants paredz izņēmumus aizliegumiem attiecībā uz pasta sūtījumu saturu. Atsevišķos gadījumos drīkst pārsūtīt:

 • priekšmetus vai vielas, ja ir ievēroti izņēmumi, kas paredzēti normatīvajos aktos medicīnas vai transporta (aviācijas) jomā;
 • naudu, monētas un banknotes, jebkura veida vērtspapīrus (čekus), dārgmetālus, dārglietas un juvelierizstrādājumus drīkst pārsūtīt apdrošinātos pasta sūtījumos;
 • mušas no Drosophilidae dzimtas, kuras cita citai biomedicīniskiem pētījumiem pārsūta oficiāli atzītas organizācijas, zīdtauriņu kāpurus, bites un dēles drīkst pārsūtīt pasta sūtījumos (izņemot apdrošinātos sūtījumus).

VAS "Latvijas Pasts" sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Plone norāda: "Tā kā pasta sūtījumos uz Latviju naudu pārsūtīt ir aizliegts, tādēļ aicinām klientus izmantot starptautiskos naudas pārvedumus vai Western Union naudas pārvedumu pakalpojumu ar "Latvijas Pasta" starpniecību."

Ierobežojumi sūtījumos ar aviopastu

Pārrobežu sūtījumos atsevišķi noteikumi pastāv sūtījumos ar aviopasta starpniecību.

"Latvijas Pasta" pārstāve skaidro: "Ar aviopasta starpniecību nedrīkst sūtīt virkni sadzīvē pieprasītu priekšmetu, piemēram, smaržas, preces ar baterijām un šķiltavas. Ir valstis, no kurām Latvijā šādus sūtījumus ir iespējams saņemt pa sauszemes ceļiem, piemēram, Vācija, Polija u.c. valstis. Taču ir virkne valstu, kuru vienīgais iespējamais savienojums ar Latviju ir aviosatiksme.

"Ar aviopasta starpniecību nedrīkst sūtīt virkni sadzīvē pieprasītu priekšmetu, piemēram, smaržas, preces ar baterijām un šķiltavas."

"Latvijas Pasts" ir saskāries ar gadījumiem, kad vairāki interneta veikali, kas atrodas valstīs, kuru vienīgais savienojums ar Latviju ir aviosatiksme, par to neinformē savus klientus, tādējādi no klientiem iekasē naudu un neatļautās preces sūta vienkāršos sūtījumos, riskējot, ka muitā vai pārbaudē pirms lidojuma tās var konfiscēt. Rezultātā klients sūdzas par pasta darbību, kurš it kā kaut ko nav piegādājis, kaut gan konkrētā prece pilnīgi pamatoti ir konfiscēta vēl ilgi pirms nonākšanas Latvijā."

IATA ir noteikusi deviņas preču klases, kuras ir aizliegts nosūtīt ar aviotransportu:

 • sprāgstvielas;
 • saspiestas gāzes (ugunsnedrošas un viegli uzliesmojošas), piemēram, uzpildītas šķiltavas;
 • viegli uzliesmojošus šķidrumus, piemēram, tīrīšanas līdzekļus;
 • ugunsdrošas cietas vielas, piemēram, sērkociņus;
 • oksidējošas vielas, piemēram, matu krāsas;
 • toksiskas (indīgas) vielas, piemēram, medikamentus, kas satur psihotropas vielas;
 • infekciozas vielas;
 • radioaktīvas vielas;
 • korodējošās vielas, piemēram, termometrus un nagu lakas noņēmējus.

Valstu saraksts, ar kurām Latvijai sūtījumus pārvadā ar aviosatiksmes starpniecību, ir pieejams Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Patērētājam ir jāņem vērā, ka pirms reģistrēta sūtījuma nosūtīšanas uz ārvalstīm pasta darbinieks sūtījuma saturu pārbaudīs.

Z.Plone norāda: "Uzņēmums nevar uzņemties atbildību par tādu reģistrētu sūtījumu satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri pasta komersantam nodoti slēgtā veidā un kuru saturs pieņemot nav pārbaudīts. Sūtījumu satura pārbaude nepieciešama sūtījumu kvalitatīvas piegādes nodrošināšanai. "Latvijas Pasts" reģistrē visus paku sūtījumus uz ārvalstīm, piešķirot katram no tiem svītrkodu un nodrošinot to izsekojamību visos sūtījumu pārkraušanas posmos, kā arī kompensācijas saņemšanu sūtījuma bojājuma vai pazušanas gadījumā atbilstoši Pasaules pasta konvencijai.

Ja konstatē aizliegtu pasta sūtījuma saturu

Pasta likuma 26.pants nosaka: ja pasta darbinieks konstatē, ka sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, tas:

 • aptur šādu pasta sūtījumu nosūtīšanu adresātam;
 • izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus;
 • paziņo sūtītājam par pasta sūtījuma nosūtīšanas apturēšanu, priekšmetu, vielu vai dzīvnieku izņemšanu no pasta sūtījuma un turpmāko rīcību ar tiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Ja pasta darbinieks konstatē, ka pasta sūtījums satur:

 • narkotiskās vai psihotropās vielas;
 • pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus;
 • sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas vielas un infekciozas vielas;
 • ja ir aizdomas, ka pasta sūtījums satur neidentificētu vielu jebkurā tās agregātstāvoklī (piemēram, cieta viela, pulverveida viela, šķidrums, gāze), kuras izcelsme nav zināma,
 • tādā gadījumā pasta darbinieks sūtījumu neatver, bet par to nekavējoties informē Valsts policiju.

Z.Plone uzsver, ka pasta komersants neatbild par pasta sūtījuma nepiegādāšanu adresātam, ja pasta sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus un tā tālākā nosūtīšana ir apturēta. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc sūtījuma satura pārbaude uzreiz pasta nodaļā ir klientam izdevīga. Šādā situācijā neatļautos priekšmetus, piemēram, smaržas, medikamentus, elektroierīces, baterijas, atdod klientam, taču, tos atrodot jau kādā no tālākajiem sūtījuma pārsūtīšanas un pārbaudes posmiem, piemēram, kravu aģentūrā, muitā vai sanitārajā robežinspekcijā, var konfiscēt automātiski.

"„Latvijas Pasts” reģistrē visus paku sūtījumus uz ārvalstīm, piešķirot katram no tiem svītrkodu un nodrošinot to izsekojamību visos sūtījumu pārkraušanas posmos, kā arī kompensācijas saņemšanu sūtījuma bojājuma vai pazušanas gadījumā."

Viņa informē, ka ir bijuši gadījumi, kad pat pēc sūtījumu satura pārbaudes pasta nodaļā rentgena pārbaudē pirms sūtījumu nodošanas aviokompānijai ir atrastas gan narkotiskās vielas, gan potenciāli sprādzienbīstami priekšmeti. Šādā gadījumā tiek apdraudēta ne tikai cilvēku un sūtījumu drošība, bet arī visu kravu atgriež "Latvijas Pastam" atkārtotai pārbaudei, ciešot klientiem un pasta sūtījumu piegādes kvalitātei.

Pasta sūtījums jāpārbauda pasta darbinieka klātbūtnē

Dodoties uz pasta nodaļu saņemt reģistrētu starptautisku sūtījumu, ir jāievēro vairāki apstākļi. Z.Plone iesaka: "Sūtījuma saturu ir nepieciešams pārbaudīt pasta darbinieka klātbūtnē tā saņemšanas brīdī. Ja sūtījums neatbildīs tā deklarētajam saturam klāt pievienotajos dokumentos – tiks konstatēts iztrūkums, bojājums, svara neatbilstība u.tml. – visas pretenzijas varēs fiksēt īpašā aktā, kuru parakstīs pasta darbinieks un ko tālāk nosūtīs preču izsūtītājvalsts pasta uzņēmumam. Šādā gadījumā preču nosūtītājs varēs vērsties pie attiecīgā pasta uzņēmuma, kuram no "Latvijas Pasta" būs saņemts apstiprinājums par konstatēto bojājumu vai iztrūkumu, un pretendēt uz atbilstošu kompensāciju. Diemžēl neatbilstības un bojājumus no pasta puses nav iespējams konstatēt, ja sūtījums jau aiznests mājās un izpakots bez pasta darbinieka klātbūtnes."

Labs saturs
18
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI