SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Vineta Vilcāne
speciāli LV portālam
07. decembrī, 2015
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
15
15

Lai vēstule sasniegtu saņēmēju, adrese jānorāda korekti

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Lai adresāts saņemtu sūtījumu, ir precīzi jānorāda adrese. Nedrīkst aizmirst arī par atpakaļadresi – personas adresi, kura nosūta vēstuli, pastkarti u.c. sūtījuma veidus.

LV portāla infografika;
Designed by Freepik

Saziņai arvien vairāk izmantojam e-pastus un sociālos tīklus. Ar roku rakstīta vēstule, apsveikuma atklātnīte svētkos vai pastkarte no ceļojuma kļuvusi par īpašu uzmanības žestu. Ierasti nosūtīto vēstuļu skaits pieaug Ziemassvētku laikā.
Lai vēstule sasniegtu savu adresātu, korekti jānorāda saņēmēja adrese un tajā nedrīkst ievietot priekšmetus, kuru sūtīšana, izmantojot konkrēto sūtījuma veidu, ir liegta. Jāņem vērā, ka adresātu nesasniegušās vēstules, pastkartes un citu pasta sūtījumu saturu iznīcina.
īsumā
 • Nosūtāmās pastkartes minimālais izmērs ir 9x14 cm, maksimālais – 12x23,5 cm.
 • Vēstules minimālais izmērs ir 9x14 cm, garuma, platuma un biezuma izmēru summai jābūt līdz 90 cm, un lielākais izmērs drīkst būt līdz 60 cm. Vēstules maksimālais svars nedrīkst pārsniegt  2 kg.
 • Vēstuļu korespondences sūtījumos gan aizliegts, gan nav droši ievietot naudu, uzrādītāja vērtspapīrus, dārgmetālus, dārglietas un juvelierizstrādājumus.
 • Sūtot pastkarti vai vēstuli Latvijas teritorijā, kā pirmais rakstāms adresāta vārds un uzvārds, tad iela, mājas nosaukums vai numurs, dzīvokļa numurs, tad pilsēta vai ciems, pagasts, novads, tad pasta indekss.
 • Saņēmēja adrese jānorāda uz aploksnes puses, kurā nav atlokāmas malas, apakšējā labajā daļā vai centrā.

Ne visu drīkst sūtīt vēstulē

Pasta likumā ir definēts, kas ir vēstule un pastkarte. Pastkarte ir adresēts rakstveida paziņojums, kuru pārsūta bez ievietošanas aploksnē. Līdz ar to ar pastkartes saturu var iepazīties ikviens, kura rokās tā nonāk, līdz sasniedz adresātu. Vēstule ir aploksnē ievietots rakstveida ziņojums vai citādi noformēts pasta sūtījums ar rakstveida ziņojumu, kas jāpiegādā uz sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma norādīto adresi.

Sūtīt ir atļauts dažāda izmēra pastkartes un vēstules. Pastkartes minimālais izmērs ir 9x14 cm, maksimālais – 12x23,5 cm. Arī vēstules minimālais izmērs ir 9x14 cm. Savukārt vēstulēm garuma, platuma un biezuma izmēru summai jābūt līdz 90 cm, un lielākais izmērs drīkst būt līdz 60 cm. Vēstulēm noteikts arī maksimālais svars, tas nedrīkst pārsniegt divus kilogramus.

Aploksnē nebūt nedrīkst sūtīt visu, kas tajā izmēra dēļ ir ieliekams. Vēstulēs ir atļauts sūtīt personīgo saraksti, apsveikumu kartiņas, fotogrāfijas, kurām var pievienot iespieddarbus, piemēram, kalendārus vai žurnālus. Šokolāde pēc savas formas šķiet piemērota ievietošanai aploksnē un jauks pārsteigums saņēmējam, bet to šādā veidā sūtīt nedrīkst.

"Pareiza sūtījuma noformēšana nodrošina ātru un precīzu piegādi."

Sīku, neplīstošu priekšmetu un preču, piemēram, konfekšu, rotaļlietu un apģērbu, sūtījuma piegādei vispiemērotākā ir sīkpaka. Pakās var sūtīt arī plīstošus priekšmetus, izvēloties atbilstošu pakalpojumu. "Paku saturu var arī apdrošināt, un apdrošinājuma pakalpojuma maksa ir tikai 0,02% no apdrošinājuma summas. Piemēram, nosūtot sūtījumu papildus tarifa maksai, apdrošinot sūtījumu par 100 eiro, būs jāpiemaksā tikai 2 eiro. Pasta komersants ir pilnībā atbildīgs par sūtījumu, tā apdrošināšanas vērtības apjomā," informē "Latvijas Pasta" pārstāve Eva Puriņa.

Īpaši "Latvijas Pasts" uzsver, ka vēstuļu korespondences sūtījumos aizliegts ievietot naudu, uzrādītāja vērtspapīrus, dokumentus, dārgmetālus, dārglietas un juvelierizstrādājumus. Sūtījumos konstatējot aizliegtas preces un priekšmetus, tajā skaitā naudu, kompetentās iestādes tos var konfiscēt. Starptautiskajos sūtījumos ir vēl virkne priekšmetu, kurus liegts iesūtīt izsniegšanas valstī un kurus aizliegts izsūtīt no Latvijas. Papildu informācija pieejama "Latvijas Pasta" mājaslapā.

Adrese jāpieraksta pareizi

Lai adresāts saņemtu sūtījumu, ir precīzi jānorāda adrese. Nedrīkst aizmirst arī par atpakaļadresi – personas adresi, kura nosūta vēstuli, pastkarti u.c. sūtījuma veidus.

Adreses pieraksts uz iekšzemes sūtījumiem

Sūtot pastkarti vai vēstuli pa Latviju, jāievēro īpaša secība. Kā pirmais rakstāms adresāta vārds un uzvārds, iela, mājas nosaukums vai numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta vai ciems, pagasts, novads, pasta indekss. Ja nav zināms pasta indekss, to var precizēt "Latvijas Pasta" mājaslapas sadaļā "Pārbaudīt adresi". Adreses pierakstā var būt abonenta kastīte, kā arī sūtījumu var adresēt uz pieprasījumu pasta nodaļā, teikts pasta mājaslapā. Adreses pierakstā izmantojami arī saīsinājumi:

 • aiz pagasta nosaukuma – pag.;
 • aiz novada nosaukuma – nov.;
 • aiz ciema nosaukuma saīsinājumu nelieto.

Adreses pieraksts uz pārrobežu sūtījumiem

Uz starptautiskajiem sūtījumiem adrese jāraksta ar latīņu burtiem un arābu cipariem, atbilstoši saņēmējvalsts valodas atveidei ar latīņu burtiem. Valsts nosaukums rakstāms drukātajiem burtiem saņēmējvalsts, angļu vai franču valodā. Jāatceras, ka, sūtot vēstuli uz Amerikas Savienotajām Valstīm, visa adrese jāraksta ar drukātajiem burtiem.

Pareiza sūtījuma noformēšana nodrošina ātru un precīzu piegādi. Adrese jāraksta skaidri un bez labojumiem, kā arī adresi nedrīkst rakstīt ar zīmuli. Iekšzemē vēstuli pasta pakalpojumu sniedzējs piegādā trīs darba dienu laikā, bet prioritāru sūtījumu jau nākamajā darba dienā.

Saņēmēja adrese jānorāda aploksnes puses, kurā nav atlokāmas malas, apakšējā labajā daļā vai centrā. Sūtītāja adrese jānorāda aploksnes pirmās puses (puses, kurā norādīta saņēmēja adrese) augšējā kreisajā stūrī vai otrajā aploksnes pusē (pusē, kurā ir atlokāmā mala) augšējās daļas centrā.

Sūtot vēstuli Latvijas teritorijā un precīzi nenorādot adresi, tā visdrīzāk sasniegs adresātu, ārzemēs gan nē. "Latvijas teritorijā pastnieki bieži vien pazīst savus klientus un piegādā sūtījumu īstajam adresātam pat, ja iztrūkst kāda adreses daļa, savukārt ārvalstīs šādus sūtījumus gandrīz vienmēr nosūta atpakaļ izsūtītājam," skaidro E.Puriņa.

Primāri vēstuļu šķirošana notiek pēc pasta indeksa, tādēļ tā ir ļoti svarīga adreses sastāvdaļa. Ja indekss norādīts nekorekti, sūtījuma ceļš līdz adresātam ir ilgāks. Sūtījumus ar nekorektu adresi, piemēram, adresi, kas dabā neeksistē, nosūta atpakaļ sūtītājam. Ja sūtītāja adrese nav norādīta, sūtījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzglabā un vēlāk iznīcina.

Adresātu nesasniegušās vēstules iznīcina

Ir iespējams sūtīt vienkāršu un ierakstītu pastkarti, vēstuli vai apdrošinātu vēstuli. Ierakstītu pastkarti un vēstuli un apdrošinātu vēstuli adresātam izsniedz pret parakstu par saņemšanu. Vienkāršo vēstuli un pastkarti iemet adresāta pastkastītē. Ja sūtītājam ir svarīgi zināt par sūtījuma piegādi adresātam, tad ir jāizmanto šis pasta piedāvātais pakalpojums.

Lai arī cik amizanti tas neizklausītos, vēstule pirms sūtīšanas jānosver. Tas jādara, lai varētu zināt, kāda nomināla pastmarka jālīmē uz sūtījuma. Cena ir atkarīga no svara, klases un sūtījuma veida. Ja pastmarka būs ar mazāku nominālo vērtību, vēstule atgriezīsies pie sūtītāja vai adresātam būs jāpiemaksā starpība.

Saskaņā ar pasta piegādes nosacījumiem nepilnīgi apmaksātu iekšzemes vienkāršo pastkarti un vēstuli izsniedz adresātam, iekasējot no viņa iztrūkstošo samaksas daļu, kā arī piemaksu saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem. Nepilnīgi apmaksātu starptautisko vienkāršo pastkarti, vēstuli atgriež sūtītājam bez pastmarku dzēšanas, iekasējot piemaksu saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem.

"Nepilnīgi apmaksātas vēstules un pastkartes adresātu var nesasniegt."

Ja par vēstuli, pastkarti nav samaksāts vai ir samaksāts daļēji un sūtītājs vai adresāts atteicies samaksāt nepieciešamo summu, pasta sūtījumu iznīcina saskaņā ar MK noteikumiem Nr.493 "Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar to saturu". Šādā gadījumā sūtītājam netiek atdota samaksātā summa par pasta pakalpojumu, norāda "Latvijas Pastā".

Pasta likuma 13.2 pantā noteikts, kādus sūtījumus uzskata par neizsniegtiem, un tos visus iznīcina, ievērojot MK noteikumus Nr.493.

Pasta sūtījumu uzskata par neizsniegtu, ja nav iespējams to izsniegt adresātam šādu iemeslu dēļ:

 • pasta sūtījums izņemts no vēstuļu kastītes, uz tā nav adreses, adrese ir nepilnīga vai saīsināta;
 • persona, kurai pasta sūtījums izsniedzams pret parakstu, nav sastopama vai neatrodas pasta sūtījumā norādītajā adresē, kas nav pasta pakalpojumu sniegšanas vieta, un atstātajā paziņojumā noteiktajā termiņā nav ieradusies pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, lai saņemtu tai adresēto pasta sūtījumu;
 • adresāts atteicies saņemt pasta sūtījumu;
 • pasta sūtījums nav apmaksāts vai ir apmaksāts daļēji, un sūtītājs vai adresāts atteicies apmaksāt nesamaksāto daļu;
 • pastkastīte nav uzstādīta, ir bojāta, nav identificējama vai nav pieejama.

Līdz ar to par vēstules saņemšu daļēji ir atbildīgs arī pats adresāts, uzturot savu pastkastīti kārtībā.

Vēstule Ziemassvētku vecītim

Nosūtīto vēstuļu skaits, salīdzinot ar laiku, kad mūsu ikdienā tik lielā mērā nebija ienācis internets, ir samazinājies. Tomēr Ziemassvētki un Jaunais gads ir tie svētki, kad vēstuļu sūtīšanas tradīcija vēl nav izzudusi un gribam sev mīļos iepriecināt ar siltiem vārdiem atklātnītē.

"Latvijas Pasta" dati liecina, ka pagājušā – 2014.gada decembrī nosūtīto pastkaršu un vēstuļu skaits bija augstākais pēdējo četru gadu laikā. Salīdzinot ar 2013.gada decembri, Latvijā nosūtīto pastkaršu skaits pieauga par 15%, bet uz ārvalstīm – pat par 19%. Savukārt pa Latviju nosūtīto vēstuļu skaits pieauga par 23%. Arī šogad decembrī tiek prognozēts vēstuļu un pastkaršu apjoma pieaugums.

Apsveikumu un dāvanu izsūtīšanu nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdī. "Latvijas Pasts" atgādina, ka pēdējais sūtījumu piegādes datums pirms Ziemassvētkiem ir 23.decembris, pirms Jaunā gada – 30.decembris. Līdz ar to, lai apsveikumu svētkos saņemtu laicīgi, tas jānosūta ne vēlāk kā 21. vai 22.decembrī, savukārt pirms Jaunā gada – 28. vai 29.decembrī.

Savukārt tie, kas tic svētku brīnumam, ir aicināti rakstīt un nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim. Savukārt bērnu vecākiem jāpārliecinās, vai adrese norādīta precīzi un uzlīmēta atbilstoša nomināla pastmarka.

Vēstules var sūtīt:

Ziemassvētku vecīša adrese:

Ziemassvētku vecītis Rūķupē

Ziemupes pasts,

Vērgales pagasts,

Pāvilostas novads,

Latvija

LV-3463

Santa Klausa adrese:

Santa Claus

Arctic Circle

96930

Rovaniemi

Finland

Salatēva adrese:

162390

Россия

Вологодская область

Город Великий Устюг

Дом Деда Мороза

Labs saturs
15
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI