SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
23. oktobrī, 2012
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Valsts pārvalde
2
2

Kā atgūt naudu par neizmantotu braukšanas biļeti

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ja biļete braucienam reģionālajā sabiedriskajā transportā nav izmantota, iztērēto naudu ir iespējams atgūt daļēji vai pilnībā.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV portāls

Pasažierim ir tiesības nodot transporta biļeti pirms brauciena, atgūstot visu vai daļu tās cenas. Ir atsevišķi gadījumi, kad pasažieris var atgūt naudu arī tad, ja viņš braucienā nedodas, bet biļeti nodot pēc tam. Pārvadātājam ir pienākums kompensēt pasažiera zaudējumus tad, ja viņš tos cietis šā pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ.
īsumā
  • MK noteikumi Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" nosaka, kā rīkoties pasažierim, ja viņš vēlas nodot neizmantotu biļeti, kas iegādāta braucienam reģionālajā starppilsētu nozīmes vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā ar autobusu vai ar vilcienu.
  • Izpildot noteiktus nosacījumus, iztērētos līdzekļus iespējams saņemt atpakaļ daļēji vai pilnībā.


Ministru kabineta noteikumi Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" nosaka, kā rīkoties pasažierim, ja viņš vēlas nodot neizmantotu biļeti, kas iegādāta braucienam reģionālajā starppilsētu nozīmes vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā ar autobusu vai ar vilcienu.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā ir teikts, ka reģionālais starppilsētu nozīmes maršruts ir maršruts, kas nodrošina pārvietošanos valsts teritorijā galvenokārt no vienas administratīvās teritorijas uz administratīvo teritoriju citā plānošanas reģionā vai savieno republikas pilsētas. Piemēram, starppilsētu nozīmes maršruts ir Valmiera-Rēzekne, Rīga-Daugavpils utt.

Savukārt reģionālais vietējās nozīmes maršruts nodrošina pārvietošanos viena novada administratīvajā teritorijā, no šā novada uz tuvākajām apkārtējām teritorijām vai uz citu novadu plānošanas reģiona robežās, piemēram, Gulbene-Zeltaleja-Stāmeriena, Ogre-Madliena-Suntaži, Bauska-Misa-Vecumnieki utt.

Ja braucienā nedodas – naudu atmaksā

Ja pasažieris neizmanto iegādāto biļeti braukšanai reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī, viņam ir tiesības nodot to atpakaļ biļešu tirdzniecības vietā un iztērētos līdzekļus saņemt atpakaļ daļēji vai visā pilnībā.

Pasažieriem jāielāgo, ka biļete vienmēr jānodod tajā tirdzniecības vietā, kur tā nopirkta, vai pārvadātāja noteiktā vietā. Par biļetes nodošanu un noteiktās naudas summas atmaksāšanu sastāda aktu. Nozaudētas vai sabojātas (piemēram, saplēstas, apdegušas, labotas) biļetes un bagāžas biļetes neatjauno un naudu par tām neatmaksā, izņemot pārvadātāja noteiktus gadījumus.

"Biļete vienmēr jānodod tajā biļešu tirdzniecības vietā, kur tā nopirkta, vai pārvadātāja noteiktā vietā."

Ja pasažieris iegādāto braukšanas vai bagāžas biļeti nodod biļešu tirdzniecības vietā vismaz divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam, viņam atmaksā pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu. Ja biļeti un bagāžas biļeti nodod biļešu tirdzniecības vietā vēlāk nekā divas stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam, pasažieris atgūst naudas summu 75% apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas.

Ja vainīgs pārvadātājs – var atgūt naudu

MK noteikumos "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" paredzēti arī citi gadījumi, kad pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī līdz biļetes derīguma termiņa beigām.

Pasažierim jāzina, ka biļete ir derīga braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī biļetē norādītajā virzienā līdz noteiktai pieturvietai tajā laikā un datumā, kas biļetē norādīts. Ja derīguma termiņš nav norādīts, uzskatāms, ka tā ir derīga no sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas brīža līdz pienākšanai attiecīgajā pieturvietā. Braukšanai pilsētas nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī attiecīgās pilsētas pašvaldība var noteikt citus biļetes derīguma un tās izmantošanas nosacījumus.

Savukārt biļete braukšanai pasažieru vilcienā ir derīga vienam braucienam biļetē norādītajā maršrutā līdz norādītajai pieturvietai šādos termiņos:

  • vienā virzienā bez pārsēšanās vai no citas pieturvietas iegādātā biļete derīga vienam braucienam biļetes iegādes datumā. (Ja biļeti iegādājas pēc plkst. 21.00, tā ir derīga braukšanai līdz nākamās dienas datuma plkst. 4.00.);
  • turp atpakaļ virziena biļete ir derīga turp braucienam biļetes iegādes datumā, bet atpakaļ braucienam – biļetes iegādes datumā vai nākamās dienas datumā.

Pasažierim ir tiesības nodot biļeti un bagāžas biļeti biļešu tirdzniecības vietā, kā arī saņemt atpakaļ pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir maksāta). Tas iespējams, ja

  • sabiedriskā transportlīdzekļa atiešana kavējas ilgāk par 15 minūtēm, kā paredzēts sabiedriskā transportlīdzekļa kustības sarakstā; 
  • pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ; 
  • pasažierim netiek nodrošināta iespēja ieņemt biļetē norādīto vietu vai līdzvērtīgu sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes ierādītu vietu; 
  • sabiedrisko transportlīdzekli ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, par ko ir samaksāta papildu maksa, nomaina ar sabiedrisko transportlīdzekli, kurā ir zemāka pārvadājumu kvalitāte. Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta vecākais referents Andrejs Lauriņš skaidro, ka šādas situācijas var rasties, ja pasažieris ir papildus samaksājis, piemēram, par speciālu sēdvietu aprīkojumu un izvietojumu, ēdināšanu, TV, WC un tamlīdzīgām ērtībām.

Ja transportlīdzeklis nokavēts

Ja brauciens jau ir noticis, pasažieris tajā nav devies un tomēr vēlas atgūt par biļeti iztērēto naudu, tas iespējams vien atsevišķos gadījumos – ja pasažieris nav ieradies slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums). Tad triju dienu laikā pēc biļetes derīguma termiņa beigām pasažieris ir tiesīgs pārvadātāja noteiktajā kārtībā nodot neizmantoto biļeti biļešu tirdzniecības vietā un saņemt citu līdzvērtīgu biļeti braukšanai tajā pašā maršrutā par to pašu cenu.

Ja pasažieris nevēlas saņemt citu biļeti, neizmantoto var nodot biļešu tirdzniecības vietā un saņemt atpakaļ naudu 75% apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas. Šis iemesls (slimība vai nepārvarama vara) pasažierim ir jāapliecina ar ārstniecības iestādes izziņu vai citas institūcijas izsniegtu attiecīgo notikumu apliecinošu dokumentu.

Līdzīga kārtība noteikta arī gadījumiem, kad pasažieris reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī pārtrauc braucienu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums). Arī tad pasažierim ir tiesības pārvadātāja noteiktajā kārtībā saņemt atpakaļ braukšanas maksu par nepaveikto attālumu. Piemēram, pasažieris dodas ceļā ar autobusu no Rīgas uz Cēsīm, bet Siguldā viņam rodas veselības problēmas un brauciens tiek pārtraukts; tādā gadījumā pasažierim ir tiesības no pārvadātāja atprasīt biļetes cenu par attālumu no Siguldas līdz Cēsīm.

Var nodot arī abonementa un grupas biļeti

Ja pasažieris neizmanto iegādāto abonementa biļeti braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī, viņam ir tiesības to nodot biļešu tirdzniecības vietā un saņemt atpakaļ naudas summu 90% apmērā no abonementa biļetes cenas, ja biļeti nodod biļešu tirdzniecības vietā līdz biļetes derīguma termiņa sākumam un 75% apmērā no abonementa biļetes cenas par atlikušo neizmantoto laiku, ja biļeti nodod biļešu tirdzniecības vietā biļetes derīguma termiņa laikā.

Tāpat kompensāciju var saņemt arī par neizmantotu pasažieru grupas brauciena biļeti. Tad pasažieru grupas pārstāvim jāiesniedz pārvadātājam rakstisks iesniegums un sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpes atzīme uz biļetes par faktiski braucošo pasažieru skaitu. Iesniegumā jānorāda pasažieru grupas pārstāvja dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs.

Jāatlīdzina arī tiešie zaudējumi

Pārvadātājam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus (neieskaitot atrauto peļņu), kas radušies, ja pasažieru regulāro pārvadājumu (izņemot pilsētas nozīmes maršrutus) sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšana vai atiešana neatbilst kustības sarakstam, kā arī tad, ja reģionālajā starppilsētu vai vietējās nozīmes maršrutā atcelts reiss, uz kuru pasažieris iegādājies biļeti.

Šāds zaudējumu atlīdzināšanas pienākums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšanas vai atiešanas neatbilstība kustības sarakstam vai reisa atcelšana notikusi no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ. A.Lauriņš norāda, ka katru šādu gadījumu pārvadātājs izskata atsevišķi, saņemot atbilstošu iesniegumu (pretenziju) ar tam pievienotiem zaudējumus apliecinošiem dokumentiem.

"Ja brauciens jau ir noticis, pasažieris tajā nav devies un tomēr vēlas atgūt par biļeti iztērēto naudu, tas iespējams vien atsevišķos gadījumos."

Viņš min konkrētu piemēru: "Autobuss izbrauca reisā ar nokavēšanos, un brauciena galapunktā arī pasažieris ieradās ar nokavēšanos, kad nākamais autobuss jau bija aizbraucis. Tādējādi pasažieris vēlā vakara stundā bija palicis pusceļā, viņam nācies zvanīt un meklēt transportu, lai nokļūtu līdz galamērķim. Tas papildus izmaksāja 10 latu. Pārvadātājam tika iesniegta pretenzija bez jebkādiem papildu izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

Pārvadātājs pretenziju izskatīja, faktu par autobusa kavēšanos atzina un pasažiera nosaukto summu pārskaitīja uz norādīto bankas kontu. Tai pašā laikā ir dzirdēts arī par gadījumiem, ka pārvadātājs nav atmaksājis klienta uzrādītos zaudējumus. Domāju, ka tas ir pārvadātāja un attieksmes pret savu klientu jautājums."

Ja pasažieris uzskata, ka viņam radušies zaudējumi pārvadātāja vainas dēļ, bet pārvadātājs zaudējumus nekompensē, pasažierim ir tiesības strīda izšķiršanu prasīt tiesai.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU