SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
12. septembrī, 2012
Lasīšanai: 11 minūtes
11
10
11
10

Par ģimenes dzemdībām maksā valsts

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ģimenes dzemdības ir valsts apmaksāts pakalpojums tajās ārstniecības iestādēs, kam ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu.

FOTO: SXC

Valsts atbalsta sievietes vēlmi, lai dzemdībās tai blakus atrastos arī mazuļa tētis vai kāds cits ģimenes loceklis. Tādēļ tajās slimnīcās, kam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, ģimenes dzemdības pilnībā apmaksā valsts.
īsumā
 • Valsts apmaksātās ģimenes dzemdības pieejamas tajās slimnīcās, kam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu.
 • Pirms ģimenes dzemdībām nav obligāti jāiziet pirmsdzemdību kursi.
 • Ārsts ir tiesīgs noteikt drošības pasākumus, lai ģimenes loceklis varētu piedalīties dzemdībās.

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tātad arī dzemdību palīdzību, topošā māmiņa ir tiesīga saņemt jebkurā ārstniecības iestādē, kas ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par konkrētā veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu. Pašlaik līgums ar Nacionālo veselības dienestu par dzemdību palīdzības sniegšanu noslēgts ar šādām ārstniecības iestādēm:

 • Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību,
 • Cēsu klīniku,
 • Daugavpils reģionālo slimnīcu,
 • Dobeles un apkārtnes slimnīcu,
 • Jēkabpils reģionālo slimnīcu,
 • Jelgavas pilsētas slimnīcu,
 • Jūrmalas slimnīcu,
 • Kuldīgas slimnīcu,
 • Liepājas reģionālo slimnīcu,
 • Madonas slimnīcu,
 • Ogres rajona slimnīcu,
 • Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu,
 • Preiļu slimnīcu,
 • Rēzeknes slimnīcu,
 • Rīgas Dzemdību namu,
 • Rīgas rajona slimnīcu,
 • Tukuma slimnīcu,
 • Vidzemes slimnīcu,
 • Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu.

Par valsts palīdzību nav jāmaksā

Veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kas tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī kārtību, kādā tiek sniegti šie veselības aprūpes pakalpojumi, nosaka Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

Kā norāda Nacionālā veselības dienesta direktors Māris Taube, šo noteikumu 18.pielikumā ,,Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem" noteikts, ka no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta manipulācija ,,16102 – Ģimenes dzemdības". Tas nozīmē, ka katra slimnīca, kam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, maksu par ģimenes dzemdībām saņem no valsts. Dzemdību palīdzības apmaksas tarifā, atbilstoši kuram valsts veic norēķinus ar ārstniecības iestādēm, ir iekļautas izmaksas par ģimenes dzemdību nodrošināšanu – tie ir 67 lati.

"Katra slimnīca, kam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, maksu par ģimenes dzemdībām saņem no valsts."

Nacionālais veselības dienests norāda, ka ārstniecības iestāde, kura ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēgusi līgumu par dzemdību palīdzības sniegšanu, pieprasīt samaksu no grūtnieces var tikai tādā gadījumā, ja paciente papildus valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem (tajā skaitā ģimenes dzemdībām) izvēlas saņemt kādu no iestādes piedāvātajiem maksas pakalpojumiem, piemēram, atrašanos paaugstināta komforta palātā, individuāla līguma slēgšanu ar konkrētu ārstu vai vecmāti par dzemdību palīdzības nodrošināšanu un tamlīdzīgiem pakalpojumiem.

Atbilstoši starp Nacionālo veselības dienestu un ārstniecības iestādēm noslēgtajiem līgumiem par primāro/stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, ir jābūt skaidri norādītai informācijai par valsts apmaksātiem pakalpojumiem un norādēm par ārstniecības iestādē pieejamiem maksas pakalpojumiem.

Pirmsdzemdību kursi nav obligāti

Tomēr praksē grūtnieces joprojām saskaras ar situācijām, kad slimnīcā tiek prasīta maksa par ģimenes dzemdībām. Dažkārt maksa tiek prasīta tad, ja pāris pirms tam nav izgājis maksas kursus, lai sagatavotos dzemdībām.

Kā skaidro Nacionālais veselības dienests, Ministru kabineta noteikumi Nr.611 ,,Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība" paredz, ka grūtniecības 29. līdz 30.nedēļā sievietei tiek sniegta informācija par sagatavošanos dzemdībām - relaksāciju, elpošanas paņēmieniem, dzemdību pozām, partnera atbalstu, tā nodrošinot nepieciešamo pirmsdzemdību sagatavošanu. Atbilstoši šiem noteikumiem jebkura grūtniece, kas ir bijusi grūtniecības uzskaitē pie ģimenes ārsta vai speciālista, kam ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu, ir dzemdībām sagatavota. Savukārt ārstniecības iestādēm ir iespēja piedāvāt pacientiem maksas pakalpojumus, kuru izcenojumi ir norādīti ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādī.

Iestādes piedāvātie grūtnieces, viņas vīra vai citas personas psiholoģiskās sagatavošanas kursi pirms dzemdībām netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, bet ikkatrs pāris var izvēlēties, vai apmeklēt šos kursus vai ne.

 Nacionālais veselības dienests uzsver, ka neviens ārstniecības iestādes piedāvātais maksas pakalpojums nedrīkst būt kā obligāts nosacījums no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai. Piemēram, ja slimnīca topošajiem vecākiem par maksu piedāvā dzemdību sagatavošanas kursus, tai nav tiesību pieprasīt, lai kursus pāris apmeklē obligāti, un kursu neapmeklēšana nevar būt iemesls tam, lai prasītu maksu par ģimenes dzemdībām.

Nacionālais veselības dienests skaidro, ka ģimenes dzemdības valsts apmaksā neatkarīgi no tā, vai ir izieti sagatavošanas kursi.

Izmeklējumus valsts nenosaka

Ir gadījumi, kad slimnīcas savos noteikumos kā obligātu priekšnoteikumu dalībai ģimenes dzemdībās ģimenes loceklim pieprasa dažādus diagnostiskos un laboratoriskos izmeklējumus, piemēram, krūšu kurvja orgānu rentgenogrāfisko izmeklējumu, dažādu infekcijas slimību izmeklējumus utt.

Nacionālais veselības dienests paskaidro, ka dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību nosaka jau minētie Ministru kabineta noteikumi Nr.611.  Šo noteikumu 1. pielikumā ,,Dzemdību palīdzība grūtniecības un pēcdzemdību periodā" teikts, ka sieviete 16. līdz 18. grūtniecības nedēļā tiek informēta, ka personām no 18 gadu vecuma, kuras dzīvo kopā ar grūtnieci, iesaka veikt krūšu kurvja orgānu rentgenogrāfisko izmeklēšanu, ja tā nav veikta pēdējā gada laikā. Vienlaikus Nacionālais veselības dienests informē, ka tiek gatavoti šo noteikumu grozījumi, kas paredzēs, ka sieviete, stājoties ārstniecības iestādē uz dzemdībām, papildus iesniedz radiologa diagnosta slēdzienu par tās personas plaušu veselības stāvokli, kas piedalīsies ģimenes dzemdībās, ja grūtniece tādas izvēlēsies.

Pašlaik šāda noteikuma norādījumos nav - valsts nav paredzējusi nekādus laboratoriskos izmeklējumus, kas obligāti nepieciešami dzemdētāju pavadošai personai. Tomēr Nacionālais veselības dienests norāda, ka atbilstoši Pacientu tiesību likuma 15.panta 3.apakšpunktam pacientam ir saistoši ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un ārstniecības personas norādījumi. Savukārt atbilstoši Ārstniecības likuma 38.pantam ārsts savā profesionālajā darbībā ir brīvs.

"Ģimenes dzemdības valsts apmaksā neatkarīgi no tā, vai ir izieti sagatavošanas kursi vai nav."

Kā uzsver Nacionālais veselības dienests, tad katram ārstam ir tiesības dot atzinumu par pacienta veselības stāvokli un ārstēšanu. Tātad ārsts saskaņā ar ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un savu profesionālo kompetenci ir tiesīgs lemt par papildu izmeklējumu nepieciešamību.

NVD pārstāve Evija Štālberga skaidro: "Tas nozīmē, ka ārsts var izvērtēt drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai bērna tēvs vai cits ģimenes loceklis piedalītos ģimenes dzemdībās. Nosakot nepieciešamību veikt kādu diagnostisko vai laboratorisko izmeklējumu, ārsts, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu valsts apmaksāta izmeklējuma veikšanai." Piemēram, plaušu rentgena nepieciešamību izvērtē ārsts, kurš veic grūtniecības novērošanu (pie kura grūtniece ir uzskaitē – ģimenes ārsts, ginekologs vai vecmāte)." Gadījumā ja vīram (vai citam radiniekam) pēdējā gada laikā nav veikts plaušu rentgens, tad viņam jāvēršas pie ārsta, kurš veic šo grūtniecības novērošanu vai pie sava ģimenes ārsta.

"Iekšējie kārtības noteikumi katrā ārstniecības iestādē atšķiras. Līdz ar to būtiski ir tas, kāds ir prasīto izmeklējumu medicīniskais pamatojums katrā konkrētajā gadījumā. Ja vīram (vai citam radiniekam) rodas šaubas par ārsta kompetenci, tad konkrētais gadījums ir jāizskata individuāli, vēršoties Veselības inspekcijā.

MK noteikumi "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība" iesaka veikt plaušu rentgenu - cita veida izmeklējumi "dalībniekam" tajos nav ietverti. Līdz ar to personas atteikšanās veikt izmeklējumus, kuri noteikti ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumos, nevar kļūt par iemeslu atteikumam sniegt ģimenes dzemdības,"  uzsver NVD pārstāve E.Štālberga.

Valsts ir parūpējusies arī par dzemdību komplektu

Vairākas slimnīcas, kas sniedz valsts apmaksātu dzemdību palīdzību, joprojām dzemdētājām norāda, ka jāsagādā vai pirms dzemdībām dzemdību nodaļā obligāti jāiegādājas sterilais dzemdību komplekts. Tomēr Nacionālais veselības dienests skaidro, ka absolūti visām šīm ārstniecības iestādēm valsts apmaksā dzemdību komplektu katrai grūtniecei, kam slimnīca sniedz dzemdību palīdzību, tādēļ viņām nekas papildus obligāti nav jāpērk.

"Valsts nav noteikusi nekādus laboratoriskos izmeklējumus, kas obligāti nepieciešami dzemdētāju pavadošai personai."

Dzemdību palīdzības apmaksas tarifā, atbilstoši kuram Nacionālais veselības dienests apmaksā iestādes sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, ir ietverta arī pozīcija "Nepieciešamo medikamentu un materiālu izmaksas", kas ir paredzēta, lai ārstniecības iestāde varētu nodrošināt pacientes ar dzemdību palīdzības sniegšanas laikā nepieciešamajiem medikamentiem un materiāliem – arī dzemdību komplektu.

Valsts apmaksāts vai maksas pakalpojums?

Nacionālais veselības dienests iesaka: ja sievietei saistībā ar grūtniecību, dzemdību palīdzību vai pēcdzemdību novērošanu tiek piedāvāts kāds pakalpojums, par kuru tiek prasīta samaksa, tad ir jāprecizē, tieši kādu veselības aprūpes pakalpojumu ārstniecības iestāde piedāvā – vai tas ir no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts vai ārstniecības iestādes piedāvāts maksas pakalpojums.

Situācijā, kad rodas šaubas par pieprasītā maksājuma pamatotību un ārstniecības iestādes darbības atbilstību valstī noteiktajiem tiesību aktiem, ar sūdzību par konkrēto gadījumu Nacionālais veselības dienests iesaka vērsties Veselības inspekcijā – Rīgā, Klijānu ielā 7; e-pasts: vi@vi.gov.lv tālr. 67081611.

Savukārt visus neskaidros jautājumus par valsts apmaksāto veselības aprūpi var noskaidrot, darba laikā zvanot Nacionālajam veselības dienestam pa tālruni 80001234.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU