SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
02. aprīlī, 2012
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Drošība
4
4

Nosaka konkrētu policijas reaģēšanas laiku

Publicēts pirms 12 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Vispirms policijai jādodas uz izsaukumiem, kur nepieciešama policijas tūlītēja iejaukšanās, lai pārtrauktu notikumu, novērstu apdraudējumu vai kaitējumu vai aizturētu likumpārkāpēju notikuma vietā.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

15 minūtes – pilsētās, 25 minūtes – novados – tas ir noteiktais reaģēšanas laiks, kurā policijai jāpaspēj nokļūst līdz notikuma vietai pēc informācijas saņemšanas. Šā gada martā Ministru kabinets pieņēma „Noteikumus par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku”. LV portāls skaidro, ko nosaka jaunie noteikumi, kādas izmaiņas pēc to stāšanās spēkā ir policijas ikdienas darbā un kas jāņem vērā sabiedrībai.

Lai nerastos domstarpības

23.martā stājās spēkā jaunie MK noteikumi Nr.190 "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku", kas regulē policijas reaģēšanas laiku, ja saņemta informācija par kādu negadījumu vai pārkāpumu. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā reģistrē iesniegumus un informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem; par notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību un tajos iesaistītajām personām, kā arī reģistrējamās informācijas apjomu un glabāšanas termiņus.

Līdz jauno noteikumu pieņemšanas brīdim neviens normatīvais akts neparedzēja to, cik ātri policijas darbiniekiem jāreaģē uz izsaukumu, kas attiecīgās situācijās radīja domstarpības. Tāpēc, kā minēts noteikumu projekta anotācijā, bija nepieciešams noteikt laika ierobežojumus, kādos policijas darbiniekiem jāierodas izsaukuma vietā, lai optimizētu policijas resursus, uzlabotu policijas reaģēšanas kvalitāti un novērstu domstarpības strīdīgos gadījumos.

"MK noteikumi paredz iespēju, ka policijas darbinieki var ierasties notikuma vietā vēlāk."

Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Jolanta Knīse skaidro: "Policija strādās tāpat kā līdz šim, attiecīgi reaģējot uz konkrētu izsaukumu, taču Operatīvās vadības nodaļas (OVN) darbiniekiem būs precīzi jāfiksē informācijas saņemšanas, reaģēšanas, ierašanās notikumu vietā un atgriešanās no notikumu vietas laiks." Viņa piebilst, ka, pamatojoties uz šiem noteikumiem, atbildīgā amatpersona  varēs izvērtēt notikumu nozīmīgumu, nosūtot patruļas, ja vairāki notikumi risināsies vienlaicīgi. Savukārt Valsts policijas Kārtības policijas biroja Prevencijas nodaļas inspektore Anastasija Laizāne norāda, ka jaunie noteikumi liks policijas darbiniekiem būt disciplinētākiem, punktuālākiem un palielinās atbildību.

VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības biroja priekšnieks Arvils Feierābends atzīmē, ka sākotnēji noteikt policijas darbiniekiem konkrētu reaģēšanas laiku uz izsaukumiem nebija plānots, bet šāda nepieciešamība radās, strādājot pie normatīvā akta projekta.

Reaģē prioritārā secībā

Ja policija saņem informāciju attiecīgajā operatīvās vadības struktūrvienībā, tai jāreaģē laika posmā, ko nosaka attiecīgie MK noteikumi: republikas pilsētās – 15 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet novados – 25 minūšu laikā. Citādi ir, ja policijā vienlaikus saņemta informācija par vairākiem notikumiem. Šādā gadījumā policija reaģē prioritārā secībā atbilstoši notikumā iesaistīto personu vai sabiedrības drošības apdraudējuma pakāpei.

Vispirms policijai jādodas uz izsaukumiem, kur nepieciešama policijas tūlītēja iejaukšanās, lai pārtrauktu notikumu, novērstu apdraudējumu vai kaitējumu vai aizturētu likumpārkāpēju notikuma vietā. Tālāk seko notikumi, kur policijas tūlītēja rīcība nevar novērst apdraudējumu vai kaitējumu vai aizturēt likumpārkāpēju, bet kur var zust pēdas vai pierādījumi; visvēlāk policija var ierasties, ja notikums neapdraud personas vai sabiedrības drošību, personas veselību, dzīvību vai dzimumneaizskaramību un nerada kaitējumu personas veselībai vai īpašumam, bet kura pārtraukšanai vai novēršanai ir nepieciešama policijas klātbūtne.

Tālāk tabulā var sīkāk iepazīties ar gadījumiem, kad policijai jāreaģē pilsētās 15, 25 un 125 minūšu laikā, bet novados – 25, 40 un 240 minūšu laikā, ja vienlaikus saņemti vairāki izsaukumi.

Pilsētās – 15 minūšu laikā, novados – 25 minūšu laikā

Pilsētās – 25 minūšu laikā, novados – 40 minūšu laikā

Pilsētās – 120 minūšu laikā, novados – 240 minūšu vai citā laikā

Ja reāli tiek apdraudēta personas vai sabiedrības drošība, personas veselība, dzīvība vai dzimumneaizskaramība, tiek nodarīts kaitējums personas veselībai vai īpašumam. Ja saņemta informācija par notikumu, kas noticis un kurā bija apdraudēta personas vai sabiedrības drošība, personas veselība, dzīvība vai dzimumneaizskaramība vai nodarīts kaitējums personas veselībai vai īpašumam. Ja notikums neapdraud personas vai sabiedrības drošību, personas veselību, dzīvību vai dzimumneaizskaramību un nerada kaitējumu personas veselībai vai īpašumam, bet kura pārtraukšanai vai novēršanai ir nepieciešama policijas klātbūtne.
Ja noticis ceļu satiksmes negadījums vai notikums uz dzelzceļa, kā arī cits notikums, kas noticis uz pilsētas maģistrālās ielas vai valsts nozīmes ceļa un kura dēļ ir bloķēta satiksme. Ja aizturēts iespējamais likumpārkāpējs un ir pārtraukts apdraudējums personas vai sabiedrības drošībai, veselībai, dzīvībai vai dzimumneaizskaramībai vai kaitējums personas veselībai vai īpašumam. Ja saņemta informācija par notikumu, kura pārtraukšanai vai novēršanai policijas ierašanās laiks notikuma vietā nav būtisks.
Ja noticis satiksmes negadījums, kurā bojā gājusi persona. Ja noticis satiksmes negadījums, kurā cietusi persona vai kura dēļ ir traucēta satiksme. Ja noticis satiksmes negadījums, kurā nav cietušas personas un nav traucēta satiksme.
Ja saņemta informācija par aizturēto, arestēto, apcietināto vai ieslodzīto personu bēgšanu. Ja atrasts cilvēka līķis vai cilvēka ķermeņa daļas.  
Ja saņemta informācija par sprādzienu vai spridzināšanas draudiem.    

Ir gadījumi, kad policija uz saņemto izsaukumu var nereaģēt, bet tādā gadījumā policijai jāvienojas ar informācijas sniedzēju par attiecīgo pasākumu veikšanu bez policijas darbinieku klātbūtnes notikuma vietā. Ja saņemta informācija par notikumu, kura novēršana vai pārtraukšana ir citu iestāžu kompetencē, policijai saņemto informāciju atbilstoši kompetencei nekavējoties jānodod citai iestādei.

Policijas darbinieki ir arī tiesīgi atstāt zemākas prioritātes notikuma vietu, kurā nav nepieciešams veikt neatliekamas procesuālas darbības, lai nodrošinātu operatīvu ierašanos notikuma vietā, kas atbilstoši notikumā iesaistīto personu vai sabiedrības drošības apdraudējuma pakāpei ir prioritāra. Policija, ja nepieciešams, nodrošina policijas darbinieku ierašanos atstātajā zemākas prioritātes notikuma vietā attiecīgo pasākumu veikšanai.

Reaģēšanas laiks ir reāls, bet pieļaujama kavēšanās

Pirms noteikumu pieņemšanas Valsts policija veica izmēģinājumu projektu, lai noskaidrotu, vai projektā noteiktais reaģēšanas laiks ir reāli ievērojams. Šajā pētījumā iesaistījās visas Valsts policijas teritoriālās pārvaldes. "Izmēģinājums sākās Vidzemes reģiona pārvaldē un pēc tam notika visā valsts teritorijā. Šādā veidā tika noskaidrots, cik ilgā laikā policijas darbinieki var paspēt ierasties uz katru no kategorijas izsaukumiem," stāsta A. Feierābends. "Atklājās arī gadījumi, kad bija problemātiski reaģēt noteiktajā laikā, un izkristalizējās iemesli, kādēļ notika kavēšanās. Bieži vien šie gadījumi bija lauku rajonos, kad, piemēram, transportlīdzeklis nevar iebraukt konkrētā ceļā, jo neatbilst tehniskie parametri vai nebija atbilstošs ceļa segums, lai laicīgi nokļūtu notikuma vietā. Dažkārt grūtības radīja ievērojamie attālumi līdz izsaukuma vietai."

"Pastāv gadījumi, kad policija uz saņemto izsaukumu var nereaģēt."

Ņemot vērā projekta rezultātus, MK noteikumi paredz iespēju, kad policijas darbinieki atsevišķos gadījumos var ierasties notikuma vietā vēlāk. Kavēšanās ir attaisnojama, ja vienlaikus saņemti vairāki izsaukumi un tos vērtē prioritārā secībā; ja radušies tādi apstākļi, ko nav iespējams ietekmēt, piemēram, līdz notikuma vietai jāveic liels attālums. Kavēšanās ir pieļaujama arī tad, ja ceļā uz notikuma vietu ir radušies satiksmes sarežģījumi, piemēram, intensīva transporta kustība, slēgtas dzelzceļa pārbrauktuves, satiksmes negadījumi, slikts ceļa segums, nav piebraucamo ceļu vai radušies policijas transportlīdzekļu tehniski bojājumi.

A.Feierābends norāda: lai gan noteikumi ir stājušies spēkā, joprojām tiks apzinātas galvenās problēmas, ar ko saskaras novados, kur ir īpaši problemātiski nokļūt notikumu vietās noteiktajā laikā, un tiks meklēti risinājumi.

Valsts policijas palīdzības tālrunis – 110

Palīdzības tālrunis paredzēts tiem gadījumiem, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība – ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums.

Palīdzības tālrunis darbojas, zvanot gan no mobilā, gan fiksētā tālruņa. Zvanīt uz tālruņa numuru 02, lai izsauktu policiju, var tikai no fiksētā tālruņa.

Neatliekamās palīdzības dienestus (policiju, ugunsdzēsējus, neatliekamo medicīnisko palīdzību) var sazvanīt arī pa tālruņa numuru 112.
Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI