SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
29. februārī, 2012
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Reģistri
1
7
1
7

Mainīsies prasības mīļdzīvnieku turēšanai un pārdošanai

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ir izstrādāti nosacījumi mājas (istabas) sesku turēšanai, lai nodrošinātu šī ziņkārīgā zvēriņa pareizu aprūpi un veselību.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Kaut arī konvencijai par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību Latvija pievienojusies jau 2010.gada rudenī, ir jāveic vairāki precizējumi mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumos, lai konvencijā noteiktās normas pilnībā ieviestu Latvijas normatīvajos dokumentos. Līdztekus nepieciešams noteikt arī prasības mājas (istabas) sesku turētājiem. Tādēļ ir sagatavots noteikumu projekts, kas papildinās pašlaik spēkā esošās labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, demonstrēšanai un apmācībai. Projekts 12.janvārī izsludināts Ministru kabineta Valsts sekretāru sanāksmē.

Svarīgākais papildinājums – nosacījumi sesku turēšanai

"Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai"" paredz papildinājumu - jaunu nodaļu "IV.1 Īpašās mājas (istabas) sesku turēšanas prasības", kas tapusi ciešā ministrijas sadarbībā ar biedrību "Klubs Seskumīlis"," ar veiksmīgo sadarbību ir apmierināta Zemkopības ministrijas (ZM) Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja vietniece Inga Kronenberga.

"Pašlaik mājas sesks, ko nereti dēvē arī par fretku, Latvijā ir diezgan populārs mājdzīvnieks. Sesks pēc savas aktivitātes un vajadzībām noteikti pielīdzināms sunim un kaķim. Bet noteiktu prasību, kā par šiem dzīvnieciņiem pareizi jārūpējas, Latvijas normatīvajos dokumentos līdz šim nebija. Tādēļ noteikumos izveidojām nodaļu, kurā uzskaitīts, ar ko seska īpašniekam savs mīlulis ir jānodrošina, tostarp arī noteikts minimālais būra izmērs (ja sesku galvenokārt tur būrī) un dzīvnieciņam nodrošināmās "brīvgaitas" stundas ārpus sprosta."

Seskus vairs netirgos zooveikalos

Kopīgi ar sesku audzētājiem nonākts pie secinājuma, ka tradicionālajos zooveikalos tomēr nebūtu pieļaujama sesku tirgošana, analogi kā suņu un kaķu. Kāpēc?

"Suņi, kaķi un seski ir aktīvi dzīvnieki, un zooveikalos diemžēl ne vienmēr var nodrošināt to izvešanu pastaigā, nepieciešamo kontaktēšanos un socializēšanos," skaidro ZM pārstāve. Turklāt ir izveidojusies diezgan absurda situācija: zooveikalos seskus turēt nedrīkst, bet normatīvais akts pieļauj tos tirgot dzīvnieka īpašnieka klātbūtnē. Zooveikali seskulēnus iepērk uz sava vārda un kā īpašnieki tos pārdod, šādi apejot nosacījuma būtību. Protams, ka ne visus seskulēnus nopērk uzreiz, dažkārt tie veikala būrī pavada diezgan ilgu laiku.

"Tradicionālajos zooveikalos nedrīkstēs tirgot ne vien suņus un kaķus, bet arī mājas seskus."

"Kā jūs domājat, kas notiek ar šādu diezgan ilgi veikala būrī turētu sesku? Dzīvnieks vairs nav ne fiziskā, ne arī psiholoģiskā kondīcijā. Tas vairs nav sesks, tas vairs neprot un negrib kustēties, ir zaudējis dabas doto ziņkārīgo raksturu. Diemžēl šādi gadījumi ir," I.Kronenberga pamato to, kādēļ turpmāk seskus nedrīkstēs pārdod zooveikalos.

Dzīvnieks kopīpašumā bez rakstiska saskaņojuma

No noteikumiem iecerēts svītrot normu, kas noteica visu kopīpašnieku vai apsaimniekotāju rakstisku piekrišanu suņa, kaķa un mājas seska turēšanai koplietošanas teritorijā.

"Lai neapgrūtinātu gan pašus kopīpašniekus, gan arī kontroles iestāžu darbu, sūdzību gadījumā piespiežot izskatīt kaudzi dokumentu, kas uz sūdzības būtību neattiecas, normu nolēmām izņemt," skaidro I.Kronenberga.

"Dzīvnieka labturībai nav saistības ar īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, bet gan ar konkrētā dzīvnieka īpašnieka pienākumiem." Tādēļ dzīvnieka turēšanai savā kopīpašuma daļā pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā vairs nebūs nepieciešama pārējo kopīpašnieku rakstisks akcepts.

Pase – tikai "čipētiem" dzīvniekiem

Noteikumu projekts papildināts ar prasību, kas ļauj suni, kaķi un mājas sesku atsavināt (atdot, pārdot, dāvināt) tikai tad, ja tas ir atbilstoši sugai vakcinēts un ja nākamajam īpašniekam tiek nodota arī vakcinācijas apliecība vai mājas (istabas) dzīvnieka pase (ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma).

"Suni, kaķi un mājas sesku atsavināt (atdot, pārdot, dāvināt) drīkstēs tikai tad, ja tas būs atbilstoši sugai vakcinēts."

"Mēs vēlamies novērst situācijas, kad pārdod, piemēram, šķirnes kucēnu bez vakcinācijas un dzīvnieciņš pie jaunā īpašnieka pēkšņi saslimst ar kucēniem raksturīgām vīrusinfekcijas slimībām. Tas pasargās gan dzīvnieku, gan nākamo īpašnieku," skaidro ZM speciāliste.

Vakcinācijas apliecību izdod dzīvniekiem, kuriem nav paredzēta izbraukšana ārpus valsts un nav paredzēta dzīvnieka apzīmēšana ar mikroshēmu. Savukārt pasi izdod tiem dzīvniekiem, kuri ir apzīmēti ar mikroshēmu. Dzīvnieka pase ir arī viņa ceļošanas dokuments izvešanai ārpus Latvijas.

Atvieglotas prasības zooveikaliem

Ar jaunajiem noteikumiem iecerēts nedaudz atvieglot prasības zooveikaliem. Turpmāk specializētās tirdzniecības vietas īpašniekam vairs nebūs nepieciešama atļauja tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektors specializēto tirdzniecības vietu pārbaudīs un datus par zooveikalu PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā ievadīs 10 darba dienu laikā pirms tirdzniecības uzsākšanas. Tikai pēc datu ievadīšanas reģistrā zooveikals drīkstēs uzsākt mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecību.

Noteikumu grozījumi arī uzliks pienākumu zooveikalu īpašniekiem par izmaiņām specializētajā tirdzniecības vietā ziņot PVD septiņu darba dienu laikā. Līdz šim zooveikalu īpašnieki visus dokumentus PVD iesniedza reizi trijos gados, lai atjaunotu atļauju pārdot mājas (istabas) dzīvniekus.

"Izmaiņas noteikumos patiesībā atvieglinās zooveikalu īpašnieku dzīvi, jo visi dokumenti PVD būs jāiesniedz tikai vienu reizi - uzsākot veikala darbību, pēc tam būs nepieciešama datu aktualizēšana izmaiņu gadījumā," skaidro nodaļas vadītāja vietniece.

"Pasi kā ceļošanas dokumentu izdos tikai tiem dzīvniekiem, kuri ir apzīmēti ar mikroshēmu."

Atbilstoši iepriekšminētajai konvencijai zooveikalā ir jābūt vismaz vienam mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasībās apmācītam darbiniekam. Noteikumu projektā rosināts, ka apmācības zooveikalu darbiniekiem drīkst novadīt praktizējošs veterinārārsts, ar kuru veikalam ir noslēgts līgums par darbinieku apmācību.

"Zooveikala īpašniekam pirms tirdzniecības vietas darbības uzsākšanas būs jāiesniedz PVD apliecinājums, ka telpas un aprīkojums atbilst noteikumu prasībām un ir piemērots tirdzniecībai paredzēto dzīvnieku sugai, kā arī norādīs praktizējošo veterinārārstu (vārdu, uzvārdu un veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numuru), ar kuru noslēgts līgums par darbinieku apmācību," stāsta I.Kronenberga. "Latvijā nav specializētu kursu zooveikalu darbiniekiem par dzīvnieku labturības prasībām, jo šis "tirgus" ir ļoti sīks, tādēļ esam vienojušies šo funkciju uzticēt veterinārārstiem."

Jaunumi suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku audzētājiem un pārdevējiem

Saskaņā ar konvencijas nosacījumiem noteikumi tiks papildināti ar nosacījumu, ka mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, kas pavairo tam piederošu suni, kaķi vai sesku un atsavina to pēcnācējus, jānodrošina:

  • atbilstoša apmācība dzīvnieka īpašniekam par mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasībām, par apmācībām saņemot apliecinošu dokumentu. Apmācība nav nepieciešama dzīvnieka īpašniekam, kuram ir veterinārmedicīnas, bioloģijas vai kinoloģijas izglītība;
  • ka kucēm, kaķenēm un sesku mātēm ir ne vairāk kā viens mazuļu metiens gada laikā;
  • ka kuces, kaķenes un sesku mātes ir apzīmētas ar mikroshēmu;
  • ka dzīvnieki ir reģistrēti mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, ko uztur valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (LDC) atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē ir izdarīta atzīme par to, ka dzīvnieka īpašnieks nodarbojas ar mājas (istabas) dzīvnieku atsavināšanu;
  • ka šķirnes mājas (istabas) dzīvnieki ir reģistrēti šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas ciltsgrāmatā.

I.Kronenberga piebilst: "Dzīvnieku reģistrēšana LDC datubāzēs ir par samaksu saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem noteikto cenrādi."

Vakcinācijas nosacījumi izstāžu dzīvniekiem

Grozījumi paredz jaunas prasības arī saistībā ar izstāžu dzīvniekiem. Pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā izstādēs būs atļauts piedalīties suņiem un kaķiem, kas vakcinēti ne vēlāk kā 21 dienu pirms izstādes. Savukārt kaķēniem, kas nav atšķirti no mātes, bet ir vecumā no divarpus līdz trīs mēnešiem, atļauts piedalīties izstādēs, ja kaķa īpašnieks uzrāda dokumentu, kas apliecina kaķa mātes vakcināciju pret trakumsērgu.

Pamatojoties uz to, ka spēkā ir MK 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība", noteikumu projektā ir svītrotas normas, kas saistītas ar rīcību situācijās, kad cilvēku sakodis mājas (istabas) dzīvnieks.
Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU