SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
12. maijā, 2011
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Energoresursi
4
4

Elektrības rēķini. Kā skaitīsim un maksāsim, kā atbalstu saņems daudzbērnu ģimenes

Publicēts pirms 13 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Jaunie, diferencētie elektroenerģijas tarifi mājsaimniecībām paredz jaunu pieeju maksājuma aprēķināšanai par patērēto elektroenerģiju. Pēc tam kad gada laikā būs patērētas 1200 kilovatstundas, par katru nākamo būs jāmaksā augstāks tarifs.

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Kopš 1. aprīļa norēķinos par elektrību ir spēkā jauna kārtība, kas ietver arī jaunos, paaugstinātos elektroenerģijas tarifus, kuri jāmaksā pēc tam, kad gada laikā notērētas 1200 kilovatstundas. „Latvenergo” atbalsta programmā daudzbērnu ģimenēm papildina šo starta limitu vēl par 2400 kilovatstundām. Par situācijām norēķinos un to, kādi nosacījumi jāizpilda daudzbērnu ģimenēm, lai saņemtu atbalstu, LV.LV uzzināja energokompānijā.

Saskaņā ar jauno, diferencēto tarifu struktūru iedzīvotāji sāk norēķināties maijā. Apmēram puse iedzīvotāju šopavasar publicētās aptaujās ir atzinuši, ka nezina arī iepriekšējo tradicionālo kārtību, tātad, visticamāk, paļaujas, ka maksājumus kārto kāds cits. Jo ģimenēs nereti ir situācijas, ka tikai rēķinu kārtotājs zina, cik kas maksā.

Informācija, kas jāzina elektroenerģijas lietotājiem, ir atrodama"Latvenergo" mājaslapā.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm – plus 2400 kWh lētākas elektrības

Kopš 1. aprīļa tarifi iedalīti divās grupās – starta un pamata tarifs. Saskaņā ar jauno kārtību par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām būs jāmaksā tāpat kā līdz šim - 8,25 santīmi par kilovatstundu jeb starta tarifs, savukārt, sākot ar 1201. kilovatstundu, būs jāmaksā 10,74 santīmi par kilovatstundu jeb pamata tarifs. Jāatceras, ka pēc gada – 2012.gada aprīlī - uzskaite sāksies no sākuma.

Daudzbērnu ģimenēm "Latvenergo" pirmajā gadā kā atbalstu piešķir vēl 2400 kilovatstundas kā starta tarifu, tātad kopā gada laikā (līdz nākamā gada 1. aprīlim) daudzbērnu ģimenes varēs par zemāko cenu iztērēt 3600 kWh, tas ir, vidēji 300 kilovatstundu mēnesī. Papildu 2400 starta kilovatstundas varēs tikt piemērotas ne tikai T1, bet arī citiem mājsaimniecību tarifiem – T2 un T3. Ar diferencētajiem tirdzniecības tarifiem T1 T2 un T3 privātpersonām var iepazīties uzņēmuma mājaslapā: http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,57217&_dad=portal&_schema=PORTAL

Ģimenēm pašām arī jāparūpējas, lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus. Tos var iesniegt gan klātienē uzņēmuma klientu centros, gan izmantojot internetu. Pieteikties atbalstam daudzbērnu ģimenes varēs līdz augusta beigām.

"Lai atbalstu ģimenēm noformētu korekti, tā faktiskajam saņēmējam jābūt arī elektroenerģijas lietotājam."

"Latvenergo" ir noskaidrojis, ka saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem Latvijā ir 37,5 tūkstoši daudzbērnu ģimeņu. Uzņēmuma mājaslapā publicētā informācija liecina, ka nedēļu pēc pieteikšanās sākuma uz daudzbērnu ģimenēm paredzēto atbalstu - papildus 2400 kWh par starta tarifu (8,25 sant./kWh) – iesniegumus bija aizpildījuši 217 cilvēki. Vairākums to ir izdarījis, izmantojot autorizāciju caur internetbanku. 69 no visiem pieteikumu iesniedzējiem to ir veikuši klātienē "Latvenergo" klientu apkalpošanas centros.

Daudzbērnu ģimeņu atbalsta nosacījumos svarīgs ir punkts (un tas arī ir izklāstīts, par šo programmu paziņojot), ka atbalsta pieteikuma aizpildītājam, daudzbērnu ģimenes pārstāvim, kas piesakās atbalsta saņemšanai, jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes līgumam ar AS "Latvenergo".

Uz LV.LV jautājumiem par atbalstu daudzbērnu ģimenēm, kā arī par to, kā saprast jauno uzskaites un norēķinu sistēmu arī pārējiem elektroenerģijas lietotājiem, atbild AS "Latvenergo" Ārējās komunikācijas daļas vadītājs Andris Siksnis.

Kas ir daudzbērnu ģimene, un kā "Latvenergo" par to pārliecināsies?

Daudzbērnu ģimene, kas saņems atbalstu, ir tāda, kuras apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu vai aizbilstamo līdz 18 gadu vecumam. Pēc pieteikuma saņemšanas septiņu darba dienu laikā mēs veiksim personas datu salīdzināšanu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju par reģistrētajiem bērniem un nosūtīsim apstiprinājumu par kompensācijas piešķiršanu.

Visvienkāršākā situācija ir tradicionālā gadījumā – vecāki ar savu bērnu pulciņu dzīvo reģistrētā laulībā vai arī vienam no vecākiem ir trīs bērni, ar kuriem viņš dzīvo adresē, kurai ir līgums ar "Latvenergo". Bet kā rīkoties, ja situācija ir neformāla vai atšķirīga? Pēc kādiem raksturīgiem rādītājiem tiek noteikts – šī daudzbērnu ģimene ir tā, kam pienākas "Latvenergo" atbalsts?

Šādas situācijas var būt, piemēram, gadījumos, kad dati par daudzbērnu ģimeni var nebūt atrodami iedzīvotāju reģistrā (piem., vecāki ir šķīrušies, bet pēc tam apprecējušies otrreiz, un katram ir savi bērni, bet visi dzīvo kopā). Šādās situācijās daudzbērnu ģimenes vecākiem ir labāk pieteikties atbalstam klātienē – mūsu klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina bērnus katram vecākam, un laulības apliecību.

Vai datu pārbaude, lai pārliecinātos par to, ka ģimene ir tiesīga saņemt atbalstu, notiks centralizēti? Vai arī, ja ģimene dzīvo novadā, datus pārbaudīs klientu centros reģionos?

Datu pārbaude tiks veikta centralizēti, saņemto iesniegumu datus pārbaudot gan PMLP reģistrā, gan mūsu datubāzēs.

Arī iespēja sakārtot līgumattiecības

Laukos jaunās ģimenes bieži vien dzīvo kopā ar vecvecākiem, kuriem ir līgums ar "Latvenergo"?  Ja daudzbērnu ģimene vēlas saņemt atbalstu, vai ir jāpārslēdz līgums uz kāda no bērnu vecāku vārdiem?

Gadījumos kad elektroenerģijas piegādes līgums nav slēgts ne ar vienu no daudzbērnu ģimenes vecākiem, aicinām izmantot šo brīdi kā iespēju sakārtot līgumattiecības un pārslēgt līgumu uz faktiskā elektroenerģijas lietotāja vārda. No maija to ērti un vienkārši varēs izdarīt arī elektroniski – mūsu klientu portālā e-latvenergo.lv. Prasību par nepieciešamajām līgumattiecībām nosaka tas, ka iegūtais atbalsts atbilstoši Latvijas likumdošanai tiek uzskatīts par gūtu labumu, no kura tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Lai klientiem nebūtu jāraizējas par nodokļa nomaksu, to nosegsim mēs, taču, lai atbalsts tiktu noformēts korekti, tā faktiskajam saņēmējam jābūt arī elektroenerģijas lietotājam.

Ja pašreiz ģimenes pārstāvim līguma nav, bet tas tiek noslēgts tuvākajā laikā, vai atbalsta pasākums tiks piemērots, sākot ar līguma datumu?

Atbalsta programma var tikt piemērota vienīgi klientam, kuram ar AS "Latvenergo" ir noslēgts līgums.

Pieteikties atbalstam daudzbērnu ģimenes varēs līdz augusta beigām. Uz kādu termiņu ir domāts šis atbalsts?

Šobrīd "2400 kilovatstundu atbalsta programma" paredzēta viena gada ietvaros līdz 2012. gada 1. aprīlim.

Vai aptuveni ir zināms,  cik daudz daudzbērnu ģimeņu varētu pretendēt uz šo "Latvenergo" atbalstu?

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā esošajiem datiem, Latvijā ir apmēram 37,5 tūkstoši daudzbērnu ģimeņu.

Kā, kad un kurš fiksēs 1200 kWh slieksni

Atbalsta pretendenti ir aktīvāki jautātāji, taču jaunā kārtība ir samulsinājusi arī daļu pārējo klientu. Jo daudzi izmanto dažādās iespējas norēķinos, piemēram, samaksā avansā, ir noslēguši automātisko maksājumu caur  banku un tamlīdzīgi. Nereti uz priekšu tiek samaksāts, lai ietaupītu naudu tarifa maiņas gadījumos.

Piemēram, ja šogad janvārī ir samaksāts avansā  par 2000 kWh, norādot, ka tas ir  avansā līdz 2011. gada 31. decembrim, kā "Latvenergo" nošķirs, kad ir "iztērēts" 1200 kWh limits? Vai avansa darbības laikā ir nepieciešams kāds papildu maksājums jau šogad, ja ir skaidrs, ka taču kādu brīdi tiks notērēts starta tarifa limits?

Ja maksājums ir veikts iepriekš avansā par noteiktu elektroenerģijas kilovatstundu skaitu, tad šim apjomam ir ticis piemērots maksāšanas brīža tarifs. Savukārt starta un pamata tarifu nodalījums tiek attiecināts uz maksājumiem par patērētajām kilovatstundām, kas veikti pēc 2011. gada 30. aprīļa.

Kas klientam pašam jādara, lai sekotu līdzi 1200 kWh limitam? Ja kāds regulāri maksā vienu reizi mēnesī, vai pats klients (vai arī "Latvenergo") nofiksē šos 1200 kWh?

Jaunā norēķinu kārtība visvienkāršāk būs aprēķināma klientiem, kas norēķinās mūsu pašapkalpošanās portālā www.e-latvenergo.lv. Tajā sistēma pati aprēķinās, cik daudz klients ir patērējis starta tarifa ietvaros (pirmās 1200 kWh par 0,0825 Ls./kWh) un pēc cik kilovatstundu patēriņa tiks uzsākta pamata tarifa uzskaite. Klientam atliks tikai ievadīt skaitītāja rādījumu, un sistēma pati aprēķinās maksājuma summu, piemērojot vajadzīgo tarifu.

Klientiem, kuri par elektrību norēķinās skaidrā naudā "Latvijas Pastā" vai komercbankās, pašiem jāaprēķina konkrētā mēneša maksājuma summa. Mūsu norēķinu sistēma, saņemot maksājumu, automātiski veiks pārrēķinu, par kādu patēriņu klients norēķinājies un vai patēriņš veikts par starta vai pamata tarifu.

"Sistēma pati aprēķinās maksājuma summu, piemērojot vajadzīgo tarifu."

Klientiem, kas reģistrējuši savus mobilos tālruņus mūsu datubāzē, nosūtīsim informatīvu īsziņu tajā mēnesī, kad klientam tuvosies starta patēriņa robeža, norādot skaitītāja rādījumu, no kura jāpiemēro pamata tarifs.

Lai atvieglotu starta patēriņa uzskaiti, esam izveidojuši īpašas elektroenerģijas patēriņa uzskaites tabulas, kuras var lejupielādēt mūsu mājaslapā vai saņemt mūsu klientu apkalpošanas centros un "Latvijas Pasta" nodaļās. Starta patēriņa atlikumu klients vienmēr var uzzināt arī klientu portālā e-latvenergo.lv, mūsu klientu servisā vai nosūtot SMS uz 8800: "S [atstarpe] līguma numurs".

Vai "Latvenergo" pārbaudīs skaitītāju rādītājus? Kādas sankcijas ir paredzētas, ja netiek maksāts jaunais (paaugstinātais) tarifs?

AS "Latvenergo" sistēmā saņemtā samaksa tiek automātiski pārrēķināta attiecīgo kilovatstundu skaitā, un, ņemot vērā, ka sistēmā ir informācija par līdzšinēji veiktajiem maksājumiem, attiecīgi apmaksātais elektroenerģijas apjoms tiks aprēķināts saskaņā ar starta vai pamata tarifu.

Ja klients arī turpmāk aprēķinās patērēto kilovatstundu apmaksu pēc iepriekšējā tarifa, sistēmā tas tiks atspoguļots jau saskaņā ar jauno tarifu. Līdz ar to klientam radīsies starpība starp faktiski iztērētajām un apmaksātajām kilovatstundām. Rezultātā kā jebkuru citu maksājumu kavējuma gadījumā klients tiks informēts par nepieciešamību norēķināties par saņemto pakalpojumu saskaņā ar tarifu.

Kā visvienkāršāk var noslēgt jaunu lietotāja līgumu ar "Latvenergo"?

No maija mūsu klientiem piedāvājam ērtāku un vienkāršāku iespēju noslēgt elektroenerģijas piegādes līgumu mūsu klientu pašapkalpošanās portālā e-latvenergo.lv, autorizējoties caur plašāk izmantotajām Latvijas internetbankām.

Tradicionālā alternatīva ir līgumu slēgt kādā no mūsu klientu apkalpošanas centriem, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un, ja nepieciešams, papildus dokumentus līgumu slēgšanai (piemēram, īpašumtiesības apliecinošus dokumentus).

Iespējams noskaidrot citu tarifu izdevīgumu

Vai mājsaimniecībām, "Latvenergo" klientiem, ir kādas iespējas samazināt maksājumu rēķinus, piemēram, saskaņā ar tarifiem T2 vai T3? Kad tas ir izdevīgi? Kā tarifa T1 lietotājs var kļūt par  tarifu T2 un T3 lietotāju? Kas mājsaimniecībai var sniegt objektīvu padomu, vai tas ir iespējams un galvenais – vai tas būs izdevīgi?

Iedzīvotāji var pārbaudīt, vai viņiem būtu izdevīgi nomainīt maksājumu tarifu no T1. Tarifu izvēli pirmām kārtām nosaka objektam piemērotā jauda. Lietotājiem, kuru ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums ir līdz 40 A (ieskaitot), ir iespējas izvēlēties tarifu T1 vai T3. Savukārt lietotājiem, kuru ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums pārsniedz 40 A, ir iespēja izvēlēties tarifu T2 vai T3. Tarifa T3 gadījumā atsevišķi tiek uzskaitīts elektroenerģijas patēriņš dažādās diennakts laika zonās, kurām tiek piemērotas dažādas cenas.

To, vai klientam ekonomiski izdevīgāk izvēlēties T3 tarifu, klients var aprēķināt, izmantojot tarifu kalkulatoru, kas pieejams mūsu mājaslapā: http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,1362984&_dad=portal&_schema=PORTAL.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI