SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
30. martā, 2011
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Finanses
1
9
1
9

Gada ienākumu deklarācijas: termiņi un iespējas

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ik gadu ienākumu deklarācijas iedzīvotāji aizpilda, lai atgūtu nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Saimnieciskās darbības veicējiem deklarāciju iesniegšanas pēdējā diena ir 1. aprīlis.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Lai arī gada ienākumu deklarācijas var iesniegt elektroniski un saimnieciskās darbības veicējiem tā jādara obligāti, ne visi šo iespēju izmanto – pietrūkst prasmes, ir bažas par iespējamu kļūdīšanos. Ir arī neskaidri jautājumi, kālab daudzi dodas uz Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centriem, kuri, kā parasti deklarāciju iesniegšanas pēdējā brīdī, ir cilvēku pilni. 1. aprīlis ir pēdējā diena, kad deklarāciju par pagājušo gadu vēl var iesniegt saimnieciskās darbības veicēji.

Iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto nodokli, deklarējot attaisnotos izdevumus, steigas nav, to var izdarīt visa gada garumā un triju gadu laikā. Tiesa, ja nu kāds attapis, ka treknajos gados deklarāciju pārmaksātā ienākuma nodokļa atgūšanai nav iesniedzis, jo naudas bija gana, bet tagad katrs lats no svara, jāzina, ka vēl var deklarēt arī par 2007. gadu attaisnotos izdevumus, taču vairs tikai līdz 16. aprīlim.

Izsmeļoša ar deklarēšanu saistītā informācija (arī aizpildāmās veidlapas, pielikumi) ir VID mājaslapā. Tajā atrodami arī pielikumu aizpildīšanas piemēri. Par atsevišķiem jautājumiem LV.LV lūdza VID papildu informāciju.

Atgādinājums par obligātu 2010. gada ienākumu deklarēšanu

Kā ik gadu, saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" vairākām iedzīvotāju grupām līdz 1. aprīlim obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, tātad vēl šonedēļ - par 2010. gadā gūtajiem ienākumiem.

VID informācijā ir uzskaitītas iedzīvotāju grupas, kurām gada ienākumu deklarācija par 2010. gadā gūtajiem ienākumiem līdz 2011. gada 1. aprīlim, ieskaitot, jāiesniedz obligāti:

  • kuri veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, u.c.);
  • kuri guvuši ienākumus ārvalstīs;
  • ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas 2010. gadā pārsniedza 1680 latus (piemēram, no personiskās mantas pārdošanas);
  • ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, no augoša meža pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
  • tiem, kuri guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā dāvinājumus virs 1000 latiem no katras fiziskās personas, kura nav saņēmēja radinieks līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.  

Jauni pielikumi – obligāti un brīvprātīgi iesniedzami

VID vērš uzmanību, ka atbilstoši 2010. gada nogalē veiktajām izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijai par 2010. gada ienākumiem ir pievienoti vairāki jauni noteiktām nodokļu maksātāju kategorijām aizpildāmi pielikumi. D11 "Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazinātā nodokļa likme" (jāiesniedz obligāti, ja nav ieturēts nodoklis); D21 "Fizisko personu (jūrnieku), kas ir nodarbinātas (darba attiecībās) uz starptautiskajos pārvadājumos izmantojamā kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi" (jāiesniedz obligāti, ja bijis šāds ienākums); D7 "Gada kapitāla pieaugums" (iesniedz brīvprātīgi); D8 "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins, piemērojot vidējo svērto nodokļa likmi" (iesniedz brīvprātīgi).

Deklarācijas pielikumu D8 "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins, piemērojot vidējo svērto nodokļa likmi" var izvēlēties aizpildīt nodokļu maksātāji, kuriem 2010. gada laikā ir bijuši ienākumi ar atšķirīgām iedzīvotāju ienākuma nodokļa  likmēm – gan ar pilno nodokļa likmi 26% apmērā, gan ar samazināto šī nodokļa likmi 10% vai 15% apmērā – un kuri vēlēsies piemērot attaisnotos izdevumus par 2010. gadā apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos u.c.

"Iespēja saņemt atpakaļ daļu vai visu budžetā samaksāto kapitāla pieauguma nodokli."

Jauno D7 pielikumu "Gada kapitāla pieaugums" var aizpildīt tie nodokļu maksātāji, kuriem 2010. gadā ir bijuši mainīgi ienākumi no kapitāla pieauguma – gan pozitīvs pieaugums, par kuru veikti  kapitāla pieauguma nodokļa maksājumi, gan negatīvs, kad peļņa nav gūta un nodoklis netika piemērots.

VID norāda, ka šādos gadījumos nodokļu maksātājam, aizpildot pielikumu D7, ir iespēja pārrēķināt samaksāto kapitāla pieauguma nodokli, ņemot vērā visus 2010. gada ieņēmumus no kapitāla aktīvu pārdošanas, izdevumus par kapitāla aktīvu pārdošanu un samaksāto nodokli no kapitāla pieauguma. Ja pārrēķina rezultāts ir negatīvs (kopumā gada laikā peļņa nav gūta), bet par atsevišķiem peļņu nesošiem kapitāla pārdošanas darījumiem nodoklis ir maksāts, tad nodokļu maksātājam ir iespēja saņemt atpakaļ daļu vai visu budžetā samaksāto kapitāla pieauguma nodokli.

Elektroniskā deklarēšana, un iecerētajā biznesā – nulle

Personām, kuras veic jebkāda veida saimniecisko darbību, deklarācijas VID jāiesniedz obligāti līdz 2011. gada 1. aprīlim (ieskaitot), izmantojot elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS). Likums "Par nodokļiem un nodevām" ar šo gadu nosaka šādu prasību. Lai arī elektroniskās deklarēšanas normas ieviešana iepriekš jau tika pagarināta, joprojām ne visi ir gatavi izmantot tehnoloģiju iespējas (nav interneta pieslēguma, cienījamos gados cilvēks vairs nesāk mācīties datorprasmes). Tas gan netiek afišēts, bet, kā LV.LV pārliecinājās vienā no VID Rīgas klientu apkalpošanas centriem, saimnieciskās darbības veicēju deklarācijas tomēr vēl pieņem arī papīra formā.

Pagājušajā gadā dažādu iemeslu dēļ, arī valdības atbalsta programmu iedvesmoti un bezdarba draudu mākti, daudzi steidza reģistrēt savus uzņēmumus, bet nereti nekādu darbību neuzsāka. Nodokļu konsultanti LV.LV skaidroja: gada ienākumu deklarācija tik un tā ir jāiesniedz likumā prasītajā termiņā. Aizpildot ienākumu deklarācijas  pielikumu D3,  atbilstošajās ailēs – ieņēmumu, izdevumu u.c. - ir jāieraksta nulle.

Par iespēju deklarēt 2007. gadu

Grāmatveži un nodokļu konsultanti, lasot nodokļu likumus, zina arī to piemērošanas iespējas, ko ne vienmēr izprot jebkurš iedzīvotājs. Piemēram, ka vēl tomēr ir iespēja atgūt attaisnotos tēriņus arī par 2007. gadu, tiesa, tad gan arī jāpasteidzas. Uz konkrēti vaicāto VID paskaidro, ka par 2007. gadu deklarāciju vēl var iesniegt līdz 2011. gada 16. aprīlim. Informācija par brīvprātīgo gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu par 2007. gadu pieejama VID mājaslapā.

Kam steigas vēl nav

Kā jau teikts, personas, kurām deklarācija par pagājušo gadu nav jāsniedz obligāti, to var iesniegt visa 2011. gada laikā par trim iepriekšējiem gadiem. VID tā formulēta kā "Brīvprātīgā iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšana pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanai".

Tātad tie iedzīvotāji jeb, kā likumā teikts, fiziskās personas, kuras neveic nekādu saimniecisko darbību un vēlas iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, lai pieprasītu attaisnotos izdevumus par apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, tāpat kā līdz šim, var iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) 2011. gada laikā par iepriekšējiem trim gadiem, proti, 2011. gada laikā var pieprasīt attaisnotos izdevumus par 2010., 2009. un 2008. gadu.

Kas jāzina pensionāriem un ģimenei

Parasti par deklarēšanās iespējām vieni pensionāri nezina, bet citi uztraucas, lai kaut ko nenokavētu vai nesajauktu. Līdztekus attaisnoto izdevumu sarakstā iekļauto tēriņu (par izglītību, medicīnu u.c.) deklarēšanai, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju nodokli, ir vēl arī citas iespējas. VID atgādina, ka tiem nodokļu maksātājiem, kuru ienākumiem gada laikā ir piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis (piemēram, darba ņēmēji, pensionāri, kuriem pensija pārsniedz 165 latus), ir tiesības brīvprātīgi iesniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju Latvijas iedzīvotāji var arī tad, ja 2010. gadā strādāts nepilnu gadu un tādējādi nav piemērots gada neapliekamais minimums pilnā apmērā vai arī nodokļu grāmatiņā nav bijusi ierakstīta apgādībā esoša persona un tātad nav piemēroti atvieglojumi par apgādājamo.

"Attaisnotos izdevumus var deklarēt ģimenes locekļi: bērns, mazbērns, laulātais, vecāki, vecvecāki."

Gadījumos, kad persona ir pensionārs, kurš nav maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, vai arī bezdarbnieks, strādājis uz pusslodzi vai slimojis, un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav maksāts vai tas ir neliels, tad par maksāto par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem var samazināt apliekamo ienākumu kāds no ģimenes locekļiem (bērns, mazbērns, laulātais, vecāks, vecvecāks), kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs.

Jāzina, ka, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot 2010. gada ienākumu deklarāciju, atgūstamā nodokļa summa par vienu personu ir 26% no 150 latiem (2009. gadā – 23% no 300 latiem, 2008. gadā – 25% no 150 latiem). Minētais ierobežojums neattiecas uz zobārstniecības pakalpojumiem un plānveida operācijām. Par šiem izdevumiem ar nodokli apliekamo ienākumu samazina taksācijas gadā  pilnā apmērā, proti, par 2010. gadu atmaksā 26% no visas iztērētās summas. Šos izdevumus nevar pārnest uz nākamajiem pieciem gadiem.

VID vērš uzmanību, ka attaisnotos izdevumus nevar piemērot ienākumiem no mikrouzņēmuma, kā arī ienākumiem, par kuriem maksāta patentmaksa vai fiksētais ienākuma nodoklis.

Sūtīt elektroniski vai pa pastu, iesniegt Klientu centrā

Iesniedzot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju par attaisnotajiem izdevumiem, tai ir jāpievieno attaisnojuma dokumenti, t.i., kases čeks un/vai kvīts, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, pakalpojuma veids un samaksātā summa. (Tāpēc, piemēram, ārstniecības iestādē, čeku saņemot, jāpievērš uzmanība, vai tajā ir ierakstīts arī personas kods.) Ja ir maksāts ar interneta starpniecību, nepieciešams bankas apstiprināts maksājuma uzdevums vai konta izraksts.

Kā paskaidroja VID, ja deklarācija tiek iesniegta elektroniski, tai pievienojamie dokumenti ir ieskenējami un arī nosūtāmi elektroniski.

Gada ienākumu deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, jāiesniedz VID Klientu apkalpošanas centrā. Deklarāciju ar dokumentiem (to kopijām) var sūtīt arī pa pastu.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU