SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
07. februārī, 2011
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tieslietas
13
49
13
49

Kā izšķirt laulību pie notāra

Publicēts pirms 13 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Grozījumi Notariāta likumā, dodot iespēju laulību šķirt arī pie notāra, spēkā stājās 1. februārī. Šajā dienā notāri reģistrēja 84 laulības šķiršanas lietas.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

1. februārī stājās spēkā grozījumi Notariāta likumā, kas nosaka, ka laulību šķirt var ne tikai tiesa, bet arī zvērināts notārs. Tas gan iespējams tikai tad, ja vīram un sievai nav strīda par laulības šķiršanu – viņi abi par to ir vienojušies un bez pretenzijām izlēmuši dzīvot šķirti.

Lai šķirtu laulību pie notāra, jāizvēlas piemērotākā vieta. Pāris var vērsties pie jebkura Latvijas zvērināta notāra, iepriekš piesakot vizīti. Notāru saraksts un tālruņa numuri pieejami Zvērinātu notāru padomes mājaslapā www.latvijasnotars.lv.

Ja šķiras pāris bez bērniem

Gadījumos, kad laulātajiem nav ne kopīga nepilngadīga bērna, ne kopīgas mantas un viņi par laulības šķiršanu ir vienojušies, zvērināts notārs var uzsākt laulības šķiršanas lietu, pamatojoties uz abu laulāto kopīgu, notariāli apliecinātu iesniegumu. Tātad – abiem laulātajiem ir jāatnāk pie notāra, lai iesniegtu kopīgu iesniegumu šķirt laulību. „Iepriekš pašiem nekas jāraksta nav, iesniegumu sastādīs un apliecinās zvērināts notārs. Iesniegumā būs jānorāda, ka laulība ir izirusi. Sīkāki paskaidrojumi par laulības šķiršanas iemesliem, šķiroties bezstrīda kārtībā, nebūs jāsniedz,” skaidro Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore Vija Piziča.

Iesniegumam par laulības šķiršanu jāpievieno laulības apliecības oriģināls vai dzimtsarakstu iestādes izsniegts izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra.

Ja pārim ir bērns

Gadījumos, ja laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns un/vai kopīga manta, laulātajiem pirms laulības šķiršanas lietas uzsākšanas jānoslēdz un pie iepriekšminētajiem diviem dokumentiem jāpievieno rakstveida vienošanās par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali.

V. Piziča skaidro: „Par šķiršanās iesniegumā norādīto faktu patiesumu ir atbildīgi laulātie, kas vēlas laulību šķirt. Ja vairumā gadījumu to, vai laulātajiem ir kopīgi bērni, zvērināts notārs var redzēt Iedzīvotāju reģistrā, tad to, vai pārim ir vai nav kopīga, laulības laikā iegūta manta, var zināt tikai paši laulātie.

Jāatceras – ja pāris šķiršanās iesniegumā apliecinās, ka viņiem kopīgas mantas nav, bet vēlāk, jau pēc šķiršanās, izcelsies strīds par mantas sadali – pirmais, ko tiesa, lietu izskatot ņems vērā, būs abu laulāto zvērinātam notāram sniegtais apliecinājums par to, ka viņiem kopīgas mantas nav.”

Vēl laulātajiem jāielāgo, ka vienlaikus ar laulības šķiršanu pie notāra var atgūt arī savu pirmslaulību uzvārdu. „Ja ir bijušas vairākas laulības un uzvārdi mainīti vairākkārt, šķiroties var atgūt uzvārdu, kāds bijis pirms šīs laulības noslēgšanas vai arī dzimto uzvārdu,” stāsta V. Piziča.

"Iesniegumā būs jānorāda, ka laulība ir izirusi. Sīkāki paskaidrojumi par laulības šķiršanas iemesliem, nebūs jāsniedz."

Ja laulātie savstarpēji nav vienojušies par laulības šķiršanu vai attiecībā uz kādu no jautājumiem, kas skar kopīgu nepilngadīgu bērnu vai kopīgu mantu, laulību var šķirt tikai tiesa.

Ja laulātie būs savstarpēji vienojušies par visiem jautājumiem, kas skar kopīgu nepilngadīgu bērnu vai kopīgu mantu, notārs laulātajiem palīdzēs sagatavot juridiski korektas vienošanās tekstu, izskaidros viņu tiesības, kā arī atšķirības starp vienošanos notariālā akta formā un privātu vienošanos.

Piemēram, gada ienākumā netiks ietvertas un ar nodokli apliktas summas, kuras viens laulātais, izmaksās otram pie mantas sadales laulības šķiršanas lietā, ja vienošanās tiks taisīta notariālā akta formā. Laulāto informētība maksimāli izslēgs pamatu strīdam pēc laulības šķiršanas un palielinās iespējas izmantot visas likumā noteiktās tiesības un priekšrocības.

Attiecībā uz vienošanos kā notariāli sagatavotu dokumentu - kārtība un takses saglabājas līdzšinējās – cena būs atkarīga no dalāmās mantas vērtības.

Jānogaida mēnesis

Kad iesniegums notāram uzrakstīts un dokumenti iesniegti, notārs uzsāk laulības šķiršanas procesu. Laulātajiem tiks nodrošināts laiks pārdomām pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, jo likums nosaka, ka laulība netiks šķirta ātrāk kā pēc 30 dienām, skaitot no dienas, kad lieta uzsākta, un par kuru, kā iepriekš minēts, laulātajiem tiks paziņots.

Minētajā 30 dienu termiņā vienam vai abiem laulātajiem ir tiesības rakstveidā iesniegumu par laulības šķiršanu atsaukt. Atsaukums nedrīkst saturēt jebkādus nosacījumus, un parakstam uz tā jābūt notariāli apliecinātam.

V. Piziča precizē: „Tātad - ja kāds no laulātajiem ir pārdomājis un vēlas atsaukt savu šķiršanās iesniegumu, viņam ir jāvēršas vai nu pie tā notāra, kurš ved šķiršanās lietu, vai arī pie jebkura cita notāra, lai apliecinātu savu parakstu uz laulības šķiršanas iesnieguma atsaukuma.”

"Vienlaikus ar laulības šķiršanu pie notāra var atgūt arī savu pirmslaulību uzvārdu."

Atsaukuma saņemšanas gadījumā zvērināts notārs izbeigs laulības šķiršanas lietu un tā vairs nebūs atjaunojama. Laulības šķiršanas lietas izbeigšana gan nebūs šķērslis jaunas lietas uzsākšanai. Proti, ja pāris pēc laika tomēr izlems šķirties, viņi varēs uzsākt šķiršanās lietu no jauna. „Samaksātā zvērināta notāra amata atlīdzība netiks dota atpakaļ. Uzsākot jaunu lietu, atlīdzība būs jāmaksā vēlreiz,” skaidro V. Piziča.

Ja zvērināts notārs minētajā 30 dienu termiņā nebūs saņēmis atsaukumu, viņš laulību šķirs, sagatavojot laulības šķiršanas apliecību un par konkrētās laulības šķiršanu paziņojot likumā noteiktajām iestādēm. Šķiršanās apliecību varēs saņemt kopā vai atsevišķi ierodoties pie notāra. Apliecinot šķiršanās iesniegumu, notārs izskaidros arī iespēju saņemt šķiršanās apliecību pa pastu. Šādā gadījumā tas tiks norādīts šķiršanās iesniegumā.

Jāmaksā 70 lati

Zvērināta notāra amata atlīdzības takses nosaka Ministru kabinets. Izmaksas laulības šķiršanas lietā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un attiecīgās valsts nodevas, ir Ls 70,60, informē Latvijas Zvērinātu notāru padome.

Savukārt MK noteikumos, kas nosaka zvērinātu notāru atlīdzības takses, par laulības šķiršanas lietas vešanu (ieskatīšanās valsts informācijas sistēmās; iesnieguma par laulības šķiršanu taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana; laulības šķiršanas apliecības taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana; vai laulības šķiršanas lietas izbeigšana un otra laulātā informēšana par to) noteikta cita summa – 50 lati.

"Samaksātā zvērināta notāra amata atlīdzība netiks dota atpakaļ. Uzsākot jaunu lietu, atlīdzība būs jāmaksā vēlreiz."

 Kā skaidro V. Piziča, summu starpība rodas, jo, pirmkārt, zvērināta notāra amata atlīdzība tiek aplikta ar PVN. Otrkārt, par šķiršanās procesu ir iekasējamas valsts nodevas par divu laulības šķiršanās iesnieguma un laulības šķiršanas apliecības taisīšanu, kā arī attiecīgu notariālo aktu grāmatas izrakstu taisīšanu. Treškārt, papildus iekasējami ir arī faktiskie izdevumi, kas rodas šķiršanas lietas vešanas gaitā, piemēram, par Iedzīvotāju reģistra izmantošanu un pasta izdevumi par paziņojumu un, ja nepieciešams, laulības šķiršanas apliecību nosūtīšanu.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja Sandra Jakušenoka norāda: "Katras ģimenes iziršanas gadījums ir ļoti individuāls un sarežģīts ne tikai laulātajiem un bērniem, bet arī vecvecākiem, radiem, draugiem. Tāpēc laulības šķiršanas praksi uzsākot, Latvijas Zvērinātu notāru padome rūpīgi apkopos visus jautājumus un neskaidrības, lai gādātu par notāru prakses saskaņošanu, nepieciešamības gadījumā sniedzot ierosinājumus prakses pilnveidošanai."

Labs saturs
49
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI