SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
14. oktobrī, 2010
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Drošība
1
1

Uguņošanu regulēs ar jaunu likumu

Par iegādātās pirotehnikas atbilstību savām tiesībām tos lietot pircējs varēs pārliecināties arī pats – uz izstrādājuma vajadzēs būt norādītai tā klasei un lietošanas instrukcijai. Iedzīvotājiem kā patērētājiem vislielākā uzmanība būtu jāpievērš tieši izstrādājumu izmantošanas noteikumiem – jāiepazīstas un jāievēro lietošanas instrukcija, lai neciestu paši, citas personas vai īpašums.

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Uguņošanu jeb pirotehnisko izstrādājumu lietošanu, kā arī to tirdzniecību, kam līdz šim trūka vienota tiesiskā ietvara, turpmāk regulēs atsevišķs jauns likums. Radikālas pārmaiņas tas neieviesīs, taču ir paredzēti jaunievedumi, ar kuriem jārēķinās gan uguņotājiem, gan tirgotājiem.

Saeima ceturtdien, 23. septembrī, 3. lasījumā pieņēma jaunu Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu. Jauna likuma radīšana bija nepieciešama, lai sakārtotu ar pirotehnisko izstrādājumu ražošanu, realizāciju un izmantošanu saistīto jautājumu tiesisko bāzi. Līdz šim šo jomu regulēja Ieroču aprites likums un Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumi Nr. 538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi”.

Jaunajā likumā noteikta pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, atbilstības novērtēšanas, marķēšanas, glabāšanas, realizēšanas, iegādāšanās, pārvadāšanas un izmantošanas kārtība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Tātad ar jaunievedumiem būs jārēķinās gan pirotehnikas tirgotājiem, gan tās pircējiem un lietotājiem.

Jaunais likums pirotehniskos izstrādājumus iedala vairākās kategorijās: uguņošanas ierīces, skatuves pirotehniskie izstrādājumi (ar tiem līdz šim saprata pirotehniskos izstrādājumus, kurus izmanto svētku uguņošanai, salūtam), kas, līdzīgi kā līdz šim, iedalās vēl vairākās klasēs, kā arī citi pirotehniskie izstrādājumi, t.sk. transportlīdzekļos izmantojamie (piemēram, gaisa spilveni). Šādi termini un dalījums ieviesti saskaņā ar ES direktīvu.

Turpmāk izklaidei paredzētie pirotehniskie izstrādājumi tiks iedalīti 1., 2., 3. un 4. klases uguņošanas ierīcēs un T1 un T2 klases skatuves pirotehniskajos izstrādājumos. 1. klases uguņošanas ierīces drīkstēs iegādāties un izmantot no 14 gadu vecuma, bet 2. un 3. klases pirotehniskos izstrādājumus - no 18 gadu vecuma. Stingrākas prasības paredzētas 4. klases uguņošanas ierīču un T2 klases pirotehnisko izstrādājumu apritei, proti, ar tiem varēs rīkoties tikai personas ar speciālām zināšanām, kuras saņēmušas pirotehniķa sertifikātu.

Atbilstoši jaunajam likumam uguņošanas ierīču klases atbilst noteiktiem kritērijiem:

 • 1. klase – ļoti zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai norobežotās telpās, tajā skaitā uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai dzīvojamo ēku iekšpusē;
 • 2. klase – zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām norobežotās teritorijās;
 • 3. klase – vidējas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai ārpus telpām lielās, atklātās teritorijās un kuru radītā trokšņa līmenis nav kaitīgs cilvēku veselībai;
 • 4. klase – augstas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai tikai personām ar speciālām zināšanām (uguņošanas ierīces profesionālai izmantošanai) un kuru radītā trokšņa līmenis nav kaitīgs cilvēku veselībai.

Pirotehnisko izstrādājumu dalījums uguņošanas ierīcēs un skatuves pirotehniskajos izstrādājumos ir novitāte, un ir grūti viennozīmīgi pateikt, vai brīnumsvecītes, toršu dzirksteļu strūklakas, konfeti saturošas plaukšķenes pieskaitāmas pie viena vai otra veida, bet tie ir 1. klases izstrādājumi, skaidro Valsts policijas (VP) Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļas priekšnieks Andris Sudārs. „Romiešu sveces, vulkāni, pirotehniskās raķetes un visdažādākās pirotehnikas pakas, kas ir populāras, var būt gan 2., gan 3. klasē atkarībā no propelenta (eksplozīvās vielas) masas un citiem raksturlielumiem,” norāda VP pārstāvis.

"Ar jaunievedumiem būs jārēķinās gan pirotehnikas tirgotājiem, gan tās pircējiem un lietotājiem."

Paredzēts, ka uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kuru pamata efekts ir sprādziena troksnim līdzīga trokšņa efekta radīšana (petardes), atļauts iegādāties, glabāt un izmantot personām, kuras saņēmušas mednieka apliecību (medniekiem to izmantošanai medībās) un personām ar speciālām zināšanām.

Licencētajās tirdzniecības vietās pārdevējiem būs jāraugās, vai noteiktas klases izstrādājumu var pārdot konkrētai personai, bet nepieciešamības gadījumā pārdevējs var lūgt pircēju uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Profesionālai lietošanai paredzētie izstrādājumi mazumtirdzniecības veikalos atrasties nedrīkstēs, skaidro A. Sudārs. Par iegādātās pirotehnikas atbilstību savām tiesībām tos lietot pircējs varēs pārliecināties arī pats – uz izstrādājuma vajadzēs būt norādītai tā klasei un lietošanas instrukcijai. Ja to nav iespējams norādīt uz iepakojuma, šādai informācijai jābūt būs pievienotai atsevišķi. Iedzīvotājiem kā patērētājiem vislielākā uzmanība būtu jāpievērš tieši izstrādājumu izmantošanas noteikumiem – jāiepazīstas un jāievēro lietošanas instrukcija, lai neciestu paši, citas personas vai īpašums, uzsver VP pārstāvis.

"Profesionālai lietošanai paredzētie izstrādājumi mazumtirdzniecības veikalos nedrīkst atrasties."

Paredzēts, ka 1. klases uguņošanas ierīču tirdzniecībai vairs nebūs nepieciešama speciālā atļauja (licence). Būs atļauta arī 2. klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība nespecializētās tirdzniecības vietās septiņas dienas ilgā laika posmā pirms Jaungada dienas (1. janvāra). Šādai sezonas tirdzniecībai, tāpat kā līdz šim, būs nepieciešams saņemt speciālo atļauju (licenci). Pirotehnisko izstrādājumu aprites uzraudzību veiks Valsts policija, kā arī citas institūcijas savas kompetences robežās.           

Jaunais likums paredz arī pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas ierobežojumus.

Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

 • citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas;
 • citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;
 • telpās, izņemot 1. klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus;
 • tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem;
 • tuvāk par 100 metriem no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem;
 • tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;
 • zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un zem citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), kā arī tuneļos;
 • tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;
 • uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;
 • tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;
 • daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

Pašvaldība savos saistošajos noteikumos arī turpmāk būs tiesīga uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku ierobežot.

Likumā noteiktie ierobežojumi ir līdzīgi, kā šobrīd spēkā esošajos Ministru kabineta 2003. gada 23. septembra noteikumos Nr. 538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” to 7.4. apakšnodaļā. Māju pagalmos atsevišķa veida 1., 2. un 3. klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana ir iespējama. Taču tos reti kur varēs lietot pilsētas centrā, jo ir aizliegums attiecīgās ierīces un izstrādājumus izmantot uz ielām un gājēju ietvēm, skaidro A. Sudārs.  

"Uguņošana pilsētas centrā ir ierobežota – pirotehniku aizliegts izmantot uz ielām, gājēju ietvēm."

Kādos gadījumos policijai ir jāreaģē uz sūdzībām par pirotehnisko izstrādājumu lietošanu? VP pārstāvis norāda, ka policija izskata visas sūdzības un reaģē uz izsaukumiem. Protams, Vecgada vakarā, kad pirotehniku izmanto ļoti plaši, ir grūti visu izkontrolēt, taču tas tiek darīts, un kontrolē aktīvi piedalās pašvaldības policija.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 181. panta piektajā daļā paredzēta atbildība par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas kārtības vai izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu – brīdinājums vai naudas sods līdz simt piecdesmit latiem. Komersantu var saukt pie atbildības pēc LAPK 183. panta, kas paredz naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit latiem. Komersantam par pārkāpumiem var anulēt arī speciālo atļauju (licenci).

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums stāsies spēkā jau šī gada 27.oktobrī, taču normas, kas attiecas uz pirotehnisko izstrādājumu iegādāšanos un izmantošanu, pēc vairāku ar likumu saistītu Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas, stāsies spēkā ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. jūlijam. Savukārt normas, kas reglamentēs turpmāko pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un marķēšanu, pirotehniķa sertifikāta nepieciešamību attiecībā uz P1 un P2 klases pirotehniskajiem izstrādājumiem, 4. klases uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem būs spēkā no 2013. gada 4. jūlija.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU